Home

Reguleringsplan trondheim

Reguleringsplan - Områderegulering / Detaljregulering. Vedtatte planer gir rett til å disponere arealer i henhold til planen, og er derfor å betrakte som forpliktende avtaler. Vedtatte planer innebærer imidlertid ikke en plikt til å gjennomføre. 7013 Trondheim. Åpningstider Reguleringsplan Temaplaner, prosjekter og utredninger Miljøpakken Regelverk (areal- og transportplaner) Veiledere for utarbeiding av areal- og transportplaner For kunder og leverandører. Trondheim bys nettsted . Snarveier. English. Kart. Min side. Priser, avgifter og gebyr Status for reguleringsplaner (plankartet) i Trondheim kommune (5001) i landsdekkende kopibase. Norge digitalt samler inn kommunale arealplaner (plankartet) til bruk i virksomheter som er med i samarbeidet - Norge digitalt plansatsing. Mer informasjon om Geosynkronisering Vi utarbeider reguleringsplaner i Trondheim, Orkanger og omegn Har du en eiendom du ønsker å utvikle? On arkitekter og ingeniører AS kan bistå med regulering for private, næringsliv og det offentlige Kommuneplanens samfunnsdel Trondheim 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020. Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 205

Trondheim kommune som tiltakshaver: Sivert Thonstads vei (reguleringsplan til høring, frist var 19. mai 2018) Arnt Smistads veg (reguleringsplan til høring, frist var 5. mai 2018) Anders Søyseths veg (reguleringsplan til høring, frist var 7. april 2018) Lund endeholdeplass (reguleringsplan til høring, frist var 24. mars 2018 14 korona-råd fra Trondheim kommune. Kjære folk! Smittetallene er på vei opp igjen, og vi er nødt til å holde tunga rett i munnen. Det har seg slik at vi fortsatt befinner oss midt i en pandemi, om noen skulle ha glemt det. Først og fremst; takk for at dere fortsatt møter opp til dugnad Tips oss 24 timer i døgnet på 464 07200! Send SMS til 464 07200, kodeord TIPS; Send epost til webred@adresseavisen.no; Ring 464 07200 (telefonen er betjent hele døgnet); Hver måned belønner vi det beste tipset med inntil 10.000 kroner. Alle tips blir vurdert

Reguleringsplan - Trøndelag fylkeskommun

 1. g, bruk og vern av et område
 2. Reguleringsplan Trondheim - anlegg, arkitektbyrå, bolighus, byggprosjektering, boligbygging, bad, arkitekt, arkitektoppdrag, arkitektur, arkitekttjenester.
 3. Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Registersøk... El-data : Eier: Stedsnavn: Plannavn Vis alle... Registersøk... Bygningsnumme
 4. Reguleringsplan for E6 Ranheim-Værnes er vedtatt i Malvik og Sjørdal kommune. Vedtaksbehandling skal foretas i Trondheim kommune august 2016
 5. 7037 Trondheim. Eventuelle spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til: Rennebu kommune v/Leif Conradi Skorem: 72 42 81 67 Midtre Gauldal kommune v/Ola Aune Hage: 72 40 30 00 Nye Veier v/Jan Olav Sivertsen: 915 46 871. Folkemøte og åpen kontordag Det vil bli holdt åpent folkemøte og åpen kontordag i høringsperioden
 6. Reguleringsplan Trondheim Og Omegn - anlegg, arkitektbyrå, bolighus, boligbygging, byggprosjektering, bad, arkitekt, analyse, arkitektoppdrag, oppmåling, arkitektur.
 7. Veileder (2011): Reguleringsplan - Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (pdf) Veilederen er ikke trykket og finnes kun på digitalt format. Veilederen om reguleringsplaner inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven 2008

Bygg, kart og eiendom - Trondheim kommun

 1. Forsiden - regjeringen.n
 2. REGULERINGSPLAN FV 715 RØRVIK FERGEKAI Rissa kommune Til offentlig ettersyn Region midt Trondheim kontorsted Dato: 10.01.2017 PLANHEFTE - beskrivelse, bestemmelser og kar
 3. Østre Rosten, John Aaes veg-Tonstad (Reguleringsplan ble vedtatt 6. september 2018) Ringvålvegen (Reguleringsplan ble vedtatt 31. mai 2018) Munkvoll gård (Reguleringsplan ble vedtatt 31. mai 2018) Statens vegvesen, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune: Nyhete
 4. Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Miljøpakkens prosjekter omfatter veiutbygging (bl.a. ny Sluppen bru og ny E6 Jaktøyen-Tonstad), kollektivtransport, sikkerhet og miljø (bedring av bymiljøet og tiltak mot trafikkstøy), og sykkel.
 5. Reguleringsplan 2.1.1 Planprogram For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet
 6. Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging. En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Kartet viser til hvilke reguleringsformål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes. Eksempler på formål kan være byggeområder, landbruksområ.
 7. Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet inf..

Reguleringsplaner i Trondheim kommun

Gjennom reguleringsplan fastsettes det hvordan, og til hvilke formål, arealene innenfor planen kan utnyttes og eventuelle vilkår knyttet til bruken. Når en vil begynne utvikling av et område vil det ofte være et krav at området omfattes av en reguleringsplan. I en slik prosess, så undersøker vi alle tilstøtende og gjeldende planer og krav Trondheim kommune Saksfremlegg - arkivsak 09/33304-7 (67891/10) 1 Saksframlegg TRANSITTGATA 4 OG 5 PÅ NYHAVNA REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 09/33304-7 (67891/10) Saksbehandler: Pål Guthorm Kavli ::: Sett inn innstillingen under denne linja. Reguleringsplanen har følgende påskrift: Reguleringsplan for deler av eiendommene Østmarka, Ringve, Fagerheim, Devle m.fl. Trondheim reguleringssjefkontor 28. mars 1951, utvidet 23. juni 1952, rettet 12. august 1952, rettet 30. september 1952. Underskrevet av Oddmund Suul som var reguleringssjef i Trondheim kommune. Collapse tex

Reguleringsplan for Lassvebergvegen 8 og 10 (PlanID 201602) 27.01.20: Kommunedelplan for dobbelspor Trondheim grense - Hommelvik (PlanID 201314) 02.09.19: Detaljreguleringsplan for Vikhammer Øvre (PlanID 201506) Reguleringsplan for del av Sveberg sør (PlanID 201702) 17.06.19: Detaljregulering for Hyggen gnr. 57, bnr. 10 mfl. (PlanID 201403. Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.3 Smittesituasjonen utvikler seg time for time, og Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med utbrudd av COVID-19. Her finner Les mer 26.10.2020. Sterke vindkast ventes. Lørdag ettermiddag og søndag er det ventet sterke vindkast langs kysten i Trøndelag

Reguleringsplan i Trondheim - ON arkitekter og ingeniøre

Oversikt over advokater og rettshjelpere med egne nettsteder i Trondheim. Advokater som ønsker å stå oppført på Lovdatas nettsted, kan henvende seg til marked@lovdata.no Nye Veier. Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken Trondheim kommune Saksfremlegg - arkivsak 09/6552-30 (37700/10) 1 Saksframlegg ØVRE ILADALEN, IGANGSATT REGULERING AV FRIOMRÅDE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 09/6552-30 (37700/10) Saksbehandlere: Thea Bruun-Olsen Cegla/ Ingunn Midtgård Høyvik. Reguleringsplan er levert til Trondheim kommune 10. april 2020. Første byggestart ventes i 2022. Vårt oppdrag: Prosjektutvikling og prosjektledelse. Trondheim Syd. Utvikling av nytt bysentrum for Trondheim sør. Flytte parkering under bakken og bygge ny bystruktur med bydelstorg/park Bystyret vedtar reguleringsplan for Sjøla pukkverk som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, Trondheim bydrift, sist endret 23.02.07 med bestemmelser sist endret 23.02.07. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr

oktober sendte Statsbygg inn forslag til reguleringsplan til Trondheim kommune. - Nok en milepæl er nådd i dette viktige prosjektet. Vi har hatt god dialog med Byplankontoret i Trondheim kommune, som nå starter sin saksbehandling fram mot førstegangsbehandling og offentlig ettersyn av planforslaget på nyåret, sier avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen i Statsbygg i en pressemelding Reguleringsplan. Rådgivning og saksbehandling Dispensasjon og byggesak. Rådgivning og saksbehandling Regionalt planforum. Her kan kommunene drøfte plansaker med statlige og regionale etater Plannettverk og kurs. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim

Trondheim. Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.30. Finn oss på sosiale medier I dag ble reguleringsplan for havne- og industriområdet på Grønøra vest vedtatt i Orkdal kommunestyre. Vedtaket er en viktig milepæl for havneutvikling i Trøndelag. Nødvendige industri- og havneareal for fremtiden Det er en fireårig planprosess og en enda lengre utredningsprosess som ligger bak dagens vedtak om regulering av Grønøra vest. Planen åpner for at [ En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Enten en overordnet områdeplan eller en detaljplan. I denne sammenhengen det samme som detaljplan. Reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven og har rettslig virkning. Les mer: Reguleringsplanlegging i Trondheim kommun

Kommuneplanens arealdel (KPA) og delplaner - Trondheim kommun

Reguleringsplan; Taksering; Referanser. Prosjektering; Prosjektadministrasjon; Kontakt. Ledige stillinger; Ansatte; Ledige Stillinger. Hitra - en plass for alle. 11/07/2019. Avdelingskontor på Hitra. 11/07/2019. Er du vår nye arkitekt? 11/07/2019. On arkitekter og ingeniører AS - Orkanger, Trondheim og omegn. https:. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Planer i Trondheim kommune Lag og foreninger i Klæbu ønskes velkommen til verksted på tema byutvikling Campusutvikling jobber for å i løpt av ti år samle alle NTNUs fagmiljø i Trondheim fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen Trondheim Kommune. Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Odd Husbys veg 5, 5a og 8, Anders Wigens veg 2, 6 og 10 samt del av tilgrensende infrastruktur og nabo-eiendommer. Eiendommer GNR/BNR: 103/294 m.fl

Reguleringsplaner Statens vegvese

Kommunestyret i Malvik behandlet mandag kveld saken om reguleringsplan for E6 mellom Ranheim og Værnes - nærmere bestemt delstrekningen mellom Leistad og Helltunnelen. SE BILDENE: Slik kan nye E6 mellom Trondheim og Værnes bli - En krevende sa Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Stjørdal grense, PlanID 201803 ble vedtatt av kommunestyret 29. juni og kunngjort 21. august 2020. Her finner du alle plandokumenter og vedlegg Reguleringsplan Trøndelag - anlegg, arkitektbyrå, boligbygging, byggprosjektering, bad, arkitekt, analyse, arkitektoppdrag, oppmåling, arkitektur.

Sosial bakgrunnTrondheim Stasjonssenter

Reguleringsplan for Hallsteingård på høring 23. juni. Reguleringsplanen for Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger. Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ved gårdsanlegget kan benyttes som bydelshus. Ranheim Vestre ligger på Ranheim i Trondheim kommune, ca. 8 km fra Trondheim sentrum. Institusjonen ligger i nærheten av mange ulike aktivitetstilbud og det er muligheter for de fleste fritidsinteresser i området. Det er badeplass og akebakke i nærheten av institusjonen. Kultur- og fritidstilbud. Trondheim er en stor by med en rekke.

Koronainformasjon fra Trondheim kommune - Trondheim kommun

I mange tiår har Trondheim vokst feil. Nå trengs et krafttak for å rette opp gamle synder. Her er planer om å bygge vel 50 000 boliger i Trondheim. I Trondheim kommunes boligfeltbase ligger det igangsatte og vedtatte arealplaner med et samlet potensial på over 50 000 boliger i årene framover Miljøverndepartementet omgjør Trondheim kommunes godkjennelse av reguleringsplanen. Departementet finner at reguleringsplanen ikke er i samsvar med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR for barn og. Slakter reguleringsplan i Trondheim - Usaklig forskjellsbehandling av grunneiere. Rett før jul felte Sivilombudsmannen for forvaltningen en knusende dom over reguleringsplanen, som ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2008 og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 2009

Trondheim kommunes reguleringsplan for Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse finner du i denne artikkelen Trondheim kommune Saksfremlegg - arkivsak 04/28890 2 026694/ 05 Sett saksutredninga under denne linja Saksutredning: Bakgrunn Forslag til reguleringsplan ble mottatt av plan- og bygningsenheten 01.07.04 av Reinertsen Engeneering AS på vegne av Trondheim byteknikk og Njord eiendom AS Bruk. Hensikten med dobbeltspor er å øke kapasiteten på en jernbanestrekning. På en enkeltsporet jernbane må tog møte eller forbikjøre hverandre på en stasjon, som i teknisk forstand er utstyrt med et dobbeltspor over en kortere strekning (typisk 500 meter).Stasjoner i denne forstand har normalt et eller annet sikringsanlegg som sørger for at det kun befinner seg ett tog om gang. Reguleringsplan for Høgte, Vanvikan PlanID: Filnavn: Planbeskrivelse Høgte.docx Revisjonsoversikt Revi-sjon Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 00 20.01.20 Opprinnelig planbeskrivelse SR Rambøll Kobbes gate 2 Postboks 9420 Torgarden NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 Epost: trondheim@ramboll.n Kart og flyfoto over Nedre Granåslia, 7047 Trondheim fra 188

Hommelvik Stasjonsby

Trondheim kommune, der rundt to av de tilsammen 23 kilometerne av nyveien ligger, skal behandle reguleringsplan først 3. september. - Hvorfor vil dere ikke vente på vedtak i Trondheim? - Vi håper på et positivt vedtak i Trondheim også, at vi får til en helhetlig utbygging Det er avtalt med Trondheim Parkering at det ikke vil bli parkeringskontroller på besøksplasser, og det vil bli tillatt å parkere i gaten i perioden når det arbeides med støpearbeider i garasjene. Det vil bli fortsatt enkelte kontroller fortsatt, og evt bøter dersom framkommelighet for nødetater, renholdsbil eller liknende forhindres Trondheim kommunes nylig vedtatte kommunedelplan for Nyhavna legger opp til en tett og urban utvikling av området. - Et bredt spekter av virksomheter, boliger og tjenestetilbud etablert i dette området, vil skape et potensial for verdiskaping og næringsutvikling som vil styrke byens posisjon som regionalt hovedsete og Norges tredje største by, sier avdelingsleder Per Arne Tefre ved. Reguleringsplan - anlegg, rådgivere, byggeledelse, analyse, rehabilitering, arkitektur, landskapsarkitektur, brannrådgivning, byggingeniør, kartlegging, landskap. Reguleringsplan: Fastsetting av Trondheim kommune § Minimum 30 % av boligenhetene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Bestemmelsen benyttes i småhusområder Til diskusjon: Må det i tillegg stilles krav til gangatkomsten slik at unntaket §8-5 (2) - bratt terreng - ikke kan gjøres gjeldende?

eiendomsbasen - adressa

Reguleringsplan. Byggeplan. Sted. Trondheim. Byggherre. Trondheim kommune. Periode. 2014 - 2016. Nøkkeltall. Byggekostnad 6,5 mill. Fossumdalen 4 er en del av et stort avløpsprosjekt som har gått, og skal gå over flere etapper Hva gjelder for eiendommen, reguleringsplan, kart, heftelser. Seksjonering, deling og oppmåling Dele og slå sammen eiendom, seksjonere ute og inne, kartlegge grense. Planer og veiledere Kommuneplan, kommunedelplaner, områdeplaner, byggesaksveiledere, normer og skjemaer. Kundesenter og. Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld reguleringsplan for Ranheim-Værnes E6, melder Adresseavisen. Nye Veiers E6-prosjekt går igjennom tre kommuner, Trondheim, Malvik og Stjørdal. Malvik og Stjørdal har tidligere vedtatt reguleringsplan for ny E6, mens det har vært stor spenning knyttet til Trondheims-politikerne beslutning rundt den delen av strekningen som ligger i Trondheim kommune I forbindelse med bygging av nytt kontorbygg på Vestre Rosten 73, ønsker Borg Forvaltning AS å etablere Porsche-forretning med verksted. I dag leier Porsche Center Trondheim lokaler hos Strandveien Auto på Tunga, men skal altså bort derfra. I utgangspunktet fikk utbygger i 2017 tillatelse til.

Bystyret i Trondheim sa ja til ny reguleringsplan og ny firefelts E6 med 41 mot 24 stemmer. De som stemte for utbygging var Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet,. Brattøra er et byutviklingsområde med omformingen av havneområdet i Trondheim. Multiconsult har utarbeidet en endring av gjeldende reguleringsplan for Brattørakaia 17, på vegne av Entra AS. Planen viser et nytt bygg «Powerhouse Brattørkaia». Solcellemoduler for strømproduksjon på tak og fasader gir produksjon av energi. Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet av byggets. Advokatfirmaet Strand i Trondheim består firmaet av ni advokater og en advokatfullmektig med allsidig erfaringsbakgrunn og bred portefølje. Ta kontakt Standard kart Arealplaner. Kommun Trondheim kommune Saksfremlegg - arkivsak 05/4687 2 57022/ 07 Sammendrag Området Lian og Kystadmarka omfattes av reguleringsplan r0185, vedtatt 18.02.85. I 2004 vedtok bystyret at det skulle utarbeides en ny plan for området. Våren 2006 utarbeidet rådmannen forslag ti

Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1 og 187/1 I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, og § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplan og høring av planprogram for Husby høydebasseng, gnr/bnr 188/1 og 187/1, Levanger kommune - varslingsbrev PDF.. Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes til Asplan Viak AS, eller på epost til: bjarte.lykke. REGULERINGSPLAN FOR TRONDHEIM STASJONSSENTER ÅPENT MØTE . Tiltakshaver: Trondheim Stasjonssenter AS (Trondheim Bussterminal, Rom Eiendom og Trondheim kommune) til Trondheim sentralstasjon, Vestre Kanalhavn eller til bru mot Søndre gate. • Det skal tilrettelegges for en ALLSKOG utarbeider reguleringsplaner for bl.a. hyttefelt, boligfelt og masseuttak. For bistand til reguleringsplan, eller spørsmål om hvordan du kan utnytte dine eiendomsressurser best mulig, ta kontakt med Ellen Kristin Moe ALLSKOG på tlf. 913 76 771 eller e-post ellen.moe@allskog.no. En reguleringsplan kan omfatte kun en enkelt eiendom, eller inkludere flere eiendommer samlet

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Reguleringsplan fra Trondheim kommune over deler av Lade Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseu Igangsetting av arbeid med reguleringsplan på Tiller, Trondheim kommune - gnr/bnr 323/2450 og 323/2451 med deler av gnr/bnr 323/22 og 323/2397. Posted at 10:16h in Kunngjøringer by Voll Arkitekter Ocean Space Centre er det løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet.Et tverrfaglig senter for etablerte og nye næringer - som skal bygge bro mellom ressursøkonomi og kunnskapsøkonomi og koble sammen og utvikle alle fag innen havindustriene

Klæbu kommune - Reguleringsplan - detaljregulerin

 1. Saken gjelder dispensasjon fra byggegrense i gjeldende detaljreguleringsplan. Dersom det skal gis dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven eller planer gitt i medhold av loven, må de kumulative vilkårene i § 19-2 annet ledd være oppfylt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir.
 2. Ørland kommunes infoside om koronavirus . Coronavirus information in other languages . Trenger du å bestille koronatest: Her finner du fremgangsmåten! Arbeidsgivere med spørsmål knyttet til korona/Covid-19 kan sende e-post til: ops@orland.kommune.no
 3. Trondheim, 02.11.2018 . Diana van der Meer Ida Haukeland Janbu . Oppdragsleder Kvalitetssikrer . 3 Reguleringsplan for Vikhammer Øvre (reguleringsplan for E6 Saksvik - Vikhov, vedtatt 08.11.1982) . Adkomstvei til området, Malvikvegen, er regulert fram til gårdstunet
 4. Reguleringsplan for Grønøra vest til sluttbehandling Det er nå klart for andre gangs behandling av detaljreguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra vest. Orkdal kommunes planutvalg behandler planen 12. juni med påfølgende sluttbehandling i kommunestyret 19. juni
 5. Les mer: 13. oktober 2020: Informasjonsmøte om planarbeidet for Campussamling 21. september 2020: Milliarder sikret til NTNU og Trondheim 19. september 2020: Ber om innspill fra Trondheims befolkning Her er det er utforsket muligheter for å bygge 92 000 kvadratmeter nye bygg og bygge om 45 000 kvadratmeter
 6. Reguleringsplan Yrkesskolevegen 18 07. November 2020. I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Yrkesskolevegen 18 i Trondheim kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommene

Reguleringsplan Trondheim bedrifter gulesider

 1. Selsbakkvegen 55 På vegne av tiltakshaver Prosjektpartner Midt-Norge har Selberg Arkitekter vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse på Byåsen i Trondheim. Arkitekt Christies gate 9 Den eldre bygården ligger på Kalvskinnet i Trondheim sentrum
 2. Ditt advokatkontor i Trondheim og Tromsø. Dette er cookies som er nødvendig for at nettsiden skal virke skikkelig
 3. Reguleringsplan = En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Les mer Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune. Innspill = tilbakemelding i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Oppstart av arbeid med planprogram ble varslet 30. juni 2017
 4. reguleringsplan med konsekvensutredning. Forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger av 1.juli 2009, og Trondheim kommunes planveileder, samt i tråd med tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte med Trondheim kommune datert 23.06.2014
 5. Lilleby er en ny grønn bydel der du kan leve et urbant byliv, samtidig som du bor i et skjermet og bilfritt område. 100 mål tomt - 1100 boenheter - 38 mål grønt areal
 6. Globalt Søk. Gå til topp Personvernerklæring for Miljøpakken Personvernerklæring for Miljøpakke
 7. 7030 Trondheim . Se kart Finn ansatt . Postadresse . Asplan Viak AS Abels gate 9 7030 Trondheim Fakturaadresse . Asplan Viak AS Postboks 701 Stoa 4808 Arendal. Tønsberg 417 99 417 (sentralbord).

NOIS WebInnsy

© 2014 Norkart AS / Map data: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Map data: © METI, NASA, Skog og landska Sted: Trondheim . REGULERINGSPLAN FOR REINA. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM . I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for Reina, et område beliggende mellom Nyhavna, Lilleby og Lademoen i Trondheim kommune

Inngikk kontrakt om ny Sluppen bru i Trondheim | Statens

TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret R 426 Arkivsak: 05/40065 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for ny Oslovei på strekningen Dorthealyst - Steinberget, alternativ 3: lang tunnel fra Cecilienborg. Planen er datert: 26.06.2006 Siste dato for revisjon av planen :26.06.2006 Dato for siste revisjon av bestemmelsene :05.07.200 Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal X (Trykk) Format: Fotopositiv Dato / Date: Ukjent Fotograf / Photographer: Ukjent Sted / Place: Kvartal X i Trondheim - Søndre gate / Strandgaten (i dag Olav Tryggvasons gate) / Krambugata / Fjordgata Oppdatert / Update: 03.10.2018 [om Klubbveita] Lars Fasting: Trondheims bybilde (Trondheim kommune 1976 Slik blir P-huset ved Trondheim sentralstasjon. Nyheter: Nå starter byggingen av Gryta parkeringskjeller ved Trondheim S. Når parkeringsanlegget står ferdig, vil 200 parkeringsplasser bli flyttet fra gateplan ned under bakken. Dette vil frigi plass til sykkelvei, kollektivtrafikk og nye byrom ved Trøndelags viktigste knutepunkt Reguleringsplan Heimdal - anlegg, byggforvaltning, byggtørkere, byggeledelse, byggheising, byggelånsoppfølging, byggekraner, billifter, borhammer, byggvarmere.

Planer og dokumenter Statens vegvese

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 170 medarbeidere. Våre erfarne forretningsadvokater forenkler kompliserte transaksjoner, gjennomfører krevende forhandlinger og løser tvister I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om igangsatt planarbeid og høring av planprogram for Leangen sentrum Øst, gnr/bnr 5/22 med flere, i Trondheim kommune. Forslagsstiller er Falkenborgvegen 32 AS, representert ved Trondheim kommune, Realinvest AS, Trøndelag Fylkeskommune og Trym Eiendom AS

Gløshaugen er et område omtrent to km sørøst for Trondheim sentrum. I dag er Gløshaugen-platået best kjent som NTNUs største universitetsområde, campus NTNU Gløshaugen, med Hovedbygningen fra Norges tekniske høgskole (NTH) som et synlig landemerke fra flere steder i byen. Før NTH ble etablert, hadde området gjennom tidene vært brukt til både gårdsdrift, ekserserplass, landsteder. Oslo • Trondheim • Bergen; Tel: +47 24 12 64 40 • Stavanger; Tel: +47 51 50 12 50 • Kristiansand; Tel: +47 38 12 07 70 info@brekkestrand.no • www.brekkestrand.no • Org.nr. 916 863 071 RAPPORT Nilsabakken 1 gnr. 7 bnr. 36 m.fl., Ålgård Vurdering av støy fra veitrafikk ifm. reguleringsplan nr. 201906 Kunde: Gjesdal Bolig A Reguleringsplan etter bybrannen i Trondhjem 1841 - Kvartal IX (Trykk) Format: Fotopositiv Dato / Date: 1841 Fotograf / Photographer: Ukjent Sted / Place: Kvartal IX i Trondheim - Munkegata / Strandgaten (i dag Olav Tryggvasons gate) / Nordre gate / Dronningens gate Lars Fasting: Trondheims bybilde (Trondheim kommune 1976) Rolf Grankvist (red.): 300 år med Cicignon (Trondheim kommune 1981 Byplanlegging er en prosess for å styre den fysiske utviklingen i byer. Selv småbyer kan bygges etter en plan som fastsetter hvor i byen en skal ha gater, plasser, kvartaler, sentrumsområder, forretningsstrøk, grøntområder og boligområder.Byplanlegging omfatter også planlegging av byregioner, areal- og transportplanlegging og strategisk byutvikling Trondheim kommune - Brattørkaia, Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse, forslag til reguleringsplan Bane NORs informasjonsside om Trondheim sentralstasjon Trondheim sentralstasjon i Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabas

Forslag til reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene

Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Vår referanse 19/21329 Vår dato 4.10.2019 175225/19 Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan Trondheim kommune har campusbyen som en av sine hovedsatsinger. I kommuneplanens samfunnsdel er en av de fire hovedmålsettingene å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby. Trondheim skal være Norges mest attraktive by for studenter og forskere, og rammevilkårene for byens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes Reguleringsplan for E6 Ranheim-Værnes legger til rette for utvidelse av E6 mellom Reppekrysset i Trondheim til og med Værneskrysset i Stjørdal. Denne planen omfatter : planstrekningen i Malvik kommune mellom Væretunnelen og Helltunnelen og Muruvik

Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Reguleringsplan for Stjørdal sentrum Reguleringsbestemmelser områderegulering Høringsutkast mindre endring 2020 Tekst som er foreslått strøket er vist i rødt med overstrykning Tekst som er foreslått lagt til er vist i blått med understrekning PlanID 1-251 Saksnummer ephorte 2012/5415 Innhol Trondheim kommune har fått laget en avansert, digital og tredimensjonal bymodell. Det gjør at både eiendomsutviklere, Når det kom inn forslag til ny reguleringsplan i Holtermanns veg 1 kunne byplanleggerne enkelt se hvordan de ulike forslagene ville endre landskapet med TRONDHEIM KOMMUNE. KUNNGJØRING OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR BUENGVEGEN 100, FLATÅSEN NORDRE. EIENDOM GNR/BNR 189/1. Posted at 11:04h in Kunngjøringer by Voll Arkitekter. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Trondheim Kommune Kart og flyfoto over Heimtrøa 16, 7054 Ranheim fra 188

HUS — Nyheter — Nye Romsdal vgs blir prestisjeprosjekt for

Reguleringsplan Trondheim Og Omegn bedrifter gulesider

Trondheim. COWI AS Otto Nielsens veg 12. Postboks 4220 Torgarden N-7436 Trondheim Tlf.: +47 21497688 Kontorleder: Daniel Wiesenberg dawn@cowi.com. Bergen. COWI AS Solheimsgt. 13 Postboks 2422 N-5824 Bergen Tlf.: +47 21497688 Kontorleder: Freddy Håkon Iversen fhin@cowi.com. Fredrikstad. COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 N. Det har vært en lang planprosess fram til dagens vedtatte reguleringsplan. Allerede i 2016 varslet Trondheim Havn oppstart av planarbeidet, og første planforslag ble lagt ut til offentlig. 7031 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 2014/4912 -4 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Oddbjørn Sæther Dato: Uttalelse - Oppstartvarsel reguleringsplan Frosta brygge og Vigtil nordre20.11.2018 og nedre - Frosta kommune - Trøndelag fylk Trondheim. Areal, M 2. 7150. Oppdragsgiver. Trondheim kommune. År. 2014 - 2018. Forprosjekt og tilbudsgrunnlag for totalentreprise er utarbeidet med utgangspunkt i skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan, og er utviklet i tett dialog med brukerrepresentanter for legevakt, trygghetspatrulje,.

Hydrologi og vassdragsteknikk - Asplan Viak AS
 • Radio hamburg blitzer melden.
 • Ikea belgie.
 • Ausmalbilder playmobil pferde.
 • Wett tipps fussball.
 • Nicholas sparks neues buch 2018.
 • Lg g6.
 • Aeneas opera.
 • Synonymer på bra.
 • Tilskuddsordninger idrett.
 • No7 kalender 2017.
 • Sløvsinn kryssord.
 • Enkel å og regel.
 • Metex penn.
 • Schwarze sapote kalorien.
 • Weißer hai referat.
 • Veranstaltungen wasserburg und umgebung.
 • Liebeshoroskop löwe 2018.
 • Porsche e mission pris.
 • Kantine meny.
 • Hirschhorn immobilien.
 • Volcano iceland.
 • Ayurveda kochkurs weinheim.
 • Dav regensburg.
 • Hannoveransk viltsporhund.
 • Beat for beat lek.
 • Salto arbeidsbok 5a.
 • What is wrong with kahoot.
 • Brownies uten vaniljesukker.
 • Media markt ankara şubeleri.
 • Topo norway premium v2 download.
 • Automatisk svar eksempel.
 • Dreamliner 787 9 norwegian.
 • Bear web.
 • Full metal jacket rollebesetning.
 • Staatsfeind nr 1 wiki.
 • Keksbackmischung im glas.
 • Zika gravid.
 • Høysensitiv blogg.
 • World cup 2014 song.
 • Hovden badeland pris.
 • Sap arena saalplan eventim.