Home

Sinus interaktive oppgaver

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammenhenge Sinus. Matematikk for videregående. Gå til Sinus 2020 for fagfornyelsen.

Sinus 1P (2020) er Cappelen Damms matematikkverk for fagfornyelsen på studiespesialiserende utdanningsprogram. Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Kontakt oss: sinus@cappelendamm.n Sinus videoer til omvendt undervisning; kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; For deg som ikke har bestemt deg for hvilket matematikkurs du vil ta ved skolestart, har vi lagt ut kapittel 1 av både teoridelen og oppgavedelen fra boka som pdf-filer

Sinus S1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en todelt eksamen Sinus R1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; animasjoner; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en.

Sinus elevnettsted Elevnettstedet inneholder videoer til omvendt undervisning (1P, 2P, 1P-Y, 1T) og varierte oppgavetyper. Du finner også interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begreper. GeoGebra-forklaringer og regneark vil du finne der det tas opp i læreboka Sinus 2P matematikk består av: grunnbok med teoridel og oppgaver med fasit; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; Sinus videoer til omvendt undervisning; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av lærebok Sinus 2P-Y påbygging består av. lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: løsningsforslag til alle oppgavene i teoridelen av læreboka; Sinus videoer til omvendt undervisning; interaktive oppgaver; kontrolloppgaver med løsningsforsla Sinus Forkurs 2009-utgaven. 6 Grenseverdier og derivasjon. Studenten skal kunne. bestemme grenseverdier til polynomer og rasjonale uttrykk. Interaktive oppgaver. Derivasjonsdefinisjon (ggb) Derivasjon, tangent og sekant - undersøk (flash) Derivasjon (flash) Øvinger. Kontrolloppgaver til kapittel Beriket teoristoff, videoer, interaktive oppgaver med hint og tilbakemeldinger, programmeringskurs, kartleggingstester, lekser og rapporter. Bestill bøker og lisenser Forfatter-presentasjon: Undersøkende læring i Sinus

Forklaringer. Rette linjer digitalt med GeoGebra 324 KB Last ned; Å finne likningen for ei linje med GeoGebra 153 KB Last ned; Grafisk avlesing med GeoGebra 59 KB Last ned; Grafisk løsning av lineære likningssett med GeoGebr 6.1 Sinus og cosinus 160 KB Last ned; 6.2 Å finne vinkler 255 KB Last ned; 6.3 Tangens 180 KB Last ned; 6.4 Arealsetningen 220 KB Last ned; 6.5 Sinussetningen 259 KB Last ned; 6.6 Cosinussetningen 281 KB Last ne Hovedmeny. Sinus 1P-Y. 1 Tall og mengd ulike interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole. Sinus er tilpasset en todelt eksamen. Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hal

Sinus 2P: 1 Potenser og prosente

 1. Sinus og cosinus; Å finne vinkler; Tangens; Prisme og terning; Sylinder; Pyramide, kjegle og kule; Arealsetningen; Sinussetningen; Cosinussetningen; Interaktive oppgaver. Sinus til en vinkel (flash) Cosinus til en vinkel; Tangens til en vinkel; Øvinger. Kontrolloppgaver til kapittel 9 183 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kap.9 456 KB.
 2. 1 Følger og rekker Sinus S2 (2015) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidle
 3. MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne. faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttryk

Sinus: SINUS matematikk 1P, 1T, 1P-Y, 2P, R1, S1, R2, S

Sinus: Sinus 1

 1. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttryk
 2. Som nevnt er nettressursen beregnet for Sinus sine lærebøker i videregående skole, men mange av de underliggende sidene kan fint brukes på ungdomskolenivå, interaktive oppgaver, videoeksempler til teori (kun for P og P-Y matematikken), og oppgaver for kontrollregning
 3. Her er det mye tilleggsstoff, blant annet interaktive oppgaver, videoer, animasjoner og løsningsforslag som er ordnet etter kapitlene i boka. Nettstedet er fritt tilgjengelig for alle
 4. Interaktive oppgaver om næringsstoffer. Oppgaver og aktiviteter. Interaktive oppgaver om næringsstoffer. LK20. LK06. Vis kompetansemål. Sist oppdatert. 30.03.2020. Tekst: Amendor AS (CC BY-SA) Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden. Læringsressurser. Næringsstoffer får kroppen.
 5. I denne delen lærer du om. solfangere og hvordan solfangere virker; solceller og hvordan solceller virke

Sinus 1P: matematikk 1P Vg

VEKT OG MåL (INTERAKTIVE OPPGAVER) Rekenweb.nl - Finn balansen på vekten. Rekenweb.nl - Finn balansen på vekten 2; Rekenweb.nl - Finn balansen på vekten 3; VIDEOER OM VEKT. Knut Søråshøgda - Måling del 2. Mest vekt Blant annet inneholder nettstedet mange interaktive oppgaver som er ordnet etter delkapitlene På Sinus-sidene på Internett finner du regnearket «Skatt 2014» som vi kan bruke når vi skal. Oppgaver, lenker, artikler o.a. blir lagt til det kapittelet eller delkapittelet der det hører til Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.Komponenter Sinus 1P matematikk Sinus 1P med teoridel og oppgavedel Sinus Elevnettsted, gratis Omkring Sinus Lærernettstedet, lisens Sinus 1P Brettbok coSinus Digital Fagfornyelsen og matematikkfaget Sinus 1P inneholder kjent stoff fra.

Sinus S1: matematikk S1 Vg

♦ gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert ♦ beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjo 11 Planlegging av aktiviteter for barn og unge. 12 Å planlegge enkle kulturaktiviteter. 13 Fysiske aktiviteter for barn og ung Spill for 8.-10. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie coSinus inneholder fagstoffet fra Sinus-bøkene, presentert som tekst og animasjoner, og med helt nye videoleksjoner. Dette gir læreren valgfrihet til å undervise stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon Interaktivitet er et ord satt sammen av inter (latin; blant, mellom, tverr-) og aktiv (av latin activus; virksom, preget av handling) og betegner et veksel- eller samspill med noe eller noen.Innen informasjonsvitenskap, kommunikasjon og industridesign er det debatt [hvor?] om hva interaktivitet betyr. [trenger referanse]Innen samfunnsvitenskapene brukes begrepet interaktivitet når to eller.

Sinus R1: matematikk R1 Vg

 1. De trigonometriske funksjonene har mange viktige relasjoner med hverandre. Noe som gjelder per definisjon for sinus og cosinus er identiteten $\sin^2x+\cos^2x=1$ som lett kan vises geometrisk med Pythagorassetningen, se figuren om definisjonen av sinus og cosinus.Denne identiteten er viktig fordi den lar oss omforme sinus til cosinus og omvendt
 2. Lag interaktive oppgaver tekstbasert Delt av: knut inge skifjeld - Publisert: 05.02.2016 14:02 - Oppdatert: 11.02.2016 12:49. På delingsarenaen kan du nå lage oppgaver på en enkel måte. Du kan lage hele oppgava ferdig før du åpner nettsida hvor selve interaktiviteten skal lages. Dermed.
 3. Sinus Basis 1P-Y er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever, og følger kapittelinndelingen i Sinus 1P-Y læreboka. digital ressurs med trinnvis teori og interaktive oppgaver, lisens Elevnettsted, åpent gratis Lærernettstedet Omkring Sinus,.

coSinus inneholder fagstoffet fra Sinus-bøkene, presentert som tekst og animasjoner, og som video. Dette gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon Her er enkle, interaktive oppgaver der elevene kan øve på grunnleggende kunnskaper og gjenkjenning ved bruk av lyd og bilde. Nettstedet er et supplement til selvstendig arbeid for eleven. Tema musikk Ressursside for musikk, ulike musikktyper, komponister, musikk på nettet, lydfiler, musikkavise

Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus lærernettsted

Interaktive oppgaver. Ordboka vil være til stor hjelp når du skal gjøre disse oppgavene Hva er HMS Interaktiv? HMS Interaktiv er et digitalt HMS-system som gir deg oversikt over alle pålagte aktiviteter, varsler når du må utføre en ny aktivitet, veileder deg i hvordan, og alltid er oppdatert på regelverket.. Du som leder trenger ingen HMS- eller system-kompetanse for å ta i bruk HMS Interaktiv. Kort opplæring på telefon, video eller i fysisk møte er alt du trenger

Sinus 1p-y Kap 1-3 Teoridel nynorsk Oppgavedel bokmål by

Lynkurs har eksempler og forklaringer på begreper som brøk, multiplikasjon, algebra og flere. Vi viser hvordan begrepene brukes og hvorfor det er viktig å kunne ulike begreper Sinus Basis 1P-Y har som målsetting å bidra til at elevene med lav måloppnåelse skal kunne klare å bestå kurset. Komponenter Lærebok med teori- og oppgavedel Basis, tilleggsressurs med kortfattet teori og oppgaver til utfylling, engangsbok Pluss, digital ressurs med trinnvis teori og interaktive oppgaver, lisens Elevnettsted, åpent gratis Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens sinus.cdu.n Hei folkens! Trenger litt hjelp her. Skal ta eksamen i R1 til våren og har kun hatt P-matte tidligere. Har nettopp startet med boka Sinus R1. Håper flere kan henge seg på denne tråden slik at vi kan bruke den til å hjelpe hverandre med ulike oppgaver Fram til nå tror jeg at jeg har forstått dette med implikasjon og ekvivalens ganske greit

Oppgaver figurtall 2 med fasit; Oppgaver figurtall 3 med fasit. Annet materiell om figurtall Jeg legger ut tre dokumenter som er verdt å se nærmere på. Det er en artikkel av Vigdis Petersen om figurtall og hvordan vi kan jobbe med dette mot elever Komponenter Sinus 1P-Y Basis, engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling coSinus 1P, digitalt læreverk med teoristoff, selvrettende oppgaver og omvendt undervisning, lisens Elevnettsted, gratis Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensElever som sliter med å få til matematikken trenger gjerne en annen tilnærming til stoffet enn det de har møtt tidligere

Les mer om Sinus-læreverket p Her kan du bryne deg på noen oppgaver, og få hjelp hvis du står fast. Regnerekkefølge Likninger Derivasjon Trigonometri Har du spørsmål om coSinus eller andre Sinus-produkter. Sinus Basis 1P-Y har som målsetting å bidra til at elevene med lav måloppnåelse skal kunne klare å bestå kurset. Komponenter. Lærebok med teori- og oppgavedel; Basis, tilleggsressurs med kortfattet teori og oppgaver til utfylling, engangsbok; Pluss, digital ressurs med trinnvis teori og interaktive oppgaver, lisens; Elevnettsted, åpent. Her er enkle, interaktive oppgaver der elevene kan øve på grunnleggende kunnskaper og gjenkjenning ved bruk av lyd og bilde. Nettstedet er et supplement til selvstendig arbeid for eleven. Tema musikk Ressursside for musikk, ulike musikktyper, komponister, musikk på nettet, lydfiler, musikkaviser; Gitarspil

Sinus 2P: matematikk 2P Vg

Interaktive oppgaver. Ordboka vil være til stor hjelp når du skal gjøre disse oppgavene. Oppgaver. Forkortelser (I) Forkortelser (II) Rett opp feil! (I) Rett opp feil! (II) Hvilket ord er riktig stavet? Riktig eller galt stavet? Hva betyr ordene? Ord som ligner. Betyr de det samme Negative tall oppgaver. Her kan du laste ned et oppgaveark som tar for seg temperaturer, negative tall og søylediagrammer. Så har det også kommet et oppgaveark om penger man har og penger man skylder. På begge disse oppgavene er det meningen at elevene skal tenke, prøve og feile når de lager diagrammer Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet platetektonikk. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn. I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet

Sinus 2P-Y: matematikk påbyggin

Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til Hver runde byr på 10 oppgaver. Oppgavene er generert v.h.a random tall slik at de samme 10 oppgavene aldri vil bli utlevert. Når man går videre til neste oppgave er det ikke lenger mulig å gå tilbake for å forandre tidligere svar. Dersom du avbryter spillet vil du komme tilbake til denne siden og resultatene dine blir ikke vist Nyheit: Interaktive oppgåver. Interaktive oppgåver kan vere fine å bruke for å bli kjend med ulike tema. Vi presenterer to nye «dra og slepp»-oppgåver. Fleire oppgåver vil komme etter kvart INTERAKTIVE OPPGAVER (LETT) Norsk Nettskole - Hva betyr spørreordene? a4esl.org - Question words; CappelenDamm - Oppgaver med spørreord; CappelenDamm - Oppgaver m/spørreord 2; Samlaget (4tr) - Match the words; Samlaget (4tr) - Fill in the right word; EnglishExercises.org - Wh-words. Rull ned. agendaweb.org - what-where-when-who.

Sinus 2P-Y (utdrag) by Cappelen Damm - Issuu

Sinus Forkurs: 6 Grenseverdier og derivasjo

: Sinus

detaljert plan uke 35. dag dato tema oppgaver sinus. oppgaver. cosinus. mandag 24.08 kap 2: 1 - 4 2: 40, 42, 43, 44 2: 129, 130, 131, 132. tirsdag 25.08 fadder. Oppgaver. 1. Skriv ned definisjonen av sinus, cosinus og tangens til en vinkel. Trigonometri 1. Vi definerer sinus, cosinus og tangens til vinkler. Olav Kristensen (CC BY-SA) Oppgaver og aktiviteter. Navn på hjørner og sider i trekanter Kjernestoff. Tangens Kjernestoff Sinus, cosinus og tangens Kjernestoff. Snøskred Kjernestoff. Arealformel for Samer (interaktive oppgaver Læreverket I arbeidslivet inneholder mange deler som kan brukes som det passer: tekstbok, praksisheftet På praksisplassen, Jobbkoder, Jobbprat og en rekke yrkesbøker og yrkeshefter.Fra nivå A1 til B1. Her på nettstedet finner du interaktive oppgaver til alle delene i læreverket og nyttige filmer. >

Sinus 1T-Y: 4 Grafer og funksjone

Camilla og Latifa - interaktive oppgaver Interaktive oppgaver basert på leseboka om Camilla og Latifa, last ned og løs! Nettressurs Oppdatert: 23.10.2017 Skriv u OPPGAVER . Oppgave1. Hva vil det si at målestokken er. a) 1 : 500. b) 3 : 1. c) 1 : 1 . Oppgave 2. Helene er 168 cm høy. På et fotografi er hun avbildet i målestokk 1 : 40. a) Hvor høy er hun på bildet? b) Adam er med på bildet. På bildet er Adam 3,8 cm. Hvor høy er Adam i virkeligheten

Sinus 1T: 6 Trigonometr

Oppgaver for 4-7.trinn, laget av Kitty Mezzetti. Larry Ferlazzo's Websites of the Day Velg noe fra listen for å få anbefalinger om gode nettsteder som kan brukes med elever som lærer Engelsk som andrespråk. Fra læreren Larry Ferlazzo. Oppgaver fra Møller kompetansesente Interactive Norway fungerer som en ren distributør og kompetansesenter for interaktiv samhandling i skole og næringsliv med fokus på SMART Board, Prowise og Nureva. Vi benytter et nettverk av forhandlere landet over for salg av løsningene vi distribuerer og samarbeider tett med disse Velg først nivå, deretter kan du velge hvilken kategori av oppgaver du vil jobbe med. Det er de samme kategoriene på nivå 1, 2 og 3. Trykk så på tallene for å komme til oppgavene. Når du har fylt ut en oppgave, trykker du på «Sjekk svaret». Hvis du trenger hjelp og tips, trykker du på «Hjelp» I læreboken Kosmos YF naturfag leser du om. hvordan fordøyelsessystemet er bygd opp; at næringsstoffene i maten brytes ned på veien gjennom fordøyelsessysteme CodeStudio er Code.org sine interaktive oppgaver i nettleser som er laget for å gi en introduksjon til programmering. I CodeStudio gjennomfører man ulike oppdrag på ulike nivåer, ved å programmere med blokker, akkurat som i Scratch

Sinus 1P-Y: 5 Forholdsregnin

Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger Har du kontroll på verbtidene? Her kan du øve på preteritum, perfektum og preteritum perfektum Plans undervisningsopplegg er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten, og interaktive oppgaver. Undervisningsopplegget kan tilpasses en eller flere skoletimer. Det kan brukes uavhengig av om skolen samarbeider med Plan eller ikke. Se Plans tilbud til skoler Kapittel 18 Leddsetninger. Her finner du oppgaver til kapittel 18 i Praktisk norsk 2 (side 137-144). Kapitlet tar for seg disse emnene: Fortellende og spørrende leddsetninger; Adverbiale leddsetninge Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin

Her finner du oppgaver til kapittel 1 i På vei (side 14-23 i tekstboka). Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok. Lydsamlinger: Her kan du øve på uttale Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Frigitte oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet T. Matematikk for ungdomstrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på ungdomstrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver

 • Hva er jainisme.
 • Kosten parkeren hedon.
 • Hvit sjokoladekrem med fløte.
 • Olivenbaum zeichnung.
 • Eichstätt landkreis.
 • Logitech meetup review.
 • Fønikerne antikken.
 • Gilgamesch epos kurzfassung.
 • Größtes reggae festival spanien.
 • Oscars restaurant puerto rico gran canaria.
 • Stord verft.
 • Halden kirke.
 • Hvordan slette en gammel facebook konto.
 • Gravid uke 7.
 • Wix com website builder.
 • Bubble soccer gießen.
 • Tilbud elfa skyvedørsgarderobe.
 • Spielgruppe düsseldorf bilk.
 • Sonekart hedmark.
 • Öamtc fahrradverleih.
 • Varme randonee sko.
 • Kringspelletjes peuters.
 • Emisjon naturfag.
 • Nordiska uppfinningar.
 • De yngste barnas væremåte.
 • Stella stjerne.
 • Å følge på snapchat.
 • Brentwood uk.
 • Aboriginere mat.
 • Hva hjelper mot influensa.
 • Kjøpekraft europa.
 • Hvit sjokoladekrem med fløte.
 • Games with gold october 2017.
 • Ofv api.
 • Feig kryssord.
 • Bury storbritannia.
 • Eiserne regatta 2017.
 • Pilzap.
 • Youtube offline android.
 • Styremøte helse sør øst.
 • Cytoplasma organeller.