Home

Holdvurdering sau

Holdvurdering av sau Man skal kjenne bakerst på ryggen, foran krysset og bak ribbeina. Klasse 1: Tverrutvekstene og torntappene er skarpe og fingrene kan lett trykkes inn under tverrutvekstene. Man kan lett kjenne hver eneste tverrutvekst. Sadelen er tynn og uten fett. Klasse 2: Torntappene er myke og avrundede og kan bare kjennes som forhøyninger Holdvurdering er et godt verktøy for overvåking i første og midtre tredjedel av drektigheten. Mot slutten av drektigheten er fosterveksten stor, og energiunderskuddet kan bli betydelig før man ser endringer i holdet

Holdvurdering er eit godt hjelpemiddel til å vurdere fettreservene til geita og bør alltid vere ein del av grunnlaget for korleis ein fôrar geitene i siste del av laktasjonen og i tørrperioden. Publisert år: 2013: Referanse: Sau og Geit nr.4/2013: PDF: Last ned artikkele Dette kapittelet handler om holdvurdering Fôring av sau Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opp-lagsnæring å mjølke av etter lamming er målet med god vinter-fôring. om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Vil du veta meir om fôring av sau; besøk medlem-sportalen til Nortura Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming er målet med god vinterfôring

 1. Holdplansjen (holdvurderingsskjema for NRF-kyr) er helt nødvendig ved praktisk gjennomføring av holdvurdering. Metoden som illustreres i plansjen har en skala fra holdpoeng 1 - 5, der hvert poeng er inndelt i 0,25
 2. Ondartet fotråte hos sau, som er en bakterieinfeksjon i klauvene, ble påvist i Rogaland i 2008 for første gang på over 60 år. Et stort prosjekt kalt Friske føtter har langt på vei fått bukt med problemet. Klassisk skrapesyke svært sjelden i Norge, men det finnes fortsatt enkelte tilfeller av atypisk skrapesyke (Nor98) hvert år
 3. Vaksinering av sau i Norge gjøres hovedsakelig av hensyn til infeksjoner forårsaket av ulike klostridiebakterier samt forebygging av pasteurellose forårsaket av Bibersteinia- og Mannheimia- bakterier (tidligere Pasteurella).Den viktigste sjukdommen vi vaksinerer mot er pulpanyre
 4. g av kjønnsleppene og i noen tilfeller klart slim fra kjønnsåpningen

Hold og holdvurdering. Optimalt hold hos mjølkekyr kan oppnås ved å holdvurdere dyra regelmessig og styre fôringa etter dette. Anbefalt hold for NRF-kua Det anbefales at både kviger og kyr holdvurderes om lag en gang per måned. Holdplansj Holdvurdering. Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013. Fettilskudd i fôret til mjølkegeit. Eknæs, UMB, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2013. Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808 Besøksadresse Moerveien 2A N-1430 Ås Postadresse Postboks 10

Sauehelsenett - Animali

 1. st 6,4 % i 2012. Etiologi Det vanligste agens ved mastitt hos søye er Staphylococcus aureus, men andre typer stafylokokker, streptokokker, kolibakterier og bacilllus-arter m.m. er også aktuelle
 2. Sau og geit Produksjonsdyr Dyr og dyrehold. Innholdet er også relevant for Paratuberkulose. Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.no nokkelhullsmerket.no. Telefon +47 22 40 00 00. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr
 3. g er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheits- eller mjølkeperioden avgjer fôringa
 4. Holdvurdering av NRF-kyr - opplæringsvideoer . Introduksjon . Ku nr 1 . Ku nr 2 . Ku nr 3 . Ku nr 4 . Ku nr 5 . Ku nr 6 . Ku nr 7 . Gode råd . Kontakt oss Tlf: 95 02 06 00 E-post: post@geno.no Post: Geno SA Storhamargata 44, 2317 Hamar Org.nr: 970028935 Annen informasjon. Nytt for tillitsvalgte

NSG - Norsk Sau og Geit - Fagdatabas

 1. Ett holdpoeng utgjør ti til femten kilo levendevekt (avhengig av rase), og du bør tillate fem uker for å justere et halvt holdpoeng
 2. Holdvurdering av sau Vibeke Tømmerberg, Tore Tollersrud, Mina Klaseie fra Animalia, og fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem har skrevet en fagartikkel om holdvurdering av sau. Holdvurdering er et nyttig verktøy som bidrar til god velferd, helse og produksjon
 3. En sau som er i god stand, mellom klasse 3 og 3+ , er god og litt myk, dekket med et fettlag over ryggen, ingen bein stikker opp. Du kan bare kjenne ryggsøylen når du klemmer oppå. På hoftepartiet kjenner du litt til beinet (hoftekulene), men ingen bein stikker ut. Halerota er en annen plass hvor sauen lagrer fett
 4. Hva er holdvurdering? • Holdvurdering gjøres av individ, gruppe eller hele besetningen. • I dag blir dette gjort visuelt / manuelt • Formål: Oppnå optimal fôring, høyere produksjon og bedre helse. • Normalt blir det benyttet en skala for holdvurdering fra 1 til 5. 1 er veldig tynn, 5 er overvektig. 5 Sener ved halegrop Sete-bein.

Diagram for holdvurdering Grafisk utforming: Jan Arve Kristiansen, Geno. Title: Holdvurderingsskjema for NRF-kyr Author: Jan Arve Kristiansen Subject: Printes tosidig på Premium Never Tears 145 my polyester fra skuff 4 luftes veldig godt før start. Created Date (06.11.20) Slaktesesongen på sau og lam rullar vidare. I siste veka av oktober, veke 44 (26. oktober - 1. november) slakta Nortura 45 400 lam med medel slaktevekt 17,4 kg, medel klasse R/R- (7,6) og medel feittgruppe 2+/2 (5,7) (statistikken manglar vel 3000 lam for veke 44) Ringsaker Sau og Geit arrangerer kurs i holdvurdering hos Sigmund Dæhli på Nes mandag 13. februar 2012 kl. 19.00. Terje Bakken fra Nortura instruerer og tar for seg holdvurdering i praksis ute i fjøset

Helse og velferd i lamminga - kapittel 1- Holdvurdering av sau

Energien til sau måler ein som fôreiningar, FEm. Ein fôreining svarer til 7,075 MJ eller 1 690 kcal. For å ha nok energi til sine daglege gjeremål (eting, pusting, hjarteslag, holde kroppstemperaturen osv), treng ein sau på 85 kg om lag 0,9 FEm kvar dag. Dette vert ofte omtala som vedlikehaldsbehovet Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Hyllestad Sau og Geit og NLR Vest arrangerte fagdag laurdag 16. mars med godt oppmøte. Tema var økonomi, fôring, holdvurdering og beitestell. Det var 40 deltakarar på fagdagen. Unni Tveito og Ove Sørestrand, NLR Vest, diskuterer fôring. Deltakarane fekk ta del i holdvurderinga av dyra

Nortura er en av Norges største matprodusenter. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 300 norske bønder Dette er en introduksjonsfilm til vårt nettkurs om sauehold. Det er et grunnleggende kurs rettet mot de som kan lite eller ingenting om sau. Kurset er utvikl..

Førebu paringa godt - Bondevennen

Norsk Sau og Geit¹, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB², NSG Semin AS³. Innledning. Kunstig semin på sau har bredt kraftig om seg i Norge de seinere åra. Redusert risiko for smitteoverføring i forhold til innkjøp av livdyr og flere avkom etter de beste værene er de viktigste grunnene til å ha semin her i landet Holdvurdering er en treningssak. Bruk skjemaet på neste side som et utgangspunkt og diskuter gjerne med en kollega eller ta kontakt med oss i Felleskjøpet. Holdvurdering er en bedømming av tykkelsen av fettlaget og hvor synlige knoklene er rundt halerota og lenden. Det er anbefalt å stå rett bak kua og bedømme begge områdene og allti Mange ville vurdere hold Temadagen hos Fatland Jæren ble en stor suksess. 40 deltakere lærte mer om holdvurdering og klassifisering av lam. Deltakerne fikk her muligheten til å prøve seg på holdvurdering i praksis og få siste nytt om sau og lam og markedssituasjonen Søye FORMEL Sau eller FORMEL Sau Ekstra: Økes gradvis med for eksempel 0,2 kg per dag fra to dager etter lamming. Holdvurdering ved å kjenne på torntappene og tverrutvekstene. Holdklasse Holdvurdering av sau v/ Hans Hjelstuen; Kaffe og tullprat . Vel møtt. Tips en venn Del på Facebook Del på Twitter . Fåvang Sau og Geit Org. nr.:915608639 . Leder og Web ansvarlig: Knut Evensen, knut@fjossystemer.no. Tlf.: mob.: (+47) 905 75 919. CorePublish publiseringsløsning.

Helse og velferd i lamminga - kapittel 1- Holdvurdering av sau - Duration: 3:48. AnimaliaVideo 4,195 views. 3:48. The Mine Cycle - Duration: 53:44. nevadamining Recommended for you Nortura er bondens selskap og i fellesskap produserer vi trygg og bærekraftig mat på norske naturressurser. Skal vi sikre nok mat til en voksende befolkning uten å ødelegge klimaet, må vi ta i bruk dyrkbar jord og ressurser her hjemme Holdvurdering: Når du skal vurdera hold/feittmengde, bør du kjenne på stader på dyret med berre feitt, skinn og bein. Bak på ryggen, på torntappane og tverrutvekstane, Vanleg slakteprosent på Norsk kvit sau på beite er 40 prosent på vêrlam og 42 prosent på søyelam Geno SA er et samvirkeforetak eid av vel 8000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 07

I våre monteringsanvisninger finner du alt du trenger for å sette opp midlertidige, flyttbare og permanente el-gjerder til storfé, hest, sau og vilt Holdvurdering av sau (03.12.19) Vibeke Tømmerberg, Tore Tollersrud, Mina Klaseie fra Animalia, og fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem har skrevet en fagartikkel om holdvurdering av sau. English (US

I det nye temaheftet finn du opplysningar om fôrbehov og sannsynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Vil du veta meir om fôring av sau er det mykje godt fagstoff i fagbiblioteket. Du kan også kontakte rådgjevarane til Nortura Sau skal ha tilgang på saltslikkestein, og i dei fleste områda bør ein bruke saltslikkestein utan koppar (kvit stein). Vatn. Vassbehovet til søyene aukar utover i drektigheitstida, særleg dersom grovfôret inneheld lite vatn. Sauer i alle aldrar skal ha fri tilgang på vatn av god kvalitet. Proteinfôr til sau og la

Fôring av sau - Fagforum Grovfô

Hjersing understreker at reglene for å føre dyreholdjournal for småfe og å øremerke dyra gjelder alle som har sau eller geit. Reglene er de samme enten saueeieren har to eller 200 dyr. Dyreholdjournal kan lastes ned på hjemmesidene til Mattilsynet og Animalia Dersom din reklamasjon oppfyller kriteriene for utbetaling av penger ønsker vi primært å overføre disse direkte til din bankkonto. Bankkontonummer kan også sendes til oss per epost, eller per telefon: forbrukersenter@nortura.no / 955 18 30

Holdplansje - Gen

Fatland Sau 2020: Topp 10-råd før høgdrektighetstida Fatland ønsker gjennom Fatland Sau 2020 å bidra med tips til god sauevelferd hele året. Her deler vi våre Topp 10-råd i overgangen mellom lågdrektighetstid og høgdrektighetstid Sau og geit HUS2501 Sau og geit HUS2501 Studiepoeng: 5,0 : Niv å: Lavere nivå: Type emne: Obligatorisk teoriemne.. Holdvurdering er et nyttig verktøy som bidrar til god velferd, helse og produksjon. Artikkelen som er lagt ut i fagbiblioteket (bak pålogging) gir råd om hvordan holdvurdering kan brukes som.. El-gjerdeskole. Her har vi samlet all den informasjon du trenger om el-gjerde. Her kan du lære det grunnleggende om hvordan et elektrisk gjerde fungerer Helse og velferd i lamminga - kapittel 1- Holdvurdering av sau - Duration: 3:48. AnimaliaVideo 4,190 views. 3:48. DIY & Decor Challenge: Glue & Velcro Outdoor Cushion Covers - Duration: 4:54

Sau - Veterinærinstitutte

Suldal Sau og Geit. 325 likes · 11 talking about this. Lokallag av Norsk Sau og Gei Gen Helse og velferd i lamminga - kapittel 1- Holdvurdering av sau - Duration: 3:48. AnimaliaVideo 4,069 views. 3:48. GREAT FARM SHEEP FARMING PROJECTS - Duration: 3:44 Blodprøvetaking og fiksering av sau Lokalisasjon av intramuskulær, intravenøs og intraperitoneal injeksjon inkludert aseptisk/steril injeksjonsteknikk Holdvurdering av sau

Hold og holdvurdering - Gen

 1. Ombygg til fôringsliggebås i eksisterende båsfjøs hos Marit Hølland Gjedrem i Skjoldastraumen. VMS melkerobot inkl.dobbelt melkefilter, beiteport, holdvurdering m. m. Prosjektet ble ferdigstilt Januar 2018
 2. Ny driftsbygning til kyr og fullt påsett hos Kristoffer Dalen på Fitjar. VMS melkerobot inkludert OCC Celletallsmåler, Steamer og BCS Holdvurdering. Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2017
 3. eres med sæd fra genbanken, dølahesthoppa som tilbringer sommeren i Sikkilsdalen, søya som pares med ringens prøvevær eller kua som inse
 4. katalog. Tilgang på Juridisk hjel
 5. Fôring av sau 12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett
 6. Fôring av sau 12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Les mer
 7. Han har 35 års erfaring med sau, og overfører villig kunnskap til neste generasjon saueprodusent. Blant annet har Agnete et ønske om å lære seg holdvurdering. Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet

Han lærte andre hvordan man gjør en god holdvurdering av sau. Sauebøndene er alltid ivrige etter å heve kompetansen sin. Takk til Stian Espedal og Nortura, Felleskjøpet Rogaland Agder, Bryne Landbruksservice, Dalane Innkjøpslag, Knarrhult og Fjøssystemer for en kjekk dag sammen med over 120 bønder fra regionen Fôring av sau i paringa Av Torhild Svisdal Mjøen Vi har no gjennomført grupperådgivning for saubrukarar i «Best på grovfôrprosjektet». I tillegg til gjennomgang av grovfôr og grovfôrkvalitet, har vi hatt litt om fôring og fôrplanlegging. Her er ei lita oppsummering av dei viktigaste punkta ein må tenke på i fôringa i paringsperioden • Holdvurdering er nyttig! Gruppere etter alder, hold og antall foster (etter fostertelling) • Tilstrekkelig eteplassbredde per sau (også på slutten av drektigheten!) - uheldig med kamp om plassen og tapere • Dårlig plass - stress. Tiltak - mineral- og vitaminforsyning 1 Holdvurdering på sau tilpasset norske forhold er beskrevet av Lind og Nordang (2000). Holdpoeng ble gitt på en skala fra 1 - 5 med intervall på 0,25. Holdpoeng 1 = Meget dårlig hold (avmagret, underernært), holdpoeng 2 = Dårlig hold (tynn, tydelig

Holdvurdering av søyene ble foretatt ved innsett og ca seks uker før lamming. Befaringene ble utført av veterinært personell ved Bioforsk Nord Tjøtta samt økende tapstall av sau og lam, er det behov for å gjøre en bestandsregistrering av fredet rovvilt i området. Dette innebærer bl.a Med rett holdvurdering, praktisering av plukkslakting og levering gjennom lammering kan du oppnå flere kroner ekstra per kilo slakt. Siri Kvam Haugland - Nortura. Etter en kjølig vår, ser det ut til at tilveksten på lamma er god. (sau, ung sau, lam og vær) som blir levert fra en lammering, får et tillegg på kr 10 pr dyr Holdvurdering er et godt tiltak for finne dyr i risikosonen. Ideelt hold ved kalving er ca. 3,5 i holdpoeng. Feite kyr har lågt grovfôropptak og vil mobilisere mye fett i starten av laktasjonen. Det vil si at den negative energibalansen er relativt stor. Denne kombinasjonen gir dårlig fruktbarhet og økt risiko for mjølkefeber Tallefjøs til sau med hevbare grinder. Fjøssystemer har på kort tid blitt en ledende leverandør av innredning og utstyr til sau og geit. Større løsdriftsfjøs er på vei inn i Norge, og Husdyr Systemer leverer individuelt tilpassede løsninger som gir en god og naturlig arbeidsflyt i fjøset

Den 30 august til 2 september gikk første modulkurs i forebyggende helsearbeid på sau av stabelen. Stedet var NVH i Sandnes. Fokus på flokk Det var over 70 deltagere, hvorav nesten 50 var veterinærer. Temaene var fôring, holdvurdering og miljø, samt gjennomgang av aktuelle hjelpemidler til bruk ved besetningsdiagnostikk Holdvurdering ved å kjenne på torntappene og tverrutvekstene. Holdklasse 1 «mager» Holdklasse 2 «tynn» Holdklasse 3 «god-normal» Holdklasse 4 Fôringsveileder til sau og lam. Felles innlogging til landbrukets tjeneste

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Du kan også kontakte rådgjevarane til Nortura. Regler for kopperinnhold i fôr til sau. Fôring fra innsett til lamming ALKA Sau Mjølk* Protein- og energirik blanding som brukes fra seks uker før lamming til beiteslipp. Inneholder minimum 70 % norske råvarer. ALKA Sau Mjølk inneholder alkalisk korn som bidrar til å opprettholde en god vomfunk-sjon. Tilbakemeldingene er tørr møkk og et godt innemiljø og egner seg derfor særdeles godt til sau i tallefjøs

Sykdommer på sau og geit Mattilsyne

 1. Vanskelig å gi deg noe eksakt her, siden foret oppgis som oftest i Fem. Ser det er nevnt kg høy pr sau pr dag . Villsau vs NKS innlegg 19. Foring av sau innlegg 17. Mugg i foret innlegg 21. Flere resultater fra gardsdrift. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett
 2. g av tykkelsen av fettlaget og hvor synlige knoklene er rundt halerota og lenden
 3. • Holdvurdering • Slimhinner • Jur • Halthet • Diaré • Evt. andre symptom Lam 3.-4. veke: • Veging • Generell trivsel • Ullkvalitet • «Øyreskurv» • Diaré • Hoste • Halthet • Evt. Andre symptomer Avføringsprøvar 3.-4. veke: • Lam med og uten diaré • Søyer etter farge på slimhinner • Resistens-testin

• Både NKS og villsau/gammelnorsk sau skal omtales • Fôring etter årshjulet - søye og påsettlam • 14:30-15:30 Holdvurdering - praktisk og teoretisk del. (Nortura og vet. Berit Hansen) *Analysen dekkes av gårdbruker, individuell rådgivning dekkes av prosjekte Ovin ketose/Fosterforgiftning på sau April 2012. Sørg for holdvurdering av søyene og lammetelling (i januar) og tilpass fôringen etter dette. God kvalitet på fôret er viktig, vomkapasiteten er sterkt redusert hos drektige søyer, spesielt hos dem med mange lam Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Regler for kopperinnhold i fôr til sau. Fôring fra innsett til lamming. Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten Bakken brenner for riktig fôring og holdvurdering av sauen. Behov for mineraler og vitaminer. Kjøtt fra sau og lam produseres i. Disse innstillingene kan gjøres for individuelle sauer , grupper av sauer , eller en innstilling for hele besetningen. Dette gir nøyaktig og effektiv fôring til hele . Smarte driftsløsninger hos sau Livskraftige lam - tips for åredusere lammetapetMars 2012Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau, Animalia. Lammetall og tap2010Totalt fødte per søye per 1. januar 2,11Levendefødte per søye per 1. januar 2,01Dødfødte, % 4,60Totalt av fødte: 9,2%% tapt inne (av levendefødte).

Vurdere du å bygge nytt sauehus?? - Norsk Sau og Geit

Anbefalt hold for NRF-kua - Gen

Norsk Landbruksrådgiving. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Fatlands prisprognose på småfe høsten 2019. Vi har laget en prisløype på lam, ung sau og sau for høsten 2019. Disse prisene gjelder lam 18,1-25 kg. i klasse R, puljetillegg på 200-299 småfe, Elite Pluss med 6 kr./kg. og inkluderer også grunntilskudd og sesongtillegg

Bra oppslutning på Fjøsmøte - Norsk Sau og Geit

Et nytt saueår - forberedelser til paring - Bondevenne

Ammekuproduksjonen er sammensatt, og svært avhengig av riktig grovfôrproduksjon. For å bedre kunne gi deg gode råd har NLR Trøndelag og Felleskjøpet Agri inngått en avtale der NLR får tilgang på FKAs fôrplanleggingsverktøy «Ammekumodellen» Les meir her - Norsk Sau og Gei

Fatland - Mange ville vurdere holdVMS fjøs hos Kristoffer Dalen på Fitjar - Felleskjøpet

Nortura i Bondebladet uke 51 - 52/2019 - Medlemsportal for

Systematisk holdvurdering for bedre resultat Holdvurdering er en forutsetning for å kunne styre fôringa i ei ammekubesetning. skal ikke gis til sau. Dosering: Fri tilgang (ca 20 g/dag) Det inkluderer sau og geit. Hoveddelene vil bestå av a) fôring, ernæring og stell, b) fôrplanlegging, c) anvendt avlsarbeid, d) husdyrmiljø, e) dyrevelferd, f) beite og kulturlandskapspleie, holdvurdering som redskap i fôrplanlegginga og noen viktige forhold som påvirker økonomien i saue- og geitehold Sau har ikke samme substitusjonseffekt som storfe og det er viktig å begrense tilgangen til grovfôr og planlegge ut fra jevnlig holdvurdering. FORMEL Sau Intensiv kan gis i fri tilgang til. Sau og Geit nr. 4/2010 - Norsk Sau og Gei Abonner på vårt nyhetsbrev. Abonner på vårt månedlige nyhetsbrev med informasjon om produkter, arrangementer og nyheter

Bondevennen nr 39/2019 - Medlemsportal for Nortura S

Norsk Landbruksrådgiving Agder. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Gjerstad lokallag (NSG) inviterte til vårmøte 31 mars og i den sammenheng inviterte de også andre lokallag til møtet. Det var to tema på agendaen, i tillegg til sosialt treffpunkt: fjøsbesøk i øvrebygda Gjerstad hos familien Eskeland og deretter foredrag av veterinær Trygve Holtebekk fra Mattilsynet Norsk kvit sau (NKS) er den dominerende sauerasen i Norge, og utgjorde i 2016 71,5 % av søyene registrert i Sauekontrollen (Klaseie et al. 2016). På 1970-tallet ble dala, rygjar, steigar og andre langhala saueraser krysset, og resultatet ble rasen som fikk betegnelsen NKS i 2000 (Vangen et al. 2007) Tema: Parasitter hos sau - hva er det og hvordan skal vi tenke i forhold til avføringsprøver, behandling og resistens; Møte: Mandag 27. november Tema: Fra sanking til lamming. Betydningen av holdvurdering, fôring og vaksinering. Møte: Starten av mars 2018 Tema: Lamming og lammingsforberedelse Sau. Avl for rovdyrresistens - en avsporing 16. Katta taper ansikt (Kronikk) 17. Sauesemin: - 2007 blir bra! 18. Innredninger og plasskrav til sau 22. Ny giv for pelssauen 46. Beste EM-arrangement. noensinne s. 5. Geit. Framtidsrettet geitefjøs 24. Geitedagene 2007 38. Beitebruk. Nytt utmarksråd - mange oppgåver! 50. Jakten på alveldens.

Reduser antall lam til sluttfôring - Bondevenne

Temadagen hos Fatland Jæren ble en stor suksess. 40 deltakere lærte mer om holdvurdering og klassifisering av lam. Velkommen til fjosåpning på Jæren! Bygget kan huse 62 mordyr med full framfôring

Vårmøte i Gjerstad lokallag - Norsk Sau og GeitVMS under låvebru på Skjoldastraumen - Felleskjøpet
 • Tom und das erdbeermarmeladebrot mit honig mutter.
 • Saol ordlista.
 • The conjuring.
 • 5 teiliges wandbild star wars.
 • Mekanistiske naturoppfatningen.
 • Usa president 2006.
 • Wellnesshotel umkreissuche.
 • Papa roach medlemmer.
 • Taekwondo flatåsen.
 • Seckin partner erfahrung.
 • Store hendelser 2017.
 • Michael ballack was macht er jetzt.
 • Været på koh samui nå.
 • Guinness world records 2002.
 • Trichinenuntersuchung kosten.
 • Spanisch stammtisch.
 • Lamisil krem i underlivet.
 • Liège.
 • Levi strauss steckbrief.
 • Samer minoritet.
 • Zelda ocarina of time switch.
 • Open casting calls 2018.
 • Standesamt melle aufgebot.
 • Bodø energi underavdelinger.
 • Ahoi erlangen.
 • Bygg wiki.
 • Ey sap jobs.
 • Grunning av impregnert treverk.
 • Mail.office365.com login.
 • Markedsandeler dagligvare 2016.
 • Heimarbeit stade.
 • Total mekanisk energi.
 • Raufoss badeland trening.
 • Idrettsgallaen 2018 nominerte.
 • Mustang hest til salgs.
 • Fotoalbum zelf inplakken.
 • Nye regler om statsborgerskab 2018.
 • Beatles bokrapport.
 • Singles steiermark.
 • Wasserturm hannover 2018.
 • Endurothon schierke strecke.