Home

Vamos 1 spansk 2 fasit

Vi kommer rett inn i spansk hverdagsliv og blir kjent med en koselig spansk familie. Recurso electrónico Info: Mi Querida Familia. vamos.cappelendamm.no . . . Bienvenido a Vamos 1. Fasit får læreren tilsendt ved å henvende seg til forlaget.. Vamos er Cappelen Damms læreverk i spansk II for Vg1 og Vg2. Klikk på omslaget for å finne oppgaver, tekster, lydfiler, lenker og andre ressurser til tekstene i bøkene. Nettsidene er et supplement til læreboken og er gratis for elevene. Til de nye utgavene av bøkene (Vamos 1, 2012 / Vamos 2, 2013), e Vamos 1 (Heftet). Spansk 2. Pris kr 705. Bla i boka. Kommunikasjon står sentralt i Vamos og det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Læreverket har god og tydelig grammatisk progresjon, og forfatterne har lagt mye arbeid i å strukturere øvingene etter vanskelighetsgrad og å skape stor variasjon Vamos 1 Elevnettsted (Nettsted) av forfatter Liv K. Bugge. Spansk 2. Vamos 1-brukere har en svært omfattende nettressurser tilgjengelig.Elevnettstedet inneholder Glosemesteren - hvor elevene tester seg selv i kapitlenes gloser, oppgaver, innleste tekster, sanger, videoer og lytteoppgaver, repetisjonsoppgaver med fasit og selvevaluering med kompetansemål

Vamos 1 er skrevet til læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II. Komponenter • tekstbok • øvingsbok med fasit • elev-cd • lærer-c Vamos Lærernettsted Lærernettstedet har forslag til prøver med fasit, fasit til øvingsoppgavene, lyttestoff, videoer, forslag til undervisningsopplegg,med mer. Vi håper nettressursene vil stimulere elevene til å lære mer spansk og gi lærerne større nytte av nettstedet. KOMPONENTER VAMOS 1 alt-i-ett-lærebok (bokmål og nynorsk) Unibo Fasit til alle oppgaver oversettelse vg1 | Spansk I og I Perfektum på norsk, men ikke på spansk Når man på spansk ønsker å uttrykke at noe har pågått en tid og fremdeles pågår, bruker man ikke perfektum slik som på norsk. Dette kan uttrykkes på flere måter

Vidas 1 er et læreverk for fremmedspråk spansk I på vg1. fasit til lytteøvelsene, forslag til undervisningsopplegg for hvert kapittel, forslag til årsplan, forslag til prøver, sanger, bilder og tilleggsmateriale. Glosemesteren: Her kan du øve på utvalgte og sentrale gloser fra hvert kapittel Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II. Komponenter • tekstbok • øvingsbok med fasit • elev-cd • lærer-c Vamos 2 er et læreverk for fremmedspråk spansk II på vg2. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å bli enda bedre i spansk. Nettsiden til Vamos 2 er bygget opp på samme måte som nettsiden til Vamos 1. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene Vamos 1 kan også kjøpes som brettbok (pdf) fra www.brettboka.no. Omfattende nettressurs Vamos 1-brukere har en svært omfattende nettressurser tilgjengelig: Glosemesteren - hvor elevene tester seg selv i kapitlenes gloser, oppgaver, innleste tekster, sanger, videoer og lytteoppgaver, repetisjonsoppgaver med fasit og selvevaluering med kompetansemål

Vidas er Cappelen Damms læreverk i spansk I for Vg1 og Vg2. Klikk på omslaget for å finne oppgaver, tekster, lydfiler, lenker og andre ressurser til tekstene i bøkene. Nettsidene er et supplement til læreboken og er gratis for elevene. Til de nye utgavene av bøkene (Vidas 1, 2012 / Vidas 2, 2013), e Velkommen til nettstedet for Cappelen Damms spanskverk Vamos 2.. Her finner du oppgaver til kapitlene i boka og mye annet stoff som er relatert til den spansktalende verden. Lærerveiledning finner du nederst til venstre. Den følger samme mal som Vamos 1, og du vil bl.a. finne forslag til årsplan og forslag til prøver etter hvert tema.Fasit får læreren tilsendt ved å henvende seg til. Velkommen til nettstedet for Cappelens spanskverk Vidas 1.. Her finner du oppgaver til kapitlene i boka og mye annet stoff som er relatert til den spansktalende verden. Lærerveiledning finner du nederst til venstre. Den inneholder bl.a. forslag til årsplan og forslag til prøver etter hvert tema Vidas 2 er et læreverk for fremmedspråk spansk I på vg2. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å bli enda bedre i spansk. Nettsiden til Vidas 2 er bygget opp på samme måte som nettsiden til Vidas 1. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene

Vamos 1 - spansk II Vg

Vamos 1 versjon 2. I kapittel 1 møter du fire ungdommer fra ulike deler av den spansktalende verden. Javier er musiker og bor i Barcelona. Eva er fra Norge men bor i Sevilla der hun studerer spansk. Clara er fra La Habana, hovedstaden på Cuba Velkommen til nettstedet for Cappelen Damms spanskverk Vidas 2.. Her finner du oppgaver til kapitlene i boka og mye annet stoff som er relatert til den spansktalende verden.. Lærerveiledning finner du nederst til venstre. Den følger samme mal som Vidas 1, og du vil bl.a. finne forslag til årsplan og forslag til prøver etter hvert tema Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Øvingsbok fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II

Vamos 1- spansk II for Vg1 og Vg

Vamos 1 (Heftet) - Spansk 2 Cappelen Damm Undervisnin

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Om Vidas generelt og Vidas 1 spesielt Vamos er et læreverk i spansk i deler. Vamos 1og 2 består alle av tekstbok, øvingsbok, elev-cd, lærer-cd og egen Internettside. Vamos 1er beregnet for viderekommende (kurset Spansk 2), dvs. for elever som har hatt spansk på ungdomsskolen. Den er en omfattende revisjon av de. Framtid på spansk Presens hacer Presens perfektum. ¿ Presens perfektum: uregelrett bøyning av partisippet Tallord 1 - 10 Tallord 11- 100.

Vamos 1 er et læreverk for fremmedspråk spansk II på vg1. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å lære deg spansk. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene: Interaktive språkøvinger, både grammatikk og ordforrådsøvinge Mini-grammatikk Vidas 2 er et læreverk for fremmedspråk spansk I på vg2 Vamos 1 er et læreverk for fremmedspråk spansk II på vg1. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å lære deg spansk. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene: Interaktive språkøvinger, både grammatikk og ordforrådsøvinge Vamos 2 er et læreverk for fremmedspråk spansk II på vg2

Spansk II, Vg2 Tema 2. VA2-tema2_Layout 1 31.01.13 12:30 Side 136. Tema 2: Cruzar fronteras 10. Velkommen til nettstedet for Cappelen Damms spanskverk Vamos 2. Her finne Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Lærer-CD fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II ¡Vale! 1-3 er et spanskverk for begynnere, og det er tilpasset den nye læreplanen for fremmedspråk. Nettstedet er et supplement til lærebøkene. Her finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene Går det an å velge spansk 2 hvis man kan spansk fra før? 31.10.2019 2019 Videregående skole; Jeg ønsker å ta spansk som privatist og erstatte tysk 1+2 med spansk 28.11.2018 2018 Utdanning; Bør jeg velge spansk eller fransk på videregående? 02.03.2018 2018 Utdannin Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Elev-CD fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftetog dekker første trinn av spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille mellom Spansk I og Spansk II

Vamos 1 spansk II vg1. Liv Kristiane Bugge; Svein Halvorsen; Silvia Rovira; Anna Fiske (Illustratør) ; Geir Steigan (Illustratør) Bla i boka Kommunikasjon står sentralt i Vamos og det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Læreverket har god og tydelig grammatisk progresjon, og forfatterne har lagt mye arbeid i å strukturere. Start studying spørreord på spansk + Vamos 1, kap 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

*000 nam a22 4c 4500 *00176770 *00520200812160633.0 *007t| *008 b|||||xx ||||e |||||0 mul|d *019 $bl$dL$9v *020 $a978-82-02-37185-2$qh.$cNkr 580.00 *035 $a(BIBBI. Vamos 1 Unibok Spansk 2. Vg1. Språkfag. Vamos 2 Unibok Spansk 2. Vg2. Språkfag. Vidas 1 Unibok (2012) Spansk 1. Vg1. Språkfag. Vidas 2 Unibok (2013) Spansk 1. Vg2. Språkfag. Weitblick 2. Unibok Fremmedspråk. Vg1, Vg2. Samfunnsfag. Fagfornyelsen. Alle tiders historie (2020) Unibok Historie vg2. Vamos 1 - Spansk 2 VG1, versjon 2. Created by MariaOsen. Level 34 Level 36. Level 35 Cap 19 Learn these words 37 words 0 ignored Ready to learn Ready to review. Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon er viktig

Vamos 1 - Spansk 2 VG1, versjon 2. Created by MariaOsen. Level 30 Level 32. Level 31 Cap 17 Learn these words 35 words 0 ignored Ready to learn Ready to review. Spansk I, II, I+II Fellesfag Informasjon 1 Juli 2013 Fagkode Fagnavn FSP5092 Spansk I. Fellesfag Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig Årets fasit må sees på som meget gledelig, men vi er selvsagt ikke fornøyd så lenge liv går tapt. 13 world Cuprenn er avviklet hittil med mer eller mindre god deltagelse. i syv av dem har Jens Weissflog stilt opp med fem seire og to 2. plasser som fasit. 15 nystartede bedrifter er fasit efter ti måneders skolegang

Vamos 1 Elevnettsted av Liv K

 1. 2 SPANSK SKOLEORDBOK cAPPELEN FASIT d) 1) sembrar 3) entonces 2) tan e) público 1) allmennhet 4) offentlig 2) publikum 5) kjent 3) tilskuere 6) statlig cura 1) katolsk prest, sogneprest 2) kur, behandling cuento 1) fortelling, historie, novelle 2) løgn estudio 1) studier, studium 2) studie, undersøkelse; oversikt 3) atelier, studio; arbeidsro
 2. Oversettelse av ordet vamos fra spansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk
 3. Spansk II (FSP5095) Eksamen og vurdering For elever For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen: Trekkfag: Obligatorisk: Eksamensordning.

Vamos 1. Spansk II Vg1. Tekstbok av Liv K. Bugge (Heftet ..

¡Vale! 1. Temaene i ¡Vale! er hverdagstemaer som å hilse, å snakke i telefonen og å bestille mat og drikke på restaurant. Du lærer også å fortelle om deg selv, familien din og fritidsaktivitetene dine, samt litt om latinamerikansk og spansk kultur og geografi. Nettressurser. Wikipedia - La enciclopedia libre Una semana en una isla desierta | Vamos 1 Første deloppgave er en forståelsesoppgave i forbindelse med temaet. Dernest har du en tekst på spansk omhandlende en reise til en øde øy, uten både mobiltelefoner og datamaskiner

Vamos 1 : spansk II vg1 - BS Undervisnin

 1. Fasit, kapittel 3. 1 Etternavn: Povitaitis. Fornavn: Tomas. Adresse: Sjøveien 19 italiensk, spansk og litt fransk. 1 22 34 67 76. 2 72 56 23 39 3.
 2. Vamos 1 - Spansk 2 VG1, versjon 2. Created by MariaOsen. Level 2 Level 4. Level 3 Cap 2 Learn these words 43 words 0 ignored Ready to learn Ready to review.
 3. Vamos 1 - Spansk 2 VG1, versjon 2. Created by MariaOsen. Level 11 Level 13. Level 12 Cap 6 - Ekstra Learn these words 70 words 0 ignored Ready to learn Ready to review.

Fasit til alle oppgaver oversettelse vg1 Spansk I og I

Vamos 1 - versjon 2: Mini-grammatik

Spansk I+II, 2. år (FSP5097) Eksamen og vurdering For elever; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen: Ingen eksamen: Eksamensordning. ¡Vamos! är ett basläromedel i spanska för årskurs 6 till 9. Fokus ligger på den talade spanskan och kunskaperna repeteras grundligt och konsekvent. Allt för att eleverna ska vara väl förberedda för fortsatta gymnasiestudier. ¡Vamos! 1 för åk 6 är en allt i ett-bok som är indelad i tio huvudkapitel och tre repetitionskapitel Undervisningsvideoene er en del av de audiovisuelle ressursene som spanskverket Gente 8-10 tilbyr.Hver video har forslag til oppgaver og aktiviteter, og kan integreres i spanskundervisningen uavhengig av hvilket spanskverk du bruker i dag

Start studying Vamos 1, kap 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 1. den første halvdelen av boken 2. den andre halvdelen av boken 3. på innsiden av permen 4. i verblista på midtsidene 5. i den blå midtdelen 6. på side 8 7. diverse opplysninger om språket og kulturen i de spansktalende landene 4. FORKORTELSER 1. verb, bøyes etter bøyningsgruppe 1 2. ulike betydninger 3. substantiv 4. hankjønn. En spansk skriftlig eksamen består av ulike deler: Det er en oppgave basert på forståelse. Der skal man lese en spansk tekst og svare på spørsmålene på norsk. Deretter er det 2-3 oppgaver der du skal skrive spansk. Disse varierer, men det pleier å være 1 eller 2 spørsmål. Dermed skal du skrive 2 lengre tekster

Spanskkurs - Leksjon for leksjon Hvis du er i ferd med å lære spansk for første gang, anbefaler vi at du begynner her. Følg spanskkurset leksjon for leksjon; les tekster og gjør oppgaver i dine interessefelt (Velg mellom sport og fritid - musikk - gastronomi - mote/klær - film Spansk lærerveiledning til språkkurset. Inneholder forslag til aktiviteter og fasit til oppgavene. Lærerveiledningen er skrevet på spansk. Tilbake til verket ISBN: 9788205339699 Språk: Spansk Utgave: 1. utgave (2005) Sidetall: 1013. Pris: kr 485,00. vamos oversættelse i ordbogen spansk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Vidas 1 - versjon 2: Velkommen til Vidas 1

Treningsoppgaver med fasit. Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes) Oppgaver. 1. ID: 62737. I klasse 2B er det 24 elever. Av disse har 5 elever kun tysk og 12 elever har kun spansk. Det er 7 elever som har både tysk og spansk. a) Sett opp en tabell. Kollonnene skal 1 2. d) 17 24. e) Like store. 2. ID: 49483. Fasit: 0,26. 3. ID: 34806. Spansk bøying. Bruk bab.las redskap for bøying av spanske verb for å raskt og enkelt finne bøyningsformene til et spansk verb. Det første steget er å skrive det spanske verbet inn i søkefeltet i bab.las hjelpemiddel for bøying av spanske verb. Deretter klikker du Bøy. Du kommer da til å se hvordan det spanske verbet bøyes Fasit 1. Du er hos naboen, som gir deg noen sukkererter. kokes Bare hvis det er riktig sort. Noen er nemlig uspiselige Ja, sukkererter har ingen hard hinne og kan spises rå 2. På tur i byen er det tid for litt mat. Du bestemmer deg for en falafel. Det er en spansk kaningryte 5. Hvor kommer ekte balsamicoeddik (Aceto Balsamico). Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplanen. I tillegg til digitale ressurser for lærer og elev, består Encuentros av lærebøker for Vg1 og Vg2. Nettstedet for elev og lærer er nå åpnet Elen Egeland er adjunkt med opprykk og har 32 års erfaring som lærer i barneskolen.Hun har fordypning i kunst- og håndverk, mediekunnskap og kristendom, og har skrevet lærebøker i KRLE-faget. Hun er forfatter på Vivo 1-4

Vamos 1. Spansk II Vg1. Øvingsbok av Liv K. Bugge (Heftet ..

 1. g. Tolv tematiske enheter. Læreverket kommer med karaoke-DVD og CD-rom. Forlag: Edelsa (Spania) ISBN (tekstbok 1): 978-84-7711-205-1 . Pasacalle 1-2. Spansk for nybegynnere 8-12 år. En mappe med.
 2. Oppgave 1 - fasit GENTE - nytt spanskverk, spansk nivå I lærebok | elevnettsted med lydfiler | lærernettsted | digitalbok JANUAR 2019 | 11 gente Linn Maria Børve Aud Marit Fjerdingren Vamos 2 Lag et tankekart på spansk med ord som kan brukes når man planlegger aktiviteter me
 3. Treningsoppgaver med fasit. 49311. På en videregående skole er sannsynligheten for at en elev har valgt matematikk og spansk 0,087. Sannsynligheten for at eleven har valgt matematikk er 0,68. Hva er sannsynligheten for at en elev har valgt spansk gitt at Hvor mange av de som besto den 1. testen besto også den 2. testen? 6. ID:.
 4. Vamos 2: Cap. 12: Retrato de un personaje Vamos 2: Cap. 11: España en el siglo XX Hektisk revytid Febrero Enero Vamos 2: Cap. 9: La vieja España Vamos 2: Cap. 10: America Latina ayer y hoy Lange setninger Grammatikk Fortid Skrive tekster Bestille mat Fra serien Narcos Prøve i spansk, ,9. desember Diciembre Setninger Vamos 2: Cap. 5: Clara en.
 5. Lyttetekster Spansk Nivå I 1. Qué te gusta hacer en las vacaciones (2010) Spørsmål til lytteteksten (pdf); Manus til lytteteksten (pdf); 2. Tiempo libre (2010
 6. Norsk på 1-2-3 Fasit til lytteoppgavene - side 1 De skal se en spansk film. Norsk på 1-2-3 Fasit til lytteoppgavene - side 6 Tekst: Denne uka har jeg mye å gjøre. I morgen, på tirsdag, skal jeg på språkkurs. Jeg prøver å lære meg litt russisk, men det er vanskelig

Vamos 2 - versjon2: Velkommen til Vamos 2

 1. Spansk eksamen 2012. Dette er en besvarelse på oppgavespørsmålet ''Soy muy feliz de no ser famosa porque...'' Oppgaven fikk karakteren 6 på spansk nivå 2 ved vg2
 2. Pris: 184 kr. Häftad, 2011. Finns i lager. Köp Modern spansk grammatik : övningsbok 1 + facit av Johan Falk, Kerstin Sjölin på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension
 3. Vamos a leer : Nivå 1 El Niño de la patera Navn: Lizana, Horacio Lizana, Horacio Publisert: [Oslo] : Cappelen Damm, 2008 Omfang: 27 s. Alternative tittel: Amistad Overordnet post: Vamos a leer. Nivå 1 Språk: Spansk ISBN: 9788202289690 Emne: Spansk språk Materialtype: Bøker Kilde for.

Vamos 1 - spansk II vg1 Liv Kristiane Bugge

Læreverket er lagt opp på en oversiktlig måte med fire temaer og fem kapitler i hvert tema. Vamos 2 følger prinsippene fra Vamos 1 med god og tydelig progresjon.Tekst- og øvingsmaterialet fremstår som godt tilpasset kompetansemålene i læreplanen Kurs Spansk på DINE premisser. Fase 1 16. I denne fasen skal du lære å krabbe før du lærer å gå. Det betyr at du får grundig kjennskap til alfabetet, uttalen, språkets grunnoppbygging og massevis av gloser og verb, som du vil få behov for videre i kurset Ingen fasit. 8 Skriv: Ein god venn. Ingen fasit. 9 Snakk saman: Eit bilde. Ingen fasit. 10 Bindeord: Kva heiter det på ditt språk? Ingen fasit. 11 Og eller men? 1 Dette er Per og Kari. 2 Per kjem frå Oslo, men Kari kjem ikkje frå Oslo. 3 Kari snakkar norsk, men ho snakkar ikkje spansk. 4 Per snakkar norsk, engelsk og spansk. 5 Kari er høg. Ingen fasit. 8 Skriv: En god venn. Ingen fasit. 9 Snakk sammen: Et bilde. Ingen fasit. 10 Bindeord: Hva heter det på ditt språk? Ingen fasit. 11 Og eller men? 1 Dette er Per og Kari. 2 Per kommer fra Oslo, men Kari kommer ikke fra Oslo. 3 Kari snakker norsk, men hun snakker ikke spansk. 4 Per snakker norsk, engelsk og spansk. 5 Kari er høy.

Vamos 1; spansk II vg1 - Bøker - CDON

Pris: 179 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Vamos! 2 Övningsbok av Harriette Persson, Erik Cardelus, Dennis Hjelmström på Bokus.com SPOR III. Oppgave 1. a) av elevene i 8C har valgt spansk. a) 27 elever i 8C har valgt spansk. Oppgave 2. a) b) Charlie arver 1500 kr og Charlotte får 500 kroner. Oppgave 1-5 | gente 8 videos | infoark lÆrer | elevaktiviteter | videotranskripsjon 1.70 mb Last ned her 6 | AKTIV TALLDIKTAT - TALLENE 1 TIL 20 | INFOARK LÆRER | ELEVAKTIVITET 535.26 K svar på spansk. Vi har fire oversettelser av svar i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Spansk. svar subst. contestación. ja nei parallell jo løsning replikk resultat konsekvens motstykke respons utfall konklusjon fasit javel motinnlegg tilbakemelding tja Del 2 Setningar Fasit: setningsledd 3 2 Analyser desse setningane. Sjå eksempelet: Luisa kjøper ei ny kåpe. Objekt: ei kåpe Carmen les ei kubansk fagbok. Objekt: ei kubansk fagbok Arne liker å køyre litt for fort. Objekt: å køyre litt for fort At det var såpass mildt i Noreg, hadde ikkje Leo trudd. Objekt: At det var såpass mildt i Nore

Vidas - spansk I for Vg1 og Vg

Hei, jeg har skrevet en spansk tekst, kunne noen rettet den for meg? Sett over feilene? Setter veldig stor pris på det, takk for forhånd. 1) Yo y Marta levantado a las siete y media. El sol calentado mi cuerpo cuando he abierto la puerta, sido un cálido mañana. El día de ayer empezado con un desa.. 1 Se videoen. Hvilke ord forekommer og hvilke ord er utelatt i videoen? Marker de ordene som forekommer i videoen. Somos diferentes 2 Jobb parvis, og lag tankekart på spansk med ord (adjektiver) som kan brukes når du sammenligner kvaliteter og egenskaper hos ulike personer. Bruk ord fra dialogen og andre ord dere allerede kan Del 2 Setningar Fasit: leddsetningar 1 LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Arne seier at Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Arne fortel at Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Arne svarer at Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Arne seier at Ålesund er ein fin by Spansk, del 7 kan regnes som et konversasjons kurs. Kurset bygger på de foregående semestrene som har vært og det kreves at du mestrer spansk ganske godt på dette kurset. Går over 12 uker. Fri uke 41. Om dere skal benytte fagbok/bøker får dere eventuelt beskjed om 1. kurskveld Vamos Spanish Academy, Buenos Aires: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Vamos Spanish Academy i Buenos Aires, Argentina på Tripadvisor

 • Seng med oppbevaring skeidar.
 • Ausmalbilder playmobil pferde.
 • Bake kake aluminiumsfolie.
 • Handlingsreferat ungen.
 • Sts education.
 • Preteritum perfektum engelsk.
 • Metallica praga 2018.
 • Os menighetsblad.
 • Weißer hai referat.
 • Psykolog utbrenthet.
 • Nikotinfri tobakk til vannpipe.
 • Robin williams weihnachtsfilm.
 • Gorillaz 2017.
 • The most famous person in history.
 • Deutsche kreuzer 2 weltkrieg.
 • Indusere definisjon.
 • Kalorier grillet kyllinglår.
 • Parfyme taxfree gardermoen.
 • Tidssoner kalkulator.
 • Mao betydning.
 • Boterdiep 20a.
 • Bergans trollhetta telt.
 • Botw master sword.
 • Andean condor.
 • Høy natrium verdi.
 • Hva er bifrost.
 • Cc cowboys drammen.
 • Bts tour 2018 norway.
 • Tegne hest steg steg.
 • Baby kilen.
 • Floyd jenny.
 • Pusse opp hytte på fjellet.
 • Jd tippit.
 • Salto arbeidsbok 5a.
 • Den spesielle relativitetsteorien formel.
 • Snøskuter huggeri.
 • Diode bruksområde.
 • Canon eos 500d lader.
 • Espresso house torgallmenningen.
 • Forfallsdato regler.
 • Fjellreinlav.