Home

Wegeners teori om platetektonikk

Kontinentene hadde tidligere en helt annen plassering på Jorden enn de har i dag. Den tyske meteorologen Alfred Lothar Wegener (1880-1930) formulerte i 1915 en teori om kontinentaldrift ut fra et superkontinent kalt Pangaea som brøt fra hverandre i begynnelsen av Jura. Wegener beskrev også de store riftdalene i Øst-Afrika. En rift i Pangaea skapte Atlanterhavet, men kontinentalplatene, som. Platetektonikk er en teori som hevder at Jordens ytterste og stiveste lag er delt opp i 6-8 større og en rekke mindre plater som alle beveger seg i forhold til hverandre med en relativ hastighet på noen centimeter i året. Selve platene er 40-280 kilometer tykke og utgjør jordklodens ytterste skall, den såkalte litosfæren Kontinentaldrift, teori om, at Jordens kontinenter har ændret beliggenhed på jordkloden i løbet af geologisk tid. Den mest gennemslagskraftige af de tidlige teorier om kontinentalforskydning fremsattes i 1912 af den tyske naturforsker Alfred Wegener, der hævdede, at kontinenterne svømmede som lette isbjerge i oceanernes basalthav I løpet av denne aktiviteten skal elevene forstå at forskere fremdeles jobber med teorien om platetektonikk. 1. Leseoppdrag. Be elevene lese gjennom historikken i Viten-programmet Platetektonikk, og be dem oppsummere hva mener vi i dag som er det samme som Wegener fant og som er ulikt det Wegener fant. 2. Oppsummer Utforsking 1

Platetektonikk og kontinentaldrift - Institutt for

Prøver viste at havbunnen var eldre jo lengre bort man kom fra selve ryggen. Dette førte til teorien om havbunnspredning, selve drivmekanismen Wegeners teori hadde savnet. Etter introduksjonen av begrepene havbunnspredning og platetektonikk har forestillingen om 'mobile kontinenter' fullstendig overtatt som grunnlag for studier av den faste jord Teorien om kontinentaldrift er best kjent ved tyskeren Alfred Wegeners utforming fra 1912. I henhold til denne teorien skulle for eksempel Afrika og Sør-Amerika tidligere ha hengt sammen, noe som ville forklare de nær parallelle kystlinjene. Wegener foreslo at store plater med kontinental jordskorpe («sial») kunne bevege seg på et underlag av havbunnsskorpe («sima»), men dette var. Utviklingen av platetektonikk. Mange forskere godtok ikke umiddelbart Wegeners teorier, i stor grad på grunn av mangelen på en overbevisende mekanisme. Etter hvert førte studier av havbunnen på 1950-tallet til en gjenopplivning av interessen for teorien om kontinental drift

Hva er platetektonikk Platetektonikk, teorien om hvordan platene i jordskorpa beveger seg, er en av grunnsteinene i dagens geologiske forståelse. Denne teorien forklarer for eksempel hvordan landformer som fjellkjeder, øyer og midthavsrygger blir dannet og hvordan prosesser som vulkanutbrudd og jordskjelv oppstå Platetektonikk (stammer fra det greske ordet τέκτων «téktōn» som betyr «bygger») er innenfor geologi den vitenskapen som utforsker og forklarer jordskorpens bevegelse. Skorpen består i hovedsak av 14 litosfæriske plater, alle i konstant bevegelse. Grensene mellom platene kalles plategrenser. Dette er et av hovedelementene innenfor dagens geologiske forståelse

platetektonikk - Store norske leksiko

Alfred Wegener - kontinentaldrift - pladetektonik

naturfag.no: 3C. Hvor står teorien om platetektonikk i dag

Platetektonikk vokste ut av en teori som først ble utviklet tidlig i det 20. århundre av meteorologen Alfred Wegener. I 1912 Wegener merke til at kysten av østkysten av Sør-Amerika og vestkysten av Afrika ut til å passe sammen som et puslespill Den første revolusjonen startet da Alfred Wegener i 1912 lanserte sin teori om at platene i jordskorpen er i bevegelse. I 1960-årene kom havbunnsspredning og platetektonikk. Torsvik håper nå at han og hans kollegaers forskning skal føre til en ny revolusjon; en teori som omfatter hele Jorden, fra skorpe til kjerne

Platetektonikk. Hva er platetektonikk? Oppgaver om plategrenser; Argumenter for teorien; Oppgaver om argumenter; Vulkaner, jordskjelv og fjellkjeder; Oppgaver om vulkaner, jordskjelv og fjellkjeder; Hvorfor beveger platene seg? Oppgave om drivkrefter; Historisk perspektiv på platetektonikk Kontinentaldrift og platetektonikk. Wegener innførte begrepet kontinentaldrift.Det har imidlertid nesten falt ut av den moderne ordboka og blitt erstattet av platetektonikk som inkluderer kontinentaldrift (kontinentenes forflytninger), havbunnsspredning (dannelsen av oseaner) så vel som platetektonikken (mekanismen).Strengt tatt sier heller ikke platetektonikken noe om mekanismen Platetektonikk (fra sen latin: tectonicus, fra antikkens greske: τεκτονικις, tent. Angående bygning) er en vitenskapelig teori som beskriver den store skalaen til syv store plater og bevegelsene til et større antall mindre plater av den Earth 's litosfæren, siden tektoniske prosesser begynte på jorden mellom 3,3 og 3,5 milliarder år siden Wegeners ideer ble likevel ikke spesielt godt mottatt. Han kunne nemlig ikke forklare hva slags krefter som ville være sterke nok til å flytte hele kontinenter over store avstander. Etter at han var død, kom det frem ny informasjon, for eksempel gjennom utforskning av havbunnen, som etter hvert førte fram til dagens teori om platetektonikk

Alfred Wegener - Wikipedi

For 100 år siden skapte teorien om hvordan dette kunne henge sammen oppstyr. Allerede kartografene noen hundre år tidligere så dette, men i et foredrag i 1912 fremmet Wegener ideen om at kontinentene faktisk beveget seg, Platetektonikk Platetektonikk - Plate tectonics. fra Wikipedia, den frie encyklopedi Det geofaglige samfunnet aksepterte platetektonisk teori etter havbunnsspredning ble validert på slutten av 1950- og begynnelsen av 1960-tallet. Litosfæren, som er det stive ytterste skallet til en planet. En forløper for platetektonikk var teorien om kontinentaldrift, lagt frem i 1912 av tyske vitenskapsmannen Alfred Lothar Wegener. Wegner observert at kysten av Afrika og Sør-Amerika var merkelig lik, som om de kan passe sammen. Han fant også paleontologi poster som avslørte delte kyst fossiler Imidlertid var Wegeners hypotese mangler en levedyktig forklaring på hvordan kontinenter kunne bevege seg. Av denne grunn ble hans teori avvist. Etter Wegeners død i 1930, oppsto nye bevis på at rekindled interesse kontinentaldrift og til slutt førte til teorien om platetektonikk. ---- Alfred Wegener (1880-1930) var en geofysiker og meteorolog født i Tyskland i 1880. Selv om han spesialiserte seg i den andre disiplinen, var hans hovedbidrag hans teori om tektoniske plater og kontinental drift. Wegener, etter å ha observert kontinentets form og studerte fysiske funn funnet på steder så langt fra hverandre som Afrika og Amerika, konkluderte med at platene som danner.

Da Alfred Wegener foreslo ideen om kontinentene kunne bevege seg, spottet andre forskere. Det var begynnelsen av det 20. århundre og bevisene fra Wegeners overbeviste dem ikke. I løpet av de neste tiårene fant vitenskapen flere bevis for at Wegener hadde rett. Platetektonikk - konseptet på kontinentene er steinplater som beveger seg på. Forskere jobber fremdeles med teorien om platetektonikk, blant annet ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk, Universitetet i Oslo. Elevene skal kunne. forstå hovedtrekkene i teorien om platetektonikk; forklare hvordan teorien om platetektonikk ble til gjennom observasjoner; teorier utvikler seg etter hvilke observasjoner som forskere gjø Teorien om platetektonikk utviklet seg på 1960-tallet fra en tidligere teori kalt kontinental drift. Kontinentalt drift ble introdusert av Alfred Lothar Wegener i 1912, og det hevdes at kontinentene en gang var forbundet og at de gradvis drev fra hverandre over millioner av år Platebevegelser For å forstå hvordan bergartene på Leka og områdene rundt er dannet må man vite noe om bevegelser i jordskorpa. Jordskorpen er i dag delt i 6 store plater og hver av disse omfatter både kontinental- og havbunnsskorpe. Platene beveger seg fra hverandre langs spredningssoner og mot hverandre i kollisjonssoner (se figurer under)

kontinentaldrift - Store norske leksiko

Wegeners ideer ble likevel ikke spesielt godt mottatt. Han kunne nemlig ikke forklare hva slags krefter som ville være sterke nok til å flytte hele kontinenter over store avstander. Etter at han var død, kom det frem ny informasjon, for eksempel gjennom utforskning av havbunnen, som etter hvert førte fram til dagens teori om platetektonikk 1 Platetektonikk Sverre Planke VBPR & PGP Historikk: teknologi, observasjoner, og tolkninger (Kap.3) Platetektonikk: teori og terminologi (Kap.4) Kap. 3 - Wegner's hypotese om kontinentaldrift (spredning) Tilpassing av kystlinjer og romlig fordeling av geologisk

Platetektonikk er vitenskapen om jordskorpens bevegelse. Skorpen består i hovedsak av 14 litosfæriske plater som alle er i konstant bevegelse. Grensen mellom platene kalles plategrenser. Denne teorien er i dag en av grunnsteinene innenfor nåtidens geologiske forståelse. En av de spennende tingene rundt denne teorien er hvor ung den er Alfred Wegener (1880-1930) var en geofysiker og meteorolog født i Tyskland i 1880. Selv om han spesialiserte seg i den andre disiplinen, var hans hovedbidrag hans teori om tektoniske plater og kontinental drift Sakset fra Wikipedia artikkel om Karsten M. Storetvedt. Storetvedt har fått relativt mye kritikk for denne teorien lignende kritikken Alfred Wegener fikk med sin teori om platetektonikk. I 2006 utalte han seg i en åpen debatt mot noen andre norske forskere som mener at teorien hans ikke stemmer. Denne debatten foregikk på forskning.no.

Hva er årsaken til at platene beveger seg platetektonikk - Store norske leksiko . Platetektonikk er en teori som hevder at Jordens ytterste og stiveste lag er delt opp i 6-8 større og en rekke mindre plater som alle beveger seg i forhold til hverandre med en relativ hastighet på noen centimeter i året Hei, I dette blogginnlegget skal vi skrive om kontinentaldrift og Pangea. En av de første som innså teorien om kontinentaldrift var den tyske meteorologen Alfred Wegener. Alfred Wegener skrev en artikkel om teorien sin i 1915, som han kalte for kontinentaldrift. Han tok utgangspunkt i at verdensdelene Afrika og Sør-Amerika passet perfekt sammen Teorien om platetektonikk for barn Teorien om platetektonikk beskrive de store bevegelsene Eartha € ™ s litosfæren, bestående av rygger og grøfter som beveger seg på jordskorpen. Denne teorien er basert på konseptet av kontinentaldrift, og de evolusjonære ideer er kompleks. Forskere Ideen om at kontinentene tidligere har hengt sammen, ble lansert av Alfred Wegener i 1912. I mange år ble denne forestillingen latterliggjort i vitenskapelige kretser. Men på 1960-tallet begynte flere og flere forskere å tro på Wegeners teori, og teorien ble etter hvert totalt dominerende

Alfred Lothar Wegener (født 1. november 1880 i Berlin, død 2. eller 3. november 1930 under ekspedisjon på Grønland), var en tysk meteorolog og geofysiker, som ble verdenskjent for kontinentaldriftsteorien, forløperen for dagens platetektonikk. 68 relasjoner I videoen fortæller jeg om hvem Alfred Wegener var, hvad hans teori om pladetektonik byggede på og hvornår denne teori blev anderkendt

Teori som forklarer endringene i jordskorpen av interne

 1. Kart over de tektoniske platene slik de er kartlagt i dag. Platene ble kartlagt i andre del av det 20. århundre. De tektoniske platene med arealet bevart Platetektonikk (stammer fra det greske ordet τέκτων «téktōn» som betyr «bygger») er innenfor geologi den vitenskapen som utforsker og forklarer jordskorpens bevegelse. 113 relasjoner
 2. Oppgaver om platetektonikk. Spørsmål og svar. Oppgave: Gå inn på nettstedet under og svar på spørsmålene under: http Dette kalte Wegener Pangaea... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg inn. Oppgaver i platetektonikk (platedrift) [0] Ingen brukeranmeldelser ennå
 3. Alfred Lothar Wegener (født 1. november 1880 i Berlin, død 1. november 1930 på Grønland) var en tysk polarforsker og geolog, som er særlig kendt for sin teori om kontinentaldriften, som han fremsatte i 1912.Teorien blev først anerkendt i 1966. Wegener havde stor indflydelse på færdiggørelsen af Milanković's teori om klimacykler og deres afhængighed af solindstrålingen
 4. Alfred Wegener mengajukan teori pengapungan benua pada tahun 1912 - ide bahwa benua di Bumi bergerak. Walaupun disertai riset dan bukti fosil dan batuan untuk mendukung teorinya, pada mulanya teori dia ditolak oleh banyak ilmuwan
 5. Wegeners teori ble ikke akseptert bredt før 150-tallet. Geofysikk var ikke særlig avansert da han presenterte teorien sin; Derfor kunne ikke noen av hans påstander forklares. Imidlertid tillot utviklingen i geofysikk forskere å oppdage bevegelsen til landmassene, og teorien ble hyllet senere

Platedrift definisjon, platetektonikk er en teori som

platetektonikk - Ui forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfære Alfred Wegener var en tysk forsker. For rundt 100 år siden, i 1915, foreslo han sin teori om kontinental drift. Wegener sa at kontinentene ikke ble løst på plass. Han sa at alle kontinenter hadde i utgangspunktet vært en stor landmasse Den tyske forskaren Alfred Wegener var den første som utforma ein teori om kontinentaldrift, men han vart fullstendig latterleggjort av kollegaer då han la fram teorien i 1926. Les også. Start studying Geografi kapittel 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Platetektonikk, teorien om hvordan platene i jordskorpa beveger seg, er en av grunnsteinene i dagens geologiske forståelse. Denne teorien forklarer for eksempel hvordan landformer som fjellkjeder, øyer og midthavsrygger blir dannet og hvordan prosesser som vulkanutbrudd og jordskjelv oppstår Teorien om kontinentaldrift I 1912 lanserte den tyske meteorologen Alfred Wegener (1880-1930) teorien om kontinentaldrift. Teorien om platedrift (platetektonikk),. Filmen Istid 4 har elementer fra platetektonikk-teorien med i filmen. Se klipp og legg merke til hva som er hentet ut fra f.eks Wegeners teori om Pangea. Lagt inn av Elise kl. 00:54. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Ingen kommentarer

Platetektonikk - Wikipedi

Geografi kapittel 2 + 3 study guide by emiliehj includes 52 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Filmen Istid 4 har elementer fra platetektonikk-teorien med i filmen. Se klipp og legg merke til hva som er hentet ut fra f.eks Wegeners teori om Pangea. Lagt inn av Elise kl. 00:54 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest Wegeners teori var et alvorlig vitenskapelig kontrovers, og han var ingen vinner de første 40 årene etter teorien ble lansert. Hans tokning ble nektet fra 1912 til midt i 1960-årene, og over denne lange tiden ble Wegener fremstilt som en vitenskapelig tapper. Også etter at den nye platetektoniske revolusjonen viste at Wegeners teori var i.

Wegeners kontinentaldrift. Avsnitt 4 · 8 min Många hade sett att kontinenternas kustlinjer verkade passa i varandra, men meteorologen och geofysikern Alfred Wegener var först med att bygga en teori om kontinenternas förflyttningar Fakta Om Platetektonikk Geo365 - Ein Deler Plategrensene Inn I Tre Hovudtypar. Find, Read, And Discover Jordskjelv Plategrenser, Such Us: Var Dynamiske Klode Jordskjelv No , Elevene Skal Bruke Denne Jordkloden Til Å Se På Sammenhenger Mellom Plategrenser, Vulkaner, Jordskjelv Og Fjellkjeder. Ekspert Kan Komme Kraftigere Skjelv Vg

Et paradigmeskifte som forandret geovitenskapene - Geo36

I 1912 lanserte den tyske geofysikaren Alfred Wegener teorien om kontinentaldrift. Denne teorien gjekk ut på at alle kontinenta ein gong hadde vore samla i eitt kjempekontinent, Pangaea, og ifølgje Wegener «sprakk» dette områdde opp for 200 millionar år sidan, slik at kontinenta dreiv frå kvarandre.. Litosfæren består av ulike plater som grensar til kvarandre i ulike plategrenser Teorien om havbunnsspredning inngår sammen med teorien om kontinentaldriftens som vitenskapelige byggverk i det fagfeltet av geologien som kalles platetektonikk. Tidligere teorier om kontinentaldrift fremsatt av blant annet Alfred Wegener og Alexander du Toit gikk ut på at kontinentene «ploget» seg gjennom sjøen Alfred Wegener, the Geologic Supersleuth. Alfred Wegener, a German meteorologist, was the first to begin to work out details to explain this interesting observation.To begin with, the current. Sammendraget er i notatform, og svarer på spørsmål relatert til kap. 1 og 2 i læreboken Terra Mater. I sammendraget gjøres det rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder. I tillegg forklares dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk En geologistuderende fra 1950'erne ville ikke finde Wegeners teori omtalt i sine lærebøger eller høre om den i sine forelæsninger. Når teorien for kontinentaldrift vendte tilbage fra de døde teoriers rige, skyldtes det ikke et forsøg på at rehabilitere teorien, men snarere nye opdagelser, som ganske utilsigtet viste sig at støtte en modificeret version af Wegeners hypotese

Wegeners teori | Naturgeografiportale In 1912 a German meteorologist named Alfred Wegener (1880-1931) hypothesized a single proto-supercontinent that divided up into the continents we now know because of continental drift and plate tectonics. This hypothesis is called Pangaea because the Greek word pan means all and Gaea or Gaia (or Ge) was the Greek name of the divine personification of the Earth Und Wegener selbst konnte nicht einmal die Bewegung der Kontinente aufzeichnen. Das gelingt erst in den 1970er-Jahren mithilfe von Satelliten. So sehr sich die Forscher damals über Alfred Wegener lustig machen - heute gilt seine Theorie als bahnbrechend

4 pieces of evidence for continental drift by Alfred Wegener (An Analysis of - Evidence and Rejection of the Theory) During the second and third decades of the twentieth century, the notion of continental drift was revived, most notably by the German meteorologist and geophysicist Alfred Wegener.. Wegener put together the first comprehensive theory to describe and partially explain the. Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung wurde plötzlich wieder aus den Schubladen geholt und nun mit ganz neuen Augen gesehen. Video starten, abbrechen mit Escape. Meeresboden in Bewegung. Planet Wissen. 14.06.2018. 05:12 Min.. Verfügbar bis 14.06.2023. ARD-alpha. Die Theorie Platetektonikk (sett saman av 'plate' og gresk tekton, 'byggjer') er vitskapen om rørslene til jordskorpa.Skorpa er sett saman av 14 større jordskorpeplater som alle er i konstant rørsle. Grensene mellom platene blir kalla plategrenser. Dette er ein av grunnsteinane innanfor dagens geologiske forståing Study 23 Indre krefter (platetektonikk) flashcards from Lama O. on StudyBlue

Alfred Lothar Wegener, född 1 november 1880 i Berlin, död omkring 15 november 1930 på Grönland, var en tysk meteorolog, geofysiker och paleogeograf.Han var den yngste av fem barn till gymnasieläraren Richard Wegener Teori. En hypotese godt understøttet av reproduserbare eksperimenter og observasjoner leder til en teori (gr. theoria - betraktning). For eksempel van Valens Rød dronning hypotese om adapsjon, rustningskappløpet mellom predator-byttedyr, parasitt-vert og mulig utryddelse, livskappløpet (Rød dronning hypotese /Red Queen) , etter Lewis Carroll: Gjennom speilet ( Through the looking-glass)) Platetektonikk (stammer fra det greske ordet «tekton» som betyr «bygger») er vitenskapen om jordskorpens bevegelse. Skorpen består i hovedsak av 14 litosfæriske plater, alle i konstant bevegelse. Grensene mellom platene kalles plategrenser. Dette er en av grunnsteinene innenfor dagens geologiske forståelse Framveksten av teorien om platebevegelsene - platetektonikk - er en beretning om hvordan geoforskere i stedet har gjort det motsatte. Platetektonikerne har oversett observasjoner som ikke passer inn i modellen. (Karsten Storetvedt, Universitetet i Bergen) Den faste marken under våre.

Brønnteknikk Vg2 - Platetektonikk - NDL

Alfred Lothar Wegener (* 1.November 1880 in Berlin; † November 1930 auf Grönland) war ein deutscher Meteorologe sowie Polar-und Geowissenschaftler.Als sein wichtigster Beitrag zur Wissenschaft gilt seine - erst posthum anerkannte - Theorie der Kontinentalverschiebung, die zu einer wesentlichen Grundlage für das heutige Modell der Plattentektonik geworden ist Wegener's 'Continental drift' meets Wilson's 'Plate tectonics' How Wegener's continental drift evidence matches up with evidence for plate tectonics It was in the late 1960s that J. Tuzo Wilson brought together many previous ideas into the global theory that we now call plate tectonics - th Det kan sies mye om havbunnens geologi, men en av observasjonene som gjorde at platetektonikk ble en akseptert teori på 1960- og 70-tallet var at basaltene på havbunnen er magnetiske. Fordi jordas magnetfelt endrer polaritet med ujevne mellomrom (magnetisk nordpol blir til sydpol og omvendt), blir basaltenes magnetiske egenskaper organisert i et stripemønster

Den slutgiltiga bekräftelsen av Wegeners teori kom 1968 när det amerikanska forskningsfartyget Glomar Challenger tog upp borrkärnor från havets botten. Då fick man bevis på att den långa bergskedjan Mittatlantiska bergsryggen på Atlantens botten bildades när Pangea gick sönder för ca 250 miljoner år sedan forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk; gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter; Geoforskning. gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område; Geofag 2. Geoforsknin Alfred Wegener ble født i 1880. Han var en tysk geofysiker (meteorolog) og polarforsker, kjent for kontinentalriftsteorien som vi i dag kaller platetektonikk. Wegner ble født i Berlin. Som 20 åring begynnte han å studere fysikk, meterologi og austronomi ved universitetet, og tok doktorgraden i 1904 da han var 24 år gammel Vad var Wegeners teori om kontinentaldrift? Wegener kunde inte ge en tillfredsställande förklaring till den kraft som skjuter eller drar kontinentenWegener teori om kontinentaldrift var att tidigare hela världen var alla gått samman och landar namnet Pangaea vilket betyder att alla lände Den tyske forskeren Alfred Wegener presenterte i 1912 hans teori om Pangea. Teorien hans var at kysten av Sør-Amerika og Kysten av Afrika passer sammen som et puslespill og at fossiler av dyr og planter i Amerika og Europa var identiske og gjorde at han ble overbeviste at kontinentene faktisk engang hadde hengt sammen til et stort kontinent, Pangea

Alfred Wegener, Alfred Lothar Wegener, 1.11.1880-nov. 1930, geofysiker. Alfred Wegener studerede på universiteterne i Heidelberg, Innsbruck og Berlin og udviklede tidligt interesse for arktisk klimatologi. Han deltog i Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08 som meteorolog og var igen 1912-13 med J.P. Koch i Østgrønland hvor han overvintrede på en højtliggende gletscher Oceanbundens alder - 140 mio år siden -> adskillelse, basaltisk smelte Efter 2. verdenskrig kortlagde man havbunden Oceanbundens alder <- Den Midt-atlantiske Ryg - Materiale blev hentet op og dateret 140 mio år siden - Jo længere væk fra oceanryggen, jo ældre - Problem: Wegener Lempeng Tektonik. Teori lempeng tektonik bermula pada tahun 1912 ketika Alfred Wegener mengajukan hipotesis teorinya tentang pergeseran benua (continental drift).Yang kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans yang diterbitkan pada tahun 1915.. Wegener mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu kesatuan yang bergerak menjauh.

Pangea - matte og naturfagsblogge

 1. Alfred Wegener (1880-1930) fue un geofísico y meteorólogo nacido en Alemania en 1880. A pesar de que se especializó en la segunda disciplina, su principal aporte fue su teoría sobre las placas tectónicas y la deriva continental
 2. C'était en 1912. Alfred Wegener bousculait le monde de la géologie en proposant une hypothèse hardie : la dérive des continents. Si hardie qu'elle sera longtemps refusée par les.
 3. Alfred Wegener entwickelte die Theorie der Kontinentaldrift und wäre heute vermutlich Geophysiker. Studiert hat er Physik, Meteorologie und Astronomie bevor er zu Grönland-Expeditionen aufbrach. Bekannte Bücher: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane und Thermodynamik der Atmosphäre

Platetektonikk som vitenskapshistorie Institutt for

 1. Omdat Wegeners theorie alleen nog maar in het Duits was verschenen, kreeg hij weinig aandacht. Pas toen zijn boek ook in andere talen werd uitgebracht kwam er veel kritiek. Deze kritiek bleef aanhouden tot na de dood van Wegener in 1930, toen hij omkwam tijdens een wetenschappelijke expeditie op Groenland
 2. Diese Frage stellte Alfred Wegener schon im Jahr 1910, damals noch im privaten Kreise. Wie der Meteorologe und Polarforscher diesen Gedanken dann bis zu seinem legendären Vortrag am 6. Januar 1912 zu einer Hypothese weiterentwickelte und versuchte, sie mit Beweisen zu belegen, erläutert der Wissenschaftshistoriker Dr. Reinhard Krause im Interview
 3. Vurdering i Geofag 1 og X Hva sier planen om vurdering Jorda i forandring gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å.
 4. Hallo, in diesem Video versuchen wir, euch die Theorie der Plattentektonik näherzubringen. Das Video ist im Rahmen des Erdkundeunterrichtes entstanden. Wir h..
 5. Teori Tektonik Lempeng - Pada tahun 1910, Afred Wegener mulai menulis artikel dan memberikan kuliah tentang konsep Continental Drift (Benua Terapung) yang menjadi cikal bakal Teori Tektonik Lempeng.Konsep Benua Terapung menjelaskan bahwa benua tidak selamanya berada pada posisi tetap melainkan terus bergerak sepanjang waktu atau Terapung
 6. Selv om de fleste jordskjelv skjer langs slike møtepunkter, kan det også forekomme sprekker og bevegelser midt i platene. Det sterkeste jordskjelvet noensinne ble målt til 9,5 på Richters.

naturfag.no: 3B. Fra kontinentaldrift til platetektonikk

 1. Alfred Wegener (1 er novembre 1880, Berlin — novembre 1930, Groenland) est un astronome et météorologue allemand, principalement connu pour sa théorie de la dérive des continents publiée en 1915.. Débuts. Alfred est le deuxième fils du pasteur Richard Wegener et de sa femme Anna (née Schwarz). Il effectue ses études au lycée de Cologne à Berlin, puis dans les universités de.
 2. Warnekros var overbevist om at Lili Elbe var en kvinde fanget i en mands krop, og denne teori tog Lili Elbe fuldstændig til sig. Kønsskiftet Efter at Lilli Elbe have fået troen på, at en transformation fra mand til kvinde var mulig på kvindeklinikken i Dresden, skrev hun og Gerda Wegener til Christian 10. i september 1930 og fik ved en særlig kongelig resolution erklæret deres ægteskab.
 3. Teorien om kontinentaldrift. Alfred Wegener (1880-1930 ) tysk meteorolog; lanserte teorien om kontinentaldrift i 1912; tok i utgangspunkt at alle kontinentene hadde vært ett enormt stor landområde. Pangaea; sprakk opp for om lag 200 millioner år siden; kontinentene drev fra hverandre
 4. Sejarah Teori. Teori tektonik lempeng diprakarsai oleh Alfred Wegener yang menulis dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans.Wegener memperkenalkan teori continental drift atau apungan benua.. Pada awalnya, semua benua menjadi satu yaitu supercontinent atau benua super bernama Pangaea.Dikarenakan suatu gaya tertentu, supercontinent tersebut terpecah menjadi beberapa bagian, yang.

Viten: Platetektonikk: Velkommen til Platetektonikk

 1. Alfred Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebungen und die Tiergeographie. Naturw. Wochenschr What rhymes. Alfred Wegener - Wikipedi . Als Alfred Wegener die Theorie der Kontinentalverschiebung verteidigte. Aus den Lektionen in Geographie konnte man sich erinnern, dass es jetzt 6 Kontinente auf der Erde gibt
 2. Am 6. Januar 1912 formulierte Alfred Wegener die Hypothese, dass die Kontinente im Lauf der Zeit wandern. Vor hundert Jahren schien diese Vorstellung noch abwegig. Doch längst ist seine Theorie.
 3. WEGENER étudie la répartition des indices qui permettent de reconstituer les climats anciens. Il remarque que l‛Amérique du Sud, l‛Afrique du Sud, l‛Inde et l‛Australie étaient couvertes d‛une calotte glaciaire il y a 300 millions d‛années. Selon lui, une telle extension n
 4. TEORI PENGAPUNGAN BENUA ALFRED WEGENER
 5. Læreplan i geofag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: GFG1-01 Side 5 av 8 Å kunne lese i geofag innebærer å trekke ut, tolke og reflektere over tekster fra aviser, tidsskrifter, bøker og Internett og forstå ulike kart
 6. En teori, publisert i 1999 og undersøkt på nytt i oktober 2005 (med hjelp fra Mars Global Surveyor), er at disse stripene demonstrerer platetektonikk for fire milliarder år siden, før den planetariske dynamoen stoppet opp og forårsaket at planetens magnetfelt forsvant
 • Escudo de costa rica.
 • Google seg selv.
 • Zoo ostholstein.
 • Bergen bil og mc.
 • Caritas lebensberatung klagenfurt.
 • Krav til toalett restaurant.
 • Bruktbiler ulsteinvik.
 • Steine schleifen werkzeug.
 • Forskjell på led og halogen.
 • Bgb im auftrag.
 • Rem automatic 25th.
 • 10000 euro lenen zonder bkr toetsing.
 • Elfa kampanje.
 • Pris kryssord.
 • En pat kryssord.
 • Rydd en strand 2017.
 • Mediq oslo.
 • Marlon richards.
 • Celina karine blogg.
 • Hvordan bryte seg inn i bil med tennisball.
 • Bølger kryssord.
 • Exoplaneter snl.
 • Milbenbisse behandeln.
 • Moelven modulbygg.
 • Maursluker i norge.
 • Lax fish.
 • Victarion greyjoy arm.
 • Mad spiel anleitung.
 • Henry rinnan kone.
 • Burger fyll.
 • En god fødsel film.
 • Jordslag i campingvogn.
 • Weingut drauz, in den stahlbühlwiesen, heilbronn.
 • Ord for alt 3a.
 • Slalom åre.
 • Etnonationalism.
 • Avrevet sene i ankel.
 • Billigste elselskab.
 • Gulrotkake med appelsin.
 • Bo i stålbåt.
 • Stor boks med lås.