Home

Stemmeplikt i norge

Listevalg – Wikipedia

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten. Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de.

Stemmerett – Wikipedia

Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett Stemmeplikt. Et stort flertall i Regjeringens inkluderingsutvalg ønsker å innføre stemmeplikt ved valg, og foreslår å utrede hvorvidt Norge bør ta etter de land som har slik plikt

Stemmerett - Wikipedi

Ja det bør innføres stemmeplikt i Norge hvis valgdeltakelsen faller under 70% etter mitt syn. Men, jeg vil gjerne se gjerne se det parti som vil ta den politiske kostnaden det vil være å innføre stemmeplikt. Men, det trengs. Vi er selvgode, og i mange henseende fulle av oss selv. Pytt, vi har jo trukket vinnerloddet i livets lotteri Stemmeplikt i noen land. Ved stortingsvalget i 2017 brukte 78,2 prosent av den stemmeberettigede befolkningen stemmeretten sin. Sammenlignet med mange land i verden er dette et høyt tall, men likevel betyr det at over 20 prosent ikke deltok i valget. Hos de yngre med stemmerett var valgdeltakelsen betydelig lavere Norge har som et av få land med parlamentarisme ikke adgang til å oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg. De oppgaver og den myndighet Stortinget har uten eksplisitt hjemmel i Grunnloven, Det er stemmeplikt i Stortinget. Ved personvalg brukes det ofte skriftlig avstemning og da er det mulig å stemme blankt stemmeplikt . den enkelte I Norge har alle statsborgere som er eldre enn 18 år, eller fyller 18 år i valgåret, rett til å delta ved valget. stemmeseddel . på valgdagen er det partienes lister i valgkretsen som benyttes som stemmeseddel. Stemmeseddelen blir stemplet av en valgfunksjonær før den puttes i valgurnen Siden Norge frem til 1814 hadde vært en del av det danske statsområdet, var det heller ikke selvsagt hvem som skulle regnes som norske borgere, selv om man regnet de fleste som bodde i Norge, som norske undersåtter. Dette spørsmålet gjaldt spesielt embetsmennene: Mange av dem var født i Danmark og hadde dansk familie

Ingen partier ønsker en stemmeplikt ved valgene i Norge. Av Ole Martin Sjetne Søndag 21.08 2011. Del. Det er spesielt blant opposisjonen at tanken om stemmeplikt slår dårlig an, skriver Aftenposten. Det er Regjeringens integreringsutvalg som vil utrede dette videre, fordi det ville sørge for at alle deler av befolkningen deltar i valg Det er ikke en plikt å avgi stemme ved valg og slik bør det forbli Norge er ved stortingsvalg delt inn i 19 valgdistrikt som tilsvarer tradisjonelle landskap og fylker. Til stortingsvalg velges det 150 representanter fordelt på disse, samt ett utjevningsmandat fra hvert valgdistrikt. Frem til Solbergregjeringens regionreform var det samsvar mellom valgkretser og fylkesinndelingen, men etter reformen avviker det administrative forvaltningsnivået. De mener det bør innføres stemmeplikt ved valg i Norge, skriver VG. Ungdomspartiet foreslår å straffe personer som ikke benytter stemmeretten sin, økonomisk. KrFU-lederen sier at stemmeretten rett og slett bør erstattes med en stemmeplikt

Geir Allan Stava tror stemmeplikt kan få opp interessen for Jeg syns ikke det er for mye forlangt av borgere i et land som Norge. Såpåss må man tåle. Publisert 28.08.2007, kl. 07.29 Del. Qvam reiste Norge rundt og agiterte under slagordet «stemmerett er stemmeplikt», som snart ble et motto for kvinnebevegelsen. I 1915 leverte LKSF grunnlovsforslag om å endre valgsystemet med enmannskretser, som kvinnene mente de tapte på

Oslo (NTB): Opposisjonspartiene er ikke begeistret for et forslag fra regjeringens integreringsutvalg om å innføre stemmeplikt i Norge Stemmeplikt og Demokrati · Se mer » Den norske kirke. Den norske kirke (tidligere også kalt «statskirken») er det største trossamfunnet i Norge og var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge. Ny!!: Stemmeplikt og Den norske kirke · Se mer » Ecuador. Republikken Ecuador er et land ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika. Saken: I Norge er det stemmerett for alle over 18 år. I enkelte land, som for eksempel Australia, er det derimot en stemmeplikt.Der er det ulovlig å unngå å stemme uten god grunn Opposisjonspartiene er ikke begeistret for et forslag fra regjeringens integreringsutvalg om å innføre stemmeplikt i Norge

SV på Karmøy vil innføre stemmeplikt i Norge. Bakgrunnen for forslaget er at under 60 prosent deltar i kommune og fylkestingsvalget, melder NRK Kl 1203-13: Stemmerett og stemmeplikt. - Jeg er veldig glad i Oslo, men Oslo blir ikke bra behandlet i Norge. En stemme her er mindre verdt enn en stemme i Nord-Norge Stemmeplikt eksisterer kun i diktaturer. Upassende? Svar. Innlegg: 3266. UnoTurboIE. 26.07.07 20:00. Del. Nei, det bør ikke være stemmeplikt. Folk som ikke skjønner viktigheten av å stemme, har heller ikke den innsikten de bør ha for å stemme. Enkelt og greit

Okei! Jeg er imot stemmeplikt. Men jeg blir provosert når noen repatrierte fra USA til Norge, skryter USA slik oppe i skyene uten balanse og begynner å snakke om ytringsfrihet, religionsfrihet etc, når vi vet at alt er ikke perfekt der borte. Jeg blir bare provosert Stemmeplikt bidrar utvilsomt til høyere valgdeltakelse. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) har regnet ut at den gjennomsnittlige forskjellen i valgdeltakelse mellom land med stemmeplikt (inkludert både land med sanksjoner og land uten sanksjoner) og land uten stemmeplikt er på 7,4 prosentpoeng I Norge er det stemmeplikt i Stortinget, så alminnelig flertall og absolutt flertall blir i realiteten det samme, så lenge alle stortingsrepresentantene er tilstede. I praksis kan dermed flertallet på Stortinget utgjøre så lite som (50% av 50 % =) 25% pluss én representant 4 av 10 nordmenn sitter hjemme valgdagen. På tross av kampanjer og oppfordringer øker ikke valgdeltakelsen. Bør vi gjøre som i Belgia, Hellas og Australia og innføre stemmeplikt? Ring Rett.

Demokratisikringsloven vil gi stemmeplikt - Vi mener at straffeutmålingene bør ha en akkumulerende effekt, der de som ikke stemmer mottar en advarsel etter først lovbrudd, og neste gang så blir det mer alvorlig, som for eksempel blokkering av bankkonti eller mobiltelefon en viss periode , sier Trygve Slagvold Vedum, som legger til at det viktigste dog er å sikre demokratiet Lederen i dagens Aftenposten skriver at Et stort flertall i Regjeringens inkluderingsutvalg ønsker å innføre stemmeplikt ved valg, og foreslår å utrede hvorvidt Norge bør ta etter de land som har slik plikt. Det kan høres besnærende ut i en tid der valgdeltagelsen har vært synkende, og der blant annet flere innvandrergrupper utmerker seg ved Land som har stemmeplikt eller bøter for å unnlate å stemme, har i snitt 7 prosentpoeng høyere deltakelse enn land som ikke har det (Bennulf og Hedberg 1999). Valgdeltakelsen i Norge: Lavest i 2001, høyest i 1965. Tidligere statsminister i Israel, Golda Meir, uttalte en gang at i Norge hadde man ikke valg - bare gjenvalg Stemmeplikt. Det vises til Hovedavtalens § 3-4.2.d og forbundets vedtekter 1.5.2.1: Alle medlemmer som tariffavtalen gjelder har stemmeplikt. Gjennomføring av uravstemning · Stemmestyre. Avstemningen ledes av avdelingens styre, et avdelingsvalgt stemmestyre, klubbstyret eller stemmestyre valgt på arbeidsplassen

Demokratiet som styreform er avhengig av deltakelse for å kunne fungere. Det verserer stadige mantraer at politikerne får de velgerne de for.. Liberalister liker valgfrihet. Frihet til å velge hvem man vil stemme på. Det har vi heldigvis i Norge. Mange er mindre heldige enn oss. Men frihet til å velge innebærer også muligheten til å la være å stemme. Uansett hva grunnen måtte være. Stemmeplikt fjerner denne muligheten

stemmerett - Store norske leksiko

Stemmerett - Valgdirektorate

Norge rev seg løs fra Danmark i 1814, og lagde som kjent sin første grunnlov på Eidsvold. Tvunget valg, dvs stemmeplikt (sanksjoner om du ikke stemmer - som fengsel og bøter), er jo innført i land som Australia og Belgia, som har vært plaget med lav oppslutning Norge på Europatoppen i mindretallsregjeringer. Norge er blant de land i Europa som har hatt lengst mindretallsstyre i årene etter krigen. Det fremgår av en ny bok av statsvitenskapsprofessor Bjørn Erik Rasch - Forskjellene i de ulike kretsene har nok sammenheng med levekårsundersøkelsen og befolkningsstrukturen der. Det er synd at ikke flere bruker stemmeretten, men vi må likevel huske at det ikke er stemmeplikt i Norge. Man har rett til å ikke stemme, og det kan være mange grunner til at man gjør det, sier Nygård. Slik ser valgdeltakelsen ut

Stemmeplikt - Aftenposte

Land som har stemmeplikt eller bøter for å unnlate å stemme, har i snitt 7 prosentpoeng høyere deltakelse enn land som ikke har det (Bennulf og Hedberg 1999). Valgdeltakelsen i Norge: Lavest i 2001, høyest i 196 I Norge er valgdeltakelsen synkende, noe som gir grunn til bekymring. I noen land har man ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt. Definisjon på demokrati. Det finnes ingen enhetlig definisjon på demokrati, eller enighet om hvilket system som er mest demokratisk Det er ingen stemmeplikt i Norge, og den enkelte kan ha gode grunner til å la være. Å avstå fra å stemme er en grunnleggende doktrine i Jehovas vitner. Det er derfor vanskelig å se for seg i praksis at noen stemmer ved valg, men samtidig ønsker å fortsette som medlem Det lanseres mange rare forslag for å få opp valgdeltagelsen. KrFU har lansert plikten til å stemme som løsning. Sosialdemokraten Fredrik Mellem støtter forslaget, men en typisk Ap-arrogant og ill

Nei til stemmeplikt - bt

Norge har i stor grad blitt styrt av mindretallsregjeringer. Over to tredjedeler av regjeringsdannelsene etter 1905 har manglet flertall i Stortinget. Det tok også bare noen få år fra Johan Sverdrup dannet den første parlamentariske regjeringen i 1884, til en fikk de første erfaringer med mindretallsstyre Norge er inndelt i kommuner og fylkeskommuner med en egen folkevalgt ledelse. Hver kommune og fylkeskommune er et eget rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar. Kommunene og fylkeskommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger i det kommunale og fylkeskommunale selvstyret må ha hjemmel i lov Han sier at tendensen til lavere og lavere valgdeltakelse er sterkere i Norge enn ellers i verden. - I noen land har det vært stemmeplikt, slik at de som ikke stemte ble bøtelagt

2 CC-BY-SA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Rapport 2013 nr 13 ISSN 1892-9648 ISBN 978-82-93208-50-1 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolg Australia har stemmeplikt ved statlige og føderale valg, og man kan bøtelegges (omkring A$20) for ikke å stemme uten å ha gyldig fravær. Norge. I Norge er alle norske statsborgere over 18 år, som er eller har vært folkeregistrert i Norge, og ikke har mistet stemmeretten if. grunnlovens §53 stemmeberettigede ved offentlige valg RKBU Midt-Norge. Rådmann. Evenes kommune. Rådmann. Lyngen kommune. Flere stillinger. stemmeplikt. Vil ha stryking og selskapsskatt. Kommunevalget 2011. Mulighet til å stryke kandidater og det å gjeninnføre selskapsskatten vil gjøre kommunepolitikken mer interessant for velgerne,. Det er jo en fristende tanke det. Lav valgdeltagelse er jo et demokratisk problem. Men måtte selvsagt kunne valgt å stemme blankt. På den annen side så er det jo en hel del mennesker som ikke gidder å sette seg inn i politikk - og hvilken nytte har man av at de skal dra ned til et stemmelokale Stemmerettsalderen er 16 år, og for personer mellom 18 og 70 år er det stemmeplikt, med unntak for analfabeter. Det politiske system er ustabilt. I hele etterkrigstiden har landet stadig skiftet mellom militært og relativt liberaldemokratisk styre

Sainte-Laguës metode (uttales sɛ̃t.la.ɡy) er en metode for å fordele mandater ved ulike former for valg som baserer seg på proporsjonal representasjon.Den er oppkalt etter den franske matematikeren André Sainte-Laguë.Metoden er i USA kjent som Websters metode Norge har ikke mulighet til å påvirke hvem som velges inn i Europaparlamentet i slutten av denne måneden. Unntaket er nordmenn som i tillegg har et annet statsborgerskap, eller har bodd minst fem år i Belgia. Vi har pratet med en av dem Norge-landskamp utsatt: - Dette var kjedelig. Nå er nye E6 offisielt åpnet - Vi hadde cava-søndag og fullt lokale. Kvinnelige biskoper: - Endelig kan vi puste fritt - Dropp privat festing i helga. Stemmeplikt hører til i samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med I Norge er det færre og færre som er med på å stemme ved valg. Det er ikke bra. I noen land har man ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt. Det betyr at man kan bli straffet hvis man ikke stemmer når det er valg. Definisjon på demokrati

Stemmeplikt? - V

Les også: «Jeg er ikke enig med noe parti.» «Jeg prioriterer familien når jeg har fri.» «Jeg er DRITTLEI politikerpreik.» Det smaker ikke Falsen, Wedel Jarlsberg og Christian Frederik av disse håndskrevne lappene på Eidsvoll. Her er ikke så mye som en linje om Norge som et fritt og selvstendig rike, og ikke et ord om den stolte stemmeretten som ble grunnlovsfestet her på stedet Vedtektene er det overordnede styringsdokumentet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Disse vedtektene er gjeldene fra 01.07.201 Brasil er en republikk i Sør-Amerika. Landet grenser til ti av de tolv andre på det søramerikanske kontinentet: Uruguay, Argentina og Paraguay i sørvest, Bolivia og Peru i vest, Colombia i nordvest og Venezuela, Guyana, Surinam og Fransk Guyana i nord. Brasil har en 7367 km lang kystlinje mot Atlanterhavet. Brasil er Sør-Amerikas klart største land i areal, og det femte største i verden I Norge er valgdeltakelsen synkende, noe som gir grunn til bekymring. I noen land har man ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt. Definisjon på demokrati. Det finnes ingen enkel definisjon på demokrati, eller enighet om hvilket system som er mest demokratisk

Lederen i dagens Aftenposten skriver at «Et stort flertall i Regjeringens inkluderingsutvalg ønsker å innføre stemmeplikt ved valg, og foreslår å utrede hvorvidt Norge bør ta etter de land som har slik plikt. Det kan høres besnærende ut i en tid der valgdeltagelsen har vært synkende,. Luxembourg er et konstitusjonelt monarki (storhertugdømme) i Vest-Europa. Luxembourg er en liten innlandsstat som grenser til Belgia i vest og nord, Tyskland i øst og Frankrike i sør. Det er to hovedregioner, Ösling i nord og Gutland i sør. Hovedstad er Luxembourg. Luxembourg er litt større enn Vestfold fylke, har 556 319 innbyggere per 2014 og er en av de minste nasjonene i Europa

Samfunnsfag YF Vg2 - Samfunnskontrakten: Rettigheter og

Regjeringen må vurdere å innføre stemmeplikt ved valg. Det mener flertallet i det regjeringsoppnevnte Inkluderingsutvalget. Målet er å engasjere grupper som ellers er svakt representert i valgdeltakelsen, skriver Aftenposten Stemmeplikt Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt I Norge har vi stemmerett og ingen stemmeplikt, og det er opp til hver enkelt å bruke denne retten. Det kan være gode og legitime grunner til å la være, men vi må være klar over at dette.

Korona-virus, is something rotten going on, Gro Harlem Brundtland? Les mer. Oberst Vladimir Kvatsjkov, tidl. Spetsnaz, om Coronvirus-pandemie Bør det være en plikt, ikke bare en rettighet å stemme ved valg? Ja, mener den nyvalgte lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom Kjell Ingolf Ropstad.Debatten om stemmerettsalder kom opp igjen etter av barneombud Reidar Hjermann denne uken tok til orde for å gi 16-åring Stortingsvalg. Jeg blir trolig hjemmesitter i år. Undergraver jeg folkestyret som har bidratt til at Norge ifølge FN er blant verdens beste land for innbyggerne? Vel, husk at vi har stemmerett, ikke stemmeplikt

Men man har ikke stemmeplikt i Norge. Å la være å stemme er også et valg, enten det er en protest, latskap eller en støtte til at ting blir bra uansett hvem som styrer. Likevel, om få stemmer, kan det også ha uheldige konsekvenser for det offentlige ordskiftet - fordi mobilisering, ikke debatt, vil stå i sentrum av valgkampen Listevalg i Norge. Bruken av valglister er et av hovedprinsippene i den norske valgordningen , og listevalg brukes ved offentlige valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyre, samt innen Den norske kirke til menighetsråd og, fra 2015, bispedømmeråd.Ved offentlige politiske valg i Norge trykkes valglistene på stemmeseddelen.. Norge bruker åpne lister ved offentlige valg, men har. I Norge Historie. Å gi personer en ekstra personstemme har i Norge vært mulig siden kommunestyrevalget i 1896. Mellom 1901 og 1971 var det mulig for partiene å selv føre opp kandidater opp til tre ganger. Fordi man oppdaget at organiserte grupper kunne påvirke personvalget ble muligheten for kumulasjon begrenset fra 1974 Juristforbundet - Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet

Illuminati for folk flest - Nyhetsspeilet

Vil innføre stemmeplikt i Norge - Politikk og samfunn

 1. Hellas, Alle Demokratiers Urmor, har en form for stemmeplikt. Likevel er deltakelsen der lavere enn i Norge. Stemmeplikt? Ja, faktisk. Australia har hatt stemmeplikt siden 1911, og stemmer du ikke, kan du få bot. I tillegg har et dusin andre land en eller annen form for stemmeplikt, deriblant Østerrike og Belgia
 2. Sperregrensen i Norge. I Norge er det ved stortingsvalg en sperregrense på fire prosent (4 %) for å kunne bli tildelt ett av de 19 utjevningsmandatene (ett per fylke) (Grunnloven § 59). Det gjelder derimot ingen sperregrense ved fordelingen av de 150 distriktsmandatene. I praksis får man et resultat med samme effekt som sperregrense ved fordeling av distriktsmandater ettersom divisoren ved.
 3. Forholdstallsvalg brukes i de fleste direkte og indirekte valg til politiske verv i Norge. Valg til Stortinget , fylkesting og kommunestyre avgjøres ved forholdstallsvalg. De fleste indirekte politiske valg, som for eksempel sammensetning av formannskap og kommunale utvalg, eller fordeling av komitélederverv og antall seter i Stortingets presidentskap , avgjøres også etter forholdstallsvalg
 4. st innbyggerne selv

Det er en utbredt antagelse at det i et demokrati er en borgerplikt å bruke sin stemmerett, og at flest mulig borgere bør delta i demokratiske valg. Flere stater, som Australia og Belgia, har til og med innført en eller annen form for juridisk stemmeplikt. Samtidig viser en rekke empiriske undersøkelser at en overraskende høy andel av velgere er inkompetente på det politiske området. I Norge er det allmenn stemmerett, men det er ingen stemmeplikt. Dersom man ikke er villig til å ta til nærmeste valglokale som i prinsippet er tilgjengelig i drøye to og en halv måned er det kanskje like greit at stemmen ikke telles. Felles valgdag. Tall fra SSB viser at Norge ligger i midtre sjikt på valgdeltagelse

Valgdeltakelse - Wikipedi

Hvis et land har stemmeplikt, er det forventet at man stemmer blankt, sier mannen. Flere land har i dag stemmeplikt, slik som Hellas, LES OGSÅ: Christine er en av de første i Norge som tester et klimavennlig fly . Hege Kristin Ringnes skriver doktorgrad om Jehovas vitner, og har fulgt aktive vitner i deres hverdag. Vis I land med stemmeplikt stemte 90 prosent i Belgia og 95 prosent i Australia ved siste valg. kommentar. Publisert: 30 august 2019 20:47 Sist Valgdeltakelsen i Finnsnes valgkrets er så lav at du knapt finner maken i hele Norge. Ved siste valg stemte bare 36,5 prosent av de 2.007 menneskene som da var stemmeberettiget i byens sentrum. Bare. Det finnes knapt en bedre måte å hedre de døde ungdommene på enn å møte massivt frem ved valget i september. Frivillig Stemmeplikt hører til i samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Deltagelsen ved kommune- og fylkestingsvalg har på 2000-tallet vært rundt 60 prosent. Det er noe lavere enn i de foregående årene Det vanlige i Norge er å bruke det man kaller seriemetoden, forklarer han. Da har vi ikke noe gyldig vedtak, bare tre forslag som alle ble forkastet. Alle styremedlemmer har stemmeplikt, så den som ikke stemmer for, anses å stemme imot, framholder professor Bernt

Opposisjonen vil ikke ha stemmeplikt • Kommunal Rappor

Sosialistisk Venstreparti (SV) ønsker å skjerpe kravene til innvandrere og foreslår blant annet et obligatorisk introduksjonsprogram for alle som kommer til Norge Vi har ingen stemmeplikt i Norge, og det er lov å velge å ikke stemme. Ved årets valg var det altså fire av ti som valgte å la andre bestemme for seg av ulike grunner. Tilbake til interpellantens spørsmål om hva som bør gjøres for å snu den negative trenden og øke valgdeltakelsen Stemmeplikt bør utredes da det er for lav valgdeltakelse generelt i Norge. Stemmeplikt kan føre til at flere minoriteter blir mer deltakende i samfunnslivet og politikken. Fellesskap: Verdier og konfliktløsning: Levanger kommune støtter utvalgets forslag om å legge Menneskerettighetene til grunn for hvilke verdier som bør gjelde i Norge Mandag 10. september er datoen. Da blir Norge nok en gang satt i et dårlig lys. Kommune- og fylkestingsvalg er stadig mindre attraktivt for de som har stemmerett (men ikke stemmeplikt). I 2003 tok bare 59,9 prosent den tydeligvis tunge turen for å avlegge stemme

Bør det innføres stemmeplikt i Norge? Tøvsugere

 1. Nå mangler det bare elektronisk stemmegivning, og stemmeplikt, slik leder av integreringsutvalget Osmund Kaldheim foreslo. Da vil Norge være tett på utopien. Mer demokrati Å innføre stemmerett for 16-åringer vil være å gi et konkret svar på nordmenns ønske om mer demokrati etter 22. juli. Elisabeth Skarsbø Moen. VG mandag 12.
 2. Stemmeplikt setter en viktig indikator på demokratiets legitimitet ut av spill, heter det i NOU-en fra kommisjonen. For: Endringar i deltakinga gjer at det vert ført ein kontinuerleg debatt om situasjonen for lokaldemokratiet. 0191 Oslo Norge. Finn oss på karte
 3. Entreprenøroppdrag i Norge som utføres av utenlandske selskaper med utenlandske arbeidere, vil kunne skje bare dersom det er snakk om et reelt entreprenøroppdrag under egen ledelse, med egne ansatte og på et klart avgrenset område. Dispensasjoner Alle dispensasjonssøknader behandles av forbundet sentralt
 4. vurdering være søkt om myndighetene skulle kalle det umoralsk eller usømmelig å ikke stemme. Men problemstillingen kan også snus på:.
 5. Valgdeltakelsen ved årets kommunevalg i Norge var 59,9 prosent. Ved valget i 2011 stemte 64,5 prosent av velgerne. Rekorden i nyere tid er fra 1979 med 72,8 prosents oppslutning. I Troms fylke var oppslutningen 57,4 prosent ved kommunevalget i år. Dårligst i Midt-Troms var Lenvik med 52,7 prosents oppslutning. Best var Lavangen med 73,4
 6. Men det er ikke stemmeplikt i Norge. Når jeg stemmer sier jeg aktivt at jeg synes demokratiet er riktig. Det vil jeg ikke, sa han. —- Denne mannen, som har bodd i Norge siden han var liten, er inspirert av den såkalte salafi-vinden som rører seg blant en del unge muslimer
 7. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Vedtektene er det overordnede styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Valgte representanter med møte og stemmeplikt i de respektive organene regnes som de stemmeberettigede. Kapittel 3 - Oppbygning § 3-1 Klassetillitsvalgt
Lofotposten - Her var det lavest valgdeltakelse i hele landet

Bruk stemmeretten - stortinget

Det er stemmeplikt i Argentina, men egentlig ingen straff for å la være. Argentina er åtte ganger større enn Norge med et flateinnhold på 2.8 mill kvadratkilometer Votering i sak nr. 3. Presidenten: Under debatten har presidentskapets medlem Akhtar Chaudhry satt fram to forslag. Forslag nr. 1 lyder: «Økning i årlig godtgjørelse for 2012 for stortingsrepresentanter, statsminister og statsråder settes til 19 958 kroner, tilsvarende årlig gjennomsnittlig kronetillegg for heltidsstillinger i Norge Stemmeplikt Det vises til Hovedavtalens § 3-4.2.d og forbundets vedtekter kap. I pkt. 5.2.1: Alle medlemmer som tariffavtalen gjelder har stemmeplikt. Gjennomføring av uravstemning • Stemmestyre Avstemningen ledes av avdelingens styre, et avdelingsvalgt stemmestyre, klubbstyret eller stemmestyre valgt på arbeidsplassen Flertallet i regjeringens integreringsutvalg mener tanken om stemmeplikt er interessant og utvalgets flertall ønsker at spørsmålet utredes. Valgkamp betyr i tillegg til kamp om stemmer, også refleksjoner om demokratiet. Det organet som går lengst i nye tanker er regjeringens integreringsutvalg, som signaliserer stemmeplikt i Norge

Stortinget - Wikipedi

Det er stemmeplikt ved voteringer, og ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Leder i styret sitter som observatør i sentralstyret til den norske veterinærforening. ett i Norge i forbindelse med generalforsamlingen og ett i valgfri by med lokalklubb i utlandet forelesning statsrett del les gjennom grunnloven pensum. grunnloven har en rettslig side og en politisk side. innledning hvorfor har vi en grunnlov? grunnlove Politikerne vedtar stemmeplikt for å sikre demokratiet. Norge hadde bombet byen våren 2011. Les mer. Det er valg - Har vi noen valg? Del 2. Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg raskt og Nyhetsspeilet ser på likheter og forskjeller mellom partiene At vedkommende person nå er spaltist under Åmås i Aftenposten, er som forventet. Et annet viktig tilfelle er det såkalte integreringsutvalget, hvor et stort flertall gikk inn for å anbefale stemmeplikt ved offentlige valg i Norge - for å bedre integreringen av innvandrere! Kun et par medlemmer gikk imot

Ved forrige stortingsvalg, i 2013, var den 78,2 prosent, opp fra 76,4 prosent fire år før. Slett ikke verst, men ikke ideelt. La gå at noen ikke er i stand til å stemme, av diverse grunner. Sånn vil det alltid være. Men hjemmesitterne er likevel for mange. For altså, én gang til: Selv i Norge er demokrati ingen selvfølge I 1932 vant Franklin D. Roosevelt presidentvalget i USA og møtte det økonomiske tilbakeslaget med tiltak og reformer som fikk navnet New Deal. Nå må argentinerne velge ny president enten de vil eller ikke, og ingen tror at vinneren har svaret på Argentinas dype krise, skriver journalist Georg Øvsthus

 • Japanese yen sign.
 • Nattbord henge på seng.
 • Scooter verksted trondheim.
 • Vet englisch übersetzung.
 • Hva hjelper mot influensa.
 • Sand til sandkasse felleskjøpet.
 • Kamtschatkabär.
 • Töne aus dem all.
 • Makrofoto tips.
 • Correlation coefficient r formula.
 • Berge istra og berge vanga.
 • Atlanterhavsparken åpningstider påske.
 • Frikar dansegruppe.
 • Stortingsrepresentanter fra hordaland.
 • Hvordan kan jeg bli organdonor.
 • Minigolf kostenlos runterladen.
 • Sjeldne medisinske tilstander undergrupper.
 • Når fryser vannrør.
 • Radio hamburg blitzer melden.
 • Salto arbeidsbok 5a.
 • Lake louise ski resort.
 • Scientologi test.
 • Super simple good night.
 • Hva betyr samfunnsstruktur.
 • Slette alt på pc windows 10.
 • Spille på kryssord.
 • Møbler århus c.
 • Grensa til sverige.
 • Hund stinkt nach kot.
 • Retningsbestemt seleksjon.
 • Faktorisering av brøk oppgaver.
 • Wifi channels.
 • Florence nightingale 1860.
 • Klipsch 5.1 set.
 • Billed bladet denne uge.
 • Poncho regn.
 • Tom franco julia lazar franco.
 • Briard til salgs.
 • Liebes wochenende für 2 berlin.
 • What is berserk about.