Home

Artsdatabanken

Artsdatabanken

Til Artsdatabanken.no; Skriv ut; v1.2.1; Artstre Taxonomy; Enkelt søk Search Animalia dyreriket Archaea erkebakterier Bacteria bakterier Chromista det gule riket Fungi soppriket guobbarat Plantae planteriket šattut Protozoa protistriket Virus viru Artsdatabanken og GBIF-Norge har sammen med dataeierne laget denne tjenesten for å formidle stedfestet artsinformasjon fra dataeierne til brukere. Her kan du søke på arter og finne hvor arten er funnet. Du kan også søke på geografiske områder, fylke eller kommune, og få vist i kartet hvilke arter som er funnet Om Artsdatabanken . Om Artsdatabanken Kontakt Personvernerklæring Mandat Instruks. Trykk på kamera-ikonet for å starte. Appen kan brukes på viltlevende arter. viltlevende arter Artsdatabanken, Postboks 8900, 7491 Trondheim. E-post: postmottak@artsdatabanken.no. Org.nummer: 919 666 102 › Arter › Om Artsdatabanken; Følg oss. Følg Artsdatabanken på Facebook.

Artsdatabanken utvikler nå Artsorakelet, som er spesialisert på norske arter ved hjelp av 1,1 millioner bilder samlet inn av brukerne av Artsobservasjoner. Den nye appen fra Artsdatabanken gjenkjenner automatisk hvilken dyre- eller planteart du har kommet over Artsdatabanken er en norsk kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne offentligheten, forskningsmiljøer og forvaltning med informasjon om arter og naturtyper i Norge. Kunnskap som finnes hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner, blir samlet under en felles plattform og gjort allment tilgjengelig gjennom. NiN-kart JavaScript er deaktivert. Vi har på dette tidspunktet ikke lagt inn støtte for sider uten JavaScript, men det står på planen. Alternative side Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i Norge. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Artsdatabanken fra , Trøndelag. Forskning og utvikling. Norsk institutt for naturforskning - NINA Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som fo; SINTEF Energi AS Forskning og utvikling - Trondheim; Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA Forskning og utvikling - Trondheim; Siggerud Geo services AS Forskning og utvikling - Ranhei Natur i Norge. Informasjon om alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø Nr Norsk navn Vitenskapelig navn Institusjon Rev. Pub.år; 287: Karpe: Cyprinus carpio. NINA: 1: 2012: 286: Smal vasspest: Elodea nuttallii. NIVA: 1: 2012: 285. Artsdatabanken, nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold opprettet i 2005. Artsdatabanken har som viktigste oppgave å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om det biologiske mangfoldet i Norge, norske arter og naturtyper. I magasiner og databaser hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger verdifull informasjon og.

Velkommen til tjenesten Artskart - Artsdatabanken

Artsdatabanken, Trondheim, Norway. 6 718 liker dette · 49 snakker om dette · 18 har vært her. Nasjonal kunnskapsbank om naturmangfol Feedback goes to artskart@artsdatabanken.no Species Map Service 1.6: Home; Search; Taxontree; Map; ObjectInfo; Statistics; About; Generate permanent URL.. Regional search: Search for species/taxa Select/clear all Category.

Hovedtypen innlandsslettelandskap omfatter landskap uten kystlinje, der høydeforskjellene innenfor en kilometer ikke overstiger 50 meter. Hovedtypen omfatter fjellvidder, skog- og forfjellsvidder, leirsletter og lavlandssletter. Utformingen av slettelandskapet er resultatet av et stort mangfold av geologiske og landformdannende prosesser Artsdatabanken ble etablert i 2005. Den er en statlig institusjon som skal formidle og bearbeide kunnskap om biologisk mangfold i Norge. Skolesektoren er en uttalt målgruppe for Artsdatabanken. Mye av den kunnskapen som organisasjonen fremskaffer vil kunne være en ressurs i naturfagsundervisning Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Deres viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Artsdatabanken holder til i Trondheim. Les mer. Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte ved Artsdatabanken - les mer

Artsdatabanken - Norges nyeste og minste bank er kanskje den viktigste for kommende generasjoner. Formålet med banken er å samle all kjent kunnskap om dyre- og plantearter i Norge og gjøre dem tilgjengelig for alle som bruker eller er interessert i naturen Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald. Artsdatabanken skal samle all kunnskap om plantar og dyr, det som utgjer det biologiske mangfaldet i Noreg, og forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om norske artar og naturtypar.. Artsdatabanken kom i drift i 2005. Artsdatabanken er ein sjølvstendig institusjon, administrativt og fagleg knytt til. Artsdatabanken Styremedlem (representant for dei tilsette) Stine Svalheim Markussen. Artsdatabanken Varamedlem (representant for dei tilsette) Rune Moe. Norges vassdrags- og energidirektorat Styremedlem (representant forvaltingsbrukargruppa) Astrid Brekke Skrindo. Statens vegvesen Varamedlem (representant forvaltingsbrukargruppa Artsdatabanken CMS. Logg inn for å fortsette Vennligst logg inn for å få tilgang på denne siden. Om du har søkt på tidligere utlysninger fra Artsprosjektet kan benytte samme brukernavn/passord som før. Hvis du ikke har brukerkonto ennå, ikke får bestilt passord.

Chydorus sphaericuskratt-torvmose

11 personer søkte stillingen som direktør i Artsdatabanken. Direktøren ansettes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Artsdatabankens styre. Direktøren ansettes på åremål. - Vi er veldig fornøyd med at vi fikk mange gode søkere til denne stillingen og er trygge på at Heide er rett person til jobben Visitor address: Havnegata 9, 7446 Trondheim: Postal address: PB1058, 7446 Trondheim: Email: postmottak@artsdatabanken.no: Org.number: 919 666 10 SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald. Artsdatabanken skal samle all kunnskap om plantar og dyr, det som utgjer det biologiske mangfaldet i Noreg, og forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om norske artar og naturtypar.. Artsdatabanken kom i drift i 2005. Artsdatabanken er ein sjølvstendig institusjon, administrativt og fagleg knytt til.

Artsdatabanken lanserte 18.05.2011 den første offisielle Rødlista for naturtyper. Dette arbeidet tar utgangspunkt i NiN som danner grunnlaget for vurderingsenheter. Alle naturtypene på Rødlista vil defineres fra hovedtyper i NiN, og vil vises i egne bokser til høyre i skjermvinduet på de respektive enhetene i Naturtypebasen Artsdatabanken har blant annet utviklet en webapplikasjon som bruker kunstig intelligens til å gjenkjenne arter. Men den første versjonen har ikke fått nok trening enda, her blir en ulv tatt for å være et rådyr Artsdatabanken Nyheter relatert til Artsdatabanken: Jomfruland fuglestasjon la inn plott nr. 1 million! (25.11.2008) Artsobservasjoner har passert 500 000 plott! (27.08.2008) Artsobservasjoner i turbofart (30.06.2008) Velkommen til artsobservasjoner.no! (09.05.2008) Nasjonalt rapportsystem for artsobservasjoner (10.01.2008) Svalan kommer til.

Klubbeelvelibelle

Artsdatabanken (ADB) har involvert NOF og en rekke andre SABIMA-foreninger i arbeidet med å utvikle artsobservasjoner.no. Norsk Botanisk Forening, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, Norsk Entomologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening har alle gitt sine bidrag i arbeidet med å utvikle databasen Opplysningen 1881. Telefonkatalogen for bedrifter og personer samt kart Svartelista var en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge. Artene som kom i de to verste kategoriene, «høy risiko» og «svært høy risiko» havnet på svartelista, som sist ble oppdatert i 2012.Denne siden het tidligere «Svartelista», men da Artsdatabanken i 2018 endret begrepet til «Fremmedartslista», gjør vi det samme

 1. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hoved-oppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Kunnskap om samspill i naturen er en viktig del av denne opp-gaven, men kompleksiteten i slike samspill gjør det også krevende å undersøk
 2. Sensitive Artsdata. Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn
 3. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det
 4. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler artsdatabanken

Artsdatabanken er en nøytral kunnskapsleverandør, og mange har ikke forstått forskjellen mellom Artsdatabankens svarteliste og miljømyndighetenes forbudsliste. I alt 1532 arter er riskovurdert i Norge inkludert Svalbard. Det er 352 flere enn i 2012. Arter etablert før 1800 regnes som stedegne Artsdatabanken vedtok 13. desember 2005 å etablere et prosjekt for å utvikle en helhetlig og hierarkisk inndeling av norsk natur kalt 'Ny norsk naturtypeinndeling'. Hovedhensikten med prosjektet er å utvikle et vitenskapelig basert grunnlag for norsk offentlig og artsdatabanken.no. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen Lærefag. Vis kontaktinformasjon likevel. Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift ARTSDATABANKEN. Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo. Brønnøysundregistrene. Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene Artsdatabanken, Trondheim, Norway. 6 648 liker dette · 378 snakker om dette · 18 har vært her. Nasjonal kunnskapsbank om naturmangfol

Artsdatabanken, Trondheim, Norway. 6,608 likes · 141 talking about this · 18 were here. Nasjonal kunnskapsbank om naturmangfol Disse plantene er svartelistet. Det er fort gjort å forveksle listen over forbudte planter med Svartelisten. Svartelisten er en liste satt opp av Artsdatabanken, og omfatter planter som utgjør høy eller svært høy risiko for norsk natu

Artsorakel - Artsdatabanken

 1. Norsk rødliste for arter 2015 er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter og er den tredje i rekken. Vurderingene for de fleste artsgrupper omfatter fastlandet og norske havområder på den nordlige halvkule. For flere grupper inneholder den egne vurderinger for Svalbard.. For rødlista 2015 er 20 915 arter vurdert, av disse er 4438 tatt inn i lista
 2. Miljødirektoratet og Artsdatabanken har etablert en automatisert dataflyt via API utviklet av Artsdatabanken. Miljødirektoratets produksjonsdatabase oppdateres hvert døgn. Miljødirektoratet gjør ingen endringer i originaldata, men tilføyer egenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium
 3. Artsdatabanken i undervisningen Fremmedartslista Rødlista Artskart Olga Hilmo og Åslaug Mostad Realfagskonferansen, mai 2019. Sebastian Descamp
 4. Norwegian Biodiversity Information Centre. Artsdatabanken has 122 repositories available. Follow their code on GitHub
 5. ARTSOBSERVASJONER Alle kan legge inn observasjoner i artsobservasjoner.no/fugler Artsobservasjoner har desverre så vidt nettredaktøren vet ikke lagt til rette for at obser og bilder på en elegant måte kan innlemmes i nettsida vår
ForBio course: Soil mites (Acari) – taxonomy, biology, and

Søk - Artsdatabanken

Termportalen er utviklet i samarbeid mellom Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank og skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper og arter. Løsningen Artskart er en webløsning som er utviklet ved hjelp av HTML5, RequireJS og OpenLayers. Løsning er repsonsiv og tilpasser seg både små og stor

1100 gauper skutt siste tolv år - naturvernforbundet

Artsdatabanken ble etablert i 2005 som en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Små, lokale populasjoner har generelt lettest for å dø ut. De er tre viktige årsaker til det. Små populasjoner kan dø ut av plutselige, tilfeldige, hendelser, som en kald vinter, et snøras, en skogbrann eller en sykdom Vis Stein Hoems profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Stein har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Steins forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Både den norske Artsdatabanken og Miljødirektoratet peker på at det er viktig å være føre var, og ikke vente til arter har blitt et problem før man iverksetter tiltak

Norsk rødliste for arter 2010

Lanserer ny app: Artsorakelet forteller hvilken art du har

Artsdatabanken - Wikipedi

NiN-kart - Artsdatabanken

Skriv eller send melding Kontakt oss; Postadresse Asker kommune (+ eventuelt virksomhet) Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. E-post: Husk: all post til kommunen er offentlig Meld fr Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc.. Appen Artsorakelet er utviklet av Artsdatabanken. Brukeren kan sjekke blomster- eller dyrearten ved å søke med et bilde, opplyser Artsdatabanken i en pressemelding. Appen er spesialisert til norsk natur og har et bildebibliotek på 1,1 millioner bilder. - Alle kan bruke Artsorakelet og dele sine funn med Artsobservasjoner Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyp..

Rådyr - Capreolus capreolus

Artsdatabanken - regjeringen

Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk truet i Norge Årsmøtet i Ytre Sogn Turlag vert måndag 7. desember i kommunestyresalen i Hyllestad frå kl. 19.00. Saksliste: Godkjenning av innkallinga og saksliste.

Artsdatabanken, Trondheim - 1881

Velkommen til Ringmerking.no Linken til/link to http://www.ringmerking.no/cr.Har du sett en fugl med fargering kan du gå inn på denne siden og rapportere. Kilde: Artsdatabanken. Negativ effekt. FI Norsk rødliste for arter fra 2015, er det 197 arter hvor man vet at klimaendringer har en klar negativ effekt Artsdatabanken ønsker å synliggjøre universitetsmuseene! •Pådriver i forskningspolitiske spørsmål •Bidra til å «låse opp» skuffer og skap i universitetsmuseene, og gjøre kunnskapen tilgjengelig for samfunnet •Tilby infrastruktur for formidling/deling av dat Med en liten vannprøve kan du hjelpe forskerne å kartlegge pukkellaksinvasjonen. NINA sender ut gratis prøvetakingsutstyr for miljø-DNA til alle som har lyst til å hjelpe oss med å kartlegge om det er pukkellaks i sin elv Arter på nett: Sjøfugl (Artsdatabanken) Sopp. Vi som liker sopp (Facebook-gruppe) Sopp og nyttevekster (Facebook-gruppe) Kjuker og barksopp i Norge (Facebook-gruppe) Arter på nett: Hettesopper Mycena (Artsdatabanken) Artsnøkkel: Hettesopper Mycena (Arne Aronsen) Arter på nett: Korallsopper Ramaria (Artsdatabanken) Blomster/botanik

Dvergflaggermus – Wikipedia

Natur i Norge: Åpne data fra Artsdatabanken

Hydrologi - et geofag som omhandler vannet på jorden, forekomsten, sirkulasjonen og fordelingen av dette, de kjemiske og fysiske egenskapene og reaksjonene med omgivelsene Insektlarver må vanligvis klare seg på egenhånd. Da er det lurt om insektmor legger eggene så skjult og midt i matfatet som mulig. Flekkvingefruktflua har funnet en genial måte å [ Stikkordarkiv: artsdatabanken Det siste innen biologi. Legg igjen en kommentar. Vi tenkte vi skulle begynne med en ny spalte her på bloggen, «Det siste innen biologi». Hvor vi vil finne interessante bioyheter fra hele verden. Kom gjerne med tilbakemeldinger om dere syns dette høres bra ut eller ikke

Faktaark for Fremmedarter - Artsdatabanken

redirecting You to www.artdatabanken.se/inter Kurset ble holdt av NHM for Artsdatabanken for fjerde år på rad. Kurset var gratis og åpent for alle interesserte. Deltagerne på årets kurs var blant annet studenter, kartleggere, ansatte i kommuner og hos fylkesmenn, kartleggingsansvarlige i Sopp- og nyttevekstforeninger og andre interessert fra foreninger som hører inn under Sabima-paraplyen Nå tror Artsdatabanken at vepsen er i ferd med å bygge opp en ny bestand i Norge, og artens rødlistestatus vil etter alt å dømme endres når en rødlisten skal revideres i 2010 Innlegg om Artsdatabanken skrevet av norskeherskapshus. En fylkesmann (før 1919 amtmann) er statens representant i et fylke. Tidligere bodde fylkesmennene i egne embetsboliger, men nå har ordningen med tjenestebolig falt vekk Tove Rimestad Rådgiver i Artsdatabanken Trondheim Area, Norway Museums and Institutions 1 person has recommended Tov

Den nasjonale gravplassrådgivningstjenesten er lokalisert til Tunsberg bispedømme

FremmedArt2012 - Artsdatabanken

Artsdatabanken - Store norske leksiko

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2017. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 21. juni Vanlig uer (Sebastes norvegicus) er en fiskeart i gruppen uerfamilien.Normalt kan ueren bli 100 cm lang med en vekt på opptil 15 kg. Ueren kan bli opptil 60 år gammel og blir først kjønnsmoden i 12-15-årsalderen. Den regnes som en god matfisk. Den er en dypvannsfisk, som lever mellom omtrent 100 og 1000 meters dyp Naturarkivet er et internettbasert og brukervennlig bildearkiv med et bredt utvalg naturrelaterte bilder for norske forhold

Dragehode – WikipediaLiljekonvall | Norges sopp- og nyttevekstforbundHammarbya paludosa
 • Sparebank 1 ringerike oppland.
 • Babymat kjøttdeig.
 • Hop on hop off new york.
 • Varför stamcellsforskning.
 • Mountain dew aldersgrense.
 • Sentrumstunnel t bane.
 • James brown død.
 • Feuerwehr aschhausen.
 • Eve online dotlan maps.
 • Mediamarkt gdańsk al. grunwaldzka gdańsk.
 • Nattbord henge på seng.
 • Hans paul schermer camping.
 • Belastningstabell h bjelke.
 • Pris bryllup 100 gjester.
 • Bytt bil.
 • Aggressiv kreft i eggleder.
 • Plissegardin 90.
 • Skjetlein gartneri.
 • Atlanterhavsparken åpningstider påske.
 • Wetterkarte berlin.
 • Deception norsk.
 • Headwaters of the mississippi river.
 • Rbbb.
 • Ludwigslust nachrichten.
 • Merkur casino.
 • Baby urin lukter rart.
 • Yorkshire terrier welpen gewichtstabelle.
 • Personer som har forandret verden.
 • Motekonsulent jobb.
 • Pauschalangebot hansapark.
 • Mrsa gris.
 • Minirin virker ikke.
 • Velge badekar.
 • Fotobuch 100 seiten.
 • Sykkelritt sverige 2017.
 • Best campaign games ps4.
 • Solan cognac test.
 • Vennegruppe aktivitet.
 • Größtes reggae festival spanien.
 • Kpn iphone 7 32gb.
 • Aggressiv kreft i eggleder.