Home

Reservere seg mot digital postkasse

Reservasjon mot digital kommunikasjon Norge

 1. Reservasjon mot digital kommunikasjon. Stat og kommune går over til å kommunisere digitalt med innbyggjarane. Dersom du ønskjer å få brev på papir, må du reservere deg mot digital kommunikasjon (kommunikasjon på nett)
 2. Hittil i år er det rundt 5000 som har reservert seg for digital post, mens 52000 har valgt seg en digital postkasse. - Om man ikke har mulighet til å reservere seg på nett selv, kan man ringe Difi brukerstøtte for å få hjelp til dette, skriver Kurås Langen
 3. Reserver deg mot kommunikasjon på nett Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere på nett med innbyggerne. Som innbygger kan du gi beskjed om at du heller ønsker å motta vedtak og andre brev med innhold som er viktig for deg, på papir
 4. Om du reserverer deg mot kommunikasjon på nett vil du motta viktige brev fra det offentlige kun på papir. Stat og kommune kan likevel sende deg annen informasjon på e-post, sms eller som brev digitalt. Det er ulovlig å reservere andre uten deres samtykke. Les mer om hva reservasjon innebære

KRR gir deg mobilnummer og e-post til innbyggerne i Norge slik at du kan sende post og varslinger digitalt. Du ser hvem som har reservert seg mot digital kommunikasjon, hvilken digital postkasse de eventuelt har valgt, og hvilken språkpreferanse de har Reserver deg mot kommunikasjon på nett Stortinget har vedteke lovendringar som inneber at stat og kommune skal gå over til å kommunisere på nett med innbyggjarane. Som innbyggjar kan du gje beskjed om at du heller ønskjer å få vedtak og andre brev med innhald som er viktig for deg, på papir

Innbyggarar kan reservere seg mot å få vedtak og andre viktige brev digitalt, viss dei framleis vil ha dette på papir. Løysinga kan brukast av alle offentlege verksemder for å sende brev digitalt til alle innbyggarar som vel seg ein digital postkasse Reservasjon mot uadressert reklame Ønsker du å reservere deg mot reklame, må du merke postkassen med «nei takk til uadressert reklame». Du kan sette på en lapp du selv har laget eller få et klistremerke på Posten til å sette på postkassen Din digitale postkasse for informasjon som er viktig for deg Den digitale postkassen for informasjon som er viktig for deg Your digital mailbox for information that's important to you. Registrer deg. Register. Du eier dine egne data. Alle dokumenter du oppbevarer i Digipost er kryptert og din personlige eiendom

På denne måten kan du reservere deg mot digital post

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) gir deg mellom anna mobilnummer og e-postadresser til innbyggjarane i Norge, slik at du kan sende varslingar og post digitalt. Du ser kven som har reservert seg mot digital kommunikasjon, kva digital postkasse dei har valt, og kva språkpreferanse dei har Virksomheter har ikke anledning til å reservere seg mot å motta post fra det offentlige i Altinn. Mottak av digital post i Altinn Når dere mottar post i meldingsinnboksen i Altinn, vil det bli sendt et varsel til den eller de varslingsadressene dere har registrert i Enhetsregisteret Du får tilgang til flere offentlige digitale tjenester; Du kan velge å reservere deg mot digital kommunikasjon. Hvis du ikke ønsker å få post fra Skatteetaten digitalt kan du reservere deg mot digital kommunikasjon. Rundt 150.000 personer har reservert seg mot digital kommunikasjon fra stat og kommune Systemet med digital postkasse er heldigvis valgfritt, sier Andersen: - Uten en digital postkasse vil du på samme måte som i dag motta brev på papir, eller så må du logge inn på ulike etaters nettsider for å lese brev du har fått. De som absolutt ikke vil ha digital post fra staten, kan reservere seg mot kommunikasjon på nett

Reserver deg mot kommunikasjon på nett eid

En digital postkasse blir brukt av det offentlige for å kommunisere digitalt med privatpersoner og med næringslivet. Informasjon og meldinger blir kryptert (ende-til-ende-kryptering) og sendt til en digital postkasse på en måte som er sikret mot innsyn. Innbyggerne kan reservere seg mot å motta post digitalt og fortsette å få post fra det offentlige på papir Firmaer og organisasjoner får digital post i Altinn. Firmaer kan ikke reservere seg mot å motta digital post fra det offentlige. Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed dit når det ligger post i firmaets digitale postkasse

De aller fleste av oss har vel fått X antall varsler fra Difi om at vi må velge en digital postkasse, der det offentlige kan sende oss post. Alle skal jo spare på papiret og portoen. De som ikke er så bevandret i dataverdenen, har kunnet reservere seg mot dette Ja, alle privatpersonar har rett til å reservere seg mot digital post. Ønskjer du å få breva frå kommunen på papir - i postkassa di, kan du ringe ID-porten sin brukarstøtte på grønt nummer 800 30 300 eller reservere deg på heimesida til www.norge.no

Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 - høst 2016 stig.hornnes@difi.no . Agenda •Del I: Fra samtykke til reservasjon Rett for privatpersoner mv. til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og om registrering a Innbyggerne ble også spurt om de ville reservere seg mot å ta i bruk en sikker digital postkasse og heller motta brev på papir. 31 prosent svarte at de ville reservere seg. De viktigste grunnene som ble angitt for dette, var: at papir er enklere å forholde seg til og mer oversiktlig frykt for dårlig sikkerhe Dersom du ikke ønsker digital postkasse fra Digipost eller eboks så vil den digitale posten gå til Altinn. Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker digital post fra stat, fylkeskommune eller kommune. Det gjør du ved å reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få posten på papir Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har laget en enkel veiledning om hvordan du velger og oppretter postkasse. Hvis du ikke oppretter digital postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn. Du kan reservere deg. Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no

Her finner du statistikk om fellesløsningene: ID-porten, Digital postkasse til innbygger etc Trykk her for å gå til ei side med spørsmål og svar om digital postkasse. Kan eg reservere meg? Ja, alle privatpersonar har rett til å reservere seg mot digital post. Ønskjer du å få breva frå kommunen på papir - i postkassa di, kan du ringe ID-porten sin brukarstøtte på grønt nummer 800 30 300 eller reservere deg på heimesida.

Reservasjon mot kommunikasjon på net

 1. Hittil har 1,46 millioner nordmenn skaffet seg en digital postkasse.Men dette er frivillig og du kan faktisk reservere deg mot å få informasjonen elektronisk. Selv om altså Stortinget har.
 2. Jeg vil reservere meg mot digital post. Privatpersoner kan reservere seg mot å få posten digitalt. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på norge.no/reservasjon. Min meldingsboks - Altinn. Norge.no - om digital postkasse. Norge.no - velg digital postkasse
 3. Hvis du ikke oppretter digital postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn. Du kan reservere deg. Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no. Dersom du tidligere har reservert deg, men nå ønsker digital post fra oss, opphever du reservasjonen samme sted
 4. Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital kommunikasjon fra det offentlige. Du vil da fremdeles på posten på papir. Du finner mer informasjon om reservasjon ved å gå inn på nettsiden norge.no eller ringe 800 30 300. Digital post til virksomheter. Virksomheter har ikke anledning til å reservere seg mot digital kommunikasjon
 5. Privatpersoner kan reservere seg dersom de fortsatt ønsker å motta post på papir. Dette gjøres også på norge.no. De som ikke har opprettet en digital postkasse, eller tidligere aldri har kommunisert digitalt med forvaltingen - trenger ikke foreta seg noe dersom de ikke ønsker digital post
 6. Hvis en person har ikke digital postkasse og ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon, får vedkommende journalpost fysisk i postkassen. Hvis mottakeren har reservert seg, kan ikke journalpost ekspederes elektronisk. Det må da ekspederes på epost eller som brevpost. I ePhorte ser det slik ut når Sikker Digital Forsendelse brukes
 7. nelser om avtaler og ulike service- henvendelser. Mest mulig kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggerne skal skje digitalt. De innbyggerne som velger å reservere seg, skal fort

Innbyggere kan reservere seg mot å få post digitalt ved å ringe 800 30 300 eller logge seg på www.norge.no. SvarUt og digital postkasse sjekker alle forsendelser opp mot kontakt- og reservasjonsregisteret slik det stilles krav til at alle offentlige virksomheter skal gjøre Rauma kommune ønsker å sende ut så mye som mulig av post digitalt. Dette betyr at privatpersoner som har valgt digital postkasse på norge.no vil få posten levert til denne postboksen. Bedrifter og privatpersoner som ikke har valgt digital postkasse vil få posten levert til Altinn Arendal kommune ønsker å sende ut så mye som mulig av post digitalt. Dette betyr at privatpersoner som har valgt digital postkasse på norge.no vil få posten levert til denne postboksen. Bedrifter og privatpersoner som ikke har valgt digital postkasse vil få posten levert til Altinn. Brev i posten Hvis du ikke leser post som er sent digitalt til Altinn i løpet av 3 dager, vil.

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) Digdi

 1. Digital kommunikasjon (post/dokument inn og ut): Bli med du også! I tråd med regjeringens anbefalinger sender vi post/dokument digitalt til våre innbyggere, firma og andre. Post/dokument fra oss blir distribuert via tjenesten SvarUt til din meldingsboks i Altinn, eller til din digitale postkasse; Digipost eller e-Boks
 2. Digital post. Har du fått en sms eller e-post med varsel om post fra en av oss i Viken kommune? Da har vi sendt et brev til din digitale postkasse. Ønsker du å sende digital post til Viken fylkeskommune eller en av våre virksomheter, benytter du vårt organisasjonsnummer 921 693 230. Viken fylkeskommune bruker digital post
 3. Virksomheter kan ikke reservere seg mot å motta posten digital fra det offentlige Tinn kommune sender posten digitalt til innbyggernes valgte digitale postkasse, Digipost eller eBoks. De som ikke har valgt digital postkasse vil få posten fra kommunen i Altinn
 4. Grane kommune ønsker å sende ut så mye som mulig av post digitalt. Dette betyr at privatpersoner som har valgt digital postkasse på norge.no vil få posten levert til denne postboksen. Bedrifter og privatpersoner som ikke har valgt digital postkasse vil få posten levert til Altinn
 5. Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post. Foreløpig er det nok at du ikke åpner posten din i Altinn. Du kan også reservere deg på www.norge.no , eller ringe 800 30 300 (Direktoratet for forvaltning og IKT) og få all post fra det offentlige på papir
 6. Digital postkasse er en elektronisk løsning for å motta post fra det offentlige. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette. Hvis du ikke reserverer deg, gir du altså automatisk samtykke

Du kan lese mer om hvordan du velger postkasse og oppdaterer din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret her: Velg digital postkasse; Oppdater kontaktinformasjon; Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret kan reservere seg mot å motta elektroniske meldinger fra forvaltningen. Disse vil motta post på. Næringsdrivende virksomheter og andre juridiske personer (for eksempel enkeltpersonforetak) kan ikke reservere seg. Uadressert reklame. Dersom du vil reservere deg mot uadressert reklame, ta kontakt med Posten Norge AS. Du finner også mer informasjon på Forbrukertilsynet sine nettsider. Ofte stilte spørsmål om Reservasjonsregistere

Vil du ha offentlig post på papir? Les dette

Det er ikke mulig å resevere seg fullstendig og heller ikke å reservere seg separat mot SMS. Altså å velge å motta e-post og digital selvangivelse, men ikke SMS. Og selv om du reserverer deg, så gjelder det ikke. For kommunen kan likevel sende deg servicemeldinger akkurat som det passer dem, og du får likevel varslinger fra legekontoret osv Du kan reservere deg mot digital postkasse i Kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ved å ringe 800 30 300. Viirksomheter og organisasjoner kan ikke reservere seg eller opprette digital postkasse, de mottar all post i Altinn

Regelverk for digital kommunikasjon

Vi håper mange av innbyggerne som ikke har opprettet digital postkasse kan ta seg bryet med å bruke noen minutter på å gjøre dette. De som trenger hjelp til å opprette digital postkasse, eller har spørsmål om tjenesten, kan kontakte kommunen - vi hjelper gjerne til. Slik skaffer du deg digital postkasse: Gå inn på norge.n Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post. Foreløpig er det nok at du ikke åpner den elektroniske posten din, så får du den på papir. Du kan også reservere deg på www.norge.no , eller ringe 800 30 300 (Direktoratet for forvaltning og IKT) og få all post fra det offentlige på papir Innbyggere som ikke ønsker å få dokumenter fra offentlig sektor digitalt, kan reservere seg mot slik kommunikasjon. Kampen om sikker digital postkasse endte 2-1 til Norge over Danmark. Nå skal direktør Thomas Mathisen hos Digipost ruste både hardware og organisasjon til å håndtere langt større trafikk enn dagens tre millioner digitale brev

Reservasjon mot uadressert reklame - Posten

Difi har også gitt en uttalelse om at ingen virksomheter med organisasjonsnummer kan reservere seg mot å motta digitale forsendelser, ifølge ham. LES OGSÅ: Gravide glemmer helsekort - kan. Hvis du ikke oppretter digital postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn. Om du ikke åpner den der i løpet av to virkedager, blir den sendt i posten til deg. Du kan reservere deg. Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no Telefonsalg er i utgangspunktet lov. Næringsdrivende og frivillige organisasjoner kan ikke kontakte forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret, med mindre det foreligger et kunde- eller giverforhold eller forbrukeren har bedt om å bli oppringt. 1. januar 2018 trådte nye og strengere regler for telefonsalg i kraft

Sikker digital postkasse - SDP. Vestre Toten kommune arbeider aktivt med å digitalisere tjenestene for å gi bedre service og raskere svar på henvendelser. Det er enkelt, sikrere og kommunen sparer penger. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg digital postkasse. De som ikke har digital postkasse vil motta brev i Altinn Firmaer og organisasjoner får digital post fra oss i Altinn. Firmaer kan ikke reservere seg mot å motta digital post fra det offentlige. Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse

Da kan din virksomhet bedre utnytte gevinsten med rask, digital postgang. Virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot digital post. Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice Fornyings- og administrasjonsdepartementet understreker at det vil bli mulig å reservere seg mot digital postkasse. Men det forutsetter at man selv gjør en aktiv reservering mot digitale brev Hvis du ikke velger postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn. Om du ikke åpner den der i løpet av to virkedager, blir den sendt i posten til deg. Du kan reservere deg. Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no Digital post. Er du klar til å ta i mot? Innhold. Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. er det ikke nødvendig å reservere seg Digitale forsendelser fra kommunen med SvarUt til Altinn, eller din digitale postkasse. I regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor, slås det fast at man ønsker at digitale løsninger skal være en primær kanal for dialog mellom offentlig sektor og innbyggere, tjenestemottakere og næringsliv

Vil du ha offentlig post på papir? Les dette - Posten - VG

Digipos

Hvis du ikke åpner et digitalt brev fra oss, vil det etter tre dager bli automatisk sendt som et vanlig brev til din fysiske postkasse. Retten til å reservere seg mot digital post Som innbygger kan du reservere deg mot digital post fra offentlige virksomheter. Hovedregelen er at du vil få digital post, med mindre du reserverer deg mot dette Det vil altså fortsatt bli mulig å reservere seg mot digital post for dem som fortsatt foretrekker å få alt fra selvangivelse til kommunale brev i postkassen. 125 millioner papirbrev i dag - Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev. Dette er både arbeidskrevende og dyrt Dette gjelder firma, virksomheter, lag og foreninger. Forskjellen er at disse ikke kan velge digital postkasse selv, men er lovpålagt å bruke Altinn og kan ikke reservere seg mot digital forsendelse. Om Digipost og e-boks. Begge disse digitale postkassene er gratis å bruke, og gjør det lett å lagre brev også for framtiden Velg digital postkasse Enkelte synes det er vanskelig å forholde seg til digitale brev. Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker å få post fra stat, fylkeskommune eller kommune digitalt. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon Kommunikasjonen skal fremover skje digitalt, og innbyggerne skal motta og samle post fra offentlige og private virksomheter på ett sted. Vi skal selv kunne bestemme hvilke digital postkasse man vil bruke, og man kan også reservere seg mot å motta digital post, dersom det er ikke er ønskelig

Hovedregelen er at per 1.1.2016 skal all brevpost erstattes av digital post i stat og kommune. Likevel kan den enkelte innbygger reservere seg mot dette, og motta post den tradisjonelle måten. Les mer på www.norge.no om hvordan dette kan gjøres Reservasjonsregisteret gjør det enklere for deg å reservere deg mot at ditt navn blir brukt til adressert reklame i posten eller telefonsalg. Reservasjonen gjelder deg som person, og ikke andre i husstanden. Les mer om tjenesten her. Næringsvirksomheter kan ikke reservere seg Digital postkasse er en elektronisk løsning for å motta post fra det aktivt reservere seg mot dette. Hvis du ikke reserverer deg, gir du altså automatisk samtykke. Etter § 9 i eForvaltningsforskriften kan du reservere deg mot å få disse meldingene elektronisk fra forvaltningen: enkeltvedtak; forhåndsvarsel etter forvaltningsloven. Innbyggere kan reservere seg mot å få post digitalt ved å ringe 800 30 300 eller logge seg på www.norge.no. SvarUt og digital postkasse sjekker alle forsendelser opp mot kontakt- og reservasjonsregisteret slik det stilles krav til at alle offentlige virksomheter skal gjøre. Virksomheter kan ikke reservere seg og de kan heller ikke opprette. Det gjør du ved å reservere deg mot kommunikasjon på nett via www.norge.no eller tlf 800 30 300. Du vil da fremdeles få posten på papir. Næringsdrivende kan ikke reservere seg. Mer informasjon . Mer informasjon om digital postkasse og hvordan du kommer i gang: www.norge.n

Kontakt- og reservasjonsregisteret

 1. Om digital postkasse Reserver deg mot kommunikasjon på nett. Praktisk opplysning Veiledning. Tidligere måtte offentlige virksomheter innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon. Nå er kravet til samtykke fjernet. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette
 2. Reservasjon mot digital post Det er mulig å reservere seg mot digital post, men det som er ulempen er at du samtidig også reserverer deg mot post fra alle offentlige etater. Hvis du fortsatt ønsker å reservere deg, gå til norge.no
 3. skal kunne reservere seg mot digital kommunikasjon fra offentlig sektor . Kontakt og reservasjonsregisteret Inneholder: Fødselsnummer eller D-nummer E-postadresse og mobilnummer Eventuell reservasjon Valgt digital postkasse og sertifikater Dato for sist verifisert/oppdatert Fullmaktsforhold? Benyttes i forbindelse med saksbehandling og.

Motta digital post fra Rindal kommune! Vi oppfordrer alle over 15 år til å skaffe seg og ta i bruk digital postkasse! Opprett digital postkasse . Du må selv opprette din egen digitale postkasse hos e-Boks eller Digipost, dersom du ønsker å ta i bruk dette. Digipost og e-Boks er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet Du vil få et varsel på SMS og/eller e-post når du får post levert i din digitale postkasse. Med digital postkasse får du: Samlet post fra det offentlige trygt og gratis ett sted; Du mottar posten med en gang Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post

Digital post Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredska

 1. Det er bare privatpersoner som har anledning til å reservere seg mot digital post fra det offentlige. Har du spørsmål knyttet til reservasjon mot digital kommunikasjon, kan du kontakte brukerstøtte på tlf: 800 30 300. Nyttige lenker: Om digital postkasse (About the digital mailbox) Velg digital postkasse (Choose a digital mailbox
 2. Digital postkasse Generelt om tjenesten. Tema - Individ og samfunn Beskrivelse. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette. Hvis du ikke reserverer deg, gir du altså automatisk samtykke
 3. Du kan også velge Digipost eller e-Boks som postkasse for post fra det offentlige. Les mer om dette her. Men virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot digital post. Dermed kan ikke virksomhetene kreve ettersending som brevpost. Del: Tema: Fellesløsninger (digitalisering) KONTAKT. SvarUt. SvarUt@ks.no
 4. Digital postkasse Generelt om tjenesten. Beskrivelse. Stat og kommune går over til å sende brev og annen informasjon til innbyggerne på nett. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette. Hvis du ikke reserverer deg, gir du altså automatisk samtykke
 5. Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil motta brev på papir. Fra NTNU vil du få papirbrev om du ikke har digital postkasse.Du kan også reservere deg mot digital post, du reserverer deg via norge.no
 6. Digital postkasse Generelt. Oppdatert: 2020-04-20T11:15:20.000+00:00. må du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Se nedenfor. Kriterier. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette. Hvis du ikke reserverer deg,.
 7. Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post ved å gå inn på norge.no eller ringe 800 30 300 og be om å få all post fra det offentlige på papir. Men har du aldri benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten (f.eks. hvis du får selvangivelsen på papir), vil du fortsatt motta post fra det offentlige på papir

1. Generelle bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger 1.1 Innledning . Digitaliseringsdirektoratet forvalter flere nasjonale fellesløsninger som offentlige virksomheter (heretter benevnt som «Kunde») skal eller kan benytte for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften.. Disse bruksvilkårene for Digdirs digitale fellesløsninger gjelder for alle fellesløsningene Arbeidet gjennomføres som del av det regionale prosjektet Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst, i nært samarbeid med Direktoratet for e-helse og helseforetakene. Pasienter som ikke bruker helsenorge.no vil få brevet i sin digitale postkasse eller som vanlig post, dersom de har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon Det går an å reservere seg mot digital post frå stat, fylkeskommune og kommune. Då vil alt kome på papir. No har eg ikkje noko imot å kommunisere elektronisk, men så fann eg vilkåra for reservasjon. Dersom ein reserverer seg mot «kommunikasjon på nett» med det offentlege, som det heiter, så vil dette skje

Skatteetaten oppfordrer flere til å velge digital

postkasse (Foto: Bendiksby, Terje) Frem til i nå har forbrukere kunne reservere seg mot at uønsket og uadressert reklame ved å merke postkasse eller inngangsdøra 2. Søkere uten digital postkasse, må logge seg inn på husbanken.no for å lese vedtaket. Må alle som ikke ønsker digital post reservere seg? De som aldri har registrert epostadressen eller mobilnummeret sitt ved pålogging til en offentlig tjeneste, trenger ikke å reservere seg. Vi vil da sende ut papirvedtak som før. Om digital postkasse Dersom innbygger ikke har valgt en postkasse, vil posten fra Bærum Kommune bli sendt til Altinn. Dersom den ikke er åpnet i Altinn innen to døgn, sørger en sentral utskriftstjeneste for forsendelse som papirpost. Dersom man ikke ønsker digital post, kan man reservere seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret (eller ring 800 30 300) Ved.

Nå må du velge «digital postkasse» - Teleno

Det vil si at de som ikke bruker Altinn eller ikke har digital postkasse , vil få faktura i posten som tidligere. Det er også fullt mulig å reservere seg mot digital post. Det kan du gjøre på nettstedet norge.no Digital postkasse er ei elektronisk løysing for å motta post frå det offentlege. Derfor må innbyggjarar som ikkje ønskjer å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette. Dersom du ikkje reserverer deg, gjev du altså automatisk samtykke Man kan også reservere seg mot å motta digital post og heller få tilsendt brevpost som tidligere. Om det da sendes ut digital post til mottaker som har reservert seg sjekkes utsendelsen opp mot et sentralt reservasjonsregister, stoppes og skrives ut på papir fra sentralt hold. Man vil da motta brevet i posten etter en stund i stedet Hva kan innbygger reservere seg mot (§ 9)? Enkeltvedtak Forhåndsvarsel (forvaltningsloven §16) Meldinger av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar. Meldinger med •val av digital postkasse og oppdatering av kontaktregister, ev. reservasjon Oktober 2014 Direktoratet for forvaltning og IKT

Digital postkasse - Wikipedi

Du kan reservere deg mot digital post. Løsningen gjør at vi kan sender ut digital post. Det betyr at du vil motta brev i din digitale postkasse eller på Altinn. Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no

 • Logischer fehler.
 • Rataskaevu 16.
 • Kakeksi definisjon.
 • Maladie d'amour maladie de la jeunesse.
 • Når fryser vannrør.
 • Hodebunnsgele.
 • Operasjon weserübung.
 • Forza motorsport forum.
 • Inspera assessment ntnu.
 • Cinderella forbrenningstoalett problem.
 • Brighton fc tickets.
 • Gemälde ankauf.
 • The most famous person in history.
 • Veranstaltungen altenkirchen.
 • Hva er afis.
 • Hund har spist musegift.
 • Syntaktiske vansker.
 • Moduler definisjon.
 • Anicura tåsen.
 • Tanzen für kinder neubrandenburg.
 • Tørre neglebånd vitamin.
 • Innedør med vindu.
 • Gullsmed refsnes ålesund.
 • Lustige bilder kaffeepause.
 • Treningsvideoer på youtube.
 • Presteinnvielse.
 • Åkrehamn trålbøteri.
 • Blandingsforhold 1 til 5.
 • Avfallsbøtte ikea.
 • Polestar v70.
 • Kamel kryssord.
 • Bild vergrößern pixel.
 • Stellenangebote ingolstadt.
 • Tv2 play snigpremiere.
 • Matschfinder.
 • C 17 globemaster iii.
 • Guds navn islam.
 • Crops in ark.
 • Halden kirke.
 • Ahlsell bodø.
 • Mini countryman hybrid leasing.