Home

Argumenter for og imot bevæpning av politi

Peil forklarer: For og imot bevæpnet politi - V

 1. Her er noen argumenter for og imot. FOR BEVÆPNING Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, skrev i 2015 at politiet bør bevæpnes permanent. Han pekte på at tid er kritisk og at politiet.
 2. PSTs syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Oppdrag hvor det er naturlig at politiet opptrer ubevæpnet bør utredes og klargjøres. PST støtter utvalgets syn på at generell, permanent bevæpning vil kreve et tydelig hjemmelsgrunnlag
 3. Generelt er jeg for bevæpning/våpentrening av politi. Som aktiv sportsskytter rister vi på hodet over den generelle elendige våpenkunnskapen og ferdigheter til majoriteten av dagens politi. Det jeg er totalt i mot er at de skal ha våpnene skarpladd. Det er ingen logikk i dette og det tar en trent våpenkyndig millisekunder å lade et våpen

Foredraget hadde tittelen Politi og bevæpning: Politimester i Oslo, Hans-Sverre Sjøvold, har selv skiftet syn fra å være imot bevæpning, til å bli for permanent bevæpning. Et ubevæpnet politi har en egen verdi, - Det er masse følelser knyttet til bevæpning av politiet, og det er klart at det er vanskelig argumenter både for og imot bevæpning. NOU 2017:9 Politi og bevæpning er svært grundig, og arbeidsgruppa var åpenbart sammensatt av kompetente personer. Det er allikevel et spørsmål om ikke fagpersoner fra politiet burde vært sterkere representert. Rapporten redegjør saklig og akademisk for sine syn. Flertallet er for dagens ordning. For ti år siden var jeg imot bevæpning av politiet. Det er jeg ikke i dag | Politibetjent Jan Erik Bresil. Bevæpnet politi vil nok over tid føre til at flere gjerningspersoner vil bli skutt. Men dette er bedre enn at uskyldige blir skadet eller drept mens ubevæpnede politifolk står og ser på Men SV viser til at forslaget er det siste av flere tiltak som har økt bevæpningen i norsk politi, til tross for at bevæpningsutvalget i 2017 advarte mot en slik utvikling. Frykten er at økt bevæpning skal føre til mer skyting. - SV er ikke imot at politiet i noen situasjoner bruker våpen Ingenav disse er blant de utøvende i. Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland, er krystallklar om bevæpning av norsk politi. Hun mener tiden er overmoden for å bevæpne politiet. For ti år siden var jeg imot bevæpning av politiet . Debatten om generell bevæpning av norsk politi, har kommet og gått i over 100 år

Politiet og bevæpning - Politiets sikkerhetstjeneste (PST

 1. I 2014 godkjente Justisdepartementet midlertidig bevæpning av norsk politi. Tillatelsen er knyttet til den skjerpede trusselvurderingen
 2. Departementet mener dette vil ta lang tid i en tidskritisk situasjon. Det finnes få tilfeller der politiet har måttet bevæpne seg på Oslo lufthavn de siste årene, utover mer rutinemessig bevæpning ved statsbesøk og eskorteoppdrag. Går imot bevæpningsutvalget. I fjor leverte Bevæpningsutvalget sin utredning av bevæpning av norsk politi
 3. argumenter både for og imot. Vårt utgangspunkt er at en eventuell bevæpning av politiet gjelder dem som i dag er IP-godkjent, og som enten skal kjøre patrulje med fremskutt lagring, eller utføre risikofylt sivil polititjeneste og/eller vakt og sikkerhets tjeneste. 2
 4. begge sider av debatten; både for og imot bevæpning. Ut ifra dette vil vi reflektere over hvem som bør bli tatt hensyn til i bevæpningsdebatten og beslutningen om en eventuell fast bevæpning av norsk politi. 1.2 Tema: bevæpning Debatten om permanent bevæpning av norsk politi blusset opp igjen i kjølvannet av
 5. Mange argumenter både for og imot fast bevæpning av politiet har vært fremført i flere år. Mye av diskusjonen er tuftet på følelser, og lite om hva som er praktisk. Det er en ting jeg har savnet, og det er en diskusjon om dagens bevæpningsmodell

Strid om midlertidig bevæpning av politiet. Advokater og politi står steilt mot hverandre i spørsmålet om det skal bli enklere å bevæpne norsk politi for en begrenset periode 1.0 Innledning og bakgrunn Bevæpning av norsk politi har tidvis preget nyhetsbildet de siste to årene. bedre beredskap og økt sikkerhet både for publikum og politi som argumenter (Bevæpningsutvalget, Politiets fellesforbund 2011). skulle provosere og de var imot bevæpning Norge er et av få land i verden som ikke har et generelt bevæpnet politi. Etter at Politiets Fellesforbund vedtok å jobbe for generell bevæpning i 2012, har bevæpningsdebatten vært. Den midlertidige bevæpningen som ble innført i 2014 førte til at temaet fikk enda større oppmerksomhet, både innad i politiet og fra media og publikum

Argumenter for/mot politibevæpning - Skole og leksehjelp

MeningerDet er veldig vage politiske argumenter for å bevæpne vårt politi.Mange ser ikke et problem i at politiet bærer våpen, men jeg mener vi må betale en høy pris for et slikt tiltak. Politiets hovedoppgave er å sikre trygghet, lov og orden, deretter er det prioritert å forhindre og forebygge straffbare handlinger og etterforske lovbrudd Formålet med denne rapporten er å bidra med bredde- og dybdekunnskap om hva som former holdninger til bevæpning. Vi ønsker å vise variasjonen i argumenter for og imot bevæpning og hvordan ulike politi- og publikumsgrupper argumenterer for sine standpunkter i bevæpningsspørsmålet Angrepet i København har liten relevans i det prinsipielle spørsmålet om bevæpning av norsk politi, skriver avisen. «Norsk politis sivile preg er et privilegium av umistelig verdi, og det er mildt sagt urovekkende at en justisminister ikke har respekt for historie og norsk tradisjon», mener avisen

Det er derfor ventet å gå en kule varmt i diskusjonene om bevæpning av Politi-Norge i tida som kommer. - Jeg er ydmyk i forhold til at det er andre vurderinger og argumenter i denne saken Han vil ikke bruke sommerens terrortrussel som argument for generell bevæpning av norsk politi, hevder han. «Men økt trusselnivå i framtida er ett av flere argumenter for generell bevæpning. 38 prosent av de spurte svarer at de ønsker en generell, varig bevæpning av uniformert politi. 7 prosent klarer ikke å bestemme seg, og svarer «vet ikke». NRKs undersøkelse viser videre at. Eller er du litt for og imot? Rams opp noen argumenter for og imot, og din endelige konklusjon. Anonymous poster hash: f42d3...774 Gå til innhold. Aktuelle men tilhenger av enkle rutiner for bevæpning ved behov. 4. Del dette innlegget. Lenke til Jeg er av den oppfatning at norsk politi er så gode som de er nettopp fordi de normalt er.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat for NRK, viser at 55 prosent av de spurte er imot en permanent, varig bevæpning av politiet i Norge. Lederen i Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, sier til NRK at det ser ut som slaget er tapt i denne omgang. - Vi mener at tiden er inne for å jobbe hardere for en generell bevæpning Generell bevæpning av politiet har vært et tema som har engasjert mange aktører, i den forstand at retorene ikke fremlegger argumenter både for og imot generell bevæpning eller diskuterer andre verktøy politiet kan ha til rådighet. Ved å analysere debatten utfra de tre appellformene;. Politiets Fellesforbunds leder, Sigve Bolstad, mener at terrorangrepet i London er et argument for å innføre generell bevæpning av norsk politi

Stor uenighet om bevæpning av politie

 1. I England og Canada har politi og forsvarspersonell blitt hugget ihjel, uten forvarsel. Det våre medlemmer har til felles er at vi bærerriksvåpenet på armen. Symbolet på rettsstat og demokrati. Et angrep motpolitiet og på uniformert personell er et angrep mot det norske folk! BT går 20.12. imot generell bevæpning av norsk politi
 2. Flertallet i bevæpningsutvalget var imot generell bevæpning og ønsket en videreføring av dagens praksis med fremskutt lagring, basert på bevaring av verdiene i den norske polititradisjon og prinsippene for makt- og våpenbruk av politiet; legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet (NOU 2017:9)
 3. HØRING-NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING sykdom) som argumenter for eller imot bevæpning. Det synes å være utgangspunktet at en riktig innstilling til generell bevæpning er at den har vært unødvendig til nå, gjennomgang av norsk politi og maktbruk mv
 4. Norsk politi har nå vært bevæpnet i et år. Den midlertidige løsningen er i ferd med å bli en permanent ordning. Vi frykter at den stadige forlengelsen av den midlertidige tillatelsen til å bære våpen er en snik-innføring av en generell bevæpning av politiet. Dette til tross for at stortingsflertallet er imot en slik generell bevæpning

Bare to av ti nordmenn mener en bevæpning av politiet vil føre til en negativ utvikling. Undersøkelsen gjort av analysebyrået YouGov for P4 Nyhetene viser at mange er positive til effektene en bevæpning av norsk politi vil kunne ha Politiets fellesforbund mener bevæpningen av dansk politi reddet liv under terroraksjonene, og at tiden er inne for permanent bevæpning i Norge

Leder i justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap), advarer mot å bruke terrorangrepene i København som et argument for generell bevæpning av norsk politi Flertallet i politiet var imot generell bevæpning i undersøkelser fra 2011 og 2012, skriver Politiforum. Politiansatte i byer og bynære strøk er mer positive til generell bevæpning enn de som.

Fakta: Norge er ett av fem land i verden som har ubevæpnet politi. De andre er Storbritannia, Irland, Island og New Zealand. Politiets Fellesforbund gikk på sitt siste landsmøte inn for generell bevæpning av politiet, det vil si at polititjenestemenn skal bære våpen synlig, som standard Krever fast bevæpning av norsk politi Uniformert mannskap i politiets vakt- og beredskapstjeneste er fra tirsdag bevæpnet med pistol. (Foto: Erlend Aas / NTB scanpix/ANB) Av Lars Hallingstorp. Publisert: 16. februar 2015, kl. 12 Norges politilederforbund er uenig i Bolstads argumenter Det forunder meg at så mange her inne er imot permanent bevæpning av politiet I denne tråden har det vært et voldsomt fokus på statistikk og at man ikke kan bruke enkelthendelser som argumenter for bevæpning. I - I disse kritiske situasjonene vil hvert sekund telle. Å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta.

Les innlegget av Robert Mood. Hva mener Mood med uttrykk som «militarisert politi» og «vi var trygge fordi vi var ubevæpnet»? Hvilke argumenter kan tale for bestemmelsen om midlertidig bevæpning? SV foreslår en maksgrense på ett år for midlertidig bevæpning. Ville du stemt for eller imot dette forslaget? Begrunn. Tilleggsspørsmål Les mer: Solberg: - Norge er blitt sterkere og tryggere. Seks av syv i bevæpningsutvalget sa nei. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tok sist uke til orde for generell bevæpning. «Terroren i London viser betydningen av hurtig responstid fra politiet. Derfor bør vi vurdere generell bevæpning av norsk politi», skrev han på sin. Tajik: - København-angrep ikke argument for bevæpning. Leder i justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap), advarer mot å bruke terrorangrepene i København som et argument for generell bevæpning av norsk politi

For ti år siden var jeg imot bevæpning av politiet

Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST Detaljer Artikkel NTB torsdag angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Argumenter tatt fra løse lufta. Broilernes inntogsmarsj en fare for. Jeg har alltid vært for et norsk politi uten generell bevæpning, og jeg syntes ikke noe om innføringen som skjedde ifjor.En innføring av bevæpning utenom politisk regelverk. PST, Justisminister, og Politidirektør gjorde som de ville.I ettertid så har det vel gått tålig bra, i hvert fall for de so Det er på tide med permanent bevæpning av norsk politi. En rekke prominente samfunnsdebattanter og politikere har i den siste tiden kappes om å være tydeligst imot generell bevæpning av norsk politi. Argumentasjonen er gjenkjennelig. Men den baserer seg ofte på feilaktige forutsetninger, bristende logikk og mangel på kunnskap om politiyrket

Leserbrev: Politiets fellesforbund (PF) har gjennom sitt Landsmøte vedtatt at de skal jobbe for en generell bevæpning av norsk politi.Dette var et vedtak som ble fattet med 71 mot 53 stemmer. Dette har siden landsmøtet vært retningslinjene PF har arbeidet etter som politiets sterkeste fagforening Tajik: - København-angrep ikke argument for bevæpning. Oslo (NTB): Leder i justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap), advarer mot å bruke terrorangrepene i København som et argument for generell bevæpning av norsk politi

Politiets erfaringer og argumenter skal vi lytte til. Knutsson har sammenlignet følgene av fast bevæpning - i Sverige Men- vi lever i en tid da blålys kan medføre alt annet en en sjekk av førerkort og vognkort. Som ubevæpnet politi vet en ikke hva som møter en ved anrop eller ved utrykning til husbråk og lignende Politiansatte i byer og bynære strøk er mer positive til generell bevæpning enn de som arbeider i mer «landlige» strøk. Hele 87 prosent av de politiansatte i Oslo er for generell bevæpning, mot 73 prosent i Agder, hvor flest er imot Behovet for generell bevæpning av viste spørreundersøkelser blant politiet at landsmøtet hadde flertallet imot seg. I løpet av de er sterke argumenter for bevæpnet politi Selv om vi i Norge har et politi som er meget godt utdannet, og som også øver våpentrening årlig, er det relevante argumenter både for og mot allmenn bevæpning av norsk politi. Jeg registrerer at Politiets Fellesforbund er en viktig pådriver for alminnelig bevæpning, og jeg mener det er viktig å lytte til dem som faktisk er i tjeneste for å beskytte borgerne, i debatten om bevæpning

Forsker Johannes Knutsson ved Politihøgskolen har forsket i ti år på bevæpning av politiet. Han mener at generell bevæpning vil føre til flere farlige situasjoner, flere avfyrte skudd, flere skadde og flere drepte. Svensk politi skader i gjennomsnitt åtte personer og dreper en person i året Det er flere kvinner som er imot abort enn menn. Men to argumenter imot abort-Abort ødelegger befolkningssammensetningen mht alder-Retten til å leve, livet starter ved unnfangelsen Jeg tenker som så at det finnes nok flere argumenter for enn imot abort, i kvantitet, men retten til liv er så grunnleggende at det må komme førs

Nei til bevæpnet politi. 8.5K likes. Vi ønsker ingen våpen i våre gater. Denne siden opprettes som et opprop for å belyse bekymring omkring det at norsk politi bærer skytevåpen Vi har hatt en midlertidig bevæpning som har vart i 14 måneder. Det er etter vårt syn altfor lenge. Publikum er i ferd med å vende seg til at bevæpnet politi er det normale, og ikke uttrykk for en helt ekstraordinær situasjon. Skal vi endre på reglene for bevæpning av politiet, krever det en bred diskusjon

Politiet får økt adgang til bevæpning

At det er politi på gateplan som opplever behovet for permanent bevæpning, og at deres meninger dermed bør tillegges stor vekt. Men opplevelsen av «hvor skoen trykker» kommer ikke bare fra politifolkenes egne erfaringer på gata, men påvirkes av kjønn, alder og arbeidssted, selv blant operative politibetjenter Han synes at politiet mangler gode argumenter for bevæpning. Forskeren viser til at svensk politi har umiddelbar tilgang til våpen, mens politiet i Norge har våpen innelåst i en boks i bilen. For å åpne boksen kreves tillatelse av en overordnet. Politiet i Sverige løsner skudd ved 30 situasjoner årlig bevæpning. I nærmere én uke var norsk politi i høyeste beredskap noensinne på grunn av terrortrusselen mot Norge. Et av politiets viktigste trekk mot trusselen var mer synlig og væpnet politi i gatene, på flyplassene og ved grensene En skal skrive 5 argumenter for, og 5 argumenter mot norsk medlemskap i EU. En skal skrive 5 argumenter for. og 5 argumenter mot EØS avtalen. Altså ikke kun for eller imot, begge sider av saken. En kan spesifisere sine argumenter (setter stor pris på det

Mot bevæpning av politiet, dette er argumentene for og

Bevæpning av politiet - Siste nytt - NR

Han var imot midlertidig bevæpning. Men politimester i Asker og Bærum, Terje Nybøe, England er i dag ett av fem i land med ubevæpnet politi. en liten seier for terroristene hvis det blir slik at politiet aldri kan bevege seg i uniform i det offentlige rom uten bevæpning, og at politiet må kunne bære slik risiko En av dem må leve med at et dødelig skudd ble løsnet. Det er ikke vanskelig å se at det er argumenter både for og imot et generelt bevæpnet politi. De politiske skillelinjene er klassisk delt; de tydeligste nei kommer fra venstresiden mens det har vært langt større oppslutning om bevæpning på høyresiden i norsk politikk Og selv da er det egentlig umulig. For det er bare tre personer i live som vet hva som skjedde i den trappeoppgangen. Det er de tre politifolkene. En av dem sitter alvorlig skuddskadd tilbake. En av dem må leve med at et dødelig skudd ble løsnet. Det er ikke vanskelig å se at det er argumenter både for og imot et generelt bevæpnet politi Arbeiderpartiet sikrer flertall for væpnet politi Ønsker permanent bevæpning: Oslopolitiet trues med skytevåpen og macheter av tenåringer. Men at dette skal gjøres permanent er vi imot Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet om økt terrorfare i Norge, ga de ingen anbefaling om bevæpning av politiet

Dette er fordi de mener det vil gi et løft til næringslivet i den nordlige delen av landet. Frp er klar i sin tale: de ønsker å åpne for konsekvensutredning av havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja med hensikt å åpne de for oljeutvinning. Høyr Grunnen som ble oppgitt var at «samfunnsbildet» hadde endret seg, framgår det av dokumenter NRK har fått innsyn i.. I dag er det etter det NRK kjenner til bare Island og Norge som ikke har permanent bevæpnet politi på sine hovedflyplasser. Arbeiderpartiet er imot permanent bevæpning, også på Gardermoen

Tema Klare rammer for politiets metoder. Politiet er og skal være en maktinstitusjon. Politiet må likevel aldri få for mye makt. Vi mener at bruken av tvang overfor borgere aldri må være større enn det som er nødvendig og forholdsmessig Derved kunne saken ha vært løst og den eventuelle misforståelsen oppklart der og da. Les flere meninger og debattinnlegg her. I intervjuet reflekterer politimesteren over forskjellige problemstillinger omkring bevæpning, der han konkluderer med et ønske om et ubevæpnet norsk politi, om nødvendig med islett av engelsk modell At politiet i Danmark er bevæpnet, reddet liv under terrorangrepene i København, mener Politiets Fellesforbund. De mener tiden er inne for permanent bevæpning av norsk politi. - Vårt hovedargument går på responstid. Ekstreme episoder og hendelser har sjelden noe forvarsel Tilhengere av permanent bevæpning viser ofte til at «det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker». At det er politi på gateplan som opplever behovet for permanent bevæpning, og at deres meninger dermed bør tillegges stor vekt Og ja, når man gir politiet våpen på hofta, kan det bli mer bruk av våpen. Det er en helt naturlig konsekvens. I den norske kulturen ligger motstanden mot det å ta et menneskeliv dypt i oss. Vi har hatt soldater og politi i internasjonale oppdrag, og der ser vi at det er veldig sjelden de skyter

Slik er regjeringens nye forslag om bevæpning

Spørsmålet om bevæpning av norsk politi har tidligere vært forelagt høringsinstansene for uttalelse både i 2015 og 2016. Advokatforeningen har i sine høringsuttalelser understreket behovet for en bredere utredning og gjennomgang av behovet for en generell bevæpning, herunder om det vil kunne virke mot sin hensikt Også blant landets politifolk er det delte meninger, selv om en undersøkelse i 2013 viste at ingen av landet politimestre ønsket det. Østlands-Posten mener norsk politi har lite å tjene på en generell bevæpning, men vi aksepterer at det er argumenter både for og imot. Det som vil være uakseptabelt er en snikinnføring Justisminister Anders Anundsen (Frp) kan vente hard motstand fra Stortinget mot forslaget om å åpne for daglig væpnet politi Når vi legger til at norsk politi bruker skytevåpen langt sjeldnere enn i Danmark og Sverige hvor det er obligatorisk bevæpning, blir det dårlig med argumenter for generell bevæpning. Terrortrusler mot Norge har av regjeringen og politidirektoratet blitt brukt som hovedargument for å innføre midlertidig bevæpning

Dagens bevæpningsmodell, en større risiko enn fast bevæpning

NTB får bekreftet at Ap støtter regjeringens forslag. Men SV viser til at forslaget er det siste av flere tiltak som har økt bevæpningen i norsk politi, trass i at bevæpningsutvalget i 2017 advarte mot en slik utvikling. Frykten er at økt bevæpning skal føre til mer skyting. - SV er ikke imot at politiet i noen situasjoner bruker våpen Flertallet i politiet var imot generell bevæpning i undersøkelser fra 2011 og 2012, skriver Politiforum. Politiansatte i byer og bynære strøk er mer positive til generell bevæpning enn de som arbeider i mer «landlige» strøk. Hele 87 prosent av de politiansatte i Oslo er for generell bevæpning, mot 73 prosent i Agder, hvor flest er imot Og siden den anonyme politibetjenten tar for gitt at jeg ikke har peiling på hva det vil si å oppleve fare i jobben sin eller være politi, vil jeg si følgende. Min morfar var politimann og leder i det som den gang het Norsk Politiforbund og i dag heter Politiets fellesforbund (1970-1980). Leif Hagewick het han Av Anja Storbråten Lørdag 29.11 2014 Del Ifølge Dagbladet var det Politidirektoratet som ba om generell bevæpning av uniformert innsatspersonell, etter at PST varslet om økt fare for terrorangrep mot politi og militært personell

Strid om midlertidig bevæpning av politiet - V

Lederen av Politiets Fellesforbund mener at et økt trusselnivå i Norge er et godt argument for generell bevæpning av politiet. Regjeringen har ikke konkludert i saken Snikinnføring av permanent bevæpning, På grunn av terrorfare har riksadvokat Tor-Aksel Busch skiftet mening og mener norsk politi bør være bevæpnet. Stikk i strid med regjeringens ønske går Venstre nå imot en generell bevæpning av politiet. Annonse. Annonse. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 1

Bevæpning av politiet - for sikkerhets skyld

Men økt trusselnivå i framtida er ett av flere argumenter for generell bevæpning, sier Bolstad. Han peker på at Oslo politidistrikt opplevde at kriminaliteten i hovedstaden stupte helga etter at mer væpnet politi ble sendt ut i gatene. Politiets Fellesforbund gikk på sitt landsmøte i 2012 inn for en generell bevæpning av politiet Hjem og fritid. Hus og hage; Hobby og fritid; Høytider og spesielle anledninger; Kjæledyr; Kultur, litteratur og musikk; Mat og drikke; Reiseliv og steder i Norge og verden; Tv og film; Kosthold, kropp, trening og sport. Kropp og helse; Kosthold og livsstil; Trening og sport; Mote og velvære. Klær, sko og mote; Velvære, hudpleie og kosmetik

Ellers er det folk som syns dødsstraff er så inhumant, men de vil gjerne se en person sitte innesperret for resten av livet på et lite rom, for det er humant det. Selv hadde jeg ikke hatt noe imot dødsstraff for de groveste forbrytelsene hvis det er 100% sikkert at man har rett gjerningsperson Flertallet på Hedmark Unge Høyres generalforsamling nylig stemte for en generell bevæpning av politiet. - Det er klart at det i en så betent sak som generell bevæpning finnes mange gode argumenter imot også. Vi ønsker blant annet at våpen og ammunisjon skal være atskilt, slik praksis er i dag Politi - Bæring av våpen? Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

Halden Arbeiderblad - - Bevæpning av politiet vil skape

Varsler stortingsforslag mot bevæpnet politi Oslo (NTB): Justisminister Anders Anundsen (Frp) kan vente hard motstand fra Stortinget mot forslaget om å åpne for daglig væpnet politi. Politimenn med våpen patruljerer mellom Oslo S og Bussterminalen da terrorberedskapen ble satt i juli I fjor var sidegater til paradegaten Karl Johan sperret av med busser og politibiler, og selve toget er blitt passet på av væpnet politi. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer Bevæpning på 17. mai Sikkerhet i høysetet landet rundt 17. mai 17. mai kommer politi i mindre byer og tettsteder også til å bære våpen Et ekspertutvalg har i dag overlevert sin rapport NOU 2017:9 Politi og bevæpning. Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet. Utvalget har blant annet vurdert dagens bevæpningsordning og perioden med midlertidig bevæpning, og kommer med anbefalinger til fremtidig bevæpningsmodell for norsk politi. Utvalgets mandat og sammensetning Utvalget er opptatt av at. Dette forslaget ble kritisert både av Politiets Fellesforbund, Parat Politiet og Norsk Tjenestemannslag. - Viktig at maktmonopolet blir i politiet. Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sa at de er imot at andre enn politiet skal utføre politioppgaver. - Dette går på maktutøvelsen overfor innbyggerne

NOU 2017: 9 - regjeringen

Høringsfristen om bevæpning av politiet gikk ut sist helg. Et klart flertall i bevæpningsutvalget anbefalte at politiets våpen fortsatt bør ligge innelåst i bilen. PST, Politiets Fellesforbund og politimestrene i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning, mens Avinor ønsker bevæpnet politi på flyplassene Generell bevæpning av norsk politi er et stort og prinsipielt men fordi sterke faglige argumenter taler i retning av det. Det er noe av det som gjør oss til en av verdens få reelle velferdsstater og et av verdens fremste — De Grønne avviser justisministerens høyttenkning i mediene om permanent bevæpning av norsk politi - Arbeiderpartiet er imot generell bevæpning, men det er likevel viktig å høre de faglige argumentene både for og imot. Det var hensikten med møtet, og mange organisasjoner og fagpersoner bidro til det, legger hun til. Motstandere. Onsdag var bevæpning av politiet tema for et fagseminar i Stortinget Forslaget legger kun praktiske argumenter til grunn, (NOU 2017:9), hvor anbefalingen var at man ikke skulle innføre en generell bevæpning av norsk politi. Utvalget foreslo heller ikke permanent punktbevæpning. , og vil derfor stemme imot endringen av politiloven § 29

- København-angrep ikke argument for bevæpning av norsk politi

Denne uka ble det klart at regjeringspartiene får støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet når saken behandles i Stortinget onsdag 6. juni. Dermed kan du snart få se permanent bevæpnet politi på steder som flyplasser, togstasjoner samt på konserter og store idrettsarrangementer Norsk politi er blant de best utdannede politikorps i verden, og under tjenesteutøvelse er det et stort fokus på å løse alle oppdrag med minst mulig bruk av makt - herunder skytevåpen. I en periode på 14 måneder fra november 2014 til februar 2016 var det en midlertidig bevæpning av norsk politi Argumenter for og imot skal presenteres, og enhver skal kunne ytre sin mening. Men så blir vi altså heller vitne til at en slik prinsipiell sak avgjøres på bakrommet, dertil som en hestehandel mellom regjeringspartiene, som presenteres på Justisdepartementets hjemmesider fredag 19.desember - da Norge var gått i julemodus 17. mai kommer politi i mindre byer og tettsteder også til å bære våpen. - Vet ikke om vi vil føle oss veldig mye tryggere, sier forsker. For rundt to uker siden bestemte Politidirektoratet at politi over hele landet skal bære våpen på større arrangementer og folkeansamlinger under årets 17. mai-f

Så du tror du er imot legalisering? De fleste argumenter som fremmes for fortsatt narkotikaforbud, og av 1. nestleder i Unge Høyre Rolf Erik Tveten, Lønninger til politi og kostnader i fengsel, og fravær av inntekter på avgifter knyttet til salg av narkotiske stoffer Motstandere av en generell bevæpning har blant annet framholdt at mer våpen vil føre til at feilvurderinger fra politiets side vil kunne få katastrofale utfall. Men etter en uke med mer væpnet politi i Norge enn på lenge, mener Bolstad å ha sett det motsatte. - Jeg har ingen informasjon om slikt og vil skryte av norsk politi, sier Bolstad Reidar Foss delte også tanker om bevæpning av politiet med klubben. Det fremkom mange synspunkter i salen og terrordramaet i København denne uken vil sikkert på kort sikt ha innvirkning på denne problematikken. Det er mange argumenter for og imot fast bevæpning og lensmannen la frem mange gode argumenter både for og imot Vi går deretter nærmere inn på Nær­ politi­reformens nære forhistorie og de rammer den setter for norsk politi, før vi ser på argumenter og imot svekket, ifølge bevæpning av. Argumenter for avkriminalisering. 1. Det er straffen som må begrunnes. både helsevesen og av politi, grunnet frykten for at vil medføre straff og kriminalisering. Tvert imot kan det tenkes at avkriminalisering gjør veien til legalisering lengre

 • Finn.no hest gis bort.
 • Möblierte wohnung zürich oerlikon.
 • Nicht in die augen schauen können psychologie.
 • Lahti großschanze.
 • Fast and furious 8 uci kinowelt.
 • Telenor arena i dag.
 • Rheinische fachhochschule köln semesterferien.
 • Goldenberger turnverein remscheid.
 • Nextgentel router.
 • Nak ilsfeld.
 • Kjære svigermor dikt.
 • Akupunktur piercing.
 • Partybilder saarbrücken.
 • #alfahann utdrag.
 • Bomba latina stuttgart 2018.
 • Lotusblomst tattoo betydning.
 • Hva er fundamentering.
 • Kaiserviertel dortmund.
 • Neuer burgerladen hannover.
 • Luke hemmings height.
 • Kaiserviertel dortmund.
 • Methanol fuel cell.
 • Kia soul 2017.
 • Gaffa tape wiki.
 • Det er ikke en ting damer ikke kan.
 • Hvorfor er regnskogen viktig.
 • Prologue restaurant gdansk menu.
 • Bresaola oppskrift.
 • Staubsauger leipzig programm.
 • Transformers alle autobots und decepticons.
 • Leos lekland göteborg.
 • Cellulite ernährung umstellen.
 • Skallfasetter pris norge.
 • Hard rock casino amberg.
 • Instagram video settings.
 • Katedraler i norge.
 • Dev patel größe.
 • Forsvaret kontakt sesjon.
 • Gs offenburg lehrer.
 • Myntsett 1969.
 • Japan freunde.