Home

Indusere definisjon

indusere - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. Lær definisjonen av indusere. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene indusere i den store norsk bokmål samlingen
 2. Magnetisk induksjon, vanligvis kalt magnetisk flukstetthet, er en vektorstørrelse som gjerne betegnes med B, og er definert ut fra kraftvirkningen mellom et magnetisk felt og en strømførende leder.Kraften som virker på den strømførende lederen, er proporsjonal med B og med strømmen gjennom lederen, og står vinkelrett på begge disse størrelsene
 3. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til indusere. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 39 synonymer for indusere. 0 antonymer for indusere. 0 relaterte ord for indusere. 0 ord som starter på indusere

induksjon - fysikk - Store norske leksiko

Influenser (engelsk: influencer) eller påvirker er en opinionsdanner eller annen enkeltperson som ytrer seg offentlig på sosiale medier og i andre kanaler for å påvirke holdninger og handlinger hos lesere og tilhengere med samme interesser. Betegnelsen blir særlig brukt i reklame- og mediebransjen Definisjon. Ofte innebærer induksjon det å trekke en slutning fra det individuelle til det allmenne. Det vil si at på bakgrunn av et begrenset antall observasjoner slutter man til en større sannsynlig generalisering Induksjon, vitenskapelig metode som på grunnlag av enkelte, individuelle utsagn eller erfaringer søker å komme frem til mer omfattende generelle utsagn eller lover. Det motsatte er deduksjon. Induksjon forbindes særlig med erfaringsvitenskapene. Allerede i antikken var filosofene klar over forskjellen på induksjon og deduksjon. I nyere tid har problemer i forbindelse med induksjon vært. Elektromagnetisk induksjon er produksjon av elektrisk strøm ved hjelp av et magnetfelt. Mer presist handler det om å produsere en elektromotorisk spenning og dermed strøm i en strømkrets ved forandring av den magnetiske fluksen gjennom strømkretsen. Dette kan skje for eksempel ved at en strømkrets roterer i et magnetfelt. Fenomenet er av grunnleggende betydning for strømforsyningen Elektromagnetisk induksjon er frembringelse av elektromotorisk spenning (EMS) i en leder når den blir utsatt for et varierende magnetfelt.Om lederen tilknyttes en lukket krets vil det gå en elektrisk strøm i kretsen som drives av den induserte EMS, en kaller dette for indusert strøm. Fenomenet beskrives matematisk ved Faradays lov, oppkalt etter Michael Faraday som holdes for å være.

Synonym til indusere på norsk bokmå

 1. Industri er en generell betegnelse for næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoff eller råvarer. Begrepet brukes oftest om fabrikkmessig fremstilling av varer. I siste versjon av næringsstandarden (SN 2007) er industri definert som «fysisk eller kjemisk omdanning av materialer, stoffer eller deler til nye produkter, også om produktene selges fra det stedet der de produseres
 2. Induksjon (fra latin inductio, «innføring») kan sikte til flere vitenskapelige betydninger: . Induksjon i matematikken, en metode å trekke logiske slutninger ved hjelp av abstrakte skritt fra n til n+1.; Induksjon i filosofien og logikken, en metode som bygger på at slutninger fører frem til allmenngyldige setninger.; Elektromagnetisk induksjon, frembringelse av elektromotorisk spenning.
 3. kan indusere elektrolyttforstyrrelser og deres mekanismer. Videre finner man råd om natrium, kalium- og fosfatredusert kost, væskekontrollert kost, anbefalt DEFINISJON En tilstand hvor det er svekket ekskresjon av vann forårsaket av den manglende evne til å undertrykke sekresjon av antidiuretisk hormon (ADH)
 4. Definisjon . indusere. Oversettelser i ordboken norsk bokmål - dansk. inducere . Om vi hadde de originale stamcellene, kunne vi indusere fullstendig fritt. Hvis vi havde de originale stamceller, kunne vi inducere frit. @Danish and Norwegian Antatte oversettelser. Vis algoritme-genererte oversettelser. vis
 5. Ordet narkotika (flertallsform av narkotikum) er avledet fra det greske ordet narce, som betyr bedøvelse.Et narkotikum er altså et bedøvende middel - eller, mer presist, et middel som kan indusere stupor, koma og analgesi ().Hvis man tar utgangspunkt i denne definisjonen, hvilket man gjør både i engelskspråklig litteratur («narcotics») og medisinskfaglig sammenheng, er begrepet.
 6. Oversettelsen av ordet indusere mellom norsk, engelsk, spansk og svensk ñ í ü æ Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk,.

Influenser - Wikipedi

Å dedusere betyr å trekke en logisk slutning om en ting på bakgrunn av det du vet om slike ting i alminnelighet.Stein kan ikke fly, granitt er stein, derfor kan ikke granitt fly. Deduksjon er det motsatte av induksjon, som er en slutning trukket på bakgrunn av erfaring og observasjoner.Hverken denne steinen, eller noen av de andre steiner jeg har sett i mitt liv har kunnet fly Definisjon av indikere i Online Dictionary. Betydningen av indikere. Norsk oversettelse av indikere. Oversettelser av indikere. indikere synonymer, indikere antonymer. Informasjon om indikere i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv vise tegn på, tyde på Antallet henvendelser indikerer for dårlig informasjon Indikasjon er en grunn til å gjennomføre et bestemt tiltak, for eksempel en spesiell undersøkelse eller en behandling. Begrepet brukes særlig om medisinske grunner, men også om forhold av økonomisk, sosial eller etisk karakter. Det motsatte er kontraindikasjon. Ved vital indikasjon er det fare for pasientens liv. Enhver behandling krever avveining av hva man kan oppnå, og eventuelle. Induktans eller induktivitet er en egenskap med elektrisk ledere som innebærer at det dannes en indusert elektromotorisk spenning (EMS) i dem, og i andre nærliggende ledere, når de utsettes for en varierende elektrisk strøm.Når dette skjer i lederen selv kalles det induktans, eller selvinduksjon, og om det også skjer i en nærliggende leder kalles det gjensidig induktans eller gjensidig.

Induksjon (filosofi) - Wikipedi

Definisjon av annonsering . Reklame er beskrevet som en betalt, ikke-personlig, enveis offentlig kommunikasjon som trekker offentlig kommunikasjon mot et produkt, en tjeneste, et selskap eller noe annet gjennom ulike kommunikasjonskanaler, for å informere, påvirke og initiere målgruppen til å reagere i måte som ønsket av annonsøren indusere på svensk. Vi har én oversettelse av indusere i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.indusere i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

indusere på dansk. Vi har én oversettelse av indusere i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.indusere i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Definisjon på 1 ampere: «To paral-lelle og uendelig lange, rette, tynne ledere er plassert i vakuum med innbyrdes avstand én meter. Det går samme strøm i begge lederne. Dersom de påvirker hverandre med en lineær kraft på 2 × 10−7 newton per meter leder, er strømmen én ampere». Ampere oppgis som regel i hel Strålebehandling kan i sjeldne tilfeller indusere ny kreftsykdom i eller ved bestrålt område inntil mange tiår senere. Dette skyldes stråleindusert genskade i normale celler i området, som altså over lang tid kan gi opphav til kreftsvulst Definisjon seteleie. Lengdeleie med hodet i fundus uteri og sete/fot som ledende del. Forekomst. Forekommer hos 3-4% til termin, men øker med fallende svangerskapsvarighet. Seteleie er forbundet med økt dødelighet og morbiditet, som ikke er relatert til forløsningsmåte. Undersøkelse før fødsel (1-3, 5, 11 En definisjon for inokulering er at den introduserer eller plasserer noe som vil vokse eller reprodusere. Inokulering av en vaksine eller en antigene substans er også vanlig. Både inokulering og vaksinasjon kan betraktes som kunstige metoder for å indusere immunitet

induksjon - filosofi - Store norske leksiko

Metastase er spredning fra en kreftsvulst til andre deler av kroppen. Spredning er typisk for kreftsykdommer, men spredningsevne og -mønster varierer mellom typene. Kreftceller kan følge med lymfe eller blodstrøm utover i og ut av vevet, til lymfeknuter som drenerer organet (lymfogen spredning) eller med blodstrømmen til fjerne organer (hematogen spredning) Fremmedord er ord som er lånt fra andre språk og som føles fremmede når det gjelder uttale, rettskrivning eller bøying. Mange ord som tidligere ble oppfattet som fremmedord, er blitt vanlige i språket og kalles derfor oftere lånord. I norsk språk kan fremmedord være lånord med tydelig opphav i gresk, latin og andre språk der grunnbetydingen ikke er umiddelbart forståelig på norsk. Gratis norsk synonymordbok. Finn synonymer med Synonymordboka. Synonymer.no er et godt arbeidsverktøy som kan benyttes både av elever og lærere i både grunnskolen og videregående utdanning. Synonymordboka er også et godt hjelpemiddel for deg som løser kryssord

elektromagnetisk induksjon - Store norske leksiko

Catarsis Definisjon og Betydning fra Psykologi. Derfor er katarsis å indusere en tilstand som dette og utsetter pasienten for traumatiske scener, slik at den kan slippe alle disse følelsene, som psykoanalytikere hadde forankret i underbevisstheten og produserte sin ubehag indult indusere industrialisering industrianalyse industridis. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning)

Elektromagnetisk induksjon - Wikipedi

Hva er tardiv dyskinesi? - Definisjon, tegn og symptomer, årsaker, diagnose og behandling. 3. Hva er forskjellen mellom Dystonia og Tardive Dyskinesia? Hva er Dystonia. Dystoni er definert som en bevegelsesforstyrrelse som involverer ufrivillig, og vanligvis smertefull, spasmer og muskelsammensetninger som kan indusere unormale bevegelser og. Finn synonymer til medføre og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Det kan også brukes som et verb og det betyr å administrere et stoff til noen, for å indusere stupor eller følelsesløshet. Alina Cristea1 - 29. august 2018: 4: 0 0. narkotika. betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg

Definisjoner. Ioniserende stråling er en mekanisme for overføring av energi. Akkurat som fra all annen stråling er det en strålekilde som produserer og sender ut strålingen (røntgenapparat, radioaktivt stoff osv.). Ioniserende stråling er den sterkeste formen for stråling vi kjenner til i kraft av hvor mye energi den inneholder I stedet ødelegger T-celler de infiserte cellene ved å indusere apoptose. Nøkkelområder dekket. 1. Hva er humoral immunitet - Definisjon, egenskaper, hvordan det handler 2. Hva er cellemediert immunitet - Definisjon, egenskaper, hvordan det handler 3. Hva er likhetene mellom humoral og cellemediert immunite Hva er definisjonen av kommunikasjon i henhold til ekspertene? Kommunikasjonen er en kompleks prosess orientert mot handlingen med å informere, generere forståelsen i motparten og indusere en slags respons fra mottakeren. De som har erfaring med kommunikasjon, har en ganske bred oppfatning av emnet, basert på deres erfaring La oss lære om kostnadssentre. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Definisjon av kostnadssenter 2. Typer av kostnadssenter 3. Formål. Definisjon av kostnadssenter: Ifølge EL Kohler er et kostnadssted en organisasjonsavdeling, avdeling eller selvdivisjon, en gruppe maskiner, menn eller begge deler. De

industri - Store norske leksiko

Magnetfelt definisjon magnetisk felt - Store norske leksiko . Et magnetisk felt (også kalt magnetfelt eller magnetisk kraftfelt) er et område der det kan påvises magnetiske krefter. Michael Faraday (1791-1867) viste at et magnetfelt kan anskueliggjøres ved feltlinjer som kan gjøres synlige ved å strø jernfilspon på en plate i feltet Definisjon av annonsering. Reklame er en enveis offentlig kommunikasjon som formidler en melding om et produkt, en tjeneste eller et selskap til seerne, leserne og lytterne. Det er den største markedsføringsverktøyet brukes til ikke-personlig forfremmelse av varer og tjenester til potensielle kunder, men den dyreste.. Reklame er en slags monolog aktivitet gjort med et mål å indusere. Finn synonymer til generere og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Definisjon. Typiske sykdomstegn på ANCA-vaskulitt vil en lege gjenkjenne og stille riktig diagnose. Det kan imidlertid være vanskelig å skille mellom de ulike ANCA-vaskulitter initialt (GPA/Wegeners, Mikroskopisk polyangiitt, MPA og EGPA/Churg-Strauss) og Polyarteritis nodosa (PAN).Mange symptomer overlapper som påvirket allmenntilstand, ledd-, nyre-, lunge- og hud-symptomer - Definisjon, T-cellereceptor, Immunrespons 3. Hva er likhetene mellom CD4 og CD8 T-celler - Oversikt over vanlige funksjoner 4. Hovedfunksjonen til cytotoksiske T-celler er å indusere celledød i virusinfiserte celler og tumorceller enten gjennom cellelys ved degranulering eller apoptose

Induksjon - Wikipedi

Definisjon og historie av katarsis. Ordet catharsis stammer fra katarene som betyr ren. Dette ble navnet gitt til en religiøs gruppe av middelalders dissidenten i den katolske kirken, som nådde sin største diffusjon i Sør-Frankrike. Etterpå ble dette begrep brukt av medisinens felt for å referere til kroppens fysiske rensing Definisjon . Elektrokonvulsiv eherapy (ECT) er en psykiatrisk behandling der leger administrere korte ennå potente elektriske strømmer i bestemte regioner av en bedøvet pasientens skallen / hjernen for å indusere et anfall Definisjon av annonsering. Reklame er beskrevet som en betalt, ikke-personlig, enveis offentlig kommunikasjon som trekker offentlig kommunikasjon mot et produkt, en tjeneste, et selskap eller noe annet gjennom ulike kommunikasjonskanaler, for å informere, påvirke og initiere målgruppen til å reagere i måte som ønsket av annonsøren Definisjonen av denervering supersensitivitet Den nervesystemet er en svært tilpasningsdyktig organ. Selv innen en enkelt levetid, er evnen til å reagere på endringer i miljøet av vesentlig betydning for en organismes form. Tilpasninger oppstår på molekylært nivå på regelmessig basis; endringe Hva er en paravan? En paravane er et akvatisk enhet som fungerer på samme måte som en undervanns glider. Den har vanligvis finner som forårsaker det å dykke når det dras. Noen ganger kalles en vann kite, paravaner er normalt tjoret til en båt med en slepekabel. De er

Definisjon. Muskelhypertrofi, eller muskelvekst, refererer til en økning i muskelmasse. Det er to typer muskelhypertrofi: myofibrillar, som er en økning i myofibriller, og sarcoplasmic, som er en økning i muskelglykogenlagring. Skjelettmuskulaturen kobles til beinene ved sener og er ansvarlig for bevegelse definisjon Tonsillitt sporer en betennelsesprosess som påvirker palatin-mandlene, plassert på sidene av halsen og over bunnen av tungen; betennelse kan ha et akutt eller kronisk kurs og er nært forbundet med faryngitt (faryngitt-tonsillitt). årsaker I de fleste tilfeller er tonsillitt forårsaket av en virusinfeksjon: blant patogene ansvarlige kan ikke gå glipp av mononukleose, influensa. Essay on Leadership: Betydning, natur og viktighet av lederskap! Ledelse er kvaliteten på oppførselen til enkeltpersoner hvor de leder folk eller deres aktiviteter i å organisere innsats - Chester I. Barnard Ledelse er evnen til en overlegen å indusere underordnede å arbeide med selvtillit og jeg iver - Koontz og 'Donnell Ledelse er prosessen som en leder forestiller, veileder og. Definisjon. Kunstig igangsetting (induksjon) av fødsel, studier som sammenligner kateter mot prostaglandiner viser at kateter er like effektivt som prostaglandiner til å indusere fødsel (I).[37] Igangsetting med kateter har flere tilleggsfordeler fremfor prostaglandiner Dette kan indusere en følelse av skyld og skuffelse over egne reaksjoner, sinne eller aggresjonen vil rettes mot en selv - og en vil en oppleve ytterligere skyld, selvkritikk og depresjon. I nyere varianter av psykodynamisk behandling av depresjoner fokuseres det mer på aktuelle relasjonelle vansker enn på fortidige hendelser,.

Indusere hykleri (kap 6): Denne modellen bygger på forskningen rundt kognitiv dissonans for å øke bruk av kondomer ved sex (Aronson og kolleger) og reduksjon av røyking (Peterson og kolleger). Indusering av hykleri innebærer at noen deltakere blir bedt om å skrive at tale hvor de snakker o Definisjon. Erytrocyttalloimmunisering oppstår når et individ Det er antatt at anti-D bundet til erytrocyttoverflaten fører til opptak av cellene i milten uten å indusere immun respons. Dyreforsøk tyder på at antigenspesifikke T-celler er til stede,. Elektromagnetiske felt. Detaljer Skrevet av Ole J Møllerløkken Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no . Definisjon. Elektromagnetiske felt er stråling som inneholder mindre energi enn ioniserende stråling og kan ikke ionisere molekyler og atomer, denne typen stråling kan også kalles derfor ikke-ioniserende stråling Definisjon PCO: Polycystiske ovarier; morfologi ved vaginal ultralyd ≥ 25 follikler per ovarium, mellom 2-9 mm i diameter i største snitt, eller økt ovarial volum (>10 cm3)1. (Gjelder ved vaginal ultralydundersøkelse og bruk av nyere type av apparat - transduser frekvens ≥ 8 MHz.

Følgende definisjon er i dag internasjonalt akseptert (9): Plutselig, uventet, observert eller ikke-observert, ikke-traumatisk og ikke drukningsrelatert død hos personer med epilepsi, med eller uten tegn til anfall, som ikke inkluderer status epilepticus, og hvor obduksjon ikke avslører toksikologisk eller patoanatomisk årsak til døden En enkel definisjon av cerebral plastisitet kan da formuleres slik: «Cerebral plastisitet er hjernens evne til å forandre seg som følge av erfaring og til å restituere seg etter skade eller sykdom. Forfatterne tolker dette som eksempler på at språktrening kan indusere reorganisering av benevningsfunksjon selv i godt voksen alder Fremmedordbok. Velkommen til Fremmedord.org - en gratis nettbasert fremmedordbok.På denne nettsiden samler vi opp fremmedord med tilhørende forklaringer og informasjon om etymologi og andre relevante opplysninger.. Under finner du en komplett oversikt over alle fremmedord publisert på Fremmedord.org. Om det er noen ord du savner eller ikke finner kan du selv foreslå de under fanen. Definisjon. Atomfisjon: Nukleær fisjon er oppdeling av en kjerne i mindre partikler, og frigjør en høy mengde energi. Kjernefysisk fusjon: Nukleær fusjon er kombinasjonen av to mindre atomer for å skape en stor atomfrigivende energi. Naturlig forekomst. Atomfisjon: Kjernefysjonsreaksjoner er ikke vanlige i naturen

Definisjon av gjensidig induktans. Denne varierende fluxkoblingen fra den andre spolen vil også indusere emf over den første spolen. Dette fenomenet kalles gjensidig induksjon og emk indusert i en spole på grunn av at tiden varierer strømmen som strømmer i en hvilken som helst annen spole,. Definisjon. Se også: Liste over autoimmune sykdommer. For at en sykdom skal kunne betraktes som en autoimmun sykdom, må den svare på Witebskys postulater (først formulert av Ernest Witebsky og kolleger i 1957 og modifisert i 1994)

Gå til interaksjonsanalyse. Samtidig inntak med alkohol anbefales ikke. Samtidig inntak av andre hypnotika, anxiolytika, antidepressiver, antiepileptika, sedativer, narkotiske analgetika, anestetika, nevroleptika, sederende antihistaminer og alkohol kan forsterke virkningen av legemidlet. Samtidig bruk av zolpidem med disse kan øke søvnighet og nedsatt psykomotorisk funksjon neste dag, inkl. Den Entrapment forsvar: Når offentlige tjenestemenn indusere en Crime. Entrapment er et forsvar som brukes i straffedomstolen når en regjering agent har indusert en saksøkt for å begå en forbrytelse. Definisjon og eksempler. En oversikt over den 'Castle Lære' og 'stå på bakken' Laws. Vanlige Strafferettslige forhold definert i Brief God definisjon av revolusjon - posted in Språk: Som topic sier, jeg vil ha en god definisjon av ordet revolusjon Det meste jeg finner på nettet sier for det meste. Industrialisering. Utover 1800-tallet ble det færre som drev med jordbruk. En stor grunn til dette var at slutten av 1800-tallet, Ved å skifte fokus fra sykdomsklassfikasjon etter symptomer til dimensjoner av observerbar adferd (nevrokognisjon) og nevrobiologiske mål (hjernestrukturer og -kretser), er det å se på schizofreni som en nevrokognitiv forstyrrelse også i tråd med den nye strategiske planen til The National Institute of Mental Health (NIMH), kalt RDoC (Research Domain Criteria Project), som ble lansert i.

å indusere; bli den første; å påta seg; å føde. Når ordet brukes. Den mest nøyaktige definisjonen kan gis ved å vurdere bruk av et ord i setninger og setninger. Ofte hører vi uttrykket initiere prosessen. Dette betyr initiativer for enhver handling. For eksempel, forhandlinger eller store endringer I den første artikkelen om hjertet tok jeg for meg grunnleggende anatomi og fysiologi, hjertets aksjonspotensial og hjertesyklusen. I denne artikkelen skal jeg se litt mer på hvilket energisubstrat hjertet bruker og hvordan oksygen forbrukes i hjertemuskelen. I tillegg skal jeg innom hjertets ytelse og arbeidskapasitet, og vi får du et lite gjensyn med hjertesyklusen (dog fremstilt litt. Flere dyr har foregått på vandadyl sulfate å indusere glukose sammenbrudd som en måte å kurere diabetikere. I studier utført ved Joslin Diabetes Center i Boston, Massachusetts, Vanadyl sulfate ble vist å redusere mengden av total kolesterol hos pasienter med type 2 diabetes

Smerter i lysken og innsiden av låret kan ha mange årsaker. Lær mer om symptomer og årsaker til smerter i lysken og innsiden av låret. Hjelpemidler kan ofte lindre smertene, men medisinsk behandling kan også være nødvendig, avhengig av årsaken En slik definisjon kan dekke begge modellene over. Den peker også mot flytsone-begrepet, og det kan hende at dette er den beste metoden for å indusere analgesi, pøse på med forslag for å si det sånn, men det blir litt som å skyte spurv med en Gatling Gun (gammeldags maskingevær) Hovedforskjellen mellom stigning og stigning er at vi bruker verbet 'stigning' når noe endres eller skifter til en bedre rangering, dvs. beveger seg oppover. På den annen side bruker vi verbet 'heve' når vi får noe til å stige, dvs. at noe løfter seg opp eller dukker opp, på grunn av noen, så bruker vi 'heve'

indusere i dansk - Norsk bokmål-Dansk Ordbok Glosb

Definisjon av stemningsstabiliserende De siste 15 årene har sett bruk av stemningsstabiliserende som behandling for ulike psykiske lidelser. Selv psykiatere er ikke helt sikker på hvordan stemningsstabiliserende arbeid, disse stoffene indusere en følelse av ro. De er spesielt effektive Relaterte artikler: Hemolytisk anemi. definisjon . Hemolytiske anemier er en gruppe hematologiske sykdommer kjennetegnet ved en forkortelse av gjennomsnittlig levetid for røde blodlegemer i sirkulasjonen (dette faller vanligvis rundt 120 dager) og deres for tidlig ødeleggelse ved ekstra og / eller intravaskulær hemolyse

Hva er egentlig narkotika? Tidsskrift for Den norske

Definisjon av kunden. Ved kunden mener vi en person som kjøper varene eller tjenestene og betaler prisen derav. Ordet kunden er avledet fra begrepet tilpasset, som betyr praksis, så ordet kunden betyr den enkelte eller enheten som kjøper produkt eller tjenester fra en selger med jevne mellomrom Definisjoner av Mandala . Det er mange tanker om mandalas, symbolikken og bruken av dem.For eksempel, selv om det absolutt er underliggende temaer som er delt over hele kloden, er den eldgamle tradisjonen for kelter, buddhister, indianere og hinduer veldig forskjellig Definisjon av rabatt . Rabatten er en type godtgjørelse som tilbys til kunder på varer kjøpt som fradrag i katalogprisen og til bedømmeren for betalt skatt eller til leietaker for utleie betalt for beløpet betalt mer enn beløpet må betales. Rabatten får kunder, når deres kjøp i kvantitet eller verdi, når en spesifisert grense Definisjon av en kognitiv vurdering Kognitiv vurdering forsterker det faktum at våre følelser er basert på hvordan vi oppfatter en bestemt situasjon. Ulike situasjoner fremkalle ulike typer følelser som sinne, frykt, skyldfølelse, glede, empati eller tristhet. Noen ganger kan en beste Relaterte artikler: Bursitt definisjon Bursitt er en akutt eller kronisk betennelse i serøs bursa av en ledd. Serøse poser (også kjent som synovialposer eller slimete poser) er små lommer eller hulrom som inneholder synovialvæske; deres tilstedeværelse minimerer friksjon og friksjon mellom de omkringliggende ledddelene, som en sene og et bein

Ordbok: indusere - Engelsk, spansk, norsk, svens

Groggy, i sin strengeste ordbok definisjon, betyr ør, selv om begrepet er oftest brukt for å referere til en sterk tilstand av mental og fysisk tretthet. Ordet brukes også om hverandre med døsig, som gjelder mental apati og søvnighet. Et individ føles vanligvis groggy enten når søvnmangel eller når bare våkner Å indusere impotens, må du unngå ereksjon og å gjøre dette, All den nødvendige kroppens systemer må fungere skikkelig i orden for en ereksjon å occur.The medisinsk definisjon av impotens er når en mann ikke kan oppnå og opprettholde en ereksjon minst 25 prosent av tiden Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål definisjon Eufori er en psykisk opphøyelse som oppstår når et fag opplever en tilstand av fysisk velvære, spenning og intens lykke. En euforisk tilstand kan være tilstede hos friske mennesker som har en positiv og optimistisk karakter. Dessuten representerer glede et universelt svar på suksess og andre givende, engasjerende og givende hendelser Definisjon. Septisk sjokk er en underklasse av fordelings sjokk, en tilstand der unormal fordeling av blodstrømmen i de minste karene resulterer i utilstrekkelig blodtilførsel til kroppens vev, noe som resulterer i ischemi og organ dysfunksjon. Septisk sjokk refererer spesifikt til fordelingssjokk på grunn av sepsis som et resultat av infeksjon

Ingefær (Zingiber officinale) inngår i en plantefamilie med kardemomme og gurkemeie.Den delen av ingefærplanten som brukes som urtemedisin, er rhizomet - den delen av planten som vokser horisontalt på eller like under jordoverflaten I definisjonen vinduet, trykk Full Definition å gå til full Oxford ordbok definisjon. Trykk på knappen Tilbake for å gå tilbake til boken. Minste atmosfærisk trykk for å indusere hørbar lyd når kilden er ved siden av øret er 20 micropascals, forutsatt ingen hørselsskader Hovedforskjellen mellom stigning og økning er at vi bruker verbet 'stige' når noe endres eller flyttes til en bedre rang, dvs. beveger seg oppad. På den annen side bruker vi verbet 'raise' når vi får noe til å stige, det vil si at noe løfter opp eller dukker opp, på grunn av noen, så bruker vi 'raise' Tema sist uke (12 feb) var at et teams psykologisk trygghet avhenger av hvor god relasjonskompetansen i resten av organisasjonen er. Tema idag er hvordan de fire prosesselementene samspiller for å skape eller hindre teamets psyklologiske trygghet. Formålsnivå og strukturens prisEt team fungerer ikke i vakum og gruppens dynamikk, eller det vi kaller formålsnivå, m

deduksjon - induksjon Skriftlig

Et mindre treningsvolum kan være negativt, men det kommer an på hvordan treningen din er lagt opp. En kan fint indusere muskelskade på forskjellige repetisjonsområder. Til sist har vi det metabolske stresset. I de fleste øvelser hos de fleste personer kommer pumpen tidligst rundt 8 repetisjoner,. Du nekter meg å indusere en definisjon av universet; fordi det blir sirkulær logikk, men du er selv avhengig å definere guds egenskaper. Ser du ikke hvordan det er ironisk at du angriper min logikk med det argumentet som er ditt eget arguments bane? Om du har rett til induksjon har vel jeg også like mye rett til det? Skal vi ta en titt Definisjon av en? Definisjonen av a brukes når du henviser til noen eller noe for første gang i en tekst eller samtale - Definisjon, Egenskaper, Prosess. 2. Hva er en koagulasjon - Definisjon, Søknad. 3. Hva er en flokkulering - Definisjon, Søknad. 4. Hva er forskjellen mellom koagulasjon og flokkulering. Hva er en kolloidal suspensjon. En suspensjon er forskjellig fra en løsning da den ikke har en kontinuerlig fase Definisjon av Abort. Abort er når du avslutte et svangerskap ved at fosteret fjernet fra livmoren. delta i energiske øvelser og ta spesielle urte-bad rik på giftige urter som reinfann og penny kongelige å indusere en abort. Prosedyrer

Indikere - Definisjon av indikere fra Free Online Dictionar

I stedet ødelegger T-celler de infiserte cellene ved å indusere apoptose. Nøkkelområder dekket . 1. Hva er humoral immunitet - Definisjon, egenskaper, hvordan det fungerer 2. Hva er cellemediert immunitet - Definisjon, egenskaper, hvordan det fungerer 3. Hva er likhetene mellom humoralitet og cellemediert immunitet - Oversikt over. Selv om det i andre muskelgrupper, er vektløfting vanligvis den metode som brukes til å forbedre muskel utseende, er abdominal definisjon mer avhengig av kroppsfett nivå enn midtpartiet muskelstørrelse forbedringer, er derfor en riktig utformet fett tap diett rutine er grunnlaget for å produsere en glatt , muskuløs abdominal section.What mange kroppsbyggere ikke klarer å innse er at. Lær mer om engelsk ord: auxesis, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale Definisjon av plasma. Plasma beskrives ofte som et elektrisk nøytralt medium av positive og negative partikler. Imidlertid må også de ladede partikler være nære nok hverandre, slik at hver ladet partikkel påvirker mange andre ladede partikler, heller enn bare å interagere med de nærestliggende partikler Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser. Dette er en gigantisk online mentalt kart som fungerer som grunnlag for konsept diagrammer. Det er gratis å bruke og hver artikkel eller et dokument kan lastes ned

 • Q park.
 • English rhyme words.
 • Ikke hatt ømme bryster på noen dager.
 • Ip68 ip67.
 • Betalingsvansker skatt og avgift.
 • Bønnetider grimstad.
 • Pizza kompaniet porsgrunn tlf.
 • Egenmelding vikar.
 • Single market norsk.
 • Aircondition service priser.
 • Slumdog millionaire wiki.
 • Når barnet ikke vil ha morsmelkerstatning.
 • Xbox controller creator.
 • Shabaki 3 iran live.
 • Blomsterløk fra utlandet.
 • Wasgau marathon 2018 anmeldung.
 • 3 divisjon avdeling 2.
 • Sykkelritt sverige 2017.
 • Sunny beach party boat.
 • Rataskaevu 16.
 • Bena ur fisk.
 • Hurtigløp på skøyter under de olympiske vinterleker 2018 resultater.
 • Us airways flight 1549 museum.
 • Columbine video before shooting.
 • Radisson blu gran canaria for sale.
 • Lykkeliten barnehage steinkjer.
 • Wie entsteht schielen.
 • Pris gjødsellager.
 • Rustfritt rekkverk pris.
 • Erfahrungsberichte rundreise oman.
 • Google play services battery drain nougat.
 • Asta sommerfest mainz 2018.
 • Sommerferie alpene med barn.
 • Dane dehaan height.
 • Varme randonee sko.
 • Zoo ostholstein.
 • Stadt engen stellenangebote.
 • Inkrementell definisjon.
 • Ayurveda kochkurs weinheim.
 • Krav for å bli nonne.
 • Torskekvote 2018.