Home

Revisor utdanning deltid

Hvorfor bli revisor? For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). MRR-studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig), Nord universitet i Bodø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Agder i Kristiansand og Universitetet i Stavanger Her finner du alt av informasjon om utdanning til yrket Revisor.Yrket går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 696 relaterte studier dersom du ønsker å bli Revisor.Det er også registrert 5 relaterte yrker. Les me Forskjellen mellom de to er at en statsautorisert revisor har en utdanning av lengre varighet, noe som gir en høyere formell kompetanse enn en registrert revisor. For å bli registrert revisor må man ha en bachelorgrad med fordypning i fagene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære, i tillegg til tre års relevant praksis Finn en utdanning innen økonomi og revisjon på Studentum.no! Hvorfor ønsket du å bli revisor? Jeg har alltid vært glad i tall. Helt siden jeg var liten har matte vært mitt favorittfag. Jeg liker at man kan sette to streker under ett svar, at det enten er rett eller galt, ingenting i mellom

Hvordan bli revisor

 1. istrasjon.Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen REGNSKAP OG REVISJON (Bachelor)
 2. Her finner du en oversikt over studiesteder som tilbyr revisor- og økonomiutdanning i Norge
 3. Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder. Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikte
 4. Hva tjener en revisor i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en revisor i gjennomsnitt en lønn på ca kr 690 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer. Lønnen for den enkelte revisor vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor

Fra og med studieåret 2020-2021 er det viktige endringer i Lånekassens regler for utdanning på deltid.. Nå kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta. Det vil si at om du for eksempel skal ta 50 studiepoeng i løpet av et helt studieår får du 83,33 prosent av det bel pet en fulltidsstudent får Ved endt utdanning skal studentene ha gode kunnskaper om gerontologi, eldres livsvilkår, den normale aldringsprosessen, Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken. Det er tre ukesamlinger per semester Revisor utdanning deltid Det kreves utdanning på masternivå og tre års relevant praksis for å få godkjenningen. Veien til en sikker arbeidsfremtid i en spennende bransje går gjennom en utdanning innen revisjon. Her er alt du må vite om de mulige studieløpene i inn- og Dokumentasjon av utdanning Utdanningen skal alltid dokumenteres med fullstendig vitnemål inkl. karakterutskrift. Praksis. Krav til praksis For å søke om godkjenning som revisor må du ha minst 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap. 3 år regnes fra dato til dato

Medarbeidere - Stilbygg

Revisor Utdanning, skoler og studiestede

Bachelor i sykepleie på deltid er en samlingsbasert utdanning, med forventet studieinnsats på ca. 24 timer i uka. Det er 4-6 samlinger per semester, på 3-4 dager. Samlingene har obligatorisk oppmøte, og det er viktig at du som student deltar på alle samlinger for å møte lærer og medstudenter. Det brukes varierte undervisningmetoder Sykepleie (deltid) - bachelor Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende; Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker) Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år. For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning Vi tilbyr videreutdanninger utdanning på deltid i Drammen, Horten og Porsgrunn. Ta alt fra enkeltemner på bachelornivå til full mastergrad mens du er i arbeid 43 ledige jobber som Deltid Revisor er tilgjengelig på Indeed.com. Regnskapsansvarlig, Regnskapsmedarbeider, Økonomi og mer Masterprogram på deltid. Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Ved Universitetet i Bergen kan du ta erfaringsbasert master på deltid. Du kan velge å ta enkeltkurs, eller sette sammen til full mastergrad

Revisorutdanning - Her er de mulige studieløpen

(Ser at både høyskolen og BI har revisor-utdanning) BI finst i dei fleste storbyane i Norge. Har berre høyrt positivt om den skulen. Dette var Bergen då, men dei er veldig flinke til å oppdatere det dei underviser i, og brukar gjerne andre impulsar om dei treng det (andre fagfolk) Studiet er på deltid og samlingsbasert over 4 år (75 prosent studium). Det vil være 9 samlinger pr. studieår av 5 studiedagers varighet, 4 samlinger om høsten og 5 samlinger om våren. Det forutsettes et studiearbeid på minimum 30 timer pr. uke, i gjennomsnitt, og at studentene er aktive på digital læringsplattform mellom samlingene

Revisor er en betegnelse på en person som utfører revisjon. I dagligtale tenker man som regel på en som går over regnskap og ser til at en bedrift har fulgt lover og regler for avleggelse av årsregnskapet. Utdanning til revisor Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving. Utdanningen er profesjonsrettet, relevant og praksisnær Dersom kursene skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, må du velge fire av kursene som tilbys i basismodulen.Noen av kursene undervises flere ganger hvert semester. Kurset Digitalisering og digital transformasjon - nettbasert (SOS6602) undervises ikke i studieåret 2020/2021 Deltidsomfanget er størst blant de med lavest utdanning. Sykepleiere og kommunalt ansatte musikere er blant yrkesgruppene som skiller seg fra dette mønsteret. Kvalitet og rettigheter. Det er mange dimensjoner knyttet til deltid. For eksempel behov for arbeidskraft, likestilling og kvalitet på tjenester

Revisor - Månedens yrke - Høyere utdanning og studier

 1. Arbeidsgiverfinansiert utdanning er et unntak. Det betyr at dersom du er ansatt som revisor i et økonomifirma, Dersom du bare jobber deltid, økes dette kravet forholdsmessig med stillingsprosenten din. Jobber du 50 prosent, må du ha vært ansatt i to år,.
 2. istrasjon med regnskaps­utdanning. Bachelorstudiet i økonomi og ad
 3. Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, blant annet knyttet til utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere. Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner
 4. Studenter i bachelor i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. Vi har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Høgskolen t
 5. Friluftsliv deltid. Deltidsstudiet retter seg hovedsaklig mot mennesker som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Siktemålet er varierte naturopplevelser, personlig utvikling og livskvalitet på miljøvennlig vis. NIH tilbyr friluftsliv del 1 og
 6. Opptakskrav. Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse for økonomi og ledelsesfag.. Søknadsfrist. 15. april: Ordinær søknadsfrist. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no). Poenggrense ved siste opptak. Ordinær kvote: 63,6 (heltid), 64 (deltid).. Kvote for førstegangsvitnemål: 51,3 (heltid), 47 (deltid)
 7. I regi av DSB pågår et arbeid med en ny utdanning for brann og redning, i tett samarbeid med fag- og kompetansemiljøer i hele landet. Målet er at de ansatte i brann- og redningsvesenet skal ha nødvendig kompetanse for å møte fremtidens ut

Friluftsliv deltid del 1 gir studentene teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse Informasjon om søknad om konsesjon (godkjenning) som registrert, statsautorisert eller ansvarlig revisor, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan en autorisasjon kan slettes Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Lister Kompetanse AS gjør høyere utdanning lettere tilgjengelig for deg som bor i Lister! Vi tilbyr desentralisert og distriktsvennlig utdanning på universitets- og høgskolenivå i regionen. Vi tilbyr også fagskole. Studiene er nettbasert kombinert med samlinger. De fleste av våre studier er gratis! Se våre studier her NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene

Er i arbeid eller utdanning. Basert på selvrapportert økonomisk status på intervjutidspunktet. I arbeid eller utdanning omfatter personer som betrakter seg som hovedsakelig yrkesaktiv, selvstendig næringsdrivende, enten på heltid eller deltid, er skoleelev, student, vernepliktig eller sivilarbeider Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger hvert år, mye nettbasert undervisning og dialog, samt praksisperioder identisk med heltidsstudiet. Beskrivelse av studiet Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser Studienavn: Regnskapsmedarbeider. Studiested: Oslo, Fredrikstad og nettbasert med samlinger Oppnådd tittel: Regnskapsmedarbeider. Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre). Utdanningsform. Klasseromsbasert (heltid) kl. 09:00-14:30.Oppstart 1. februar i Oslo og 4. februar i Fredrikstad. Klasseromsbasert (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver. Utdanning går over to år på deltid og fører fram til tittelen HMS rådgiver. Alice Wullum, 40 år, er student ved AOF Oslo og Akershus sin HMS fagskole. Denne utdanningen begynte høsten 2014. Da Alice fortalt om sine planer om å ta denne utdanningen ble hun advart, dette vil bli kjedelig

Master (toårig) Deltid, tar 4 år. Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning. Foto. Ann Baekken. Programmet er etablert for å dekke et særskilt behov for utdanning på høyere nivå innen hovedsakelig tidligfase eiendomsutvikling i Norge Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2019/2020 Studiehåndbok Studier HSV Fakultet for helse- og sosialvitenskap Bachelor BASYD Bachelor i sykepleie, deltid Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som tar alt fra et halvt til to år. Dersom du har en jobb og ønsker å videreutdanne deg, er det mange arbeidsgivere som legger til rette for at du skal kunne ta fagskoleutdanning. Nesten halvparten av fagskoleutdanningene gis på heltid og resten på deltid Vi tilbyr barnehagelærerutdanning på deltid i Bergen hvert år, og i Sogndal annenhvert år. Neste opptak i Sogndal blir etter planen i 2021. I 2020 tar vi bare opp studenter i Bergen. Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre

Utrykningsleder deltid. Kurset skal blant annet gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested - Kurset er under revisjon. Innhold, emner, varighet og utforming kan bli endret-Mål Kurs bachelornivå Grunn­utdanning i ledelse. Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk Utdanning ved Forsvarets høgskole. Studietilbud. Ditt søk ga 17 treff . Avdelinger . Cyberingeniørskolen . FHS; Akershus festning . Krigsskolen . Master i militære studier (deltid) Deltid. Mastergrad. 6 semester (3 år) Samlingsbasert påbyggingsstudium av flygere og navigatører. Deltid, Samlingsbasert Opptakskrav: Fullført utdanning fra helse- og sosialfag og minimum ett års yrkespraksis. Videreutdanning i helseadministrasjon tilbys av fagskolene på Gjøvik, i Østfold og Oslo. Det er også mulig å gjennomføre studiet som brevkurs eller på internett Etter det eg veit så er det ingen mulighet til å ta vanlig allmennlærer-utdanning over nett, det er enten heiltid eller deltid. Det du då må gjere for å bli lærar er å ta enkelte fag, altså årsstudium, og så bygge deg oppover med fag du vil undervise i, for så å ta ppu - refererer til Frey her

REGNSKAP OG REVISJON (Bachelor) i Nettstudier - Skoler

Utdanning som et middel til å komme i arbeid. I noen tilfeller kan utdanningen din godkjennes av NAV som et såkalt arbeidsrettet tiltak. Da kan du enten få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Det lokale NAV-kontoret vil vurdere situasjonen og hvilke opplysninger som trengs til søknaden din 1 semester, deltid. Oppstart. September 2021. Pris. Kr 30 000,-Påmeldingsfrist er 3 uker før oppstart. Du kan søke om støtte i Statens lånekasse for utdanning Programmets innhold. Som sykepleier vil du arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Du vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten Treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. 2 semestre deltid (30 stp.) Videreutdanning: Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering: 3-årig høgere utdanning eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning

Studiesteder med revisor- og økonomiutdanning i Norg

Blomsterdekoratør, deltid Blomsterdekoratørutdanning for voksne er for deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, men ikke er rettighetselev. Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i blomsterdekoratørfaget Søk etter Deltid-jobber i Bergen. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Praktisk info. Vi har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene her. Er det noe du lurer på kan du alltid ta kontakt med oss, se kontaktinfo under eller klikk på «Gratis veiledning»-knappen i menyen øverst til høyre

Regnskap og revisjon utdanning

Du kan velge studier med 15-60 studiepoeng. Du kan studere på heltid eller deltid. Studiene går over ett eller to studieår. Alle studiene bygger på minimum to-årig musikkfaglig utdanning (120 studiepoeng) eller annen godkjent utdanning med unntak av Kirkemusikk I 3 måneder, deltid. Opptakskrav En utdannelse innen byggfag, f.eks. murer, tømrer, eller annen utdannelse fra en teknisk fagskole. Dispensasjon Du kan få dispensasjon for kravet hvis du har minimum 3 års relevant arbeidserfaring. Pris TOTAL: 28.000,-Inklusiv alle gebyrer og kursmateriell. Utdanning: 25.000,-Påmeldingsgebyr: 3.000,-Levert a

Revisor lønn: Hva tjener en revisor i 2019? Finansråde

Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid går over tre semester og gir uttelling på 60 studiepoeng. Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning blir man formelt kvalifisert for undervisningsarbeid på relevante fagområder i videregående skole, voksenopplæringen og i grunnskolen ned til og med femte trinn Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenne fag er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer deg til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU på ein allmennfagleg kompetanse du har frå før. PPU ved Høgskulen i Volda vektlegg faga sin eigenart i skulen, profesjonsbasert digital kompetanse for læring, samt verdien av praktisk estetisk læringsarbeid i skulen

Lånekassen - Utdanning på deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Du kan selv velge om du vil studere heltid eller deltid Utdanning i Bergen. Om Utdanning i Bergen ; Personvern ; Kontakt. Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen; Telefon: 55 58 76 37 ; E-post: utdanningibergen@uib.no ; Følg oss Facebook Instagram Twitter. Studienavn: Medisinsk sekretær. Studiested: Fredrikstad og Oslo Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre).. Tidspunkt: Heltidsutdanningen dagtid mellom kl 09:00 og kl 14:30.Deltidsutdanning kveld fra kl 17:30 til kl 21:00 (to kvelder per uke). Undervisningskvelder for deltidsklasser i Fredrikstad vår 2021 er tirsdags- og torsdagskvelder Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på ein yrkesfagleg kompetanse du har frå før. Merk at opptakskravet om mastergrad ikkje gjeld for PPU yrkesfag, det gjeld berre for PPU allmennfag. Studiet tilbyr fleksibelt opplæringstilbod med nettbasert og modulbasert undervisning

Avansert gerontologi videreutdanning aldring og eldr

Videreutdanning i palliativ omsorg gir kompetanse til å arbeide med mennesker i livets siste fase, og deres pårørende. Utdanningen er basert på WHOs beskrivelse av fagfeltet Palliative care hvor fokus er aktiv behandling, pleie og omsorg av uhelbredelig syke og mennesker med kort forventet levetid. Lindring av pasienters fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot. Elektrikerutdanning på deltid. Det er stor etterspørsel etter elektrikere i dag, og noen tror kanskje at det er vanskelig å bli elektriker når man ikke har eller mangler erfaring. Heldigvis er det ikke slik! Med vår deltidsutdanning får du både teori og praktisk opplæring Undervisningsstilling - deltid/timelærer Helsefag, VGS. Folkeuniversitetet er en landsomfattende studieorganisasjon. Vi tilbyr kurs og utdanning i alle kategorier, for mange er vi en tilbyder av utdanning innen enkeltemner fra høyskole og universitetsstudier, høyere yrkesfaglig utdanning.

Mat mot forkjølelse: Revisor utdanning deltid

De fleste som ønsker landbruksutdanning som voksne har videregående utdanning fra før (annen yrkesutdanning eller studiekompetanse) og er da voksne uten rett. Den som ikke har videregående utdanning fra før har rett til videregående utdanning. VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har mer informasjon om voksnes rettigheter Søkere må dokumentere minimum 5 års relevant fulltid arbeidserfaring (deltid omregnes til fulltid), hvorav inntil 1 år kan erstattes av relevant utdanning, kurs, omsorg for egne barn, førstegangstjeneste, organisasjonserfaring eller liknende. All praksis, utdanning og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen, må dokumenteres

1 511 ledige jobber som Deltid Utdanning er tilgjengelig på Indeed.com. Butikkmedarbeider, Deltid, Skoleassistent og mer Fagskolen i Kirkenes for anlegg og bergverk, deltid. Har du fagbrev og/eller mer enn fem års praksis fra anlegg og bergverksfaget vil en fagskole være et godt alternativ for videreutdanning. Ta 120 fagskolepoeng gjennom et fleksibelt samlingsbasert studietilbud i Kirkenes Studer Motekonsulent på SoFI - School of Fashion Industry. Motekonsulent er et kreativt og yrkesrettet studie som introduserer deg for moteindustriens mange arbeidsområder i løpet av ett semester heltid, eller to semester deltid på kveldstid Masterprogram deltid (17) Nettbasert (10) Outbound exchange students. Ph.d. (18) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (24) Dans (10) Drama (6) Energi (14) Helse (59) Historie (10) Hotell og reiseliv (14) IT (17) Idrett (7) Ingeniør (54) Jus (5) Kunst og håndverk (2) Lærer (49) Ledelse (27) Mediefag (14 Hvordan bli revisor? Studiesteder i Norge For å bli statsautorisert revisor kreves det utdanning på masternivå, master i regnskap og revisjon (MRR) eller annen relevant master (ofte økonomi og administrasjon/ledelse) med tillegg av en ettårig MRR.. Stor fleksibilitet - mange mulighete

 • Net on net stenhagen öppettider.
 • Silvester 2017 übergriffe.
 • Reiseforsikring kansellert fly vær.
 • Lisianthus weiß bedeutung.
 • Agostea koblenz eintrittspreise.
 • Bad gastein sommer.
 • Hinnen kryssord.
 • Pub quiz berlin montag.
 • Bacon og pasta.
 • Fotoutstilling oslo 2017.
 • Vannkalv sykdom.
 • Gratulerer med dagen blomster.
 • Kochkurs für anfänger berlin.
 • Tiefbau und grünflächenamt greifswald.
 • Getränke marx gerolzhofen.
 • Hammerfest vgs skolerute.
 • Årlig forbruk varmtvannsbereder.
 • Apostrof på engelsk.
 • Kylling i karry med ris opskrift.
 • Kajakkutleie os.
 • Jeannette platou barn.
 • Felg på bil.
 • Internasjonal solidaritet.
 • Kjøp brukt verktøy.
 • Kadettangen kunstgress.
 • Bursdags diy.
 • New high school musical movie 2017.
 • Glückwünsche zur geburt der kleinen schwester.
 • Tullverket helsingborg.
 • Chihuahua helseproblemer.
 • Schmitz cargobull altenberge.
 • Deko weihnachten.
 • Forsamling kryssord.
 • Forza motorsport forum.
 • Sächsische zeitung zittau polizeibericht.
 • Tanzschule kreis pinneberg.
 • Tidssoner kalkulator.
 • Shell kort kundeservice.
 • Raufoss badeland trening.
 • Ad hoc organ.
 • Radon swoop 170 9.0 2017.