Home

Lønn driftsleder oppdrett

Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me Hvilke titler har de, og hvilken utdanning eller personlig egenskaper krever de? Leste også at 700 000 er vanlig lønn i lederjobbene, stemmer det? Det siste spørsmålet er nok kanskje vanskelig å svare på, men er det mange som søker seg lederjobber innenfor oppdrett i forhold til ledige stillinger? account_circle. SVAR • Vanlig lønn (kapittel 4 i HTA): Dette utgjør størsteparten av arbeidstakerne og inkluderer ufaglærte, fagarbeidere og høyskole, inkludert undervisningsstillinger. Rundt 300.000 årsverk på landsbasis (per 01.12.17 ifølge PAI). Lønnsveksten forhandles sentralt mellom partene Lokførerne har langt høyere lønn enn t-baneførerne. SSB opplyser at de bruker yrkesklassifisering som er basert på ILO og EUs klassifisering. Personalsjef i Sporveien i Oslo, Gro Øyen, opplyser at snittlønna for skiftarbeidende trikk- og t-baneførere i Oslo er 41.000 i måneden, mens lokførerne har en snittlønn på 56.700, ifølge Norsk Lokomotivmannsforbund Her er helt ferske tall: Dette er lønna i over 300 yrker ILLUSTRASJONSFOTO: Snart er det lønnsoppgjør og arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle om hva lønna blir det neste året. Bildet viser John Webster sammen med kolleger på et skipsverft på Stord

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

 1. Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017. Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe - og du kan se om du har den lønna du bør ha.. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper. Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB
 2. Lønn for arbeidstakere i staten fastsettes og endres på ulike måter, dels. Tilsyn og indre vedlikehold av Statens hus. Bufret Lønn ved sykdom, svangerskap, fødsel m. Overenskomsten mellom Spekter og LO- stat gjelder for alle. Ansvarsdeling ift sakkyndig driftsleder. Er du personen som setter høy månedslønn høyt, kan du her sjekke hva du
 3. Samme lønn som å sitte i kassen på prix. Driftsledere er sjelden ute på merdene i dag. Herøy kommune har ledig 1prosent fast stilling som driftsleder ved. Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter . Han fikk millioner kroner i lønn og bonuser i fjor, en tredobling på to år
 4. LØNN: En sveiser tjente i gjennomsnitt 36.870 kroner i måneden, en journalist 48.510. Har du riktig lønn
 5. Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Vaktmester. Heltid. Alle sektorer : 14 314 personer . 886 personer . 13 428 personer . Ca 235 kr . Ca 230 kr . Ca 236 kr . 38 110 kr . 37 200 kr . 38 170 kr . 457 320 kr . 446 400 kr . 458 040 kr . Ca 235 kr . Ca 230 kr . Ca.

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region 1137 Driftsleder 35- 1517 Resepsjonsvakt (flyttet fra lpl. 10.510) LR10 1336 Sikkerhetsvakt (flyttet fra lpl. 10.510) LR10 lønn i % av begynner-lønn i kode 1203 Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprette Det burde være unødvendig på ett forum som dette å fortelle at det finnes arbeid utenfor kontorlokalet. Her er det ofte etterspørsel og tilgang som styrer lønn, ikke antall år på skole. Selvsagt vil man lese i stillingsannonsene hvor høy utdanning man må ha for det ene og det andre, men veldig ofte kompenseres det med praksis «Sakkyndig driftsleder» er en person med regulert tilknytning til en virksomhet og som etter samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anses kvalifisert til å forestå drift og vedlikehold herunder utførelse og reparasjon av virksomhetens elektriske anlegg og elektriske utstyr Driftsleder til nyetablert kontor på Helgelandsskysten Arbeidsgiver MOMEK aKVA Personell Stillingstittel Driftsleder - Konkurransedyktig lønn og betingelser Fiskeri og oppdrett, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering Stillingsfunksjon HMS, HR, personal og rekruttering

Driftsleder Marine Harvest Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Marine Harvest Norway AS er verdens største oppdrettsselskap av laks, med hånd om ca. 25% av den norske lakseproduksjonen Driftsleder er en person som er ansvarlig for drift og vedlikehold av elektriske anlegg for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft i elektrisitetsforsyningen og andre større industrianlegg. Driftsleder har ansvar for at virksomheten organiserer elsikkerhetsarbeidet på en trygg og etterprøvbar måte for de høyspente anleggene til virksomheten 1. Hva tjener en vaktmester i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Nordlaks har ansatt Tomas Tømmerås (41) i den nyopprettede stillingen som driftsdirektør/COO i Nordlaks Produkter. Tomas er siviløkonom fra NHH og kommer fra stilling som rådgiver i konsernstaben i Equinor hvor han de siste tolv årene har deltatt i og ledet store prosjekter innen virksomhetsstyring og digitalisering Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Havbruksarbeider. Heltid. Alle sektorer : 5 077 personer . 642 personer . 4 435 personer . Ca 282 kr . Ca 253 kr . Ca 285 kr . 45 660 kr . 40 950 kr . 46 240 kr . 547 920 kr . 491 400 kr . 554 880 kr . Ca 282 kr . Ca 253 kr . Ca.

Dokument, Lønn og tariff Last ned Hovedavtalen 2018-2021 (pdf) Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pdf Les me Der var kvinners andel av menns lønn på 94,7 prosent. Gjennomsnittslønna var henholdsvis 37.800 kroner for kvinner og 39.900 kroner for menn. LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 . Gjennomsnittslønn i 2016. Lønnsstatistikken under viser lønnsnivået for de 10 best betalte yrkene i 2016. Lønnen er oppgitt i månedslønn for. Søk etter Driftsleder-jobber i Oslo. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet Søk etter nye Nordlaks oppdrett-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Driftsleder (DL):Må utpekes for alle høyspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. For denne rollen kreves det at person tilfredsstiller FEK §7 3. ledd Lønn etter utdanning: Lønn Lederne, kr: Lønn SSB 2013, kr: Grunnskole: 589 300: 382 800: Videregående 633 800: 465 600: Høyskole opptil 4 år: 635 300: 540 000: Universitet fra 4 år 660 700: 678 00 Fiskeoppdretter Levert av Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg. Om jobben Som fiskeoppdretter (fagoperatør i akvakultur) jobber du med fisk som skal til konsum, utsett eller til forskning. Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg, og og omfatter produksjon av rogn, yngel/settefisk og matfisk. Laks og ørret er Som driftsleder vil du lede egen virksomhet eller være tilsatt. Hun eller han har i oppgave å planlegge, organisere og lede virksomheten i bedriften eller organisasjonen. Mindre bedrifter ledes gjerne av en person, og i mange tilfeller er denne også eier. I større bedrifter står gjerne en gruppe personer for ledelsen av driften

Hvordan blir jeg leder innen oppdrett, hvilke oppg

Bevegelig lønn, som bonus, kan være knyttet til konkrete mål både på bedrifts-, avdelings-, team- eller individuelt nivå. I motsetning til fast time- eller månedslønn er det ingen garanti om utbetaling av bevegelig lønn Arnarlax er et nystartet Islandsk oppdrettsselskap. Selskapet har egen smoltproduksjon og tillatelse til produksjon av 3000 tonn laks årlig. I løpet av de neste årene ønsker vi å vokse i alle deler av vår produksjon. I 2014 går vi også i gang med å bygge et moderne slakteri og foredlingsanlegg. Forretningsideen til selskapet er å [ Driftsleder for Akvahallen. Du har oppdatert kunnskap om landbasert oppdrett. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: Drift, kontroll og vedlikehold av utstyr og anlegg; Lønn og arbeidsvilkår iht gjeldende lov- og avtaleverk; Stillingen er en del av skolens serviceavdeling 771117 Avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000) 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000) 771120 Etter endt utdanning, men før autorisasjon foreligger lønn som sykepleier/vernepleier (oppgaver som fagarbeider En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon

Hva er lønna i min kommune? Sjekk tallene her

Susanne passer på at vi får lønn på konto, oppdrett@jennskaret.no Telefon: 76 11 45 30 Mobil: 905 07 464 Leif Nikolai er driftsleder i oppdrettsavdelingen og leder en avdeling med røktere og tekniske operatører med ansvar for vedlikehold av utstyr, båter og flåter Du finner 84 ledige stillinger med søkeordet driftsleder på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Gjennom mobiliseringsarbeidet til Klosser Innovasjon har vi jobbet ut fra 2 ulike strategier for røyeoppdrett. Bondeoppdrett, eller industriskala. Bondeoppdrett gjelder vanlige folk, bønder eller andre som enten vil ha ny hovednæring, eller binæring, som som gjerne har gård eller tilgang på annen eiendom som kan være egnet for akvakultur

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn. 29.09.201 Lumarine Tjeldbergodden. Buhaugv. 74, 6699 Kjørsvikbugen Einar Inge Seljehaug Driftsleder +47 466 44 468. Fredrik O Nyhagen Ass Driftsleder +47 951 44 70 Driftsleder teknisk . De tekniske fagområdene (elektro, rør, klima, sikkerhet/AV/IKT m.m) er sentrale fagområder i eiendomsdriften. Vi ønsker å styrke driftsområdet med en dyktig og engasjert driftsleder som kan lede fagområdet og medarbeiderne samt utvikle dette fagområdet videre. Stillingen rapporterer til leder Bygg. Arbeidsoppgave

Dette er snittlønna i over 300 yrker FriFagbevegels

Konkurransedyktig på lønn; Reisekostnader dekkes på billigste reisemåte. Søknadsfrist 10.mai Søknad sendes til: Jobb@froygruppen.no Skriv i emnefeltet: Driftsleder Vaskebåt . Oppdatert 05.05.2017 12:21:58. Vi vil tilrettelegge for trivsel. Tove Boneng - Mannskapssjef LEDIGE STILLINGER Hva gjør en vaktmester / driftstekniker. Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at tekniske installasjoner fungerer

Her er helt ferske tall: Dette er lønna i over 300 yrker

 1. Driftsleder. Driftsleder har en nøkkelfunksjon i Mowi og han/hun vil være ansvarlig for å lede anlegget til å drive optimal produksjon. Vi er på utkikk etter en leder som bidrar til å skape gode resultat gjennom andre og som søker kontinuerlig forbedring i måten vi jobber på
 2. Ved Trondheimsfjorden cirka 50 kilometer nord for Trondheim, finner vi Langstein fisk - Norges største anlegg for oppdrett av rognkjeks. Driftsleder og Tekna-medlem Marco Urs Schaer (35) har akkurat kommet fra Mehamn i Finnmark med 40 liter flybåren rogn fra villfanget rognkjeks
 3. Forvaltning og drift - Vi i BOAS Eiendom er opptatt av effektivitet og nære relasjoner til våre kunder. Forretningsførsel. Som forretningsfører opptrer vi som gårdeiers representant i alt som har med utvikling og drift av eiendommen å gjøre, og vi rapporterer løpende til styret

Sjekk om du tjener nok - Dinsid

Øyvind Bjørthun Driftsleder - verksted Verkstedleder, Kanalbroa 959 91 208 Svenn Erik Røsland Teamleder VA-stasjoner Pumpestasjoner, overløp, el. installasjoner 454 78 588 Trond Halvorsen Brun Tjenesteleder Havn Økonomi, lønn, persona HADSEL: Prosessoperatør i Akvakultur Nordlaks Oppdrett AS: Nordlaks er et av Norges mest spennende havbruksselskaper, og har kontroll på hele verdikjeden fra rogn til marked. Vi har høye ambisjoner om videre vekst og utvikling, og jobber blant annet med et nytt konsept for havbruk; Havfarm - der vi tar matfiskproduksjonen ut i et enda.. Nederst i denne artikkelen hos SSB, i avsnittet Detaljerte yrkestall i lønnsstatistikken, kan du selv se etter ditt yrke blant 300 yrker.. Så mye mindre tjener kvinner. Til tross for at forskjellene mellom hva kvinner og menn tjener minske fra 2015 til i fjor, utgjør den gjennomsnittlige månedslønna for kvinner fortsatt bare 86,1 prosent i 2016 av menns lønn - opp fra 85,3 prosent i 2015 Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen bekrefter til Adresseavisen at Virtanen har blitt sagt opp fra sin stilling som driftsleder i sentrum. - Hun fikk en endringsoppsigelse fra sin lederjobb i sentrum, til en fagarbeiderjobb med samme lønn i Bydrift. Hun takket nei. Det kom heller ikke krav om forhandlinger Alt om Driftsleder og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Driftsleder Valg av skole, studie og yrke Studier 3.763 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Forskalingsblokk: Lønn driftsleder state

Driftsleder Råbygg. Oslo 10.11.2020 Søk på stillingen. På vegne av et av våre datterselskaper søker Konkurransedyktig lønn i en engasjerende motivasjonskultur. Deltagelse i AF Gruppens aksjeprogram. Muligheter for personlig utvikling og karriere. Emil Eiternes. Daglig leder Hei! Går nå på Maritime Fag og utdanner meg først til Matros. Vil mest sannsynlig gå Teknisk fagskole senere for å bli noe mer, som f.eks styrmann eller kaptein. Er det noen som vet sånn ca. hva en Matros, styrmann og kaptein tjener? Takk Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte får nødvendig opplæring for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til reduksjon i..

Forskalingsblokk: Driftsleder lønn

Jeg måtte gå ett års tid uten lønn, sier Myhre. I 2018 slo gründerne seg sammen med Aquaanalytics, som Arnfinn Aunsmo står bak. Aunsmo har en PhD innen fiskehelse og flere års bakgrunn fra ulike roller i oppdrettsbransjen, både som driftsleder på matfiskanlegg og som produksjonsdirektør Alle ledige Oppdrett jobb i Troms og Finnmark. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Driftsleder Lagre. Finnmark Rensefisk. Alta, Troms og Finnmark Driftsleder Ønsker du en spennende jobb i en fremtidsrettet næring? Landbasert oppdrett er i en rivende utvikling Med denne utviklingen følger det spennende og interessante a 1 måned siden Lagermedarbeider tilkallingsvikar Lagre. Tine. Harstad, Troms. Etter Vg1 naturbruk kan du gå Vg2 akvakultur. Her får du opplæring i mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til stell av oppdrettsarter på ulike typer anlegg. Etter to år på skole kan du bli lærling i akvakulturfaget. Læretida er på to år, og opplæringa er i hovedsak praktisk. I læretida får du lønn

Lønn, Gjennomsnittslønn Her er gjennomsnitts-lønnen i

Oppdrett. Uten magemål(moral?) Martin er selskapets yngste driftsleder gjennom tidene: - Trodde ikke det skulle være mulig i en alder av 22 år. I lomma på? Nå har båten med oppdrettshotellet kjørt frem og tilbake i et døgn. Selskapene inngikk kontrakt for leveranser av robotteknologi Rørvik Fisk ADRESSE Fjordgata 9, Pb. 213 N-7901 Rørvik TELEFON +47 74 39 24 90 Rørvik Fiskemat ADRESSE Nyvegen 62 N-7900 Rørvik TELEFON +47 74 36 08 00 Felles KONTORTID Mandag-Fredag 08:00 - 15:30 E-POST Denne e-postadressen er beskyttet mot.. Tlf: +4774221990 E-post: post@bjoroya.no Verksted/visningsanlegg Bjørøystøa, Lauvøyvegen 505, 7770 Flatanger Administrasjon Havbruksparken Midt-Norge, Storlavika 7, 7770 Flatange

Vis Gunnar Ters profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Gunnar har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Gunnars forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Driftsleder. jarle@ostkran.no +47 916 71 964. Lars Greging. Driftsleder. lars@ostkran.no +47 916 71 965. Anne-Cathrine Andresen. HR-sjef. ac@ostkran.no +47 472 60 382. Lillian Skogstad. Lønn & Regnskap (vikar) lillian@ostkran.no +47 930 19 340. Har du behov for oss og våre tjenester? Uansett hvilket transportoppdrag du ønsker, så hjelper vi. Herøy kommune har ledig 100 prosent fast stilling som driftsleder ved teknisk enhet. Søknadsfrist er 21. november 2017 Vi søker en dyktig driftsleder med god gjennomføringsevne som vil være ansvarlig for drift og utvikling av vår avdeling i Nord. Driftslederen vil rapportere til leder drift i Boreal Travel, og være en del av denne ledergruppen. Arbeidsoppgaver. ansvar for organisering og gjennomføring av den daglige operasjonelle drifte We are looking for Assisterende driftsleder / Assistant Site Manager Voldnes Education: Employment: Requirements: Location: Norge / Møre og Romsdal / Herøy (m.r.) Apply No

Som driftsleder for «Idrett, park og skog» hadde Virtanen blant annet ansvar for minnestedet for ofrene etter 22. juli-terroren i Tordenskioldsparken. Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen bekreftet tidligere i mai til Adresseavisen at Virtanen hadde blitt sagt opp fra sin stilling som driftsleder i sentrum, og at det hadde bakgrunn i en sikkerhetsvurdering basert på det som hadde. Lønn etter Statens lønnsregulativ for driftsleder kode 1137 fra kr 449 300,- til kr 552 800,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen Driftsleder/ Internkontrollansvarlig K.Strømmen Lakseoppdrett AS er ei veletablert og lokalt forankra oppdrettsselskap, lokalisert i Rugsund i Bremanger kommune. Bedrifta driv oppdrett av laks på 4 lokalitetar og har 4 oppdrettskonsesjonar. Ein er godt utstyrt med moderne oppdrettsanlegg med sentral-fôringsutstyr på alle lokalitetar Vis Jorund Lønns profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Jorund har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Jorunds forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Byggdrifter / vaktmester utdanning

 1. Ulik lønn seksjonsleder og driftsleder ; En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen var ansatt som seksjonsleder i en etat. Hun mente å utføre arbeid av lik verdi som driftsleder i en annen seksjon, men var likevel ulikt avlønnet
 2. Driftsleder. Vi søker etter en engasjert og serviceinnstilt driftsleder. Moen Marin Service AS søker etter deg om ønsker å lede et moderne service - og vedlikeholds verft med fokus på kvalitet og utvikling. Vi leter etter deg som innehar gode lederegenskaper, i en stilling som vil kreve stort engasjement og handlekraft
 3. Norsk industriarbeidermuseum søker driftsleder i 100% stilling. Driftsleder ivaretar sentrale funksjoner innenfor forvaltning av museets bygninger deriblant oppfølging av brannvern og sikring. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer både langsiktig planlegging og operative gjøremål. Arbeidsstedet er Vemork. Har du god teknisk og praktisk innsikt, erfaring fra drift og vedlikehold og.
 4. Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia
 5. Med lønn forstås her den skattepliktige personinntekten. Bonusutbetalinger i løpet av året skal derfor som utgangspunkt medtas. Men, etter begge lover kan det i regelverket for pensjonsordningen gjøres unntak for varierende eller midlertidige tillegg, eller det kan ses bort fra en andel av lønnen på inntil 10 %
 6. Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn. FUB ved UiB Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn. Vi omtaler i det følgende Lønnssystemet i Staten sett fra UiB. De sentrale lønnsoppgjør virker selvfølgelig inn på både struktur og lønnsnivå i tillegg. Stipendiatstillingen vil bli omtalt i eget oppslag

Driftsleder - 100 % fast stilling Det er ledig fast 100 % stilling som driftsleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (2. gangs utlysning). Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere Fagsjef blir driftsleder Stian Lernes (32) har sagt opp jobben som fagsjef oppdrett i NSL for å begynne i Lerøy Midt. 4. april 2017 5:00 Oppdatert 3. april 2017 10:4

Lønn, arbeidsliv og NITOs lønnskalkulator NIT

Driftsleder Servicebåt under 15 meter. Servicebåtene våre er under 15 meter, og driver forskjellige serviceoppdrag for havbruksnæringen. Vi driver med fortøyningsoppdrag, ringvasking, service av flytekrager, Rov inspeksjoner, bistand ved avlusning og det meste havbruksnæringen ønsker bistand til Stillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 620 000,-. For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

OsloMet - storbyuniversitetet - Den lokale lønnspolitikken omfatter alle ansatte ved universitetet. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at universitetet rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål Jeg er ansatt som daglig leder i et lite interkommunalt foretak på Vestlandet. Inntil nå har jeg vært eneste faste ansatte, men jeg har har hatt en del studenter ansatt som hjelp til ulike prosjekter. Nå har vi fått god nok økonomi til at vi kan ansette en person til i en fast stilling, og det er.. Arbeidsgiver skal vurdere lønn på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer inntil 12 måneder etter ansettelse. Dette er ikke en forhandlingsbestemmelse, men noe som ensidig er opp til arbeidsgiver å vurdere. Du kan da få høyere lønn, men en omgjøring av stillingskode vil måtte tas i ordinære lønnsforhandlinger Plan1 gjennomfører et spennende generasjonsskifte, vi søker derfor etter en ny driftsleder som kan bistå og styrke vår organisasjon. Som nyansatt vil du være med på å styrke og utvikle din fagkompetanse og vårt team videre! Du vil bl.a. jobbe med: Som nestleder bistå daglig leder ved driften av selskapet.Delta i bedriftens ledergruppe.Varierte oppgaver innenfor eget fagområde

Hva er normal lønn for vaktmester med fagbrev ? - ByggeBoli

Ny driftsleder i Containerservice Ottersøy Del via e-post Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Facebook Daglig leder Tom Richard (t.v.), driftsleder Håvard Sørhaug og styreleder Øistein Aagesen i Containerservice Ottersøy AS ser på plastavfall som en ressurs I rollen som driftsleder vil du få ansvar for planlegging, drift og deltakelse i drift for første byggetrinn, og det er sentralt at du evner å organisere, prioritere og delegere oppgaver. Dette er en unik mulighet hvor du vil være sentral i å bygge opp en organisasjon som skal drifte et landbasert oppdrettsanlegg som setter søkelys på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig.

Øyfisk har fire konsesjoner for laks- og ørretoppdrett, samt en konsesjon for oppdrett av torsk. Vår fisk slaktes i hovedsak på slakteriet ved Gunnar Klo AS avd. Myre som ligger nært våre matfisklokaliteter. Vi er også medeiere i et lokalt smolteselskap. Selskapet har ti dyktige ansatte og felles administrasjon med Gunnar Klo AS Vi søker både driftsleder og teknisk leder som skal bidra til å skrive havbrukshistorie sammen med oss. Andfjord Salmon AS er et innovativt havbruksselskap, med hovedkontor i Vesterålen. Selskapet har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Kvalnes på Andøya Ikke et lovmessig krav. Det er ikke et lovmessig krav at stillingsinstruks skal foreligge, men det kan være nyttig å ha. Hvis ikke arbeidsgiver utarbeider dette, kan du lage en selv og få arbeidsgiver til å undertegne

 • Kloppmann paf.
 • Avigo bruktbutikk.
 • Hp logo.
 • Svt nordnytt.
 • Tau symbol.
 • Fjerne svovel.
 • Hjorten hvs.
 • Veranstaltungen ravensburg.
 • Store rammer til plakater.
 • Chuck norris død.
 • Albrecht dürer wikipedia.
 • Wohnung mieten kaiserstraße dortmund.
 • Kjøpe gass til varmepumpe.
 • Frankenstube würzburg mensa.
 • Sek to usd converter.
 • Vesla og broremann.
 • Ehf handball champions league.
 • Flagg vatikanstaten.
 • Bergens første rundkjøring.
 • Kanariøyene flagg.
 • Arne jacobsen design.
 • Test steckdosenleiste.
 • Mycobacterium tuberculosis.
 • Logitech meetup review.
 • Mailadres parship.
 • Lotusblomst tattoo betydning.
 • Nani!?.
 • Hvorfor er fisk halal.
 • Jean paul jeans.
 • Sort prikk på fingeren.
 • Apple track iphone.
 • Lagu geisha mustahil tuk bersama.
 • Balsatre hobby.
 • Holger hübner krankheit.
 • Vädret sommar 2017.
 • Plz tailfingen gäufelden.
 • Ghetto synonym.
 • Dusk till dawn film.
 • Book of mormon anmeldelse.
 • Spazieren am neckar mannheim.
 • Kindergeburtstag tanzschule oberhausen.