Home

Kirurgisk poliklinikk lovisenberg

Kirurgisk klinikk - Lovisenberg Diakonale Sykehu

 1. Kirurgisk klinikk holder jevnlig kurs, hvor kirurger fra hele landet deltar. Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har flest operasjoner i Norge pr. år av disse operasjonstypene: bihuleoperasjo
 2. Kirurgisk klinikk mottar henvisning fra fastlege eller spesialist til fagområdene Øre Nese Hals, ortopedi og generell kirurgi. Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus Kirurgisk poliklinikk (fagområde) Postboks 4970 Nydalen 0440 Osl
 3. Avdelingen får henvist pasienter fra hele landet for skulderoperasjoner. Her finnes det ingen nasjonal registrering, men Lovisenberg kirurgi får mange pasienter henvist fra andre avdelinger og pasienter som har vært behandlet hos andre først. Dette er et synlig bevis for den faglige anerkjennelse avdelingen har. Se ventetider her
 4. Kirurgisk klinikk; Øre-Nese-Hals; Øre-Nese-Hals. Øre-nese-hals poliklinikk: 23 22 55 01 Innleggelse øre-nese-hals: 23 22 62 53 Hørselsentral (11.30-12.00): 23 22 54 46. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Telefon Sentralbord: 23 22 50 00 E-post: post@lds.no. Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Postadresse: Postboks 4970 Nydalen 0440 Osl
 5. Medisinsk poliklinikk består av flere enheter innen ulike fagfelt. Det legges stor vekt på informasjon, veiledning, samtale om å leve med sin kroniske sykdom, og riktig bruk av medisiner hos de ulike enhetene ved poliklinikken. Avdelingssykepleier: Monika Pedersen. Fagutviklingssykepleier: Marit Lein

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer Avdelingssykepleier: Monika Pedersen. Fagutviklingssykepleier: Marit Leine Fagutviklingssykepleier Poliklinikk Kreft, Blodsykdommer og Lindring (KBL): Linda Falch-Koslung Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30 Telefon: 23 22 57 20 Fax: 23 22 55 61 Telefontid: kl. 08.00-14.00 Telefon Poliklinikk Kreft, blodsykdommer og lindring (PKBL): 23 22 56 90. Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker pasienter og pårørende velkommen til poliklinikk for kreft, blodsykdommer og lindring i nyoppussede lokaler i 3. etg. Lovisenberggt. 17

Kirurgisk poliklinikk finner du i 3. etasje. Ortopedisk poliklinikk finner du i Ulriksdal 8c 1. etg. (høyblokken bak sykehuset) - følg skilting fra sykehusets hovedinngang. Logg inn for å endre time. Telefon Kirurgisk Poliklinikk: 55 97 88 00 Mandag - fredag: 09:00-11:00 12:30-14:30 Postadresse Kirurgisk poliklinikk Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 0 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Telefon Sentralbord: 23 22 50 00 E-post: post@lds.no Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Postadresse: Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo Avbestilling av tim Kirurgisk poliklinikk tar imot pasienter til utredning, behandling og kontroll av ulike kirurgiske og ortopediske tilstander, sykdommer og skader, både planlagt og øyeblikkelig hjelp. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Kirurgisk poliklinikk ligger i 1. etasje. Telefon Sentralbord: 67 96 00 0 Kirurgisk poliklinikk tar seg av generell kirurgi, mage-tarmsykdommer og urologi. Vi gjør enkle operasjoner i lokalbedøvelse samt skopiundersøkelse av mage/tarm og urinveier. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Pasientene går inn hovedinngangen og henvender seg i Servicetorget for frammøteregistrering og videre informasjon om oppmøtested

Kirurgisk poliklinikk tar imot pasienter til utredning, behandling og kontroll av ulike kirurgiske tilstander, sykdommer og skader, både planlagt og øyeblikkelig hjelp. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Poliklinikken ligger i 2. etasje. Telefon 91 50 62 00 Sykehuset i Hamar Besøksadresse Skolegata 32 (Kart Kirurgisk poliklinikk gjør utredning, kontroller, småkirurgi, uroterapi, sårbehandling, og gir råd og veiledning om stomi. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Første etasje, luke 1. Inn til høyre etter informasjonen ved hovedinngangen. Åpningstid: mandag til fredag 08-15.30 Kirurgisk poliklinikk tar imot pasienter til utredning, behandling og kontroll av ulike kirurgiske og ortopediske tilstander, sykdommer og skader, både planlagt og øyeblikkelig hjelp. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Egen inngang før hovedinngangen til sykehuset. Besøkstider. mandag - fredag: 08.00-20.00

Henvisning til Kirurgisk klinikk - Lovisenberg Diakonale

Lovisenberg Diakonale Sykehu

Ved Kirurgisk avdeling på Kongsberg sykehus behandler vi pasienter innen fagområdene mage/tarm, kar og urologi. Utredning og oppfølgning skjer på en moderne og hyggelig poliklinikk. Operasjoner utføres poliklinisk, dagkirurgisk og som inneliggende pasient, avhengig av pasientens allmenntilstand og diagnose Kirurgisk poliklinikk er lokalisert ved sykehuset på Kalnes og Moss. Karkirurgi. Henvisninger og kontroller av ulike karlidelser som aortaaneurisme, arterielle sår og sirkulasjonssvikt i underextremiteter med trykkmåling Vurdering og kontroll før og etter operasjoner. På kirurgisk poliklinikk blir du vurdert av karkirurg og sykepleier Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF. kirurgisk poliklinikk oslo ga 27 virksomheter. Relatert søk Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus, med en årlig omsetning på ca. 1,5 mrd.kr. og ca. 1250 årsverk. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er lokalsykehus for ca. 164 000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri Kirurgisk poliklinikk har et utvidet proktologisk tilbud med ultralyd og analmanometri, polikliniske operasjoner i lokalbedøvelse og sårpoliklinikk. Sårpoliklinikken er sykepleierdrevet, har et tverrfaglig tilbud for vurdering av diabetiske fotsår og ved spesielle behov, ambulant vurdering av sår på sykehjem

Kirurgisk avdeling, Kristiansand Ansvar og oppgaver Vi utreder og behandler lidelser innen urologi, gastro-og generell kirurgi, kar/thorax-kirurgi og mamma/endokrinologi Poliklinikk karkirurgi. Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i blodårene utenfor hjertet og hjernen. Den største gruppen er pasienter med åreforkalkning i ulike deler av pulsåresystemet Kirurgisk poliklinikk; Kirurgisk poliklinikk, Kristiansand Vi har spesialkompetanse innen uroterapi, sårsykepleie, karsykepleie, stomisykepleie og mammasykepleie. Vi tar imot pasienter som skal til.

Kirurgisk klinikk tilbyr behandling og pleie av høy faglig kvalitet. Vårt personale er spesialister innen sitt arbeidsfelt, mange med en bred kontaktflate mot sykehus i inn- og utland. Imidlertid er vi også avhengig av et nært samarbeid med deg som pasient for å ivareta dine behov på en best mulig måte Poliklinikk - 55 97 28 42 Kirurgisk mottak for planlagt innlegging - 55 97 00 10. måndag - fredag: 08.30-15.00 : E-post post.kir.hus@helse-bergen.no Sentralblokka Besøksadresse Haukelandsveien 22 (Kart) 5021 Bergen. Logg inn for å endre time. Buss Fleire rutebussar går forbi Haukeland Kirurgisk poliklinikk tar seg av generell kirurgi, mage-tarmsykdommer og urologi. Vi har Uroterapeut, Oppmøtested Benytt egen inngang til legevakt og poliklinikk. Telefon Sentralbord 03525. mandag - fredag: 08.30-10.30 og 12.00-13.30 : E-post postmottak@vestreviken.no Postadresse Vestre Viken HF Postboks 800 3004 Drammen Ringerike sykehus. Lovisenberg diakonale høgskole Lovisenberg Omsorg Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg Lovisenberg sykehusapotek Lovisenberg Diakonale Barnehage Lovisenberg Diakonale Gjestehus Lovisenberg Oblatbakeri Diakoni, kirke og kultur Lovisenberg Museum. I tillegg har Stiftelsen Diakonissehuset vertsrollen for Oslo kommune på Lovisenberg Omsorg+

Kirurgisk avdeling Gjøvik behandler pasienter innen ortopedi, gastrokirurgi og overvektskirugi. Avdelingen består av kirurgisk poliklinikk, dagkirurgisk enhet, to sengeposter og bemannet pasienthotell Det er felles ekspedisjon for poliklinikkar ved Kirurgisk klinikk. Telefon 55 97 28 42 Opningstid - poliklinikk Måndag-fredag Kl. 08.00-16.00. Refusjon av bandasjemateriell. Brukarar med kroniske/ alvorlige sår kan søkje HELFO om å få dekka utgiftar til bandasje materiell. Kva skal til for at du får dekka utgiftene? Legen må bekrefte at

Rikshospitalet har en lang historie bak seg på ulike steder i Oslo. Nå ligger Rikshospitalet ved Ring 3 på Gaustad i nær tilknytning til Universitetet i Oslo Plastikkirurgisk poliklinikk diagnostiserer, utreder og behandler mindre plastikkirurgiske tilstander. I tillegg utføres kontroller etter operasjoner og sårbehandling Gynekologisk poliklinikk behandler pasienter innen følgende fagområder: generell gynekologi (kvinnesykdommer, abortsøkende kvinner), utredning for barnløshet, utredning av kvinner med urinlekkasje, oppfølging av risikogravide, ultralydscreening av gravide og øyeblikkelig hjelp for gravide og gynekologiske pasienter Kirurgisk avdeling, Kongsvinger Ansvar og oppgaver Avdeling for kirurgi og ortopedi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi Sykehus Oslo, Klinikker, Hospital, Sjukehus, Sjukehuset. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF

Medisinsk poliklinikk - Lovisenberg Diakonale Sykehu

Urologisk kirurgisk poliklinikk Avdeling for urologisk kirurgi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdommer i nyrer, urinveier, blære og prostata. Du finner oss i Gastrosenteret på Øya. Les mer om. Avdelingen håndterer både akutte og planlagte innleggelser og består av kirurgisk sengepost, kirurgisk poliklinikk og dagkirurgisk seksjon. Kontaktinformasjon. Telefon 67 80 91 90 10.00-13.00 E-post postmottak@vestreviken.no Postadresse Vestre Viken HF Postboks 800 3004 DRAMME

Avdelinger - Lovisenberg Diakonale Sykehu

Behandlingsseksjonene er: Seksjon for dagkirurgi, seksjon for poliklinikk og dagbehandling og seksjon for kirurgisk dagbehandling barn. På årsbasis utføres ca. 30.000 polikliniske konsultasjoner og 3000 dagkirurgiske operasjoner. I tillegg behandles ca. 2000 barn med kirurgiske lidelser ved seksjon for kirurgisk dagavdeling barn Poliklinikk anestesi er en del av Poliklinikk preoperativ. Pasienten og eventuelle pårørende får snakke med anestesilege eller anestesisykepleier fra poliklinikk anestesi. I samtalen tar man opp eventuelle risikofaktorer i forbindelse med operasjonen, som sykdommer eller skader pasienten har fra før Brystkirurgisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med brystkreft, og kontrollerer og følger opp pasienter som er behandlet for brystkreft. En liten del av Håkon Vs gate er stengt. Brystsenteret har inngang fra østsiden, og du må derfor følge en av de røde veiene Urologisk poliklinikk behandler pasienter innen følgende fagområder: utredning og kontroller av kreft i urinveiene og de fleste andre urologiske lidelser, noen mindre operasjoner utføres i lokalbedøvelse på poliklinikken, onkologisk sykepleiepoliklinikk, urologisk sykepleiepoliklinikk, uroterapeut poliklinikk og prostatasenteret Kirurgisk poliklinikk; Kirurgisk poliklinikk, Kirkenes Ved Kirurgisk poliklinikk utfører vi kirurgiske, urologiske og ortopediske undersøkelser og behandlinger som ikke krever innleggelse. Kontaktinformasjon. Telefon 78 97 56 92. mandag - fredag: 08.15-11.00 og 12.00-13.30.

Når du er inne til kirurgisk behandling av skjoldbruskkjertel, vil du vanligvis være inneliggende på sykehus i 1 -2 døgn. Disse operasjonene utføres ved Aker sykehus. I seksjonen har vi ni overlegestillinger, og de samarbeider tett med onkologer tilknyttet fagfeltene sykdom i bryst og sykdom i skjoldbruskkjertelen Lovisenberg Diakonale Sykehus Kirurgisk Poliklinikk/eksp. - Seniorrådgiver utvikling (2013-023). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Kirurgisk poliklinikk utreder og behandler pasienter som er henvist fra primærlege og andre sykehus, og foretar kontroller av kirurgiske, urologiske og ortopediske pasienter. Vi har spisskompetanse innen sårbehandling På Notodden har Sykehuset Telemark virksomhet innenfor medisinsk behandling og kirurgi, laboratorietjenester, røntgen, CT og ultralyd. Vi tilbyr også tjenester ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatri Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk Ansvar og oppgaver Plastikk og håndkirurgi er en rekonstruktiv kirurgisk spesialitet hvor hensikten er at pasienten skal få et normalt liv etter skader, sykdommer, kreft eller medfødte misdannelser Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere Ortopedisk avdeling er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte Klinikken disponerer to sengeposter, en dag kirurgisk post, operativ enhet, 10 operasjonsstuer og poliklinikk Medisinsk poliklinikk . Ortopedisk poliklinikk Gastrokirurgisk poliklinikk Alle pasientar som kjem til Etter at diagnose er stilt vurderer legen om ein vil ha nytte av kirurgisk behandling. Viss det blir planlagt operasjon vil ein del nødvendige undersøkingar bli gjort på førehand på poliklinikken

Kirurgisk poliklinikk server ca. 25 kirurger som rullerer mellom operasjon og poliklinikk. I tillegg har vi fysioterapeuter og manuellterapeuter med egen poliklinikk. Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, variert og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene Ortopedisk poliklinikk Ortopedisk poliklinikk tar imot pasienter til utredning, behandling og kontroll av ulike ortopediske skader, både planlagt og øyeblikkelig hjelp. Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, utenom på kirurgisk avdeling. Vær. Nedenfor er det oversikt over alle avdelingene på Akershus universitetssykehus. I oversikten finner du avdelinger som tilbyr pasientbehandling, men også administrative enheter og fag- og forskningsavdelinger Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker. Ved Kirurgisk poliklinikk vi nå to ledige stillinger: Sykepleier - 100 % fast stillin På Ortopedisk poliklinikk utreder og behandler vi sykdom, skader og feilstillinger i muskler og skjelett. Vi utfører akutt skade- og bruddbehandling etter henvisning fra fastleger og legevakt. Vi har også en sårpoliklinikk der pasienter med ulike typer sår får behandling

Forside - Lovisenberg Diakonale Sykehu

Kirurgisk poliklinikk - Haraldsplass Diakonale Sykehu

Kirurgisk poliklinikk 4E Poliklinikken 4E er en Kar-thoraxkirurgisk poliklinikk. Til oss kommer pasienter som er henvist for problemer med blodsirkulasjon i beina, fuglebryst, og andre problemer knyttet til brystkassen. Lungekreftpasienter opereres av kirurger. Lovisenberg Diakonale Sykehus. 0440 OSLO . Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO

Geriatrisk og slag poliklinikk - Lovisenberg Diakonale Sykehu

Kirurgisk klinikk ivaretar akuttkirurgi innen ortopedi, gastroenterologi, generell kirurgi og urologi. I tillegg til akuttkirurgi driver klinikken utstrakt planlagt operasjonsvirksomhet for pasienter fra hele landet Kirurgisk avdeling for barn ivaretar de fleste barn og ungdommer som har behov for kirurgisk behandling innenfor Oslo universitetssykehus HF. Trykk på lenken herunder for å lese mer om avdelingen og se forberedelsesfilmer for barn og unge som skal opereres Ortopedisk poliklinikk Ansvar og oppgaver Vi behandler pasienter med sykdommer og skader i ben, ledd, muskler og sener samt svulster og medfødte deformiteter i muskel/skjelettsystemet Felles poliklinikk består av medisinsk-, kirurgisk-, ortopedisk-, og hudpoliklinikk. Poliklinikken utfører undersøkelser, diagnostiserer og behandler pasienter med lidelser innen fordøyelsessystemet (medisin), nyrer, urinveier og prostata (kirurgi), små operasjoner i hud (kirurgi), kroppens bevegelsesapparat herunder ben, ledd, muskler og sener (ortopedi) og hud (medisinsk lysbehandling)

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer Gastrokirurgisk poliklinikk undersøker, Utreder og vurderer kirurgisk behandling av pasienter med brokk, galleplager, mage- tarmproblemer og blødning fra endetarmen. Gjør mindre inngrep som strikkbehandling av hemorider, fjerning av marisker og polypper, samt tar biopsier Kirurgisk ekspedisjon i 5. etasje i Sentralblokka. Telefon Ekspedisjon - 55 97 28 42, mån-fre kl. 08.30-15.00 Kirurgen 1- 55 97 34 00 Kirurgen 3 - 55 97 35 03 Poliklinikk - 55 97 27 98, mån-fre kl. 08.00-15.30 Innleggingstelefon - 55 97 39 30, mån-fre kl. 09.00-11.00 Du kan også kontakte oss via de påloggbare tjenestene på Helsenorge. Kirurgisk poliklinikk, Hammerfest Ansvar og oppgaver Ved Kirurgisk poliklinikk utfører vi kirurgiske undersøkelser og behandlinger som ikke krever innleggelse Urologisk kirurgisk poliklinikk: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst.

Du kommer til poliklinikken via hovedinngangen i bygg 11. Du går til høyre forbi kiosken, følger gul stripe i gulvet frem til heisen. Ta heisen eller trappa opp til 4. etasje. Til venstre for heisen/trappa er ekspedisjonen til brystkirurgisk poliklinikk. Besøkstide Sykehuset i Mosjøen ligger like utenfor sentrum av Mosjøen og er lokalsykehus for Vefsn, Hattfjelldal og Grane. Tilbudet omfatter poliklinikker, generell kirurgi, operasjon, indremedisin, røntgen og føde-barsel poliklinikk Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel

Kirurgisk poliklinikk, Kongsvinger - Akershus

 1. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag
 2. Urologisk kirurgisk seksjon; Urologisk poliklinikk; Urologisk poliklinikk Etter at du har fått evt. diagnose vil urolog vurdere om du vil ha nytte av kirurgisk behandling. Dersom det blir planlagt operasjon kan det være nødvendig med supplerende undersøkelser på poliklinikken
 3. Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer
Soria Moria Klinikken revmatolog ortoped oslo | Om oss

Kirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehus - Vestre Vike

 1. Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien. Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går
 2. Kirurgisk Poliklinikk Østlandet - celleprøve, 3d ultralyd, ambulante tjenester, føflekk fettkul biopsi, fritt behandlingsvalg, dyrlegevakt, barne- og.
 3. Blant sykdommene som behandles kan nevnes trange blodårer i bena, utposninger på hovedpulsåra og innsnevringer i halspulsårer. Du finner oss i Akutten Hjerte- og Lungesenteret, poliklinikken i 1. etasje sørfløy. dagkirurgen i 2. etasje og sengepostene i 5. etasje i øst og midtfløya
 4. Hos oss blir pasientar med plastikkirurgiske problemstillingar behandla. Avdelinga er ei av fem fagavdelingar under Kirurgisk klinikk. Brannskadeavsnittet er en del av avdelinga.Avdelinga disponerer også senger ved pasienthotellet Haukeland Hotell som ligg like ved sjukehuset. Barna som blir lagt inn ved avdelinga held til på Barnekirurgen ved Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys' hus
 5. Pasienter og besøkende kan parkere på reserverte plasser på sykehusets parkeringsplass. Avgiftstider er mandag til fredag 08.00-17.00 og lørdag 08.00-15.00
 6. Kirurgisk divisjon vant pris for godt HMS-arbeid Prosjekt smilerunde og Kirurgisk divisjon fikk helseforetakenes Arbeidsmiljøpris 2015

Kirurgisk poliklinikk, Hamar - Sykehuset Innlande

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo. Sykehuset har tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet gjennom fritt behandlingsvalg, samt særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Hospice med lindrende behandling Poliklinikk: 1. etasje Dagkirurgi: 2. etasje Sengepost 3C: 3. etasje Pasienthotellet: 4. etasje Telefon 38 07 38 20 E-post postmottak@sshf.no Postadresse Postboks 416, 4604 Kristiansand Sørlandet sykehus Kristiansand Besøksadresse Egsveien 100, bygg 10 (Kart) Egsveien 100, bygg 10, 4615 Kristiansand Telefon 90 61 06 00 Sentralbord E-post.

Kirurgisk poliklinikk, Harstad - Universitetssykehuset

 1. Mo i Rana, kirurgisk poliklinikk 75 12 59 24. Sandnessjøen, kirurgisk poliklinikk 75 06 52 00/75 06 51 93. Les mer om abort på helsenorge.no. Ortopedi. Mo i Rana tar imot pasienter fra hele Helgeland for ulike behandlinger innen ortopedi. Ortopeder har ambulerende poliklinikk i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund
 2. Ortopedisk poliklinikk og de ortopediske sengeområdene på Øya ligger i Bevegelsessenteret. Ortopedisk Skade/Traumepoliklinikk er lokalisert i 1. etasje i Akuttsenteret. Avdelingen har også pasientbehandling både ved Orkdal sjukehus og Røros sykehus
 3. Kirurgisk klinikk - Radiologisk avdeling: 23 22 56 00 og 23 22 56 01 Man, ons, tors: 08:00-15:00 - Tirs, fre : 08:45-15:00. Lovisenberg DPS: 24 07 44 00 (8:00-15:30) Medisinsk klinikk - Medisinsk poliklinikk: 23 22 57 20 (hverdager 08:00 - 14:00) Medisinsk klinikk - Geriatrisk og Slag poliklinikk: 23 22 62 0
 4. Kirurgisk klinikk; Mottakspoliklinikk; Mottakspoliklinikk Mottakspoliklinikken tar i mot pasienter til forberedende undersøkelser før operasjon. Dersom du skal opereres, møter du på mottakspost innleggelsesdagen. Som pasient ved dagkirurgisk senter.
 5. Lovisenberg sykehus kirurgisk poliklinikk. Lovisenberg sykehus geriatrisk poliklinikk. Gastro poliklinikk lovisenberg. Lovisenberg sykehus psykiatrisk poliklinikk. Diabetes poliklinikk lovisenberg. Henkilökohtainen apu työhön. Stjärna latin. Sophie duez nue. Leccezionale. Zuzzurellone. Dna i celler
 6. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Ved kirurgisk poliklinikk har vi ledig stilling for: Sykepleier - 100 prosent fast stilling . Arbeidstiden er fra 07.30 - 15.30,.

Kirurgisk poliklinikk, Lillehammer - Sykehuset Innlande

Kirurgisk klinikk - Kirurgisk Poliklinikk Sykepleier Kirurgisk klinikk tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Ledig 100 % vikariat som Sykepleier fra 01.05.2015 til 30.06.2016. Stillingen er knyttet til funksjoner ved den ortopediske delen av kirurgisk poliklinikk Gastrokirurgisk avdeling behandler pasienter med sykdommer i øvre og nedre del av mage-tarm-regionen. En stor del av våre pasienter har en kreftdiagnose og/eller er stomiopererte Les mer om Lovisenberg Diakonale Sykehus Kirurgisk Poliklinikk/eksp. Registrer deg i CV-database Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus, med en årlig omsetning på ca. 1,5 mrd.kr. og ca. 1250 årsverk Kjevekirurgisk poliklinikk behandlar rundt 5000 pasientar i året, inkludert vaksne og barn. Eininga har ein poliklinikk med undersøkings- og operasjonsrom, samt ein tannklinikk

Kirurgisk poliklinikk, Drammen sykehus - Vestre Vike

 1. Kirurgisk poliklinikk; Kirurgisk; Kirurgisk, Flekkefjord Kontaktinformasjon. Telefon 90 61 06 00 E-post postmottak@sshf.no Postadresse Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord Sørlandet sykehus Flekkefjord Besøksadresse Engvald Hansens vei 6 (Kart) Engvald.
 2. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus, med en årlig omsetning på ca. 1,3 mrd.kr. og ca. 1200 årsverk. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er lokalsykehus for 152 000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri
 3. Lovisenberg Diakonale Sykehus. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO
 4. Kirurgisk klinikk inkluderer fagområdene gastrologi, ortopedi, urologi, plastikk, øre-nese-hals, endo/mamma, gynekologi og fødselshjelp med tilhørende sengeposter, poliklinikker og sekretærtjeneste. Klinikken har ansvar for all kirurgisk virksomhet i fylket og har aktivitet i Skien, Porsgrunn og på Notodden
 5. Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk tek i mot pasientar etter tilvisning frå fastlege til undersøking før eventuell operasjon. Poliklinikken tek også imot akutte skadar og pasientar som skal kontrollerast etter operasjonar eller annen behandling

Kirurgisk poliklinikk - Sykehuset i Vestfol

Gastrokirurgisk poliklinikk Ansvar og oppgaver Vi utreder og behandler pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet som ulcerøs colitt og morbus Crohn og pasienter med brokk, galleplager, og mage- og tarmproblemer Ullevål sykehus dekker et stort område og har både behandling innenfor somatikk, psykisk helse og rus/avhengighet. Det finnes oversiktskart ved hver inngang til sykehuset som viser hvilke bygg som ligger hvor og hvilke enheter som befinner seg i hvilke bygg Kirurgisk avdeling B; Urologisk poliklinikk; Urologisk poliklinikk Vi utfører diagnostikk og moderne Urologi poliklinikk Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien Bygg 85 i Porsgrunn, hovedinngang Besøksadresse Sykehuset Telemark, Aallsgate 41 (Kart) 3922 Porsgrunn See more of Lovisenberg Diakonale Sykehus on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages. Diakonhjemmet sykehus. Hospital. Oslo universitetssykehus. Hospital. Lovisenberg diakonale høgskole. School. Redd Ullevål Sykehus. Nonprofit Organization. Geir Lippestad

Karkirurgisk poliklikk - Sykehuset i Vestfol

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) tilbyr hjelp til barn og ungdom mellom 0 og 18 år som bor i bydelene Frogner og Ullern i Oslo. På denne siden kan du lese mer om forskjellige diagnoser innen psykisk helsevern, hvordan vi jobber, hva vi kan hjelpe med, hvem som kan søke hjelp hos oss og hvordan man kommer i kontakt med oss

 • Miss mini me oslo.
 • Norsk landsvin.
 • Seda sayan oğlu kaç yaşında.
 • Prüfungsamt wiwi.
 • Zandvoort wetter mai.
 • John stamos filme.
 • Våpenforskriften lovdata.
 • Handlingsreferat ungen.
 • Fisch essen rosenheim.
 • Strandhotel ostseeblick angebote.
 • Newts harry potter.
 • Hottest place on earth.
 • Skolerute hemnes kommune 2017 2018.
 • Mark i magen symptomer.
 • Kreuzband op dauer.
 • Salat med ris.
 • Kosovo invånare.
 • Beagle praktische ratschläge für haltung pflege und erziehung.
 • Dverg kochin til salgs.
 • Samojede zu verschenken österreich.
 • Radisson blu gran canaria for sale.
 • Lagu geisha mustahil tuk bersama.
 • Counter strike global offensive update log.
 • Lillehammer hotell søndagsmiddag.
 • Candle in the wind tekst.
 • Kastenfalle.
 • Snowboard uten bindinger.
 • Surnadal kino.
 • Noroff teknisk tegner.
 • Salg klær.
 • Settlers gold edition.
 • Opal color.
 • Brudd i nakken operasjon.
 • Wlan e golf.
 • Barne tv programledere.
 • Lg varmepumpe test.
 • Synkronisering dropbox.
 • Sorry song by justin bieber.
 • Vigrid medlemmer.
 • Mycobacterium tuberculosis.
 • Okselever oppskrift.