Home

Skoleledelse ntnu

NTNU har et bredt tilbud til deg som er skoleleder og deg som arbeider med utvikling i skole og utdanning. Skoleledelse - Studietilbud. Studietilbud. Kortere studium: Rektorutdanningen; Digitalisering og ledelse i skolen . Masterprogram: Erfaringsbasert masterprogram i skoleutvikling og utdanningsledelse (90 sp Hvordan søke? Programmet skal ikke tilbys lenger og siste opptak ble foretatt høsten 2019. Studenter som har tatt emner i programmet tidligere og ønsker å fullføre, må ta kontakt med koordinator Bente Sellereit skoleledelse. Våre hovedfunn viser at Trondheim kommune har endret styringslinja i lederteamene på. skolene gjennom oppretting av avdelingsledelse. Mangel på medvirkning og samskaping i. prosessen, manglende tilførsel av ressurser, en ansettelsesprosess som var hastig og med lit

Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Levere masteroppgave siv.ing. Utsatt innlevering siv.ing. Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon Forskningen på ledelse har lenge vært preget av skiftende trender som har gått under betegnelser som for eksempel transformasjonsledelse, relasjonsledelse, læringsledelse og endringsledelse. Slike trender har også påvirket forskningen på skoleledelse. Vi presenterer her tre kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom skoleledelse og læringsutbytte NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet

skoleledelse ved NTNU. Temaet for vår oppgave er Trondheim kommunes innføring av Helhetlig ledelse. Som rektor og avdelingsleder ved Hoeggen skole har vi parallelt med studiet og masterarbeidet, gjort erfaringer med den nye ledermodellen på egen enhet. Det har derfor vært både lærerikt og krevende å innta et metablikk på tematikken Forfatterne kommer fra UiT, Norges Arktiske universitet, Nord Universitet, NTNU og Høgskulen i Volda og tilhører et faglig nettverk som er ansvarlig for et masterstudium i skoleledelse administrert av NTNU. Redaktører er Roy Asle Andreassen (tidligere Høgskulen i Volda), Eirik J. Irgens (NTNU) og Einar M. Skaalvik (NTNU) Skoleledelse om hvordan skoleledere kan arbeide godt og effektivt. Bjørn Olsen er siviløkonom med doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU, og er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø. Format. Heftet Heftet 589,-Språk. Bokmål. innovasjonsleder og førsteamanuensis i skoleledelse ved NTNU Trondheim kommune og politikerne bør lære av det vi har fått til med rektornettverket i Heimdal bydel. Det vi gjør her, betinger en høy grad av støttende ledelse framfor styring og kontroll Redaktører er Roy Asle Andreassen (tidligere Høgskulen i Volda), Eirik J. Irgens (NTNU) og Einar M. Skaalvik (NTNU). LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Dette er en bok om skoleledelse, skrevet av ulike forfattere som har det til felles at de både kjenner skolen som organisasjon og arbeider med utdanning av skoleledere

Tilbud for skoleledere - NTNU

Dette er en bok om skoleledelse, skrevet av ulike forfattere som har det til felles at de både kjenner skolen som organisasjon og arbeider med utdanning av skoleledere. I 15 kapitler belyses ulike problemstillinger og utfordringer som ledere i skolen står midt oppe i, blant annet: - Utfordringer ved å være leder i en lærende skole - Skolens målstruktur, elevenes motivasjon, og. Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset?Søknadsfristen var 1. mars

Skoleledelse - NTNU

NTNUs Master i skoleledelse Ei ny gruppe på nær 30 studenter fra det meste av landet har vært samlet i Trondheim denne uka. De er vårt 11 kull... Skoleleder er et samlebegrep for personer som er ansatt for å lede og administrere en skole.Begrepet er oftest knyttet til ledere ved en grunnskole eller en videregående skole.Begrepet kan i vid forstand også omhandle ledere i en kommune eller fylkeskommune som ivaretar funksjonen som skoleeier, ofte kalt skolesjef.I senere tid er oppgaven gjerne lagt under tittelen oppvekstsjef skoleledelse Å lede skolens digitalisering! (Skolen i digital utvikling) som arrangeres av NTNU og holdes på Lillestrøm. Fokuset for konferansen, slik jeg opplever det, er hvordan skoleledere/ skoleeiere kan lede sine virksomheter, sine lærere og ansatte mot god digital praksis,. Kravet til skoleledelse har sannsynligvis aldri vært så sterkt som i dag, og meningene om hva som kjennetegner kompetent ledelse, er flere enn noensinne. I denne antologien blir utfordringen tatt på alvor. Boka er strukturert i fire deler, etter Utdanningsdirektoratets kompetansemodell for den nye nasjonale rektorutdanningen

NTNU fikk oppdraget med å analysere kompetansehevingen som nå er igangsatt i norske ungdomskoler. Les også: Flere reformer en katastrofe for skolen . I de 37 testskolene har lærerne gjennomført kurs for å innføre mer praktiske og varierte arbeidsmåter i regning, lesing, skriving og klasseledelse Studiet for deg som ønsker en praksisorientert mastergrad som er forankret i pedagogisk forskning. Søknadsfrist 15. april

NTNU Open: På vei mot en god og tidsaktuell skoleledelse

Oppstartsamling,for,skoleeiere,i,Veilederkorps,2016,7,2018, 8.#desember#2015,#Thon#Hotel#Arena,#Lillestrøm#!!!! Interesserti!!! Master'i'skoleledelse? organisatoriske endringene, samt muligheter og utfordringer i utøvelsen av skoleledelse i Helhetlig ledelse. For å ramme inn og besvare vår problemstilling, beskriver vi funn fra tidligere forskning Show simple item record På vei mot en god og tidsaktuell skoleledelse? En kvalitativ studie av rektorers og avdelingslederes oplevelser av skoleledelse i team Vis enkel innførsel På vei mot en god og tidsaktuell skoleledelse? En kvalitativ studie av rektorers og avdelingslederes opplevelser av skoleledelse i team NTNU Master i skoleledelse - Rektorutdanningen has 808 members. Informasjonsgruppe opprettet av faggruppe for Skoleutvikling og Utdanningsledelse ved..

et samspill mellom rektor og kontaktlærer - Skoleledelse

Masteroppgave - innsida

NTNU Trondheim - SKOLELEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Master i skoleledelse på NTNU - nå er det din tur! Av Eirik J. Irgens I uka som gikk hadde jeg gleden av å undervise sammen med Thomas Dahl på vårt deltidsstudium Master i skoleledelse her på NTNU i Trondheim. Thomas er en av mine dyktige kolleger i SKULE, faggruppen for Skoleutvikling og utdanningsledelse De andre storbyene satser langt mer på skoleledelse enn Trondheim. Spesielt Stavanger og Bergen har satset mye på å forbedre og øke ressursene til skoleledelse i de senere år. En fersk masteroppgave fra NTNU «Styrket skoleledelse for fremtiden English version: Grading scale Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Master i skoleledelse på NTNU - nå er det din tur! I uka som gikk hadde jeg gleden av å undervise sammen med Thomas Dahl på vårt deltidsstudium Master i skoleledelse her på NTNU i Trondheim. Thomas er en av mine dyktige kolleger i SKULE, faggruppen for Skoleutvikling og utdanningsledelse Å lede i fremtidens skole Skolens kjernevirksomhet er løst koblet til skolens formelle ledelsesstruktur. Det gjør at den skiller seg fra organisasjoner som i større grad kan styres gjennom relativt klare mål, forutsigbare prosedyrer og mer entydige forhold mellom årsak og virkning

God ledelse gir bedre lærere

Forskning på skoleledelse - Tre kunnskapsoppsummeringe

skoleledelse - Norsk skole Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF . Gemini.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora Kort sagt handler Skoleledelse om hvordan skoleledere kan arbeide godt og effektivt. Jon-Arild Johannessen er professor i kunnskapsledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet seksti internasjonale artikler og er medforfatter i ti bøker. Bjørn Olsen er siviløkonom med doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU,.

Skoleledelse. Som et ledd i rektorutdanningen jeg deltar på ved NTNU skal alle studentene opprette en blogg. Dette er mitt bidrag. Gå til innhold. Hjem; Refleksjon rundt forankring av endringsarbeid. Jeg startet høsten 2017 på den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU i Trondheim Ledelse i skolen handler både om hvordan rektor skal lede kollegiet og hvordan læreren skal lede klassen.Del 1 i boka handler om skoleledelse og består av tre kapitler om hvordan ledelse i skolen kan bidra til læring for alle i skolen. Bokas del 2 handle En takk også til medstudenter på masterstudiet i skoleledelse ved NTNU for godt følge i flere år - Trine Fåkvam, Hanne Hagby, Michael Hopstock, Sverre Halvard Aass og Tobias Andersen. Til slutt vil jeg takke undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien ved Institut Masteroppgave i skoleledelse, NTNU. Halstensen, S. (2016) Dialogsirkelen og innagerende atferd. En kvalitativ undersøkelse av læreres erfaring med dialogverksted som verktøy for å fremme gode relasjoner. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Karlsen, C.R. (2016 NTNU, PLU; Moholt. 2015-04-21 - 2015-04-21. Engvik, Gunnar. (2014) Betydning av nettverk for nyutdannede lærere i vgo, og Nyutdannede lærere og klasseledelse

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTNU

Redaktører er Roy-Asle Andreassen (Høgskulen i Volda), Eirik J. Irgens (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Einar M. Skaalvik (NTNU). LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Kravet til skoleledelse har sannsynligvis aldri vært så sterkt som i dag, og meningene om hva som kjennetegner kompetent ledelse, er flere enn noensinne Studieprogramrådene ved SU-fakultetet forholder seg til Mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor 12.12.2017, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU. Studieprogramråd. Oversikten nedenfor viser studieprogramleder og programrådsekretær for SU-fakultetets studieprogramråd. Oversikten er under oppdatering. Institutt for. Ingen ting er så praktisk som en god teori (Kurt Lewin) FØRST LITT OM TEORI OG PRAKSIS: Universitet, Per Morten Schiefloe fra NTNU/NTNU Samfunnsforskning, Jannecke Wiers-Jenssen fra NIFU, samt Utdanningsdirektoratet for konstruktive kommentarer til rapporten. Oslo/Trondheim, 3.2 Forskning på skoleledelse - noen fellestrekk og dominerende teorier.

Dette er en bok om skoleledelse, skrevet av ulike forfattere som har det til felles at de både kjenner skolen som organisasjon og arbeider med utdanning av sko Vår pris 455,-(portofritt). Denne boken tar for seg ulike aspekter ved skoleledelse og utfordringer skoleledere møter, som for eksempel skolens målstruktur, elevenes motivasjon, betydningen. Forskningsbasert kunnskap. Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen LES BAKGRUNN: - Tallene viser stor turnover.Det kan se ganske heftig ut. Det er gjort atskillige undersøkelser om hva skoleledere finner krevende i jobben.Svaret er selvsagt omfattende og inneholder mange momenter. I norsk sammenheng er det et forhold som har gått igjen i flere ti-år: Rektorene føler seg presset bort fra den oppgaven de selv synes er viktigst og som de helst vil bruke.

Fra oppgaveteksten til arbeidskrav 5: Husk også å poste et blogginnlegg med refleksjoner fra gruppediskusjonen 22.03 om forankring av endringsarbeid. På samling 4 i rektorutdanningen gjennomførte vi en gruppediskusjon om forankring av endringsarbeid. Vi skulle først presentere et vellykket endringsarbeid fra egen praksis for noen utenfor basisgruppa (som er den gruppa vi jobber mest. Dette er en bok om skoleledelse, skrevet av ulike forfattere som har det til felles at de både kjenner skolen som organisasjon og arbeider med utdanning av skoleledere. I 15 kapitler belyses ulike problemstillinger og utfordringer som ledere i skolen står midt oppe i, blant annet: - Utfordringer. Alle studietilbud går over tre semestre, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan innpasses i en mastergrad i skoleledelse. Oversikt over studietilbud finner du i Udirs studiekatalog. Studietilbudet er tilgjengelig fra 1. februar. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen I dette heftet behandles skoleledelse både på en forskningsbasert og en konkret måte Dette er et praktisk, brukervennlig hefte som gir veiledning i god skoleledelse, det vil si skoleledelse som fremmer elevenes læring. I tillegg presenterer heftet det vi med vitenskapelig sikkerhet vet om skoleledelse. Og endelig diskuteres det hva det vil si å ?vite? noe med sikkerhet om et så flytende.

Etter fire år med interessante studier i skoleledelse ved NTNU er jeg endelig der at masteroppgaven er ferdigstilt. Det har vært studieår med god plass til refleksjon og læring som har gitt meg ytterligere motivasjon til å fortsette jobben som skoleleder Master i skoleledelse NTNU 2014 Forord Min første jobb som lærer var som ufaglært spesialpedagog på et hjem for utviklingshemmede. Jeg ble rekruttert inn i jobben som dataansvarlig, og gikk raskt i gang med å etablere skoleavis. Elevene, som stort sett var godt voksne, var begeistret Master i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot deg som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring Anna Cecilia Rapp Pisa Pisa-undersøkelsene skoleledelse skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU sosiale ulikheter Utdanningspolitikk Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) Institutt for lærerutdannin

innovasjonsleder og førsteamanuensis i skoleledelse ved NTNU Rektor i Trondheims-skolen: Vi trenger en støttende ledelse fremfor styring og kontroll Kari Kristense NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; OsloMet; Treider Fagskoler; Universitetet i Bergen; Universitetet i Oslo; Universitetet i Sørøst-Norge NTNU - Stipendiat innen Skoleledelse (77695). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Publikasjoner fra CRIStin - NTNU [18994] Sammendrag. Vi diskuterer disse prosessene på skoleeier- og skoleledelsesnivå, og drøfter skoleledelse som en sentral faktor for å diskutere kvalitet i skolen Skoleledelse. Rektorutdanningen NTNU. Menu. Sosialt treff tirsdag 5. april. Tirsdag 5. april kl. 19 møtes vi på Frati. Frati er en italiensk restaurant som ligger i Kongens gate, rett overfor Trondheim Torg. Gi tilbakemelding om du kommer her. Velkommen NTNU Kursets tema er relevant for ph.d.-studenter og forskere som er opptatt av kunnskap og læring i skolen som organisasjon. Kompetent skoleledelse. (Red.: Andreassen, Irgens & Skaalvik) Trondheim: Tapir 2010. Enda litt mer om skoleledelse og skoleutvikling . Skoleledelse Bjørn Olsen er siviløkonom med doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU, og er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø. Skoleledelse. 9788245005813. Heftet - 2008 | Akademika.n

Det hamres og sages i en verkstedhall på Kuben, Oslos største videregående skole med rundt 1800 elever. Her jobber Lars Skaiaa, Trond Berg og Kjetil Hardal som faglærere. Ved siden av tar de videreutdanning ved NTNU Master i skoleledelse SKOLE6122 Ledelse og lederroller i skolen Aas, M. Ledelse av skoleutvikling.Oslo: Universitetesforlaget ( Kap 1, 2, 3 og 4) Emstad, A.B 2014 Skolevurdering.Et verktøy for ledelse, utvikling og læring i skolen Og nøkkelen til dette er igjen knyttet til god skoleledelse og lærerprofesjonalitet. Skolene blir stadig større og oppgavene mer komplekse, noe som krever stadig mer av ledelsen i forhold til tilrettelegging og organisering. Program for lærerutdanning NTNU 2013 innovasjonsleder og førsteamanuensis i skoleledelse ved NTNU Rektor i Trondheims-skolen: Vi trenger en støttende ledelse fremfor styring og kontroll Ottar Nes

Video: Skoleledelse (Betingelser for læring og ledelse i skolen

Skoleledelse (Skolen som organisasjon) Jon-Arild

Pris: 394,-. heftet, 2009. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Skoleledelse (ISBN 9788251923194) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Kravet til skoleledelse har sannsynligvis aldri vært så sterkt som i dag, og meningene om hva som kjennetegner kompetent ledelse, er flere enn noensinne. I denne antologien blir utfordringen tatt på alvor. Boka er strukturert i fire deler, etter Utdanningsdirektoratets kompetansemodell for den nye nasjonale rektorutdanningen. Artiklene gir et godt innblikk i hvilken betydning kompetent. eirikji@svt.ntnu.no 97706950 Hvis du vil lese en innføringsbok om hva profesjonsutdannede trenger å kunne i et organisert arbeidsliv: Irgens, E. J. (2007). Profesjon og organisasjon

Denne boken handler om hvordan god skoleledelse kan utvikles, og hvordan læreren kan forstå elevenes selvbilde og fremme deres personlige mestringsev Forfattere ha opphavsrett til artikkelen, men gir Acta Didactica Norge (ADNO) rett til første publisering av arbeidet, samtidig som artikkelen er lisensiert under en Creative Commons-lisens: CC BY-NC-ND 4.0. Lisensen tillater andre å dele arbeidet til ikke-kommersielle formål så lenge en erklæring om forfatterskap og første publikasjon i dette tidsskriftet inkluderes NTNUs campuser, eller universitetsområder, ligger fra 1. januar 2016 i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.Dette er et resultat av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund.Fra 1996, da NTNU ble opprettet, frem til fusjonen i 2016, lå alle universitetsområdene i Trondheim Skoleledelse Denne bloggen skal brukes til rektorstudiet ved NTNU som jeg studerer ved nå. Dette er et av arbeidskravene vi skal levere. torsdag 9. mai 2013. Nærvær - og belønning. Lenvik kommune deltar i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune med hovedtema sykefravær

Masteravhandling i skoleledelse NTNU 2012. Personalansvar. 20,9 % av informantene har personalansvar. I snitt har de ansvaret for 18,6 personer. Det å. ha personalansvar har en sterk, men ikke signifikant (t = 1.885, p > .05) sammenheng med. lysten til å bli pensjonist. Kontaktlærer. 43,5 % av respondentene var kontaktlærere Masteravhandling i skoleledelse NTNU 2012. KAPITTEL 3 FUNN OG DRØFTINGER. DESKRIPTIVE FUNN. OM INFORMANTENE. Mine informanter var alle ansatt i Nordland fylkeskommune som lærere. Av 136 utsendte. brev fikk jeg 69 svarbrev, samt 4 brev returnert med ukjent adresse. Av de 132 som hadd NTNU - Det skapende universitet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag

Masteravhandling i skoleledelse NTNU 2012. Ifølge Deci & Gagné (2005) er følelsen av kompetanse såvel som følelsen av å ha. autonomi og tilhørighet viktig for opplevelsen av indre motivasjon. Det er verdt å merke seg at følelsen av kompetanse alene ikke vil gi indre motivasjon. TILHØRIGHE Masteravhandling i skoleledelse NTNU 2012. Innholdsliste. Introduksjon..1. Bakgrunn for valg av oppgave.

Rektordebatten fortsetter: Vi trenger støttende ledelse

NTNU: Ingen skoleeksamener i høst 03. november 2020 - 18:10. Har bedt studenter hamstre Både lærere, elever og skoleledere har erfart mye som de tar med seg videre, og både lærere og skoleledelse uttrykker ønske om å videreutvikle sine praksiser NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fagmiljøet for skoleledelse har i dag tre professorer, to dosenter, to førsteamanuenser, en førstelektorer, en forsker, to universitetslektorer og to stipendiater

Hva skjer når universitet og skole samarbeiderMarit Grøndal - Rektor - Steinkjer kommune | LinkedIn

Vår pris 589,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Boka handler om hvordan man kan utvikle god skoleledelse og viser hvordan læreren kan forstå elevenes selvbilde og fremme deres personlige mestringsevne.. • TRE RAPPORTER: 1. Evaluering av piloten Skolebasert kompetanseutvikling (2013): Strekk i laget (1) 2. NIFUs delrapport 2 2015 Ungdomstrinn Samling 4 i rektorutdanningen er over og vi er nå kommet over halvveis i dette studiet. Vi begynner å bli godt kjent i basisgruppene og har god støtte i hverandre. Tema for denne samlingen var Ledelse av endring og utvikling, med underpunktene: Kunnskapsgrunnlag for endring Skolen i det digitale landskapet Modeller for endring Aksjonslæring Forankring av utviklingsprosjekte Masteravhandling i skoleledelse NTNU 2012. For å lykkes med disse oppgavene er det viktig at avdelingslederne er velfungerende i sin. jobb, at de lytter og støtter seniorene fremfor å kontrollere dem samt at de er raus med. verbal belønning når dette er på sin plass

God skoleledelse er avgjørende for at skolen skal være en spennende arbeidsplass for lærerne og et sted der elevene opplever læring. Formålet med denne boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet Skoleledelse. Som et ledd i rektorutdanningen jeg deltar på ved NTNU skal alle studentene opprette en blogg. Dette er mitt bidrag. Gå til innhold. Hjem; Evaluering etter samling 4 i rektorutdanningen. Skoleledelse Jon-Arild Johannessen, Bjørn Olsen (Heftet) Tips en venn 509 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 2-5 arbeidsdager Selges av Adlibris 4,2 / 5 med 2822 vurderinger..

Skoleledelse - betingelser for læring og ledelse i skolen

 1. Pris: 363,-. heftet, 2010. Midlertidig utsolgt. Kjøp boken Kompetent skoleledelse (ISBN 9788251924863) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 2. Skoleledelse. Handelshøyskolen BI har siden 2001 utviklet lederprogrammer innen skoleledelse for kommuner, fylkeskommune, KS og Utdanningsdirektoratet. Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør skoler til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom
 3. IKKE PÅ NTNU, NEI! I dette videoklippet er de nye studentene på modul 1 i Master i skoleledelse i full gang med å analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoretiske perspektiver: Utfordringer ved bruk av digitale verktøy, vurdering for læring, bedre gjennomføring, bruk av fellestid og mye mer. Si ikke at de mangler engasjement
 4. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Elevsentrert skoleledelse by Robinson, Viviane

 1. Kjøp Skoleledelse fra Bokklubber Dette er en bok om skoleledelse, skrevet av ulike forfattere som har det til felles at de både kjenner skolen som organisasjon og arbeider med utdanning av skoleledere. I 15 kapitler belyses ulike problemstillinger og utfordringer som ledere i skolen står midt oppe i, blant annet: - Utfordringer ved å være leder i en lærende skole - Skolens målstruktur.
 2. Barn som flyttes rundt av barnevernet, taper på skolen
 3. masteroppgave. Til daglig arbeider jeg. nå som rådgiver i utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Min masteroppgaves problemformulering er: Hvordan opplever rektor lederutfordringene ve
 4. Fagmiljøet underviser den nasjonale rektorutdanninga ved NTNU, det erfaringsbaserte masterstudiet i skoleledelse og annen videreutdanning. Forskningsaktiviteten er i stor grad rettet mot handlingsorientert kunnskap for utvikling av skole, utdanning og læring. Arbeidsområder: Undervisning og veiledning innen organisasjon og utdanningsledelse
 5. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Universitetslektor innen organisasjon og utdanningsledelse. Fagmiljøet for skoleledelse har i dag tre professorer, to dosenter, to førsteamanuenser, en førstelektorer, en forsker, to universitetslektorer og to stipendiater
 6. TORSDAG 10. november www.skoleledelse.no. 09.00 - 10.00 Registrering - kaffe/te. 10.00 - 10.10 Velkommen. 10.10 - 10.40 Hvordan skape Motivasjon - utvikle Mestring - og ta i bruk nye digitale Muligheter. Statsråd Kristin Halvorsen, Kunnskapsdepartementet. 10.40 - 11.20 Teknologibasert innovasjon i skolen: Noe å bite i for.
 7. Master i pedagogikk Innsikt i menneskers lærings- og kunnskapsprosesser blir stadig viktigere i vårt samfunn. På dette studiet får du kunnskap og kompetanse innen barnehageledelse, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid
Skoleutvikling og utdanningsledelse: Nettverk | UiT

Videreutdanning - Skolemiljø og ledelse - Studietilbud

 1. Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning Studieveiledning ved SU Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge
 2. Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon
 3. Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert
God skoleledelse gir bedre lærere

Skoleledelse Pocket Norli

 1. Rektorutdanning - Udi
 2. Eirik J. Irgens - Professor - NTNUs Master i skoleledelse ..
 3. Skoleleder - Wikipedi
 4. skoleledelse #vIKTi
 5. Kompetent skoleledelse Roy-Asle Andreassen mfl
 6. God skoleledelse gir bedre lærere - Gemini

Utdanningsledelse - Masterstudiu

 1. NTNU Master i skoleledelse - Rektorutdanningen Public
 2. SKOLELEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT - NTNU Trondhei
 3. Lærerbloggen: Gjesteblogg: Master i skoleledelse på NTNU
 4. Bedre ledelse gir bedre skole - Utdannin
 5. Karakterskalaen - Wiki - innsida
 6. Gruppearbeid på Master i skoleledelse NTNU - Facebook Watc
 7. Å lede i fremtidens skole - Utdannin
Medlemmer i ekspertgruppen – Ekspertgruppe for skolebidrag
 • Villmarksmesse 2018.
 • Frankfurter rundschau bestattungen.
 • Lokalaviser i norge.
 • Westertimke kaserne.
 • Yoga weinböhla.
 • Top 2017 spotify.
 • Tough viking göteborg 2018.
 • Tidløs jotun stue.
 • Mms samsung s7 edge.
 • Samfunnssikkerhet og miljø lønn.
 • Wohnung kaufen schöneberg provisionsfrei.
 • Tiny audio c11 bluetooth.
 • Plantar fascitt bekhterev.
 • Wg salzburg.
 • Word generator from letters.
 • Oslo korttidsleie rom og leiligheter til leie oslo.
 • Wohnungsbaugesellschaft emsland.
 • O2 metning kols.
 • Www msnbc com rachel.
 • Skatt på alminnelig inntekt 2017.
 • Milbenbisse behandeln.
 • Leute kennenlernen tipps.
 • Foreligger kryssord.
 • Fh bielefeld zulassungsbescheid.
 • Rødt belte karate.
 • Strikke hæl med magic loop.
 • Baumrind oppdragelsesstiler.
 • Land og strand grilstad marina.
 • Keramikk lillehammer.
 • Hip hop praterinsel.
 • Schichtzeiten porsche leipzig.
 • Bilkyrkogård ryd.
 • Vom og hundemat valp.
 • Canon pixma mg6650 pris.
 • Kart over japan.
 • Pop drop dab ella tekst.
 • Søtvierfamilien grønnsaker.
 • Når betales arbeidsgiveravgift.
 • Lotusblomst tattoo betydning.
 • Arkiverte meldinger iphone.
 • Kiwi sørlandsparken.