Home

Sivilingeniør opptakskrav

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. Opptakskrav Generell studiekompetanse og en realfagskombinasjon. Etter- og videreutdannin Tittelen sivilingeniør kan du derfor få innenfor ulike fagfelt. Varighet . Mastergrad 5 år. Opptakskrav . Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger. Hvordan lages denne listen? Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) Opptakskrav til Energi og milj Søknad om opptak til 5-årig master (sivilingeniør) sendes til Samordna opptak. Unntak . Frist for søknad om opptak for deg som søker på grunnlag av utenlandsk utdanning, IB, spesiell vurdering, realkompetanse eller ønsker tidlig opptak er 1. mars Opptakskrav. Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende. For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2 eller tilsvarende ; Undervisningen i alle grunnleggende kjemifag (også kjemifag for andre studieprogram) starter på et nivå tilsvarende.

Sivilingeniør utdanning

Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav: (R1+R2) og FYS1 (tidligere 3MX og 2FY) Karakterkrav 4 eller bedre i R2 (3MX). Se mer informasjon om matematikkrav for sivilingeniørstudiene Etter fullført treårig ingeniørutdanning oppnås graden bachelor i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanninger krever mastergrad i teknologi og er en femårig utdanning.. Ingeniørutdanningene kombinerer realfag og teknologifag og skal gi kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningene er yrkesrettede og programmene kvalifiserer til arbeid innenfor en rekke ulike bransjer Sivilingeniør (forkortet Siv.ing.) er en profesjon og en tidligere akademisk grad.Tittelen, som er beskyttet, betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole, gitt at graden inneholder en viss mengde studiepoeng i teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Det er to veier for å bli sivilingeniør

Søk opptak - Energi og miljø (Sivilingeniør/Master, 5 år

 1. Apper du bruker hver dag, som Spotify og Instagram, er basert på fysikk og matematikk som du lærer på Anvendt fysikk og matematikk. På studiet får du mulighet til å være med på utvikling av fremtidens teknologi
 2. Opptakskrav til grunnutdanninger og toårig master og høyere årstrinn NMBU.Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg. Her finner du en liste over kravkoder med beskrivelse av hva som skal til for å dekke dem. Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller fag fr
 3. Realfagskurs halvårig - opptakskrav Generell studiekompetanse eller fullført og bestått fagskoleutdanning i tekniske fag etter lov om fagskoler av 2003. Utdanningen må være normert til to års fulltidsutdanning og godkjent av Nokut. Mer informasjon om opptak og realfagskursene. Kilde: C
 4. st 180 sp omfang
 5. st. 25 studiepoeng i matematikk 20 studiepoeng i mekanikk, statikk eller andre konstruksjonstekniske emner; 7.5 studiepoeng i fysikk, fasthetslære, bygningsfysikk og/eller termodynamikk; 5 studiepoeng i statistik

Søk opptak - Nanoteknologi - sivilingeniør/masterprogram

Opptakskrav er en av følgende: 1) Generell studiekompetanse med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY) Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi - sivilingeniør. Dette sier studentene. Even Gjelsås Energiingeniør, AF Gruppen. Automatisering og elektronikkdesign, Y-veien - opptakskrav Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve eller relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev. Søknad: via lokalt opptak. Søknadsfrist: 15. april Energi (sivilingeniør), master, 5 år Verda står ovanfor tøffe klimautfordringar og energisituasjonen i verda er i rask endring. Korleis kan energiforsyning og energibruk bli lagt om, slik at vi klarer å halde oss under 2-gradersgrensa for global oppvarming - samstundes som vi skal imøtegå eit stadig veksande energibehov Opptakskrav SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1.. Antall studieplasser 10 studieplasser per år. Poenggrenser høst 2019 Studietilbudet er nytt fra høsten 2020. Realkompetanse Det kan søkes opptak basert på realkompetanse, men det spesielle opptakskravet (R1+R2 og Fysikk 1) kan ikke realkompetansevurderes. Spesielle opptakskrav som gjelder ordinære søkere.

Opptak - Industriell økonomi og teknologiledelse - Master

 1. Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarbeid. Fredag 6.11. bl..
 2. Maskiningeniør - opptakskrav Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. Søknad: via Samordna opptak. Søknadsfrist: 15. april
 3. Opptakskrav og poengberegning . Poengberegning i lokalt opptak Yrkestittelen sivilingeniør er derimot en beskyttet tittel. Du må ha studert teknologi tilsvarende en femårig mastergrad, for å bli sivilingeniør, men ikke alle mastere gir deg denne tittelen

Ingeniør utdanning

 1. Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål Bakgrunn Kunnskapsdepartementet, KD, meddelte i brev av 21. desember 2015 at forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) § 70 er blitt endret
 2. Spesielle opptakskrav. Flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Les mer om spesielle opptakskrav og sjekk hvilke krav som gjelder for studiet du skal søke.. Har du ikke generell studiekompetanse
 3. Med sivilingeniør havbruk og sjømat får du innsikt i fiskehelse og havbruksteknologi. Studiet gir deg òg kunnskap om økonomi, leiing og jus

Sivilingeniør - Wikipedi

Studier og kurs Søknad og opptak. Her får du informasjon om søknadsprosessen, hvilke opptakskrav de ulike studiene og kursene har, behandlingstid, utmelding, stipend samt svar på spørsmål vi ofte får om søkeprosessen Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle. For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet. Du må ha riktig fagbakrunn og du må kunne undervise i. 43 Opptakskrav. De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på modul B, er: - personer med byggteknisk utdannelse som ingeniør fra høgskole (bachelorgrad), sivilingeniør eller sivilarkitekt (mastergrad) - personer med teknisk fagskole eller mesterbrev innen byggfagen Ingeniør er en yrkestittel som brukes av de som har høyere teknisk utdannelse i ingeniørfag, eller som gjennom studium og praktisk arbeid har skaffet seg tekniske og allmenne kunnskaper slik at de kan sidestilles med disse. Ingeniør som yrkestittel er først kjent fra 1500-tallet i Italia og Spania. I motsetning til sivilingeniør og høgskoleingeniør er betegnelsen ingeniør ikke en.

Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi kan du være med å utvikle fremtidens løsninger på våre utfordringer innen energi, klima og miljø. Søk her Oppbygging Opptakskrav Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MEDISINSK TEKNOLOGI - SIVILINGENIØR (5-årig master).Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 47 relaterte studier til utdanningen MEDISINSK TEKNOLOGI - SIVILINGENIØR (5-årig master) Opptakskrav. Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse. Spesielle opptakskrav: Matematikk R1+R2 og fysikk 1. Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene er. bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller; toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) elle Opptakskrav varierer veldig mellom ulike land og til og med universiteter. Se våre land- og fagsider for mer informasjon. Du vil også finne spesifikk informasjon på lærestedets hjemmeside under entry requirements (eller tilsvarende). Godkjenning. Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdanning fra utlandet

Marin teknikk - Masterprogram (Sivilingeniør) - 5-årig

Poenggrenser - Samordna oppta

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør | Norges

Norges Handelshøyskole er blant Europas ledende handelshøyskoler innen økonomisk-administrative fag og driver forskning på internasjonalt t Opptakskrav og poengberegning . Poengberegning i lokalt opptak Som ferdig utdannet ingeniør/sivilingeniør har du kompetanse samfunnet har stor bruk for. Dersom du har yrkesfaglig utdanning kan du søke deg inn via forkurs. Har du relevant fagbrev,. Vær oppmerksom på at endringer i opptakskrav kan forekomme. Industriell økonomi og teknologiledelse, sivilingeniør Master 2 år Grimstad. Bygg, sivilingeniør Master 2 år Grimstad Forutsetninger for opptak Multimedia and Educational Technology Master 2 år Grimstad Forutsetninger for opptak.

Søknadsfrist og opptak - Medisin (profesjon

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SIVILINGENIØR - BYGG (Master).Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 125 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen SIVILINGENIØR - BYGG (Master) Opptakskrav. MARTE: generell studiekompetanse eller annen teknisk utdanning Poenggrenser ved forrige opptak: 42.2 Ordinær kvote Heltid Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Les mer om ordinær kvote.

Miljøfysikk og fornybar energi - sivilingeniør | NMBU

Medisinsk teknologi (sivilingeniør), master, 5 år

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + SIVING. Gradsnavn: Master i teknologi/sivilingeniør. Application code: 186 814. Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk ikke spesielle opptakskrav innen realfag. Integrert masterstudium i teknologiske fag (Sivilingeniør)* Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og Fysikk 1 (NTNU har karakterkrav: minimum karakteren 4 i R2) 3-årig Ingeniørutdanning (Høgskoleingeniør)* Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og Fysikk Høyest opptakskrav i Tromsø HØYE KRAV: For å studere sykepleie i Tromsø, kreves det 56,6 konkurransepoeng ved hovedopptaket i år. Det er høyest i landet Opptakskrav SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1. Antall studieplasser 21 studieplasser per år. Poenggrenser høst 2019 Alle ordinær kvote Alle førstegangsvitnemål. Realkompetanse Det kan søkes opptak basert på realkompetanse, men det spesielle opptakskravet (R1+R2 og Fysikk 1) kan ikke realkompetansevurderes

Opptakskrav og søknadsprosess. Opptakskravene varierer fra lærested til lærested og mellom de ulike programmene, men ofte stilles det krav om matte og realfag. Oppsøk universitetets nettsider for nærmere informasjon om opptakskrav. Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Utvekslingssemester 5. semester Opplegg for utvekslingen I 5. semester på bachelorprogrammet for ingeniørfag - maskin er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen maskin, og disse må være godkjente før du reiser ut ikke spesielle opptakskrav innen realfag. Integrert masterstudium i teknologiske fag (Sivilingeniør)* Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 (NTNU har karakterkrav: minimum karakteren 4 i R2) 3-årig Ingeniørutdanning (Høgskoleingeniør)* Matematikk R1 + R2 og Fysikk

Utenlandsopphold - Marin teknikk - Masterprogram

Sivilingeniør Merk at sivilingeniør er en norsk tittel og de aller fleste i Storbritannia har ikke hørt om denne. Denne tittelen er også utgått i Norge. I Norge tilsvarer sivilingeniør rett og slett en mastergrad innenfor ingeniørfeltet. Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav. Integrert bygningsteknologi, sivilingeniør - master Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og VVS/energiteknikk eller lignende med minst 25 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng statistikk og 7,5 studiepoeng fysikk Har du interesse for teknologi og data? Ønsker du å være med å påvirke framtidas teknologiske utvikling? Studer informatikk på UiT Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no. Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan: Masterstudium i energi og miljø i bygg, heltid eller Masterstudium i energi og miljø i bygg, deltid (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan Kunnskap om datamaskiner bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer! Søk informatikk på Ui

Siviløkonom B

Energi, klima og miljø, sivilingeniør - master Er du interessert i å være med på å utvikle framtidens energiløsninger? Eller lære mer om hvordan vi kan overvåke klimaendringene? Dette studiet vil gi deg kompetanse som gjør at du kan være med på å forme framtidens teknologi. Ved å studere i Tromsø. SIVILINGENIØR - RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY AND SAFETY (RAMS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master SIVILINGENIØR - TEKNISK GEOFAG: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master SIVILINGENIØR - URBAN ECOLOGICAL. Informatikk, sivilingeniør - master Vær med å form den teknologiske framtida - studer informatikk! Informatikk muliggjør mye av det vi gjør i hverdagen, og mye av det vi omringer oss med i dag er informatikk Samordna opptak > Opptakskrav og poeng > Poenggrenser tidligere år; Kontakt Søkertall. Om Samordna opptak Ofte stilte spørsmål Personvernerklæring. Ansvarlig for denne siden. Samordna opptak. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, opptakstall etter hovedopptaket, suppleringsopptaket i juli og foreløpig sluttstatistikk i november. Se informasjonsplan for offentliggjøring av tall

Datateknologi - masterprogram/sivilingeniør - 2-årig

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje Opptakskrav: Generel studiekompetanse + SIVING. Gradsnavn: Master i teknologi/sivilingeniør. Application code: 186 769. Tidlig i første semester besøker du Fakken Vindpark på Vannøya. Du får høre foredrag fra bedrifter, du får mer informasjon om studiet og hvilke muligheter utdanningen gir SVAR: Hei Når du skal søke opptak til høyere utdanning må du dekke kravet til generell studiekompetanse. Noen studier har også spesielle opptakskrav. Disse må også dekkes for at du skal være k..

Opptakskrav NMB

Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi o.l.) forsker, gir råd og planlegger kommersielle metoder for utvinning av mineraler, olje og gass. Vider Forskrift om studier ved NTNU. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav Opptakskrav: Det er ingen opptakskrav for deltakelse på kursene. Gjennomføring: Kursene holdes på Handelshøyskolen BI - campus Stavanger hvis ikke annet kurssted er oppgitt. Alle RVK kurs går over to dager, fra 09:00 til 16:00. NB! Kursdeltakere må ta med pc eller nettbrett for tilgang til forskriftene på nett. Se forskriftene her 3. For land med sentralt regulert doktorgrad og alternative opptakskrav til doktorgraden - Lengden på doktorgradsutdanningen sammen med forutgående høyere utdanning må ha et samlet studieløp på åtte (8) år. 4. For land der GSU-kravet er ett (1) eller to (2) års høyere utdanning i tillegg til videregående skol Les denne saken på UiOs nettsider. Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Opptakskrav - Realfagskurs halvårig - Ingeniør og

Beskytta Tittel. På Ingeniør står det at sivilingeniør er en beskyttet tittel, her står det at den ikke er det, hvem er rett.. Står også her at sivilingeniør er beskyttet Dinside.no Beskyttede Titler--MobiusX 9. apr 2008 kl. 21:48 (CEST) Den halvveis troverdige kilden forskning.no meldte i 2002 at beskyttelsen forsvant. Jeg skulle imidlertid gjerne likt å se en nyere kilde, siden. NTNU kan gi sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål, dvs. i tillegg til graden master. Dette gjelder for masterprogram (også internasjonale) som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets (UHR) vilkår til opptakskrav og fagsammensetning

Maskin, prosess- og produktutvikling - sivilingeniør NMB

For sivilingeniør kreves videre to års allsidig praksis som sivilingeniør ved heisinstallasjonsvirksomhet. For ingeniør (ingeniørhøyskole) kreves: Fagskolene har i deres opptakskrav at man skal ha bestått fagprøven, men om det blir fulgt opp likt over hele landet er en annen sak Opptakskrav for årsstudium i Makeup, maske og hår finner du her. Årsstudium i Musikkproduksjon har opptaksprøve. Politiattest for søkere til helsefag. Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-9 . Samordna opptak > Opptakskrav og poeng > Poenggrenser tidligere år; Kontakt Søkertall Treningsforum er Norges største side om trening og kosthold for alt om kraftsport, som bodybuilding, fitness, strongman og styrkeløft. Daglige artikler og oppdatert informasjon Biovitenskap opptakskrav. Biovitenskap er biologi og molekylærbiologi.Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom Opptakskrav til grunnutdanninger og toårig master og høyere årstrinn NMBU. Desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag fra Hist Trondheim. Ingeniørutdanning - deltid. Høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag (2-årig ingeniørutdanning over 3 år) tilbys i samarbeid med Norsk Industr

Bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør - OsloMe

Gradsnavn: Master i teknologi/sivilingeniør Opptakskrav: Generell studiekompetanse + SIVING Søknadsfrist: 15. april Søknadskode: 186 953 Beskrivelse av studiet Studiet passer for deg som interessert i fysikk og matematikk, og som ønsker å arbeide med avansert teknologi Opptakskrav. HING (A-vei): generell studiekompetanse med ekstra krav til matte og fysikk Poenggrenser ved forrige opptak: Alle Ordinær kvote Heltid Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Les mer om ordinær kvote. Sivilingeniør og ingeniør er yrkestittelen på mennesker med teknologisk høyere utdanning. Det er få utdanninger som gir deg så mange muligheter som teknologisk utdanning. Ingeniørstudier er det mest allsidige du kan ta, og leder til kreative og varierte jobber i en rekke bransjer

Master / Teknologi (sivilingeniør) - Geomatikk - Kart

Kunstig intelligens, sivilingeniør - Universitetet i Agde

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Utvekslingssemester 5. semester Opplegg for utvekslingen I 5. semester på bachelorprogrammet i datateknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut Introduction to Norwegian Introduction to Norwegian 2 FlexPhil Dangerous Questions: Why Academic Freedom Matters What Works: Promising Practices in International Development Music Moves: Why Does Music Make You Move. Søk på flere studier enn du egentlig vil i tilfelle du ikke kommer inn på førstevalget. Slik unngår du å komme i en ubehagelig situasjon Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi (sivilingeniør) hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet. Opptakskrav til toårig masterprogram i teknolog Sivilingeniør er en profesjon og en tidligere akademisk grad. Tittelen, som er beskyttet,[1] betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole, gitt at graden inneholder en viss mengde studiepoeng i teknologiske eller naturvitenskapelige fag.[2] Det er to veier for å bli sivilingeniør

Elektro, Y-vei - Bachelor i ingeniørfag - Ingeniør ogVann- og miljøteknikk - teknologi (sivilingeniør) - masterKjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - masterIndustriell økonomi - Toårig master i teknologi (siv

(8) Internasjonale masterprogram som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets vilkår til opptakskrav og fagsammensetning, gir den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på vitnemålet fra det tidspunktet rektor fastsetter Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse ENKELTE HELSE- OG VETERINÆRFAG INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG Arkitektutdanning ved NTNU Arkitektutdanning ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitektskole ARKITEKTUR OG TEKNOLOGISKE FAG Integrert masterstudium i teknologiske fag (Sivilingeniør) Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Utvekslingssemester 5. semester Opplegg for utvekslingen I 5. semester på bachelorprogrammet i geovitenskap er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut

 • Agnar hagen as oslo.
 • Song key generator.
 • Die moldau mit kindern erarbeiten.
 • Kosmetolog trondheim.
 • Ayurvedisk kosthold.
 • Norwegians in colorado.
 • Høydeskrekk i fjellet.
 • Salma hayek.
 • Wok szechuan.
 • Svalbard treaty.
 • Pop drop dab ella tekst.
 • Eiserne regatta 2017.
 • Oliver namnsdag.
 • Sløvsinn kryssord.
 • Hypoglykämie.
 • Fastlege løten.
 • Cowboy und indianer dekoration.
 • Svalbard treaty.
 • Bms coach wife.
 • Sminketips 2017.
 • Mozart sanger.
 • Vann former landskapet.
 • Melbourne map.
 • Ämter bamberg.
 • Til min kjære sønn.
 • Femei sibiu pret.
 • Köpa rabarber planta.
 • Golf 3 cabrio joker ausstattung.
 • Hurtigløp på skøyter under de olympiske vinterleker 2018 resultater.
 • John brungot marte hovig.
 • Soccer ball.
 • Ansatte avisa nordland.
 • Slaget om atlanterhavet.
 • Muffins bilder zum ausdrucken.
 • Neubau mietwohnung linz.
 • Krav til brakke på byggeplass.
 • Untermietvertrag muster für jobcenter.
 • Suche küchenstudio.
 • Muttizettel ohne ausweiskopie der eltern.
 • Førerkort minibuss bergen.
 • Punkte flensburg abfragen.