Home

Ja til mobil på skolen

Install - No

La elevene bruke mobilen! - Ytring - NR

Politikere fokuserer på dette problemet, og i 2014 engasjerte flere partier seg for at skolene ikke kunne nekte elevene å sykle til skolen. Skolen din må forholde seg til en regel i ordensreglementet. Faktisk må alle skoler i Norge forholde seg til et ordensreglement, dette står oppført i den norske opplæringsloven under §2-9 Mobil skaper bedre læring. Men det finnes også forskning som viser at mobiltelefoner kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø. Forskning har for eksempel vist at elever i videregående skoler ofte bruker smarttelefonen sin til egen læring. På smarttelefonen kan elevene søke etter informasjon om noe de ikke forstår eller ikke vet På mobil er de i stadig interaksjon med hverandre, gjerne på venne-, klasse- og skolenivå. De lager private grupper på Viber, Snap og Instagram. De publiserer bilder, skaper møtepunkter på fritiden og deler tanker og opplevelser med hverandre

Om mobilbruk i skolen - fra en som er for, og en som er

Færre elever blir mobbet - Norge - Klar Tale

Med mobil på skolen har du også mulighet til å kommunisere med andre på skolen. Hvis skolen er stor, kan det være vanskelig å finne ut hvor andre er, og derfor blir det ikke lett å gjøre noe sammen i pausene på skolen. Det er viktig at folk er sosiale. Mobilen fungerer også fint hvis du må sjekke klokken Mye av dette skjer på fritiden, ikke fra mobilbruk i skoletida. Mobil og nettbrett er så vesentlige i barn og unges hverdag at det bør ha en plass i skolen. Elever må bli bevisstgjort teknologiens fordeler og ulemper og lære god bruk. Foreldrene må ta ansvar og søke hjelp og råd, og ikke minst snakke med barn og skole

Vi mener at det må være opp til lærerne og ledelsen på skolen å avgjøre om elevene får bruke mobil på skolen. Det er naturlig at det avgjøres i samråd med elevråd og foreldreutvalg. Du har rett til eit godt fysisk miljø på skolen. Det betyr at skolen skal vere bygd og halden i stand slik at det ikkje er usunt for deg å vere der. Dersom for eksempel lufta i klasserommet er for tett, det er sopp i veggane på skolen eller det er for varmt eller for kaldt, kan det både vere farleg for helsa og føre til at du ikkje klarer å konsentrere deg og lære skikkeleg Noen skoler har også innført mobilfrie soner, noe som gjør at elevene faktisk må ta stilling til egen mobilbruk. En viktig oppgave for skolen er å bevisstgjøre elevene på at de faktisk har. Advarer mot mobilforbud på skolen. Stadig flere skoler innfører totalforbud mot mobilbruk. Det kan være en dårlig idé, mener foreldreutvalg og Barnevakten Se hva elevene på Frydenlund skole mener - Vi har valgt å si ja til mobiltelefon innenfor 5-7 klasse Er det greit at barn helt ned til førsteklasse bruker mobil i skolen,.

SVAR: Hei, flott at du tar kontakt! Det er læreren som bestemmer hvordan undervisningen skal gjennomføres, og det er mange måter å bruke mobilen på dersom læreren er villig til dette. De vanligs.. Over hele landet har det blitt ganske vanlig at skoler forbyr mobiltelefonbruk på skolen - enkelte skoler går enda lenger og forbyr elevene å fysisk ta med mobiltelefoner på skolen. Ordensreglementet for grunnskolen i Levanger slår fast at «Mobiltelefon, mp3-spiller eller lignende skal ikke bringes med til skolen om ikke annet er bestemt» Men på en annen side burde ikke elevene ha med mobilen på skolen på grunn av at uten mobilen blir elevene mer sosiale. I Pangea er man nødt til å snakke sammen, uten mobil. Elevene må finne nye samtaleemner og blir tvunget til å kommunisere på en helt annen måte. Dette blir en utfordring for mange, som fører til noe positivt Ja til (pedagogisk) bruk av mobil på skolen! 02.09.09 evabra IKT i skolen 11 kommentarer. Well informed people know it is impossible to transmit the voice over wires and that were it possible to do so, the thing would be of no practical value. - Editorial in the Boston Post, 1865

Uncategorized | christinasstudentblogg

Flere skoler i Norge har allerede innført mobilforbud i skoletiden. I noen tilfeller fordi mobiltelefonen er blitt brukt til mobbing og utfrysing av enkeltelever JA. Nei. Lagre innstillinger. Som abonnent på Klar Tale får du: Blir bedre uten mobil på skolen Elever gjør det mye bedre på skolen uten mobiltelefonen i klasserommet. Jeg merker det svært godt på elevenes evne til å konsentrere seg, sier lærer Olav Tjelle til avisa Mobbing på nett, såkalt digital mobbing, er en av de store utfordringene skolen står overfor. I en elevundersøkelse gjennomført på grunnskole og videregående skole i 2012, sier 60.000 elever at de blir mobbet. Hele syv prosent sier at de blir utsatt for digital mobbing to til tre ganger i måneden Hey! Jeg har et spørsmål om skolen jeg går på nå. I dag kom læreren med et mobilhotel som vi måtte legge mobilene i starten av timen og kunne ta de tilbake i slutten. Jeg lurer på om skolen har lov til dette? Jeg VET at IKKE ALLE klasser har dette (på min skole), jeg har spurt rundt 6 andre klasser og ingen har dette. Det står i reglemagnet at det ikke er lov å bruke mobil i timen.

Frukt i skolen - Ja, det lønner seg å bestille frukten fra

På noen skoler må eleven levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, og får den tilbake når de skal hjem. På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden. Dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen, kan skolen ta mobilen fra eleven, dersom det står i ordensreglementet Det er en realitet skolen ikke ser ut til å ta innover seg. Barna lærer IKT hjemme, men de burde lære det på skolen. IKT i skolen er i dag på mange måter en mangelvare. Det er lysglimt å spore, men IKT er på mange måter først og fremst et fag på skolen, og ikke integrert som en del av læringsplattformen

Eksempelvis skriver Marienlyst skole i Oslo på sine nettsider at de oppfordrer elevene om å legge dyrebare ting igjen hjemme, og benytte skolens låsbare skap. De oppfordrer dessuten til å spørre læreren om å oppbevare verdigjenstander, når det er nødvendig å ha disse med seg på skolen Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det.Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å ta mobiltelefoner og andre gjenstander som skolereglene sier ikke skal brukes Det viser seg at forbud, slik det er vedtatt i Frankrike, ikke egentlig er generelt forbud, men et forbud mot bruk som ikke er autorisert av lærer. Mange skoler har allerede kommet fram til løsninger på denne utfordringen som de mener fungerer godt. Men det er viktig å innrømme at dette er komplisert. Mange hensyn skal tas kan skolen min nekte meg å ta med mobiltelefon på skolen? Altså la den ligge hjemme. Min skole har ikke gjort det, men jeg bare lurer på om de kan. Det finnes jo forskning på at å la mobilen ligge i et annet rom styrker konsentrasjonen, men når jeg da skal ta bussen hjem, eller gå rett til en veninne har jeg ikke mobilen. Skal man for.eks. mpøte noen rett etter skolen ett ikke.

Nei til mobilfri skole. Jeg mener vi må kunne bruke mobil på skolen. Vi bruker mobilen til å oversette, og vi trenger mobilen for å finne informasjon på Google i forskjellige fag. Noen har barn i barnehagen, og det hender at barnehagen ringer til foreldrene. Kanskje barna er syke eller barna trenger noe. Kanskje barna trenger mammaen sin Ja til mobilforbud i skolen! Publisert tirsdag 14. august 2018 - 02:00 Sist oppdatert tirsdag 14. august 2018 - 02:00. Kannik skole i Stavanger har lagt ned forbud mot bruk av mobiltelefoner, kunne vi lese i Klassekampen 6. august. Det er klokt. Vi bør lytte til de som har skoene på

Det kan skolene ikke, sier han, og peker på flere tilfeller der han mener at skoler har gått for langt, om skoler som har forbudt elevene å kysse, og å gå med bare mager. Råder til gjennomgan Det er litt urettferdig at det er lov å bruke mobil på vår skole, men ikke på andre. Det burde være likt for alle, sier elever ved Gulset ungdomsskole til NRK. Men det er langt fra likt for alle

Mobilbruk og ordensreglement - Udi

Mobil-forbud ga bedre karakterer. Elever som ikke får bruke mobilen på skolen, får bedre resultater på eksamen. En ny studie gir næring til tilhengere av mobilforbud på norske skoler Dette tilsier i følge NAV at datautstyr, herunder også PC, er å anse som et læremiddel som skolen er ansvarlig for å skaffe til veie til bruk både på skolen og i skolesituasjonen hjemme. NAV viser bl.a. til sine retningslinjer til folketrygdloven § 10-7, der det bl.a. står a

I juli kan du logge inn på Vigo.no og sjekke hvilket utdanningsprogram og skole du har kommet inn på. Hvis du er usikker på akkurat hvilken dato inntaket er klart i ditt fylke, ta kontakt med inntakskontoret.Dette gjelder også om du ikke får til å logge inn, eller du ikke finner noe svar inne på Vigo.no.Du får uansett sms eller e-post så snart inntaket er klart Mange var skeptiske til om det var en god idé, men fikk ofte til svar at det første skoleåret skulle inneholde mye lek. Det kan diskuteres om det skjedde, og med kunnskapsløftet i 2006 kan det se ut som at mye av leken i skolen forsvant. En undersøkelse viser at på de fleste skoler ble det brukt mindre enn 30 minutter på lek i løpet dagen - Det er et bra signal at skolen skal være et sted for studier og ikke for å bruke mobil og være på nett hele dagen, Regjeringa har overlatt til skolene å bestemme 17:07 Ja til 18. Det betyr at skolen også kan ha et ansvar og må forholde seg til mobbing som skjer på nett og i sosiale medier, selv om dette skjer utenom skoletid. Digitale krenkelser skal, som andre saker, løses på samme måte som andre mobbesaker tas tak i ved å følge med, gripe inn, varsle, undersøke saken og sette inn egnede tiltak

Mobil på skolen? Dette er dine rettigheter! - Elevmedvirknin

Mobilforbud i skolen: Hva sier forskningen

Mobilfri skole: • 74 prosent svarer «ja», 21 prosent svarer «nei» og 5 prosent svarer «vet ikke» til et nasjonalt mobilforbud i skolen. • Spørsmålet er: «Frankrike har innført et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen, med unntak for når læreren vil bruke mobil i undervisningen Ja, til mer gym i skolen! Trenger hjelp til å finne gode argumenter for hvorfor det burde være mer gym i skolen, dette gjelder da kanskje mest for barne- og ungdomsskolen. Så har du noen gode argumenter vil jeg gjerne høre dem. Takk! Var ikke sikker på hvor denne skulle postes så ikke drep meg Der kan dere beskrive hva som har skjedd og be skolen om å erstatte skaden. Hvis de har en grunn til å ikke gi deg erstatning, så be om en skriftlig begrunnelse på det. Du kan lese mer om lover og regler som gjelder for mobilbruk i skolen på våre nettsider: Mobil på skolen. Håper du fikk svar på spørsmålet ditt. Hilsen oss hos.

Hvorfor skal vi ha et mobilforbud i skolen

Mobilforbud i skolen - Kan skolen nekte deg å bruke mobilen

 1. Solvang ungdomsskole mottar elever fra Drengsrud og Jansløkka barneskoler. Skolen er svært full, men dersom det er plass hos oss, er det også mulighet for elever fra andre barneskoler å søke seg inn her. Fakta om skolen. Fakta og resultater om skolen finner du på Skoleporten
 2. Stortinget sier ja til narkorazziaer på skolene Diskusjon Stortinget sier ja til narkorazziaer på skolene - Side 2 - freak.no Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 3. Elvran skole. Elvran skolen ligger ca. 17 km fra Stjørdal sentrum ved fylkesvei 705 og har høsten 2019 ca 40 elever. Vi er en fådelt skole der 1.-2., 3.-4. og 5.-7.trinn går sammen. Vi ligger landlig til og har fantastiske uteområder med både skog og sjø i nærheten. Vi har til og med en alpinbakke rett ved kunstgressbanen vår
 4. Fordi skolene ikke tilbyr skolemat, forutsettes det at elevene har med seg egne matpakker til skolen, som som oftest består av brødskiver. Undersøkelser viser imidlertid at fler og fler skoleelever kaster matpakken, for heller å kjøpe seg et usunt alternativ på butikken, som for eksempel skoleboller og kebab

Finn mer faktainformasjon om skolen på Skoleporten. Skole og utdanning Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss Mobil: 467 90 550, E-post: Snarveier. Innsyn i postlister; Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til Hvalstad skole har 350 elever, 202 av disse går på SFO og vi er 62 ansatte. Vi har en spesialavdeling med 10 elever. Hvalstad skole ligger i Asker kommune i naturskjønne omgivelser. Skolen har fantastiske turområder som vi stadig benytter oss av. Skolen ble åpnet høsten 1999. Skolen er en lærende organisasjon og i stadig utvikling Jeg sa tidlig til ungene at jeg anbefaler hva de bør ha på seg, har de det ikke og blir syke så har jeg null symptati med de og å være hjemme fra skolen er uaktuelt. Dette skjedde vel en gang med begge, før de begynte tok hintet st muttern har litt rett Bondi skole er en tre-parallell barneskole som utmerker seg ved å være en moderne skole med lyse baser/klasserom og gode arbeidsforhold for elever og ansatte. Vi er en PALS-skole, og har vært det siden 2011. Bondi skole sin visjon er et godt sted å være og et godt sted å lære Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du er tatt inn til. I noen fylker kan du velge å stå på venteliste til bare noen av dine høyere ønsker, i andre fylker må du stå på venteliste til alle dine høyere ønsker. Tilbud om ventelisteplass. Svarer du ja, blir du stående på venteliste

Mobilbruk i skolen - V

Til det trenger vi flere skoler som våger være leksefri, og et systematisk blikk på utviklingen i disse skolene. Om leksefrihet var normen, ville vi bedt om overveiende gode grunner til å. Forrige uke leste jeg John Glenn Robertsen sitt innlegg om mobil på skolen, og fikk lyst til å skrive litt om det. Jeg gikk på skolen som Robertsen er lærer på og kjenner ham godt.Vil si at jeg er enig med ham i det han skriver. Jeg måtte bytte skole på grunn av flytting for et halvt år siden, og jeg tror at hvis det hadde vært lov med telefon på skolen, hadde jeg kanskje ikke fått. Helsedirektoratet anbefaler at skolene setter av minst 20 minutter til å spise lunsj. Tid til håndvask, å stå i kø, opprydning og andre aktiviteter, skal komme utenom disse 20 minuttene. God nok tid til å spise og felles måltider bidrar positivt til både elevens helse og sosiale miljø på skolen VI har fått retningslinjer fra UDIR ang. kartlegging av elever som må ha et skoletilbud i en nedstengingVI ber dere derfor melde fra til skolen om dette er en aktuell problemstilling hos dere. Skriv navn på barn, hvilken klasse og foreldre med mailadresse og telefon. Sendes til: Storoya.skole@baerum.kommune.no Se retningslinjene under

Skolen med Ipad til alle - Aftenposte

 1. Smartklokkene til barn er ikke bare en enkel mobil. Den er i tillegg utstyrt med GPS, som lar deg se hvor barnet befinner seg. Slik kan du følge med på om barna har kommet seg trygt hjem fra skolen, eller fortsatt er på besøk hos venner
 2. Ja, så lenge de ber andre barn fra samme kohort. De sa på pressekonferansen i dag at barn som er i samme kohort i barnehage og skole også kan omgås på fritiden, de kan feire bursdag, ha halloweenparty osv som vanlig
 3. Skatval skole. Skatval skole er en barneskole med 260 elever og 40 ansatte, og skolen ligger i landlige omgivelser 1 mil nord for Stjørdal. Hver dag jobber vi for at skolen skal ha et arbeids- og læringsmiljø preget av trygghet, trivsel og tilhørighet, som skal gi hver enkelt de beste muligheter for læring og personlig utvikling
 4. ister Ja, eg er kanskje einig med at norskfaget er krevjande, det er tre karakterar på like mange timar som i fag med ein karakter. Men eg tviler på at det blir lettare ved å fjerne karakteren i sidemål
 5. Skolen består av to ulike skolebygninger med 1-4. trinn og 5-10.trinn i hvert sitt bygg. Vi tilbyr skolefritidsordning til alle elever fra 1-4. trinn. Rørvik skole er en PALS skole, der lærere og ledelse fokus på å øve og oppmuntre elevene til ønsket atferd i og utenfor klasserommet, et arbeid man kan se positive resultater av

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom. Se også . Alarmtelefonen for Barn og unge 116 111 ; ung.no ; Helsestasjon for ungdom - hjemmeside, de har også en egen facebook-side - Heldigvis, sier Arne Tjelle, rektor ved Fræna videregående. Etter fire dager med hjemmeskole for elevene er de tilbake på skolen fredag Haraldreina skole. Haraldreina skole ligger ca. 2 km øst for sentrum og er en 1-7 skole med 122 elever. Våre elever skal over til Halsen ungdomsskole sammen med elevene fra Lånke, Skatval og Elvran skoler. Vi har fokus på læringsmiljø og relasjonskompetanse for å skape en skole til beste for elevenes læring og utvikling I november 2016 ble det fattet et bystyrevedtak om at Gomalandet skole og Dalabrekka skole skulle bli en fellesskole for bydelene. I etterkant ble det gjennomført en grundig utredning for å finne den best egnede tomten for denne nye skolen. Konklusjonen ble at den nye fellesskolen skal lokaliseres på tomta til dagens Gomalandet skole

Mobilfrie skoler er bra for alle - Aftenposte

Det handler om å utvikle den man er til sitt største potensiale, og finne ut av hvem man virkelig er. Selv har jeg et år igjen, men jeg er et stort og godt skritt på vei til å finne ut av hvem jeg er. Det er kun gjennom at jeg utfordret meg selv, tok et gigantisk hopp utenfor min komfort sone, og reiste til en UWC skole, langt vekke fra. Gudmund Hernes, professor ved Handelshøyskolen BI og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, uttaler i Klassekampen at mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære. - Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier han, og etterlyser et. På ungdomstrinnet er det flere gutter enn jenter som svarer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen. 25,6 prosent av elevene som blir mobbet av voksne på skolen, blir også mobbet av medelever. Elever som mobber. 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy

Helgekommentaren fra KNUT NÆRUM: - Ja til valp i skolen

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her. Visma flyt skole. Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne Vi vil dette med skolen: Gi gratis skolemat til alle barn i grunnskolen.; Innføre gratis SFO - i første omgang for alle seksåringer.; Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse, skal få enda tettere oppfølging.; Ansette 3000 flere lærere med mer tid til hver enkelt elev

Ja til skoleuniformer - Stavanger Aftenbla

Dyrløkkeåsen skole er en 1.-10. skole med 14 klasser på barnetrinnet og 7 klasser på U-trinnet. Skolen stod ny i 1998. Det er ca 500 elever totalt på skolen. På Dyrløkkeåsen arbeider et 50-talls lærere og et 20-talls assistenter i skole og Sfo. Administrasjonen består av rektor, to inspektører, Sfo-leder og to på kontoret ROG Phone Vi observerer at båtfolket har begynt å putre på fjorden. Selv om vi i Mobili-redaksjonen ikke tilbringer spesielt mye tid på sjøen kan et sjøkart likefullt være greit å ha i bakhånd. Det kan nemlig også være til hjelp om du bare skal ut og fiske og ikke vet om det er grunt eller dypt der du kaster ut snøret I Norge har en rekke skoler innført slike forbud og i en spørreundersøkelse fra Klassekampen svarer 3 av 4 norske elever at de ønsker et slikt forbud. I en spørreundersøkelse på nrk.no svarer 4 av 5 at et mobilforbud vil være positivt. Flertallet svarer at det vil gjøre det mer sosialt på skolen og gi bedre læringsvilkår Lekser og mange andre grunnleggende tema knyttet til framtidens skole, debatteres i kveld ved NTNU. I panelet sitter blant annet Trond Giske, leder i utdanningskomiteen på Stortinget, og Håvard Tjora, lærer og en toneangivende stemme i debatten om hva som gjør skole god - eller dårlig samt Bjørn Ivar Midjo, rektor ved Charlottenlund ungdomsskole

Mobilforbudet på skolen må vekk

 1. Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. I den anledning har vi samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet
 2. «Ja, snørrete barn kan Mange foreldre er usikre på hvor lenge barna må være hjemme før de kan sendes tilbake på skolen eller i barnehagen. Så til spørsmålet mange lurer på
 3. Kontakt Frivoll skole. Telefon: 37 25 06 91 Telefon SFO direkte: 37 25 06 95 og 90 14 80 59 Besøksadresse: Opplandsveien 65, 4877 Grimstad Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad Du kan sende meldinger til base Frivoll SFO med appen Min skole - foresatt. Send e-post til skolen
 4. Fakta om mobbing på nett og mobil. Medietilsynet siste undersøkelse om norske barns medievaner viste at, blant norske 9-16-åringer: Hadde 1 av 4 lagt merke til at noen har blitt mobbet på nett, spill eller mobil en elle flere ganger i måneden
 5. Overgangen fra barnehage til skole/SFO (PDF, 586 kB) Den kulturelle skolesekken 2018-2019 (PDF, Mobil 992 77 329. Anne Marie Elverum helsesykepleier på Testmann Minne skole, Leksvik vg skole og på Helsestasjonen for ungdom. E-post . Mobil 482 47 367. Camilla.

Har eleven med seg mobil på skolen, må den ligge avskrudd i sekken i løpet av skoledagen Skolen har et aktivt og godt SFO-tilbud for elevene på 1.-4.trinn. Våre elever går videre til Stokkan ungdomsskole etter endt 7.trinn, sammen med elever fra de to andre sentrumsbarneskolene; Fosslia skole og Halsen barneskole. Skolens visjon: Ved Kvislabakken skole samarbeider vi for å skape trygghet, trivsel og gode læringsmuligheter Haukås skole ligger sentralt til i Elnesvågen sentrum. Det er barneskole fra 1 til 7. klasse, med ca. 240 elever skoleåret 2020/2021. Det er ca 40 ansatte ved skolen Elevtallet på trinna varierer fra 35 - 45 elever, og det er to klasser på alle trinn

Mobilbruk i skolen: Mer om digitale kjøreregler, forbud er

Skolen har byttet skoleadministrativt system i løpet av sommeren. Visma skole med tilhørende app, er ikke lenger i bruk. Videre skal vi bruke IST. Vi har ikke fått tatt i bruk alle funksjoner i IST ennå. Inntil videre meldes fravær og beskjeder til kontaktlærer (hvis det gjelder skolen) og SFO på mobil 91880228 Lånke skole. Lånke skole ligger i flotte naturomgivelser på Hell få kilometer fra Stjørdal sentrum. Skolen ble åpnet i 1964, men har gjennomgått rehabilitering og fått flere nybygg siden da. Rundt skolen har vi store og åpne uteområder, med tilgang til både kunstgressbane og Lånkehallen i tillegg til skolens egne arealer Ønsker du en samtale med helsesykepleier på hennes kontor på skolen, på helsestasjon for ungdom eller et annet sted etter avtale, kan du sende henne en SMS, bruke e-post, sende melding via Teams eller bare stikke innom kontoret for å avtale tid. Telefon kontor: 32 11 34 25 Mobil: 974 20 343 E-post: anitahol@viken.n Bruhagen barneskole ligger på skole- og idrettsområdet i kommunesenteret. Skolen ble ferdig sommeren 2011, og har ved skolestart 2018 282 elever fra nordre del av kommunen (Bremsnes, Bruhagen og Bådalen). Skolen har ansvar for norskopplæring av nyankomne fremmedspråklige grunnskoleelever i kommunen

Forsker: - Mobilen bør ut av skolen - V

 1. Mobilt team er en kommunal støttetjeneste for alle grunnskolene i Arendal kommune. Vi er en del av enheten for spesialpedagogiske tjenester, og har tilholdssted på Sandum skole, Hove.Vi bistår skolene i arbeid med elever eller grupper hvor det er atferdsutfordringer av ulike slag som for eksempel utagering, de stille elevene, mobbing, klassemiljø og skolevegring.Alle kan.
 2. Øverbygda skole er en barneskole som ligger i naturskjønne områder ca. 6 km fra Selbu sentrum. Det er 42 elever skoleåret 2020-2021. Øverbygda skole er en fremtidsrettet barneskole med gode lærings- og aktivitetsmuligheter, elevene har hver sitt nettbrett som de kan bruke i læringsprosessen
 3. - Karakterer kan være en årsak til mobbing, sjalusi, og større skiller innad i klassen og på skolen, noe som igjen kan påvirke klassemiljøet - Det er lett for å fokusere kun på karakter og ikke på kommentar, og dermed ser man bort i fra hva man kan gjøre bedre for å forbedre karakterene. Alt dette er basert på egne erfaringer
 4. Foresatte kan sende en kort melding på sms til skolen. Mobil / kontakt. Hanne Sigurdsson . Foreldrerepresentanter 2019 - 2020 (PDF, 135 kB) Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU - referater (PDF, 108 kB) Vedtekter for FAU ved Tangenåsen (PDF, 82 kB) Samarbeidsutvalget - SU. Skolemiljøutvalget - SMU. Opplæringsloven §9a-3 . Søknad om skolefri.
 5. istrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø

24.04.2020: Tilbud til samfunnskritisk personell og barn med særlig behov; 22.04.2020: Informasjon om gjenåpning av skoler . 20.09.2020: Busstreik fra søndag 20.september. Streiken berører alle bussavganger i Krødsherad. Skolebussene vil ikke bli kjørt, noe som i praksis vil si at elevene må skysses til og fra skolen på andre måter i. SFO på Langemyr skole. Logg inn i Visma Flyt Skole. Skolefritidsordningen (SFO) er et aktivitetstilbud utover skoletiden for elever 1.-7.trinn. Elever på høyere klassetrinn kan gis tilbud dersom SFO har kapasitet, og hjemkommunen ønsker å kjøpe tjenesten

Se bildene fra skolen som nå skal selges - rbnettUncategorized | Sanne

Skole - Barneombude

 1. Rektor på Oslo Vest: - Ja, jeg har elever som kommer sultne på skolen På beste vest lever over 1000 barn under fattigdomsgrensen. Gratis skolemat er kjærkomment
 2. Helsesykepleier orienterer om skolehelsetjenesten til alle Vg1-klasser ved skolestart om høsten. Skolehelsetjenesten består av: Helsesykepleier Lise Mette Solbrække som er å treffe hver dag i H-bygget. Lise Mette kan også nås på mobil 90 19 42 10. Helsesykepleier Anita kolberg som er å treffe mandag og onsdager i H-bygget
 3. Idag har det vore demonstrasjoner over hele landet for leksefri skole! Jeg holdt appell ved Stortinget for over 250 personer som hadde møtt frem! Hei alle sammen! Veldig kult at så mange har stilt opp. Det finnes både dårlige og gode gode grunner til å være for leksefri skole. Den dårligste grunnen til
 4. Helsesykepleier i skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov og har samtalegrupper for å; fremme fysisk og psykisk helse
 5. BUPA-skolen gir undervisning på grunnskole og videregående skoles nivå til pasienter ved følgende enheter; Akuttenhet for ungdom, Korttidsenhet for ungdom og Fagenhet for familiebehandling. Ved behov gis det også skoletilbud til elever fra andre barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og til pasienter som går tredje år i videregående skole, og som har korte opphold i voksenpsykiatrien
 6. Hei. Jeg skal ha et debattinnlegg på skolen om noen uker, og jeg trenger hjelp til hva jeg kan skrive om. Jeg går i 8 så det må ikke være noe vanskelig stoff. Noen som har tips til hva jeg kan skrive om? og noen som har tips til argumenter jeg kan ha med
Hvordan unngå det å utsette arbeidsoppgaver - StudieboblenD600 - "Knust" skjerm - Mobiltelefoner - Diskusjon

Kontakt skolen Telefon: 33 40 67 10 Åpningstid kontoret: 08.00 til 15.00 E-post: ringshaug.skole@tonsberg.kommune.no Telefon SFO: Base 1: 908 27 845 Base 2: 908 35 375 Base 3: 917 06 793 Foreldrepålogging til Visma Flyt skole Ringshaug skole Ringshaug skole Om skolen SFO Ferie og fridager Når skoledagen starter og slutter Skoleskyss Skolehelsetjeneste Skolens regler Søke om permisjon. - På grund af det høje smittetryk i kommunen har vi en testbus ude i en uge. Vi har bedt om, at det bliver forlænget med en uge - og det har de sagt ja til, siger han og roser regionens arbejde. Læs også Utrygge lærere må ikke bruge mundbind eller visir på skoler . Kommunen forsøger nu at kortlægge, hvordan udbruddet på skolen er sket Både skolen på Venn og på Jåren har gått ut på dato, og trenger uansett store investeringer for å tilfredsstille gjeldende krav og behov. Både innbyggerundersøkelsen og det at politikerne har kunnet vedta sammenslåing uten store protester, tyder på at innbyggerne aksepterer, ja faktisk applauderer, det som nå skjer

Playmobil, City Life - Musikkleksjon - Hjem - LekiaSIOC AS - Malaca Instituto - Spansk språkskole i MalagaFreshy and Salty in Aussie! >¨,---,--: oktober 20122009 | Eva 2

Sylte og Malme skule er en enhet, men består av to skoler som ligger ca. 4 km unna hverandre. Fra høsten 2021 begynner alle elevene på Sylte skule. Skolen er under renovering og utbygging skoleåret 2020/2021 men det er ordinær skoledrift ved skolen New York, Los Angeles, Nashville og Memphis. På våren reiser vi til USA på studietur. Vi rusler gatelangs i New York, får med oss gatemote og vintagebutikker.Besøker museét på den kjente moteskolen «Fashion Institute of Technology» og ser på lekre og ikoniske antrekk. Stoffbutikken Mood med et utvalg du bare kan drømme om. Vi går på kjente plasser og nyter storbylivet De hjelper til med studie- og karriereveiledning og samarbeider med ledelsen og lærerne ved skolen når det gjelder elevers behov for tilrettelegging av undervisning og skolehverdag. Kontakt med rådgiver kan også være aktuelt dersom noe oppleves vanskelig på skolen, eller ønsker å snakke om personlige forhold Skolen har forventninger til dere foreldre. Ikke spør hva elevene har gjort på skolen, spør hva de har lært. I; Ikke spør om de har gjort leksene, men finn ut om de lærer av hjemmearbeidet. Flere forventninger: Elevene er uthvilte, har spist frokost og har med sunn og god mat ; Eleven møter forberedt til undervisning og har orden i.

 • Canon pixma mg6650 pris.
 • Hvorfor er kationer mindre enn anioner.
 • Br moderatorin eva mayer.
 • Try chords pink.
 • Tidløs jotun stue.
 • Kompass live.
 • Søvn kryssord.
 • Sterke syrer og baser.
 • Wellnesshotel salzburger land last minute.
 • Hamløper.
 • Moava del og lær nivå 5.
 • Malala shot school bus.
 • Ansvarsforsikring bil selvrisiko.
 • Transformers alle autobots und decepticons.
 • Objektiv tolkning definisjon.
 • Rem automatic 25th.
 • Happy rancho schleswig.
 • Bosch dampovn oppskrifter.
 • Treningsshorts dame nike.
 • Gassform.
 • Slå katten af tønden.
 • Bareeze.
 • Mozart sanger.
 • Lofoten isbjørn.
 • Kryptera sd kort.
 • Firda billag sjef.
 • Plissegardin 90.
 • Prezi den amerikanske revolusjon.
 • Consecuencias del papiloma humano.
 • Helseparken åpningstider.
 • Como se escribe 1000 en letras para cheques.
 • Diarios de motocicleta reparto.
 • Pca skin sheer tint broad spectrum spf 45.
 • Try chords pink.
 • Oppskrifter på fettfattig mat.
 • Vergeordning konsert.
 • Det er ikke en ting damer ikke kan.
 • Allvitende definisjon.
 • Mieszkania do wynajecia hamburg my polacy.
 • Nissan qashqai 2018 pris.
 • Aduro superisol brannmur.