Home

Spørreord tysk

Start studying Spørreord på tysk med setningseksempel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Spørre-ord (Fragewörter). Nedenfor ser du spørre-ord i Tysk. For å skjule oversettelse, klikk på knappen 'Skjule'. Å vis oversettelsen klikk 'Showet'

66**** Spørreord 2 (adverb og pronomen): Oversettelse. Oversett til tysk. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt Study 7 Tyske Spørreord flashcards from Cecilie B. on StudyBlue. Find study materials for any course. Check these out norsk-tysk tysk-norsk temagloser minigrammatikk norsk-tysk tysk-norsk temagloser 1 substantiv Substantiv kalles de ordene som er personer, dyr eller ting, for eksempel mann, jakke og hus. For å finne ut om et ord er substantiv, kan du sette en, ei eller et foran: en mann, en/ei jakke og et hus. På tysk får alle substantiv stor bokstav, selv.

Spørreord på tysk med setningseksempel Flashcards Quizle

 1. Vennligst skriv inn ditt søkeord Søk ord Avansert søk Avansert sø
 2. Husk komma etter hovedsetning foran leddsetning på tysk. Dette er forskjellig fra norske kommaregler. Spørreord som was, wer, warum osv. innleder også leddsetninger. Også relativpronomen innleder leddsetninger >>>
 3. Tyske gramatikkregler Innhold Elementær analyse Substantiv bestemt/ubestemt artikkel Verb - presens Personlige pronomen Verb - preteritum Verb - presens perfektum Eiendomsord Modale hjelpeverb Preposisjoner med akkusativ og preposisjoner med dativ Preposisjoner med akkusativ eller dativ Indirekte objekt Ordstilling Tidsuttrykk Spørreord.
 4. Spørreord er ord som brukes i forbindelse med et spørsmål, og som vanligvis innleder spørresetningen. De viktigste spørreordene er de følgende, henholdsvis på bokmål og nynorsk: hva/kva hvem/kven når/når hvor/kvar hvorfor/kvifor hvordan/korleis De to første regnes som spørrepronomen, mens de fire siste tilhører ordklassen adverb
 5. TYSK MINIGRAMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Substantiv Artikler Adjektiv Pronomen Verb Preposisjoner Tallene Alfabetet Klokken Dagene Noen viktige tyske forkortelser Nye tyske rettskrivningsregler Alle ord som har fått endret skrivemåte i henhold til de nye tyske rettskrivningsreglene er markert med blått

7Linguis - Spørre-ord

Lyd er tilgjengelig for alle tyske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 83, punkt C.. For å svare rett på hele denne oppgaven, må du vite hvilket kjønn en del av ordene har. Men alle ordene som er brukt, bør du kjenne nå. På to steder må du skrive Hva slags Ellers skriver du Hvilken/Hvilket/Hvilke CappelenDamm - Oppgaver med spørreord; CappelenDamm - Oppgaver m/spørreord 2; Samlaget (4tr) - Match the words; Samlaget (4tr) - Fill in the right word; EnglishExercises.org - Wh-words. Rull ned. agendaweb.org - what-where-when-who; englishexercises.org - Wh-words. Rull ned. GAMES. eslgamesplus.com - Question-words gam

Norsk nå! av Gølin Kaurin Nilsen (Heftet) | Energica

Spørrepronomen, spørreord, av typen interrogativt pronomen, som viser til den, det eller dem det spørres etter, for eksempel ved hvem eller hva. Spørrepronomenet står vanligvis først i en setning, som følger: Hvem har skrevet dette? Hva sier du? Man kan også bruke bruke hvilken eller hvilke, men disse spørrepronomenene fungerer som determinativer og står dermed vanligvis foran et. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use 4 Spørreord Dette er de viktigste spørreordene på tysk: Wann? Warum? Was? Wer? Wie? Wie viel? Wo? 156. Når? Hvorfor? Hva? Hvem? Hvordan? Hva? Hvor mye? Hvor? hundertsechsundfünfzig. Woher? Wohin

Du er her: Hovedsiden > Geometri og målinger > Los geht´s 8 > 1 (Wer bist du?) > Oppgaver > Grammatikkoppgaver > Spørreord 2 Oppgaver Tyskland God dag Tysk grammatikk Tysk nivå I Notater om grammatikk i tysk. Kommer inn på regler om relative pronomen, personlig pronomen og dativs-verb, leddsetninger, subjunksjoner, spørreord og verbbøying

spørreord question word. Når vi skal lage spørsmål som ikke bare krever ja eller nei som svar, trenger vi et spørreord. De fleste spørreordene begynner på wh, så spørsmål som dannes med spørreord, kalles ofte wh-spørsmål.De fleste tilsvarende spørreordene begynner med hv på bokmål og kv på nynorsk Spørreord - sånn skal vi bruke hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan, hvilken og når » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Jeg hadde topp karakter i både norsk, nynorsk, tysk, engelsk og fransk på skolen Spørreord: quién og de dónde Substantiv. Substantiv - tall og kjønn. Les denne saken på HiOFs nettsider. Vi gleder oss over å kunne presentere reviderte utgaver av Fransk i verden, Spansk i verden og Tysk i verden

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang av en dialog på tysk med god uttale • Kunne de bruke grunnleggende tyske spørreordene korrekt Arbeid med spørreord - oppgave på ark. Lese og forstå tekst E, s. 18. Arbeid med tekst E - A15, s. 19 Lære en dialog utenat. Øve på presens perfektum. Lekseprøve Høre leselekse. 42 • Kap 2 Computerwelt • bruke grunnleggend Dativ i germanske språk. Blant de germanske språkene finner man dativ som produktiv kasus i islandsk, færøysk og tysk. Dativ fins også i enkelte norske dialekter, men i moderne norsk ansees bruken av dativ som rester fra norrønt.I svensk fins dativ i älvdalsk, jemtsk og i norr- og västerbottniska (bondska).. Norsk. Dativ fantes i norrønt, og enkelte skandinaviske dialekter har holdt. Tyske Spørreord. by 1002eilime, Sep. 2014. Subjects: Tysk . Click to Rate Hated It Click to Rate Didn't Like It Click to Rate Liked It Click to Rate Really Liked It Click to Rate Loved It 4.5 1; Favorite. Add to folder Flag. Add to Folders Close. Please sign in to add.

Study 5 Tyske Spørreord 2 flashcards from Cecilie B. on StudyBlue. Tyske Spørreord 2 - Tysk with Anniken at Nesodden videregående skole - StudyBlue Flashcard This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it Leddsetninger kan også innledes av spørreord (indirekte spørsmål). Sie fragt, wann ich komme. Direkte spørsmål: Wann kommst du? wann når (brukes om tid) warum hvorfor was hva. wohin hvorhen (bevegelse) Substantive (2) tolkning av læreplanen (8) tysk nivå I (84) tysk nivå II (76) tysk nybegynnere. Lektion 1 - Wer bist du? I denne leksjonen lærer elevene å hilse, å presentere seg på tysk og å stille enkle spørsmål til hverandre. Gjennom møtet med tyske barnerim får de blant annet øve inn uttalen av det tyske alfabetet

Spørreord 2 - oversettels

 1. På tysk begynner presens perfektumsformen (perfektum partisipp) nesten alltid med ge-og slutter på -t ved svake verb og -en ved sterke verb.. Presens perfektumsformen av sterke verb må læres utenat akkurat som på engelsk
 2. Tysk og dansk har for eksempel ikke den fremre u-en, og engelsk har verken y-lyden eller ø-lyden. Andre språk som for eksempel bosnisk-serbisk-kroatisk og urdu har ingen av de nevnte lydene. Y kan også forveksles med i. Både i og y uttales langt fremme i munnen
 3. Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet
 4. Om melodien (intonasjonen, tonegangen) i setninger i norsk og tysk. Litt teori. Lær om setningsmelodien i ulike setningstyper: fortellende setninger, spørresetninger med spørreord og spørresetninger uten spørreord
 5. Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk. Preteritum av svake verb. Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending. Dersom stammen slutter på -d eller -t, setter vi inn en.
 6. Tysk Norsk; der Stundenplan, fl. die Stundenpläne: timeplan: das Fach, fl. die Fächer. das Schulfach. fag. skolefag. Wie ist dein Stundenplan heute? Hvordan er timeplanen din i dag

Tyske Spørreord - Tysk with Anniken at Nesodden

Hei, først å jeg bare si at jeg suuger i tysk. Vi har prøve i morgen, og jeg burde skjerpe meg litt fra forrige prøve... Vi har prøve om følgende: Verbbøying - presens av svake - og sterke verb Presens av sein og haben. Samsvarsbøying. Subjekt(person/tal) Nominativ av den bundne - og den ubundne. grammatikk.com © Kjell H. Ullestad SUBJUNKSJONER Subjunksjoner knytter sammen en helsetning og en leddsetning, og en subjunksjon innleder alltid en leddsetning.

Russisk bøying. Bab.las redskap for bøying av russiske verb er et nyttig verktøy for den som hanskes med russisk verbbøying. Bab.las verbbøyingsredskap for russisk inneholder en stor menge informasjon om hvordan russiske verb skal bøyes Perfektum (fra latin (tempus) perfectum, «fullendt eller tilbakelagt (tid)»), også kalt presens perfektum, er en grammatisk tid og bøyingsform for verb.Formen brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje. Konjunksjoner inndeles tradisjonelt i sideordnende og underordnende konjunksjoner. I ny grammatisk terminologi er de underordnende konjunksjonene omdøpt til subjunksjoner.Dermed fristilles betegnelsen konjunksjon som betegnelse for de tradisjonelle sideordnende konjunksjoner alene.. De fleste konjunksjoner og subjunksjoner er enkeltord som og, men, at, som og når: PerogPål, gammel,mengod. 2 Spørreord a Hvilket spørreord passer til setningen? 1 Was a wohnst du? 2 Wie b machst du gern? 3 Wo c heißt du? 4 Wer d kommst du? 5 Woher e ist das? b Hva heter dette på tysk? 1 Hva heter du? 2 Hvor gammel er du

Hej, Jeg står og skal lave en aflevering, hvor man skal oversætte nogle danske sætninger til tysk, som alle starter med hvem i forskellige sammenhænge, men jeg har nogle problemer med hvornår man skal bruge wen o Telle på tysk 0- 100 Klokka Lektion 3: Guten Appetit Bestille mat og drikke, rollespill Si at du er sulten og tørst Lektion 4: Frohes Fest Jul- lage julekort, lytte til / synge julesanger Om tyske juletradisjoner Grammatikk: spørreord, stille spørsmål, personlige pronomen, presens CappelenDamm - Spørreord som subjunksjon; CappelenDamm - Bruk av subjunksjonen som; Norsknettskole.no - Øving 1 med å; norsknettskole.no - Skal det være å eller og? norsknettskole.no - Skal det være å eller og? 2; norsknettskole.no - Utfyllingsoppgave med å-o

Spansk bøying. Bruk bab.las redskap for bøying av spanske verb for å raskt og enkelt finne bøyningsformene til et spansk verb. Det første steget er å skrive det spanske verbet inn i søkefeltet i bab.las hjelpemiddel for bøying av spanske verb - Muntlig kommunikasjon på tysk - Ulike spillvarianter, f.eks. Kahoot Se korte eller lengre tyskspråklige filmer, ideelt sett med tysk undertekst. Lærebok Lydfiler It's Learning Oppgaver på egne ark Ordlister på internett (dict.cc) Hver time. Prøve (repetisjon fra 9. klasse): Spørreord + modale hjelpever Lære en tysk sang tallene 1-20 spørreord uttale av: u, o, ü, ei, ie, au, v, ch, 35 September 36 37 Lektion 2: Meine Familie38 Fortelle om familien sin Kunne noen fakta om Hamburg Kunne navn på ulike land og hovedsteder Lære det tyske alfabetet Lære en tysk sang Klassenarbeit - Lektion 1 und Study Tysk gloser til 1. prøve Flashcards at ProProfs - tysk gloser til 1. prøv Tysk har i sin grammatikalske oppbygging klare og tydelige strukturer med fargerike språk­elementer. Det rytmiske elementet, Selv spørreord, spørsmål og svar er en selvfølgelig del av undervisningen. Etter hvert får det skriftlige også innpass via kjent bearbeidet stoff

Heinzelnisse - Ordbok Norsk Tysk

 1. - Muntlig kommunikasjon på tysk - Ulike spillvarianter, f.eks. Kahoot - Se korte eller lengre tyskspråklige filmer, ideelt sett med tysk undertekst It's Learning Oppgaver på egne ark Ordlister på internett (dict.cc) Prøve: Repetisjon: Spørreord, modale hjelpeverb, uttrykke seg i fortid, nåtid og fremtid, akkusativ og dativ
 2. Spansk: Å presentere deg. Noen spørreord. Tysk: Vi jobber med verbbøyning, alfabet og spørreord. Kunst og Håndverk: Krø: Vi fortsetter med utholdenhet. Husk gymtøy! Vi møtes ute på fotballbanen. Engelsk fordypning: What is bullying? Repetere hva dvs. å være en god venn, og lære hvordan v
 3. -spørreord -fargene Gruppe Individuelt Oppgaver muntlig og skriftlig Sammenligning Lese, skrive og snakke Korlesing Venn-diagram Fokus på hvordan man lærer seg nye Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat . 38-43 Rund um die Uhr forstå og bruke tall i praktiske situasjone
 4. Hovedmeny. Kaleido 7. Hjemlenke; Tilbake; Gå til kilden! Tilbake; Setningsanalys
 5. (spørreord, små dialoger) - lage korte telefonsamtaler (modell tekst E) som pararbeid - leke bokstavleker med byer, land og navn (Lernspaß, TÜ s. 20 + arb.ark i RES.) Fremføre dialoger om telefonsamtaler 38-39 2 Computerwelt - lære seg ord og uttrykk om digitale hjelpemiddel - kunne sende e-post m.m. på tysk - kunne uttrykk

Konjunksjon - kragerovgs

This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Språkspill og spørreord på mange språk. Norsk nå! Språkspill og klasseromsplakat er et aktiviserende brettspill med samtaleoppgaver på to nivåer. Perfekt for samtaletrening i sammensatte grupper. Spillet tar deg Norge rundt med muntlige oppgaver underveis. På baksiden finnes de norske spørreordene oversatt til 21 forskjellige språk

spørreord - Store norske leksiko

Liten test om spørreord og presens Oktober - lære seg ord og uttrykk om digitale hjelpemiddel - kunne sende e-post m.m. på tysk - kunne uttrykke hendelser i fortid - kunne oppfordre noen til noe - kunne finne fram til 2 Computerwelt (s 24-39) - ordbok/ordlistetrening - skrive e-post på tysk - lytte til CD, lese høyt, gjenta etter lærer/C Norsk-arabisk ordbok fra Ordbok.com. Oversett enkeltord eller uttrykk/setninger. Mange oppslagsord og tips for god oversetting / andre ordbøker. Vi kan nesten garantere at du får den norsk-arabiske oversettelsen du er ute etter (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk, dessutan ofte opplysningar om uttale, bøying, ordhistorie og bruksmåtar, til skilnad frå ordliste; jamfør konkordans, leksikon og tesauru

Tysk, alt av grammatikk for u

kunne gjenkjenne og sammenligne grammatiske strukturer i tysk og norsk og fra andre språk de har lært kunne stille og svare på enkle spørsmål ved å bruke spørreord i et enkelt intervju kunne hilse og ta avskjed på ulike måter kjenne til noen uttalereglelene i tysk Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Fortsatt karakteriseres verket av bet bilderikt univers med autentiske fotografier som brukes aktivt i språkopplæringen Ordbok for oversettelse fra norsk til engelsk og vice versa.. Ord eller tekst å oversette Tyske Spørreord. by KaiaBraathen, Aug 2014. Click to Rate Hated It Click to Rate Didn't Like It Click to Rate Liked It Click to Rate Really Liked It Click to Rate Loved It 4.5 1; Favorite. Add to folder. Flag. Add to Folders Close. Please sign in to add to folders. Sign in. Don't have an account? Sign Up. Tinycards by Duolingo is a fun flashcard app that helps you memorize anything for free, forever

Kasus - Studieweb.n

Spørreord 2 Los geht'

Tall på tysk - Speak Language

Jeg trodde det å bruke riktig spørreord var verdens enkleste sak. og tilsvarande spørjeord er kjent frå alle dei germanske språka (jf. engelsk which og tysk welcher) Deutsch-Norwegisch-Übersetzungen für spørreord im Online-Wörterbuch dict.cc (Norwegischwörterbuch) Tysk - leksjonstest 1 42 Onsdag KRLE - Fagsamtale kapittel 2 Ukas læringsmål: Norsk: Kunne gi eksempler på kjennetegn på saktekst Engelsk: Kunne fortelle om hva en god oppførsel er, hvorfor det er viktig og kunne jobbe med en tekst om dette temaet. Tysk: om spørreord,. infinitivsendinga -a eller -e.Både å lesa og å lese er rett å skrive, og på same vis å kaste og å kasta.I denne minigrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje.

5 Spørsmål med spørreord - Portfoli

Behov for synonymer til FJELLTOPP for å løse et kryssord? Fjelltopp har 119 treff. Vi har også synonym til høyde, klippe og fjelltopp i Alpene Spørreord Stedsadverb All, alt, hel, hele Både eller begge? Forskjellig eller annerledes? For å Ikke noe(n) - ingen - ingenting Kunne, kjenne eller vite? Land og nasjonaliteter Litt eller lite? Mange eller mye? Mennesker, personer eller folk? Tro, synes, mene eller tenke? Tall og matematikk Være, bli, ha, få Forkortelser How to use your. LOKAL FAGPLAN I TYSK BARNETRINNET (2. - 7. KLASSE) RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO Mål for opplæringene er at elevene skal kunne: 2. klasse • delta aktivt i et felles arbeid med resitasjon og språkøvelser, der god uttale øves gjennom herming. • delta aktivt i et felles muntlig arbeid med sang, rim og regler, leker og dramatiseringe Gratis kryssord og hjernetrim på nett - premierte konkurranser, Sudoku, quiz og andre spennende utfordringe Spørresetninger uten spørreord 2. Lag spørresetninger. Lag spørresetninger 2. Svarsetninger. Svarsetninger 2. Svarsetninger 3. Spørrende leddsetninger. Leddsetninger (avansert) Setninger med «ikke» Plassering av ikke. Plassering av ikke 2. Trykksterke pronomen. Rett opp setningene. Diverse oppgaver (med teori

Adjektiv - oppgaver og øvelser. Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding.. De skandinaviske språkene og tysk har refleksivt pronomen, engelsk ikke. I setningen «jeg kan relatere til det» mangler «meg» etter «relatere». Og i setningen «la smøret avkjøle før du rører det inn» mangler «seg» etter «avkjøle» Beatriz En pizza-frelst reisefanatiker, historieforteller og romantiker - med en enorm forkjærlighet for foto, flyplasser og folkemengder! Eventyrlysten gjør at jeg snart kan krysse av over 40 land på listen, men nærmest hjertet ligger hjemlandet Spania, og India - som av en eller annen grunn aldri vil gi slipp

 • English rhyme words.
 • Sing emoji.
 • Kjøregodtgjørelse fiken.
 • Opal color.
 • Ips vs tn.
 • W1050 vs w2000.
 • Philips bærbar dvd spiller.
 • Bild vergrößern pixel.
 • Gratis lunsj på skolen.
 • Analysing i have a dream speech.
 • Leonardo ekspress.
 • Hvor stor andel eldre (60 år ) forventer man at det vil bli på jorda i 2100?.
 • Appartementhaus lord nelson döse.
 • Bio mandelöl test.
 • The fountainhead movie.
 • Himalaya salz kaufen rossmann.
 • Panama papers.
 • Vannslange biltema.
 • Dab sverige.
 • Timeout new york december 2017.
 • Stadt verwaltung borken.
 • Albert finney skyfall.
 • Was gibt es schöneres als komma.
 • Ikke permanent hårfarge.
 • Holdbarhet i fryser fisk.
 • Autodeler.
 • Botfly norsk.
 • Lg g6.
 • 10 fakta om meg blogg.
 • Ghetto synonym.
 • Overgangsalderen.
 • Haftpflichtversicherung test 2017.
 • Ice net dekning.
 • 500gb ssd pris.
 • Lombok.
 • Hærland nortura.
 • Parship widerruf aboalarm.
 • Mtb marathon solingen.
 • Sawmill terraria crafting.
 • Leaf spy iphone.
 • Scream halloween party heilbronn 2017.