Home

Fppu ntnu

FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer. Opptak FPPU-A. Søk opptak. 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no Ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid for å bli fast ansatt som lærer. Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole Informasjon, skjema og maler for praksisopplæringen i ved FPPU, fleksibel praktisk pedagogisk utdanning, ved NTNU

FPPU-Y er et deltidsstudium og går over to år, og du kan kombinere studiet med jobb. FPPU-Y er samlingsbasert med obligatorisk undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene foregår veiledning og studentsamarbeid på nettet. Studiet består av pedagogikk, yrkesdidaktikk, og praksis i skolen NTNU tar ikke ansvar dersom studenten forårsaker skade på materiell og lignende på praksisplassen. For PPU, FPPU, lektor og yrkesfaglærerutdanning er prosjektnummeret 70311100. For pilotskolene i grunnskolelærerutdanningene skal det brukes prosjektnummer 70440938 og analysekode S10016 geografi fagdidaktikk, PPU II, NTNU - Trondheim, våren 1997 (24 s). Mikkelsen, R (2008). Geografi i K06 ± læreplanprosess, utfordringer og endringer. Foredrag ved Norsk Geografisk Selskap sin konferanse i Trondheim 26.-27. mars 2008. (17 s

Blackboard for studenter. Video, pålogging, nyheter og FAQ Studieveiledere, faglige veiledere og tilrettelegging av studiet. Studieveiledning. Studieveilederen er den første du kontakter når du har spørsmål om studiene, hvordan takle livet som student eller jobbmuligheter.. Under finner du hjelpesider som også kan gi deg svar på det du lurer på Blackboard for ansatte. Brukerveiledninger, videoer, pålogging, nyheter og FAQ **Her finner du pensumlister for studier ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).** Ser du etter noe annet? [[https://innsida.ntnu.no/pensum|Se temaside pensum for studenter]] eller.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Fleksibel PPU for allmennfag - påbygging - 2-årig - NTNU

This course is part of the part-time, post graduate teacher training programme (FPPU). Alongside courses in pedagogy and practice, it will enable the candidate to serve as a teacher from year 5 to year 13. Guided practice is an integrated part of the programme. The course covers all aspects of teaching and students learning within the subjects Samarbeid med NTNU. Når du og din bedrift eller organisasjon vil starte et samarbeid med NTNU, er NTNU Alumni den riktige inngangsporten. Som medlem i NTNU Alumni har du unik tilgang til NTNUs fagmiljøer, faglig påfyll, nyheter fra NTNU og et verdensomspennende nettverk.. Du som vår alumn, er avgjørende for at vi skal kunne sikre utdanningskvalitet og levere relevante kandidater til.

Om fleksibel PPU - allmennfag - NTNU

 1. Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring
 2. Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover
 3. Educational Theory and Practice - Part Time Post Graduate, General Studies (2 years) (FPPU-A) Educational Theory and Practice - Part Time Post Graduate, Vocational Education (2 years) (FPPU-Y) Credit reduction

Forskrift om opptak til studier ved NTNU. § 2. Definisjoner. Kvalifiserende studier. Med kvalifiserende studier menes i denne forskrift kurs som ikke gir studiepoeng, og som i seg selv eller i kombinasjon med annen utdanning kvalifiserer for opptak til spesifikke utdanninger About NTNU . Contact us; Faculties and departments; Libraries; International researcher support; Vacancies; About NTNU; Maps; Home; Studies; All courses; Course - Educational Theory - Part Time - PPU4410. course-details-portlet. Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y).

Jeg tror at FPPU hadde passet deg utmerket, men du kan jo ringe NTNU dersom du ikke finner all infoen du trenger på nettsida deres. Her kan du forresten se en oversikt over undervisning. FPPU er oransje, og PPU heltid er øverst Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle. For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet. Du må ha riktig fagbakrunn og du må kunne undervise i. Søknad om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) skjer på eget skjema innen de frister NTNU fastsetter for lokale opptak. Studiet starter påfølgende høstsemester. Søkerne til studiet deles i to opptaksgrupper: en gruppe for søkere med allmennfaglig utdanningsbakgrunn og en gruppe med yrkesfaglig bakgrunn * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb

FPPU-A og FPPU-Y - Institutt for lærerutdanning - NTNU

Jeg har søkt høyere utdanning - Hva nå? - NTNUs Studentblogg

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. Kristina Karlgård Universitetslektor NTNU, faglig leder for praksis på FPPU og profesjonsutdanningen for lektor 8-13. Jakobsli, Sør-Trøndelag, Norway 241 forbindelse Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 5. desember 2018 med hjemmel i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning § 1-1 fjerde ledd NTNU Arkiv- og samlingsforvaltning, kull 2020; NTNU FPPU, kull 2020; NTNU PPU, kull 2020; Master i Fagdidaktikk; Søke re til Samfunnsøkonomi og finansiell økonomi høsten 2020; Finner du ikke ditt studieprogram her? Sjekk nettsiden til det studiet du har søkt på ntnu.no. Dersom de har opprettet en gruppe ligger det lenke der Noen som har eller skal gå FPPU ved NTNU?? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0

PPU heltid - Institutt for lærerutdanning - NTNU

FoU-oppgaven Eksamen del 2: FoU-oppgave (PPU3220, PPU3520D, PROF4045, PPU3620T) FoU-oppgaven er en individuell eksamen som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk B med erfaringer fra praksis Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU/FPPU), NTNU. På mandag startet jeg på mitt neste utdanningkapittel, FPPU ved NTNU. Hva står FPPU for? PPU står for Praktisk-pedagogisk utdanning og er et studie hos Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU avd Dragvoll FPPU er samlingsbasert med obligatoriske undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Vi tilbyr bachelor i pedagogikk som nettstudie. Spesialpedagogikk samlingsbasert. Emnekode, Emnenavn, Studiepoeng. Tilbudet er samlingsbasert , og er et deltidsstudium over fire år. Hovedvekten av universitets- og noen som skal ta FPPU ved NTNU 2011-2013? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. noen som skal ta FPPU ved NTNU 2011-2013? Av Anonym bruker, August 11, 2011 i Anonymforum - Skravle. NTNU tilbyr tre forskjellige lærerutdanningsmodeller: 1. Bachelorgrad) + PPU (påbyggingsstudium, 3+1 år)) 2. Mastergrad med PPU integrert i et femårig løp. 3. Fleksibel PPU for yrkesfag og allmennfag - FPPU- (PPU som deltidsstu-dium over to år).Bygger på tidligere universitets eller fagutdanning. Lærerutdanning som påbyggingsstudiu

FPPU søker en gjennom NTNUs interne søknadsweb. I begge tilfellene er fristen 15. april. Politiattest Søkere som tilbys plass må være forberedt på å legge fram politiattest. se nevnte nettadresser for nærmere opplysninger. Opptaksforskrift (PPU) Det finnes en særskilt opptaksforskrift for opptak til PPU ved NTNU. Du finner den her Jobbnorge ID: 128376. Førstekonsulent 100 % stilling, vikariat, SVT-486. Program for lærerutdanning (PLU) er en faglig og administrativ lærerutdanningsenhet organisert som en del av SVT-fakultetet, men med arbeidsoppgaver som dekker hele NTNU NTNU tilbyr tre forskjellige lærerutdanningsmodeller: 1. FPPU Lærerutdanning som påbyggingsstudium (3+1 år eller 5+1 år) Studenten begynner studiene med å ta en bachelorgrad (3 år) eller mastergrad (5 år). Denne første delen består altså av fagstudier (innfø ringsemner + årsstu-dium/ emnegruppe+ fordypning)

Video: Pensumliste - NTNU

Blackboard - for studenter - innsida

Veiledning - for studenter - innsida

Arts, Physical Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU, Campus Moholt, Jonnsvannsvegen 82. 509 likes · 1 talking about this. Kunstfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning,.. Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU - FPPU - opptak - NTN . Opptakskrav Minstekrav for opptak er ett av følgende: - Master eller Med PPU blir du kvalifisert for å undervise i de fagene du tar fagdidaktikk Danselærer, utøvende danser og FPPU- student ved NTNU. Aktivitet Putting LinkedIn to the test. Jeg skal flytte til Trondheim i høst for å ta en master i treningsfysiologi ved NTNU. I den forbindelse er jeg på Likt av Maia Dullaert. Erfaring Danselærer. PPU i kunst, musikk og design: Årsstudium : Universitetet i Bergen : Lokalt opptak : Lokalt. Ta et årsstudium i Bergen og få 60 studiepoeng som kan pakkes inn i en bachelor- elle Kunnskapsbase, brukerveiledninge NTNU jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i vår utdanning, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden som har som mål at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå,.

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, (FPPU-y), etter- og videreutdanning og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon for yrkesfag. Yrkesfag ved ILU er knyttet til et internasjonalt nettverk gjennom prosjektet OPVET der forskere fra Finland,. NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, (FPPU), etter- og videreutdanning og master i fag- og yrkesdidaktikk for yrkesfag. Avdeling for yrkesfag har for tiden fem fast ansatte i full stilling, og seks deltidsstillinger som jobber med grunnutdanning Har de siste årene studert ved NTNU, men for de kommende to semester har jeg søkt permisjon. Jeg skal nemlig ta årsstudium i geografi ved HINT avd Steinkjer og første skoledag er i dag! Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU/FPPU), NTNU: 0: 0.

Blackboard - for ansatte - innsida

FPPU - NTNU- Dragvoll Pedagogikk. 2011 - 2013. 2-årig, delvis desentralisert studium i Pedagogikk. 60 studiepoeng. Sør-Trøndelag University College (HiST) Sør-Trøndelag University College (HiST) 30 studiepoeng i IKT Computing. 1999 - 2000. University of Stavanger (UiS Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Arts, Physical Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU. 18. september 2015 · Den norske delegasjonen deltar i valgsanger i Vanessas community choir innfor det kommende kanadiske valget. Forbipasserende studenter på Simon Frasier University gir oss temaer å synge om,.

Arts, Physical Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU, Campus Moholt, Jonnsvannsvegen 82. 509 likes · 3 talking about this. Kunstfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning,.. NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, (FPPU-y), etter- og videreutdanning og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon for yrkesfag. Fagseksjonen har for tiden seks fast ansatte i full stilling og tre deltidsstillinger som jobber med grunnutdanning Mange av studentene på Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU kommer fra Møre og Romsdal, og en god del av disse har også praksis i hjemfylket. Det gjelder både de som tar fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU), både fellesfag og yrkesfag, og de som tar treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) Primærsøkere jenter IVT 2005-2010 (inkl. geologi) Sammenlignbare tall fra Samordna opptak pr. 15/4 hvert år Primærsøkere siv.ing. NTNU 2004-2010 fordelt på fakultet Sammenlignbare tall fra Samordna opptak pr. 15/4 hvert år Totalt antall søkere IVT 2004-2010 (inkl. geologi og energi og miljø) Tall hentet fra FS 30.04.2010 ny -08 ny -08 Søkere til 2-årig master NTNU 2006-2010 MSc in. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk og industriell produksjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Praksis ppu uis. Praksis skal omfatte både undervisningspraksis og observasjonspraksis. Aktiv praksis, dvs. praksis hvor studenten selv utfører lærerarbeid, må være den dominerende delen av all praksis Berit Hembre is on Facebook. Join Facebook to connect with Berit Hembre and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the.. Ppu nettbasert bergen. Vi sammenligner hotellpriser fra 30 nettsider for hotellbestillinge Fleksibel PPU for allmennfag: Årsstudium : NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen : Lokalt oppta . Då er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vegen å gå.Har du fullført ein mastergrad, Hvorfor studere ved Universitetet i Bergen

Pensumlister - SU - Wiki - innsida

Arts, Physical Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU, Campus Moholt, Jonnsvannsvegen 82. 509 likes · 6 talking about this. Kunstfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning,.. Timeplan. Studentgruppetimeplan. NTNU. Hjem; Undervisning; Eksamen; Rombestilling; Administrasjo Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU utdanner primært lærere for 5. - 13. trinn , gjennom praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og FPPU). PLU tilbyr også masterutdanninger, blant annen innen estetiske fags didaktikk. Lærere til kulturskole er deler av målgruppen for alle disse utdanningene

Holthe Malin « Historiske meg - Hvordan lære historie

Course - Education: Teaching Drama and Theater - NTNU

At institusjoner som tilbyr PPU i kunstfag (NTNU tilbyr PPU i musikk, FPPU i drama og dans) forsøker å legge til rette for fleksible studier slik at de som underviser i kulturskolen kan kombinere jobb og PPU. Kulturskolepedagogen i grunnskolen (NTNU 2019 FPPU- praktisk pedagogisk utdannelse NTNU. Fagbrev i hestefaget og er feil & stil-dommer i sprang. Sertifisert saltilpasser gjennom Prestige, Bates og Stubben og jobber nå på heltid som saltilpasser. I tillegg utfører hun bomendringer, omstoppinger og reparasjoner av sal. Sertifisert Master saddle fitter Prestige Et kort sammendrag av hovedtrekkene til konstruktivistisk pedagogisk teori; presentert på NTNU, FPPU-samling uke 44, 2009 Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising Jeg har også erfaring som prosjektleder i fppu-prosjektet og noen av prosjektene hos Grep as. Jeg har også jobbet med drift av Windows, MacOS og Linux/Solaris siden 1995. Jeg har jobbet mye med digital video - både ved NTNU og i NRK

Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole Hva er forskjellen på PPU og PPU-Y? Søkere som kvalifiserer for opptak til PPU har utdanning i et eller flere av fagene som er undervisningsfag i skolen. For eksempel engelsk, norsk, matematikk, tysk, spansk, fransk,. Ppu deltid yrkesfag. Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover Om FPPU-Y.Ønsker du å ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid? Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er et deltidsstudie og går over fire semestre

NTNU Alumni - Nettverk for tidligere studenter - NTNU

studentliste ma 0001 h-07 bbi bokmÅl emne/real bgeol cmed bbiom bkj mbiot5 mlreal nynorsk psyprog engelsk mnevro mtdesig mnatr mtenerg bsv maar fppu-a 445173.0 Vis Geir-Tore Stensviks profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Geir-Tore har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Geir-Tores forbindelser og.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (samlings- og

Opptakskrav. For å få opptak til PPU må du ha . en mastergrad* og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk Ta fleksibel PPU (FPPU) for yrkesfag for å bli lærer i yrkesfag. FPPU er deltidsstudie og går over to år Senere fullførte jeg hele FPPU (60 sp, deltidsstudium), med norskpraksisen ved NTNU, veiledet av professor Steinar Gimnes. Ved fast ansettelse i 2012 ble PPU-utdannelsen vurdert som pedagogisk basisutdanning, og jeg ble dermed ikke tilbudt spesifikk universitetspedagogisk kursing FPPU er deltidsstudie og går over to år. Du kan kombinere studier og jobb, siden studiet er samlingsbasert PPU for yrkesfag forutsetter at du som student deltar aktivt i læringsarbeid på nett, samlinger og i grupper. Studiet omfatter 60 dager pedagogisk praksis. PPUY er en toårig deltidsutdanning med en ukes samling pr. semester Studier ved Institutt for musikk, NTNU. Instituttet har tilbud innen musikkteknologi, musikkvitenskap, utøvende musikk og dansevitenskap ; Musikk: Bachelor i musikk med 180 stp innenfor utøvende og/eller teoretiske musikkfag. En mastergrad med 60 studiepoeng innenfor utøvende og/eller teoretiske musikkfag

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) utdanning

View Lars Bugge Aarset's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Lars Bugge has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Lars. FPPU: Fleksibel Praktisk-Pedagogisk Utdanning (NTNU) DIA: Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (UiB) IKT i lærerutdanningen (HVO) IKT som endringsfaktor i lærerutdanningen (HiØ) Heilskapleg integrering av IKT (HSH) INVITIS.

Course - Educational Theory - PartTime - PPU4400 - NTNU

I forbindelse med FPPU-studiet ved NTNU har vi en FoU-oppgave med datainnsamling. Datainnsamlingen består av spørreskjema til Iærere ved skolen og samtale med rektor. Temaet vi ønsker å undersøke er holdninger til vurderingskultur ved ulike skoler. Deltakerne og skolene vil bli anonymisert, slik at det ikke vil være mulig å kunne. Litt om Marte: Eg er FPPU-student ved NTNU, jobbar som norsklærar for utlendingar og har ei fortid som skrivande journalist. Bloggen er ei av utfordringane vi har fått i norskdidaktikken, så sånn kan det gå

About me; Industry: Education: Location: Surnadal, Møre og Romsdal: Introduction: Studerer for tiden på FPPU ved NTNU i Trondheim. I den sammenheng har jeg opprettet en norskblogg hvor jeg kan legge ut ting og tang som har med FPPU og undervisning å gjøre FPPU. FPPU. Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Walk of life. Se hele profilen til Geir Sorland. Se hvilke felles kjente. Fleksibel PPU (FPPU) - allmennfag. Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet). Har du studert sentrale undervisningsfag? Da kan en samlingsbasert variant av praktisk-pedagogisk utdanning på deltid ved. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden 4.2.1 Fleksibel PPU (FPPU), NTNU 16 4.2.2 Deltidsstudium i Praktisk Pedagogisk Utdanning, Høgskulen Stord/Haugesund (HSH) 18 5 Kompetanse og kompetansekrav 20 5.1 Kompetanse 20 5.2 Kompetansereformen 21 5.3 Kompetansekrav for grunnskole og videregående skole 22 5.4 Kompetansekrav for musikk- og kulturskole 2 HØRING NOU 2016:14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Norsk kulturskoleråd viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 19.9.2016 og ønsker med dette å gi en høringsuttalelse til denne utredningen Bjørn K Alsberg: Den endelige underskriftslisten til aksjonen mot NTNU boikott (13.11.09, 17:26) NTNU-styret forkastet i går 12. november enstemmig forslaget om akademisk boikott av Israel. Vi som har vært imot dette forslaget har all grunn til å være meget godt fornøyde over dette resultatet

 • Undervisningsopplegg algebra.
 • P3 gull arif.
 • Drohne verboten.
 • By i luxembourg kryssord.
 • Hamburg zwei app.
 • Spanisch stammtisch.
 • Ty burrell gary burrell.
 • Wohnung mieten nörvenich.
 • A b c preparater.
 • Punkte flensburg abfragen.
 • Budskapet i jobs bok.
 • Dod champion sp1.
 • Neubau mietwohnung linz.
 • Bodø energi underavdelinger.
 • Verkaufsoffener sonntag hemer 2018.
 • Fettuccine alfredo with chicken.
 • Praktikum prosieben vergütung.
 • Beskrivelse av smerte.
 • Hund sint på andre hunder.
 • Registreringsnummer fotballklubb.
 • Ogna elv.
 • Instrumentet kryssord.
 • Black ops 2 maps.
 • Gone girl rollebesetning.
 • Små atombomber.
 • Arkiverte meldinger iphone.
 • Jimmy fallon bøker.
 • English rhyme words.
 • Sachen die es in england nicht gibt.
 • Mikes pizza deggendorf.
 • Lufttørkende leire panduro.
 • Zikk zakk frisør hammerfest.
 • Skumming av vinduer.
 • Utvikling av samlivsformer.
 • Mount fuji eruption.
 • Jovannslia barnehage.
 • Røros hotell.
 • Espresso house torgallmenningen.
 • Noobwork noobwork.
 • Die 35 beliebtesten städte in nrw.
 • Håkon gullvåg gullkalven.