Home

Gråor stamme

Or (Gråor Og Svartor) - Skogveven

 1. Alnus incana (gråor) over - Alnus glutinosa (svartor) Gråor er et middelsstort lauvtre som blir opptil 20 meter høyt, ofte med flere stammer. Skuddene er først dunhåret, siden glatte. Undersiden av bladene er grågrønne. Bladet er bredt elliptisk, spisst, glatt og med tette sidenerver - nesten dobbelt så mange som hos svartor
 2. g; gråor har ofte spisse blader og svartor har som regel såkalt utranda spiss, det vil si at bladet ender i en innbuktning.I tillegg er bladene hos svartor klisne, i alle fall som unge, og blanke. De unge kvistene hos gråor er hårkledde, mens de er snaue og klisne hos svartor
 3. Beskjæring av gråor Oretrær har typisk en pyramidisk form, med rett stamme og god plass mellom greinene, men gråor er typisk flerstammet. Gråor beskjæres fra etter bladene har fallt av på høsten til midt på vinteren. Mindre beskjæringer kan også foretas på sommeren
 4. Gråor er mer buskaktig enn svartor, men kan danne inntil 20 m høye trær og få en stammediameter på 50 cm. Stammen har glatt, gråhvit bark (incana = gråhvit), bladene er eggformede og tilspissete, og hårete på undersiden. Krysninger mellom svartor og gråor forekommer i naturen
 5. Leveområde: Gråor er ikke så kravfull som svartor. Den finnes mest på grusmark, både tørt og langs vassdrag. Utbredelse: Den er vanlig i hele landet og går nesten like høyt som bjørk. Ute på kysten fra Østfold til Nordland er den imidlertid sjelden eller mangler
 6. Gråor fk Sauherad E, fk Byneset (norske frøkilder) H 8. Høyde 10-15 m, bredde 5-7 m. Tre med kjegleformet krone og grå stamme, eller krattdannende busk. Tett gråhåret kvist og matt grønne, tilspissete blad. Norske frøkilder
 7. Gråor finst i fleire område på den nordlege halvkula. I Noreg veks treet vilt over nesten heile landet. Gråora veks gjerne på flaummark og i fuktige lier, helst på leirgrunn. Ho er hardfør og toler godt frost. Gråora er rask til å etablere seg på nye flater, som på rasmark
Mormor-tanker: juni 2010

gråor - Store norske leksiko

Gråor (3-15 meter): Har én stamme fra basis. De spisse bladene skiller denne fra svartor. Den har rakler som utvikler seg til kongler. Or egner seg godt til kjøkkeninnredning, møbler og panel ,og brukes faktisk til å lage blyanter og musikkinstrumenter. Gråor vokser over hele landet, unntatt lengst nord og øst i Finnmark og lengst syd Svartor er en art i bjørkefamilien som danner store trær. Blomsterstandene er rakler og pollen spres med vinden når blomstringa begynner på ettervinteren. Mange reagerer allergisk på dette pollenet. Svartor er ganske varmekjær og finnes i lavlandet på Østlandet og videre langs kysten til Trøndelag. Gråor eller gråolder (Alnus incana).. Gråor eller gråolder (Alnus incana) er et løvtre av oreslekta innenfor bjørkefamilien.Den kan på god jord bli opptil 20 meter høy med stamme og kjegleforma krone. På fattigere jord eller myrjord vokser den ofte buskaktig

Gråor er et vanlig løvtre og har ofte fl ere stammer. Krona er tett og rund, og barken er grå med et grønt skjær. GRÅOR Se om du fi nner en orekongle, da vel! De er bittesmå og morsomme å leke med! Plakatene er utviklet av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med støtte av Gjensidigestiftelsen. Les mer om friluftsrådet på. 8 nordiske tresorter; Hengebjørk - Betula pendula. TYPE: Løvtre. BESKRIVELSE: Det finnes mange forskjellige arter bjørketrær, der den mest brukte til trearbeid er den typen som heter dunbjørk - den helt glatte, lyse og litt anonyme du allerede kjenner fra møbelproduksjon. Vi velger i stedet å fokusere på hengebjørk, som er langt mer interessant 20-25 cm brede og er vel samme art som den store på 25-30 cm som jeg også la ut i kveld. Ildkjuke ? De to siste bildene er funnet på en annen stamme og kan kanskje være en annen art? På gråor de også

Gråor - Alnus incan

 1. Gråora er et treslag som har vært lite påaktet. Den har en lysegrå glatt stamme og den har som regel ei uryddig krone, kanskje mest fordi den forekommer i tette kratt. Gråor blir 8-10 m høy. Bladverket er matt grønt og får ikke høstfarge. Den blomstrer tidlig om våren, og en oreskog full av rakler kan være vakker
 2. Gråor og svartor (Alnus) stamme, røtter eller rotstokk. Grunnen til at klorofyll må fjernes er sannsynligvis for å unngå lysindusert dannelse av giftige former av oksygen. Årsaken er ikke for å ta hånd om nitrogenet i klorofyll, da dette er lavt som nevnt ovenfor
 3. Or (gråor og svartor) Gråor er et middelsstort lauvtre som blir opptil 20 meter høyt, ofte med flere stammer. Skuddene er først dunhåret, siden glatte. Undersiden av bladene er grågrønne. Bladet er bredt elliptisk, spisst, glatt og med tette sidenerver - nesten dobbelt så mange som hos svartor
 4. Typiske symptomer er blødende sår på stammen som gir tjærefargede, fuktige flekker (Fig. 1a). Flekkene finnes gjerne fra basis og til halvannen meter opp på stammen. Flekkene er lett synlige på gråor siden disse har lys og glatt bark. Svartor har derimot mørk og furete bark som gjør det vanskelig å oppdage flekkene
 5. Gråor er eit lite tre. Stammen til treet er lysegrå. Blada er grågrøne, taggete og er mjuke å ta på. Treet veks fort og blir ikkje veldig gammal. Plassering i kart. Hann- og hoblomstrane ser ut som lange, gule ormar. Dei kjem både om hausten og våren. Treet har også små, runde.
 6. Ta kontakt med Reiersøl Planteskole for å finne ut hvilke lauvtrær du trenger. Bestill planter i god tid. Pynte opp i parker og hager med flotte lauvtræ

Svartor er et av treslagene som spås nye muligheter under endrede klimaforhold, både på grunn av økt tilgjengelighet, god virkeskvalitet og fordi det beites lite. Økt satsing på svartor og andre løvtreslag vil gi norsk skogbruk flere bein å stå på i fremtiden. Foredlet frø av svartor er allerede tilgjengelig

Denne laven er vanlig på gråor i Nord-Troms og kan dekke store deler av stammen. Hvilken lav er dette? Replies. Biolog 14502. Tove - 03 Feb 2020 14:15. Jeg kan lite lav, men kanskje dette er en av de mange som ikke kan bestemmes fra bilder? Aktive deltaker 848 Ut fra disse kriteria kan man bruke bjørk som basis fordi den vel er mest utbredt som brennvirke. Eik og frukttrær (og jeg mener også å huske rogn) er bedre. Furu og svartor er omtrent 15% svakere. Gran, osp og gråor omtrent 15% ytterligere svakere. Men husk at det kan være store lokale forskjeller (som det ble nevnt med sitkagran) Gråor (Alnus incana) Oftest danner flere stammer ei krone. Heggen blomstrer i mai-juni og får svarte bær som er spiselige og brukes til likør. Veden er seig og hard og har vært brukt til skaft på redskap og rivetinner. Unge stubbeskudd ble brukt til tønneband Gråor blir vanligvis opptil 20 meter høye trær, i sjeldne tilfeller 30 meter. Arten forekommer også som lavere busker. Kronen er kjegleformet og barken glatt og lysgrå, selv på ganske tykke greiner og stammer. Kjerneveden er rødlig. Både hann- og hunnrakler dannes om høsten, og trærne blomstrer før løvsprett våren etter

OR - Alnus spp. (SVARTOR Alnus glutinosa og GRÅOR Alnus ..

Namnet or eller older stammer frå det urgermanske ordet olr som tyder gul, som er fargen på veden. Gråor veks over alt og er lett å få tak i, men har hatt liten eller avgrensa nytteverdi. Veden er laus og lite eigna som ved til fyring. Gråor rotnar fort og nyttar lite som byggemateriale Alder - Gråor. En stor busk eller tre opptil 20 m, familier berezovыh (Betulaceae). Et stort antall av or vokser i sentrale og nordlige deler av den europeiske delen av Russland. For medisinske formål, slakte stammer or (or kjegler). Infusjon av stammer av or søke 25 dråper 3 en gang om dagen Greiner og stamme består av langstrakte celler bygd opp av cellulose som er kittet sammen med lignin. Dette gjør veden hard og stabil. Gråor på 6 bokstave Gråor er et middelsstort lauvtre som blir opptil 20 meter høyt, ofte med flere stammer. Skuddene er først dunhåret, siden glatte. Undersiden av bladene er grågrønne. Bladet er bredt elliptisk, spisst, glatt og med tette sidenerver - nesten dobbelt så mange som hos svartor Kvite stammer om vinteren , lysgrønn om våren og heftig farge om høsten . Jeg er enig med dem som sier at en ikke skal beskjære bjørk . Ja som du forstår ville ikke jeg planta ore i hagen . Gråor er eit pionertre og klarar seg på skrinn jord med nærleik til vatn

- rett stamme med glatt, grønnlig bark - hann- og hunnaks på egne hann- og hunntrær (særbu) - vokser på nesten all slags grunn over hele landet Lind (Tilia cordata) - store trær, kan bli gamle - lysegrønne, tynne blad - hårløse blad, bortsett fra hårdusker i nervevinklene på bladundersiden - lune, sørvendte steder p De stammer fra gårdene som har vært her. Holmen, Smestad, Hoff og Skøyen er eldgamle gårdsnavn. Her har man sannsynligvis dyrket mark i flere tusen år, på Post 1 Vestre Holmen gård Grunnen til at vi vet at gården Holmen er så gammel, er navnet. Det har opphav i norrønt, språket som vi-kingene snakket. Holmen kommer fra norrønt holmi

I 2014 ble det funnet alvorlige skader på gråor i Åkersvika Naturreservat i Hamar. - Vi ser at trærne har blitt glisne i krona og det blir mørke felter på stammen, sier Venche Talgø døde stammer eller greiner av gråor og hassel, mens de voksne søker til blomster. Artens fortsatte eksistens hos oss er helt avhengig av at lokaliteten i Eikesdalen forblir intakt. Selv små inngrep og vedhogst kan være kritisk. Status Kategori kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter 2010. Nivellia sanguinosa er i nyere tid kun. Både gråor og svartor kaster bladene grønne om høsten. Grunnen til dette er tallrike små knoller på røttene der det finnes en sopp som er med på å tilføre treet nitrogen direkte fra lufta. Andre treslag, som ikke har disse knollene, trekker klorofyllet tilbake til stammen om høsten. Da blir bladene fargerike. Osp Ospa trenger mye lys

Jeg sliter imidlertid litt med å se forskjellen på enkelte tresorter, hvertfall etter at bladene er borte. Rogn, selje, osp, bøk og gråor tenkte jeg at jeg hadde kontroll på når jeg så bladene, men nå er det vanskelig. I ettertid er jeg usikker på om jeg i det hele tatt har sett noe osp, bøk eller gråor Her finner vi gråor-heggeskog og gråor-askeskog (Besøk 1). Etter hvert kommer vi til alm-lindeskog i kalkrik jord i de bratte skråningene. Kalkfuruskog, særlig gran kommer inn i bildet (Besøk 2 og 3). Etter de nederste fossene (Besøk 4) flater elva ut igjen mot Lysaker. Her er gråor, svartor, selje, hegg, bjerk, gran og furu Gråor eller gråolder er et løvtre av oreslekta innenfor bjørkefamilien. Den kan på god jord bli opptil 20 meter høy med stamme og kjegleforma krone. På fattigere jord eller myrjord vokser den ofte buskaktig. hare hjerte hortensia Høst Hydrangea Nøkkellenke or romantisk gave Dessuten vil de bidra til at løvsly (rotskudd) blir holdt tilbake. Rotskudd kan være opptil 1.5 m ppr. år hvis de står uten skjerm. Isteden for å toppe trærna kan du kviste de opp fra rota (ikke bartrær) slik at lys og utsikt kommer under kronetaket. Bjørk og hegg bør kunne egne seg som fremtidstrær. Gråor er etter min mening ikke egnet lauvtrær som gråor Alnus incana, bjørk Betula pubescens, selje Salix caprea, rogn Sorbus aucuparia og osp Populus tremula (Andersen et. al 2000). Slike samfunn av fuktighetskrevende bladlaver vokser ellers på stammer av løvtrær. Kartleggingsnotat 19, 2017 - Lavflora i boreal regnskog 4 av 2

Miljolare.no: Art: Gråor (Alnus incana

Gråor, older Alnus incana Vi har to typer or, gråor og svartor. Her i Finnmark vokser kun gråor. Den hører til bjørkefamilien og er vanlig i hele landet. Den vokser mest på grusmark og langs vassdrag. På røttene sitter det en type sopp som kan ta opp nitrogen fra luften TRETOPPENE: Ikke bare synes utvekstene nede på stammen, men også i tretoppene. - Dette er en kåte eller rikule, sier han og peker på en av utvekstene på treet som er en gråor På stammer av edelløvtrær ble det funnet almeteppemose, glansmose og moser i slekten Anomodon. Sørligste deler av lokaliteten utgjør en markert nordvendt bekkedal, delvis på marin leire, delvis på samt gråor langs elva. De fleste trærne er mindre enn 20 cm dbh. Det er innslag av enkelte grove almer, asker og bjørker (50-65 cm. gjerne over stammen min. Jeg vil bære dem i både sol og vind. Til våren vil vi kle oss. i samme grønne drakt, skjønt ingen blader er hverandre lik. Når jeg hvisker stilt på bjørkevis, så skjønner de meg straks. Novemberstråler også på ei gråor?.

60 - 80 stammer pr. daa. For eik, ask og bøk bare 30 - 40 stammer pr. daa. Grønnkvisting Kvisting bør utføres når diameter i brysthøyde er ca. 7 - 10 cm. Etter kvisting skal minst 50 % av stammen ha grønn krone. Når diameteren er 7 - 10 cm, og trehøyden bare er 8 meter eller lavere, må den første kvistingen stoppe før 4 meter Alnus incana (gråor) over - Alnus glutinosa (svartor) Gråor er et middelsstort lauvtre som blir opptil 20 meter høyt, ofte med flere stammer ; Gråora kan på god jord bli oppunder tjue meter høg med stamme og kjegleforma krone. På skrinnare jord eller myrjord veks ho ofte buskakti gråor og svartor. På gråor, som har lys og jevn bark, er de mest iøynefallende symptomene de typiske svarte, fuktige flekkene på stammene (Fig. 1). Disse flekkene varierer i størrelse og kan være alt fra så vidt synlige til over ti cm lange. Flekkene finnes ofte helt nede ved bakken, men de kan også være høyere opp på stammen

Or Mellbyes Planteskole A

Gråor og svartor er spesielt utsatt. Ved næringsmangel kan de også gå på bjørk, hassel, lind og frukttrær (spesielt eple). Billene kan fint fjernes manuelt på yngre trær. Larven lever i nedre deler av stammen av unge ore- (Alnus) eller bjørketrær (Betula) Mange arter i den sopplignende organismeslekten Phytophtora har kommet til Norge med importerte planter.Forsker Venche Talgø forteller at de i 2012 påviste Phytophtora på døende trær langs Årungen i Akershus fylke. - I Norge har vi de siste 15 årene registrert funn av minst ti ulike Phytophthora-arter i tilknytning til symptomer på trær og busker i grøntanlegg og naturområder Dette kan forbrukerne dra nytte av. Har du en liten bolig, eller en bolig som er så godt isolert at det kreves svært lite varme, da kan det kanskje bli for varmt hvis du legger energirik bjørkeved i ovnen. I slike tilfeller er det aktuelt å kjøpe ved av osp, gran eller gråor. Da får du passe varme og ikke minst billig varme Her trengs det å tynnes! Mens vi skjærer i dette latterlig ferske, myke treverket forandrer det farge. Fra gulhvitt mørkner det gradvis, via oransje til varmrød glød. Heller ikke gråor er varig eller sterkt hvis det skal stå ute. Men det er ikke det vi er ute etter på denne turen. Ikke Svarteper heller Gråor kommer først inn i tresjiktet ved kote 65, der skogen går over i gråor-heggeskog (figur 2). Her slaker elveløpet noe ut, og elva deler seg i flere løp som fletter frem og tilbake med hovedløpet. På stein i elva ble det observert kun helt vanlige arter som bekkesildremose, bekkevrangmose og bekketvebladmose

 1. Gråor har glatt grå stamme og hunnblomstene blir til små kongler høyt opp i trekronen. Hegg, sammen med vierbusker, danner kratt og små halvkrypende trær nærmere bakkenivå. Heggen er en av de første trærne som får grønne blader på våren
 2. • rett stamme med glatt, grønleg bark • hann- og ho-aks på eigne hann- og ho-tre (særbu) • veks på nesten all slags grunn over heile landet Lind (Tilia cordata) • store tre, kan bli gamle • lysegrøne, tynne blad svartor gråor avrunda eller spis
 3. den døde veden er gråor, som normalt har kort levealder. Flere døde gråorstammer har angrep av orekjuke. Enkelte stokker er sterkt nedbrutt. For gråor skjer dette imidlertid raskt, og det er neppe kontinuitet i død ved. Flere eksemplarer av flerstammede seljer, hvor enkelte stammer er døde, finnes spredt i området
 4. g (C2a), har flere steder silkeselje, noen av dem er trær av betydelig elde og størrelse. Vanlige arter er bl.a. bringbær, kranskonvall, linesle, hundekjeks
 5. Av sopper ble vedalgekølle Multiclavula mucida funnet på død stamme av gråor. Vedalgekølle er oppført som NT - nær trua på Norsk rødliste 2015 og ikke tidligere funnet i Meråker. Ved Kvernbekken er det forekomst av «balsampoppel», trolig både kjempepoppel Populus trichocarpa (L
 6. nedre stamme. Slik kvisting bør helst utføres før stammen blir mer enn 7- 10 cm i diameter ved nedre grenkrans. Denne kvistingen bør likevel ikke utføres før kronene har begynt å slutte seg. VEKST OG PRODUKSJON Tømmer av ask kan ha høy kvalitet og er etterspurt bl.a. som parkettgolv, panel, trapper, kjøkken, mø-bler, synlige.
 7. med gråor og kan ligne på denne, men barken er mørkere. Raklene ligner på små kongler, og disse blir ofte stående på treet gjennom vinteren. Ved av or er lett å skjære i med skjærejern, og den ble brukt til proteser i tidligere tider. Veden brukes også til møbler, panel og elgitarer! SVARTO

Tre - Wikipedi

blødende sår på stamme og greiner, og i alvorlige tilfeller dør trærne. Bladfiekksopp gir fiekker på bladene, men det er ikke kjent at det svekker treet vesentlig. Arten er ikke kjent problematisk og anses å ha begrenset spredningspotensial. Bred krone. Motsatt stilte, 5-7 koplete blad. Hvit-røde blomstrer i mai-juni. Fruktene e Unntaket her er gråor og svartor, som «sløser» og feller grønne blader om høsten uten å trekke næringen inn i stammen. Det er fordi de lever i symbiose med nitrogenfikserende bakterier (se. Svartor (i rekker) Gråor. Vanllig hassel Norsk furu. 5-10 meter i gruppe, se plan. 4 stk. 2-4 meter i gruppe, se plan. 7 stk. høy stamme, so 1214, kp NS4402, tre med flere stammer, so 10-12.

Unntaket her er gråor og svartor, som «sløser» og feller grønne blader om høsten uten å trekke næringen inn i stammen. Det er fordi de lever i symbiose med nitrogenfikserende bakterier. Disse bakteriene lever på røttene til oretreet og hjelper dem aktivt til å ta opp nitrogen Stammer av gråor med blødende flekker forårsaket av Phytophthora. Figur 6. Tynne kroner på gråor som følge av Phytophthora-angrep. 9 NIBIO OPPDRAGSRAPPORT / VOL 1 NR 4 2015 I samme området som det var mye døde små trær av gråor, fant vi også ung hegg med tydelige. Bildet viser en chagasopp som vokser på gråor, noe som er svært sjelden. Det antas at sopper som har vokst på bjørk har størst medisinsk virkning. Soppen ser ut som en forkullet rirkule. Bildet er tatt 11/8 2009. Her er chagasoppen gjennomskåret mens den ennå sitter på treet

Vi deler de i gråor og svartor. Den største forskjellen mellom disse er bladene. Gråoren har en spiss blad form, mens på svartoren bukter enden av bladet innover. Kan bli opp til 20 meter, men blir som regel rundt 10. Oren er sambu og raklene er kongleaktige og flyter lett på vann, som er en vanlig måte for treet å spre seg på En busk blir svært sjelden høyere enn 4 meter, og den har flere og ganske jevntykke stammer. Et tre er en- eller fåstammet, med en tydelig hovedstamme. Trær blir mer enn 4 meter høye når de er utvokst. Et tre vil naturlig nok være lavt når det er ungt, og unge trær av forskjellige arter kan ha veldig lik form Gråor er lett å jobbe med pga. av lav vekt og kan nå et fuktighetsinnhold på 8 % ved godt tørking (bjørka, mellom 18 - 20 % ved god tørking). Ulempen med gråor er at den råtner fortere enn bjørka, og kan ofte kreve mer ettersyn (ikke spesielt gøy med soppbefengt ved, dessuten helseskadelig)

Gråor har en meget rask ungdomsvekst som stagnerer tidlig. Svartor har stilkete kongler og mørkegrønne, butte blad uten andre hår på undersiden enn små hårdusker i nervevinklene. Den er et kravfullt lavlandstre som på Østlandet går opp til Mjøstraktene, men er ellers utbredt i kyststrøkene med nordgrense i Trøndelag Viktige treslag er gråor, platanlønn, osp, alm, hegg, men også innslag av selje, rogn og eik. Platanlønnen antas å stamme fra de store parktrær på den gamle del av kirkegården og eik fra det gamle treet på Bygdetunet - Treslagene med lavest brennverdi er gråor, gran, osp og lind. Furu er plassert mellom lind og bjørk på lista - Det høye harpiksinnholdet i gran og furu gjør at de er lette å få fyr på, men det fører også til en del gnister. I finkløyvd tilstand er de ideelle som opptenningsved Vokser på stubber og stammer, særlig av gran, men også andre trearter, særlig gråor. Ildkjuke Har 10-25 (50) cm store fruktlegemer og er vanlig på løvtrær. Tørr ildkjuke brenner langsomt og ble tidligere nyttet til å holde ilden ved like i grua. Send dette via e-post Blogg dette

- Gråor er den arten som er hardest rammet hos oss, forteller Talgø. Syke og døde trær er funnet blant annet langs Glomma, Akerselva, Drammenselva, Numedalslågen og Nidelva. Langs Åkersvika i Hamar undersøkte forskerne mange oretrær, uten å finne et eneste som var friskt. Men syke trær er også funnet hos andre lauvtre Al.in Gråor Alnus incana (fk Sauherad) x (leveres podet på 2m høy stamme) x DELSUM 14 + 5 Busker Forkortelse Norsk navn Latinsk navn BREEAM poeng Ar.me Svartsurbær Aronia melanocarpa nei Ar.uv Melbær Arctostaphylos uva - ursi 'Nona®Spornes' X Hi.rh.

Den sumpige gråor-heggeskogen, med krokete stammer kjenner vi igjen fra Haugenområdet. Det urskogsliknende forsterkes av store mengder av slyngplanten humle. Det er rikelig med død ved og en artsrik flora av vedboende sopp. I liene lenger sør, mot transformatorstasjonen, finner vi lågurtgranskog (2) Stammen går høyt opp gjennom krona. Skuddene er glatte og gulbrune. Bladene sitter spredtstilt på en flattrykt stilk som er like lang som bladet. Dette er grunnen til at bladene skjelver selv i svak vind. Bladet er rundt, 3-8 cm langt med butte tenner i bladranden

Naturgleder: Arbeidskrav 3: LAUVTRE OM VINTEREN

Det første funn av pileskjoldlus hos oss ble gjort på ask i 1892. Den er funnet på følgende vertplanter: Alnus glutinosa (svartor), Alnus incana (gråor), Fraxinus excelsior (ask), Populus canadensis, Populus tremula (osp), Prunus padus (hegg), Ribes x cult Natur i Norge Kartlegging Terrestrisk kartlegging Terrestrisk kartlegging Kartleggingsenheter målestokk 1:5000; Utvalgte variabler fra beskrivelsessysteme Gråor-heggeskog på et par øyer i Nea, samt mindre arealer med elveør. Gråorskogen er til dels grov, men mange gråor på 30-40 cm dbh og noen helt opp i 50 cm. Noe stående og liggende død ved. vegetasjonen i skogen består av turt, sumphaukeskjegg, vendelrot, storklokke, skogsvinerot Alderen har skapt spranget fra naturen til hagen. Der det forbedrer dammer og andre fuktige steder som et imponerende tre, rullende tre eller pen busk. Så plante og pleie alder riktig

Speidertips: Hvordan kjenne igjen tresorter? - 18

Gråor Alnus incana(gråor) Gråor er et middelsstort lauvtre som blir opptil 20 meter høyt, ofte med flere stammer. Skuddene er først dunhåret, siden glatte. Undersiden av bladene er grågrønne. Bladet er bredt elliptisk, spisst, glatt og med tette sidenerver - nesten dobbelt så mange som hos svartor. Hannraklene er 6-12 cm lange o Gråor (alnus incana) som den egentlig heter, er en av de aller tidligst blomstrende planter i vår flora. Den er såvidt igang med blomstringa nå uten å trekke næringsstoffene inn til reservelageret i stammen slik de fleste trærne gjør. Mer om Gråor: Treveve

Norske løvtrær - Naturfa

I dalbunnen finnes stedvis gråor-heggeskog og større bestand av gråor-almeskog. Nord for Sanddøla finnes rik fjellvegetasjon med reinrosehei og engsnøleier. Storfloa stamme av bever og spredte forekomster av oter i vassdraget. Fjellrev har faste tilholdssteder i området. Meget stor verneverdi *** Om høsten, når det grønne klorofyllet igjen trekkes inn i stammen, kommer de andre fargestoffene, bladenes egentlige pigment, klarere fram i gult, oransje og rødt. Løvtrær har en svært viktig biologisk funksjon Fant ikke noen tråd som kunne hjelpe meg med dette. Har en vedstabel som har stått over en vinter og en sommer, dessverre med litt mye presenning over, så det har blitt dårlig luft og litt mugg i endene. Jeg lurer på hva jeg kan gjøre med det. Fins det noe middel jeg kan spraye på, eller vil dett..

Tresorter - KFUK-KFUM-speidern

Stammen er rak og den er lett å kviste. Brennverdien er bra, og den er ypperlig fyringsved når den er godt tørket. Rå furu derimot, er nesten umulig å få fyr på. I ovnen gir furu stor flamme med mye lys, og det kan være et knep for å få fint peisbål. Når et furutre blir skadet skiller det ut store mengder kvae for å beskytte såret Gråor. Gråor eller gråolder (Alnus incana) er et løvtre av oreslekta innenfor bjørkefamilien. Ny!!: Ved og Gråor · Se mer » Ildsted. Åpent ildsted Et ildsted er en innretning der kontrollert ild kan gjøres opp for oppvarming, matlaging, belysning og annet, f.eks. Ny!!: Ved og Ildsted · Se mer » Kappsa Stamme-høyder på opptil 11 meter er målt, og dette er de høyeste tindvedtrærne i verden! Tindveden er en typisk pioner- dette ved at gråor, selje, osp, hegg, rogn og gran har etablert seg. Så lenge Gaula legger opp nye grusører, har imidlerti

svartor - Store norske leksiko

Mange arter i den sopplignende organismeslekten Phytophtora har kommet til Norge med importerte planter. De har allerede tatt livet av et stort antall trær langs norske elver - fra Glomma til Nidelva, og forskere frykter at dette bare er begynnelsen Betydelig innslag av stor osp, dessuten finnes einer, gråor, hegg og rogn. Berggrunnen er hovedsaklig kalkspatmarmor, men med innslag av kalksilikatskifer i nordvest og øst, samt små partier granitt og kvartsitt. Morfologisk har furua her typisk kortvokst stamme og bred krone, ofte med stor grensetting helt til bakken Tatarleddved Lonicera tatarica er en relativt langlevd busk som stammer fra Øst-Russland og Sibir.Den har god frøreproduksjon. De saftige bærene spres med fugl, ofte direkte fra hager ut i kratt og skog, og potensielt over lange avstander (km) Et tre vokser stort sett på én stamme og kan bli opptil flere meter høyt. I motsetning til en blomst, som kan gro på et par dager, trenger trær flere år til å vokse. Et tre kan bli over 1000 år gammelt og faktisk helt opp til 100 meter høyt! I Norge finnes det ca. 30 forskjellige sorter trær. Kanskje du kan navnet på noen fra før Langs nedre deler av elva finnes frodig lauvskog av gråor og selje. Særlig i de indre sørøstlige delene finnes store myrarealer. Det er bosatt ca. 1700 personer i dalen, Her lever en levedyktig stamme av bjørn, og feltet har trolig landets beste bestand av jerv og fjellrev

Gråor eller gråolder - VossNow FotoBlog

Hovedsubstratet er stammer av gråor, men den er også funnet på selje, rogn og svartor. Ramboldia subcinnabarina ble beskrevet som ny for vitenskapen basert på materiale fra Norge, med typelokalitet i Sør-Trøndelag (Åfjord). Forekomsten i Norge er den eneste kjente i Europa Her kommer bilder sortert etter familier og slekter. Rekkefølge etter Lid/Elven: Norsk flora, 7. utg. Vi begynner med karsporeplanter (12 familier), fortsetter med nåletrær (nakenfrøede planter, 3 familier), og deretter med 94 plantefamilier (dekkfrøede planter) etter tur På gråor-stamme, Storøya, Tyrifjorden, fant jeg denne, 16. april. Ligner både mjuktjafs og barkragg. Men ut fra mer flattrykte greiner tipper på sistnnevnte Gråor Furu Gran Rogn Oreskog Furuskog Gamle bevaringsverdige tre Allé Tuft Store steiner Steingard Stein Steinblokker Bunker A S L B R F ST B B Registreringskart, landskapselementer B ekstra fi n furu furu med høge stammer furu B S S S S S S S S A L B B furu ST tuft F S S S R R B B B Allé Allé B A A A A A A

Bestemmelse av løvtre om vinterenVet du hva treet utenfor vinduet ditt heter?

Et tre er en plante med en stamme som er lagd av ved. Det er også typisk for trær at de bare har én stamme. (Busker har flere stammer.) Den harde stammen er veldig sterk, og trær vokse seg derfor høye, med greiner og kvister høyt opp fra bakken. Skoghilsen Anna Len Vi fant 300 synonymer til TRE. tre består av 1 vokal og 2 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Mesteparten av dagens forekomster stammer nok helst fra forvillede planter fra mange privathager, men noen kan stamme fra bruken av kjempespringfrø som honningplante. Nordhagen (1944) vurderte kjempespringfrø til å ha dårligere spredningsevne enn mongolspringfrø Impatiens parviflora , men i dag er det kjempespringfrø som er i kraftig spredning Den ble påvist flere steder i Mardalen på stammer av selje og gråor i lauvdominert skog samt i Digerurda. Gyalecta ulmi almelav (NT) Almelav vokser enten på gamle stammer av rike lauvtrær, fortrinnsvis alm, eller på mer eller mindre kalkrike bergvegger

 • Tattoo letters font generator.
 • Saol ordlista.
 • Hausbrand in rathenow.
 • Komplett garanti 3 år.
 • Populære navn.
 • Melbourne map.
 • Skopje jugoslavia.
 • Jul i blåfjell teater.
 • Kjøpe gass til varmepumpe.
 • Ausmalbilder playmobil pferde.
 • Hvor lenge holder amarula seg.
 • Häuser in bunde mieten.
 • Løse opp trelim.
 • Montessori utdanning.
 • Fläche münchen in hektar.
 • Limousine düsseldorf jga.
 • Nuuk.
 • Koon kassel.
 • Plass foran toalett.
 • Veteran motorsykkel regler.
 • Bill nighy fingers.
 • Fliese ornament.
 • Maria del pilar rubio instagram.
 • Natasha obama instagram.
 • Zitronenverbene stillen.
 • Svensk fastighetsförmedling kommande objekt.
 • Å følge på snapchat.
 • Skulerute kvam.
 • Twitter rain.
 • C 17 globemaster iii.
 • Blüba dauerkarten 2018 preise.
 • Foo fighters konsert 2018.
 • Single market norsk.
 • Hund sint på andre hunder.
 • Starbucks oslo city.
 • Grønn tunge.
 • Utstyrsstipend definisjon.
 • Stora enso karlstad lediga jobb.
 • Hva er ups kontonummer.
 • Wie schnell wirkt amoxicillin bei mittelohrentzündung.
 • Ansiktssolarium pris.