Home

Global konflikter

JemenDen demokratiske republikken Kongo

Oversikt og bakgrunnsinformasjon om ulike konflikter: Globalis - Informasjon om over 30 konflikter og kriger fra FN-sambandet; Säkkerhetspolitikk.se - Informasjon om 30 konfliktområder på svensk.; Council on Foreign Relations: Global Conflict Tracker - Aktuelle konflikter i verden, og hvilken betydning de har for USA sine interesser.; Uppsala Conflict Data Program: En database med. Konflikter Her finder du en oversigt over og beskrivelse af de fleste af verdens største konflikter samt der, hvor FN er til stede med fredsbevarende styrker. Du kan læse om baggrunden for de forskellige konflikter, og hvad FN gør for at løse dem Hvordan påvirkes vi av store globale utfordringer, og hvordan påvirker vi dem? Gå gjennom listen under, eller velg ut noen spesifikke for å diskutere i fellesskap i klassen. Vi anbefaler å bruke aktuelle utfordringer fra nyhetsbildet, for å gjøre det lettere for elevene å gjøre de relevante koblingene Internasjonal væpnet konflikt, betegnelse på en væpnet konflikt mellom to eller flere stater, folkelig gjerne kalt krig. Under en internasjonal væpnet konflikt er partene bundet av relevante regler i internasjonal humanitærrett, herunder de fire Genèvekonvensjonene fra 1949, som i henhold til deres felles artikkel 2 kommer til anvendelse «i tilfelle av erklært krig eller enhver annen. e-Forelesning: Lokale, regionale og globale konflikter. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet..

FN-sambandet

Konflikt og krig Global

Kommentar av Håvard Skjerdal (Leder for innsamling og kommunikasjon i KFUK-KFUM Global): I en artikkel i Dagen den 9. oktober kritiserer KFUK-KFUM Global at regjeringen, i deres forslag til statsbudsjett, ikke ønsker å gi støtte til organisasjoner som har som hovedformål å drive med BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) i protest mot Israels okkupasjon av Palestina Konflikter kan deles opp i lokale, regionale og globale konflikter. Terrorisme er gjerne en del av en eller flere konflikter. Vi skal se nærmere på hvordan vi definerer terrorisme, og hva FN kan gjøre for å stoppe konflikter og fremme menneskerettigheter Konflikten kan dreie som om lokale forhold, eller den kan oppstå på tvers av landegrenser. LK06 Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg Når det oppstår motstridende interesser mellom mennesker som lever i ulike deler av verden, har vi det vi kaller en global interessekonflikt Vi hadde en topp i 2001, men ellers har tallet gått ned, sier Brynjar Lia, terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.Mange av de terrorhandlingene som nå preger nyhetsbildet, er knyttet til lokale konflikter, og disse har man ikke noen global samlet statistikk over, opplyser Lia Da pandemien var et faktum ba FNs generalsekretær om en global våpenhvile. Likevel viser Flyktninghjelpens ferske oversikt at 660.000 mennesker har flyktet fra krig og konflikt siden pandemien startet

Konflikter - Globali

Global oppvarming fører med seg store konsekvenser for miljøet, for eksempel stigende havnivå på grunn av isen som smelter, hete bølger og ekstrem vær som orkaner og tornadoer. De fleste forskere mener global oppvarming har foregått siden begynnelsen på 1900-tallet og at det er de menneskelige utslippene av klimagasser som står bak den stigene temperaturen Den globale vannkrisen Vi snakker om en global vannkrise. Den rammer de mest sårbare verden over hardest. Å stå opp før solen og gå flere kilometer til fots for en eneste bøtte vann er hverdagen for mer enn en milliard mennesker

FN frykter global vannkrise Alt for mange mennesker på kloden mangler rent, trygt drikkevann. Og problematikken slutter ikke der. Med dagens forbruk, har vi snart ikke nok vann til å lage mat til alle Hennes bok, «Den globale oppvarmingen», kom nettopp ut på Pax forlag. Publisert torsdag 27. april 2006 - 07:40 Sist oppdatert onsdag 14. desember 2016 - 21:0 Midtøsten-konflikten er betegnelsen som oftest blir brukt for å omtale striden om det tidligere mandatområdet Palestina, som i 1948 ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel. Selv om kjernen av konflikten er mellom Israel og palestinerne fikk den raskt regionale rammifikasjoner. Les også om Midtøstens historie og Palestina-spørsmålet; Israels historie og Palestinas historie. Selv om konvensjonelle, væpnede konflikter ikke er et sannsynlig utfall på kort sikt, kan skjev ressursfordeling øke spenningen mellom marginaliserte grupper. Hvordan miljømessige faktorer i samspill med politiske, økonomiske og andre kontekstuelle forhold påvirker risikoen for voldelig konflikt på lokalt nivå, er et prioritert område for videre forsk-ning Konflikter Här har vi beskrivit de största pågående konflikterna i världen, samt konflikter där FN är inne med sina fredsstyrkor. Du kan läsa om olika konflikters bakgrund, hur länge de har pågått och vad FN gör för att lösa dem

Materiellet handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt. Gjennom filmer, billedserier og oppgavespill formidler barn fra forskjellige land hvordan det er å leve i et krigsherjet land, om det å være på flukt, miste muligheten til å gå på skole, og hvordan barn kan være med å bidra til fred «Dessuten, uten globale avtaler om hvordan og hvor man skal bruke klimamanipulering, innebærer solstråleregulering en fare for internasjonal konflikt. Gitt de relativt lave direkte kostnadene, estimert til et titalls milliarder dollar i året, kan ikke-statlige aktører eller små stater handle på egenhånd og bidra til globale eller regionale konflikter,» advarer FNs klimapanel FNs generalsekretær Ban Ki-moon frykter at konflikten i Øst-Kongo kan bli en regional storkrig, samtidig som den økende volden gjenspeiler FNs vedvarende avmakt i regionen. Global.no, Tel 95 23 21 31 E-post: global@global.no . Kopirett Global. Alle rettigheter reservert

Konflikten vi har nevnt her, kan være ødeleggende for miljøet hvis den ikke blir løst. Men konflikter kan også være av det gode. De kan føre til at man får «luftet ut», og at man blir bedre trent til å løse konflikter neste gang de oppstår. Hvis det er faglige motsetninger i en organisasjon, kan konflikter gi bedre og flere ideer Frankrike griper inn i konflikten. I januar 2013 angrep islamistene hovedstaden Bamako, som ligger midt i den sørlige delen av Mali. Dette var en direkte trussel mot myndighetene i Mali, som da ba om internasjonal hjelp for å stoppe islamistgruppenes angrep

Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer

 1. Gjennom historien til vår planet har nasjoner og hele land vært i fiendskap. Dette førte til dannelsen av konflikter, hvis skala var virkelig global. Livets natur fremkaller overlevelse av de sterkeste og de sterkeste. Men dessverre ødelegger tsaren av naturen ikke bare alt rundt seg, men ødelegger også sin egen type
 2. Også en av konfliktene på det globale sjakkbrettet. 2 oktober 2020. 3 0. Striden om Nagorno-Karabakh er - i likkhet med for eksempel Palestina-konflikten - et klassisk eksempel på en konflikt som skyldes at to stater eller to folk gjør krav på det samme landområdet
 3. Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer.
 4. Globale interessekonflikter. I de siste ti årene har den globale handelen økt enormt i verden. Den har blitt tolvdoblet siden 2. verdenskrig. Flere milliarder krysser mellom de rike landene hvert år. I dag er det mer enn nok mat til alle i verden, men allikevel sulter en halv milliard mennesker
 5. Globale interessekonflikter. Ett naturfagsprosjekt av Gard, Sebastien, Tomasz, Adrian, Kristoffer og Max-Emil. Å behandle globale interessekonflikter er ingen enkel sak. Slike situasjoner kan være grunnlag for store etiske problemstillinger, og det finnes ikke noe botsystem som kan løse konflikter
 6. g. Klimaendringene er alvorlige og allerede i gang. Ifølge forskere vil temperaturen fortsette å øke drastisk, selv om vi kutter alle klimagassutslipp i morgen. Men hvis vi handler nå vil vi kunne unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene
 7. Afghanistan-konflikten har lenge stått mellom et vestlig-støttet regime i hovedstaden Kabul på den ene siden, og opprørsgruppen Taliban på den andre. Denne konflikten begynte da USA bestemte å invadere Afghanistan som en reaksjon på al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001

Konfliktene i vindkraftutbygging i Norge er sammensatte. Eksempelvis hersker det en overordnet politisk spenning mellom globale klimahensyn og lokale natur- og miljøhensyn Årsaker til krig. Avviklingen av kolonisystemet og bortgangen av den kalde krigen ga grobunn til andre typer konflikter. De mellomstatlige konfliktene har nesten opphørt å eksistere, mens interne konflikter blusser opp. Det ensidige fokuset på å forstå de store krigene og maktspillet som lå til grunn for disse, har blitt erstattet av behovet for å forstå de små krigene. Global er et adjektiv som brukes om det som angår hele jordkloden. Verdensomspennende er et synonym. Eksempler på bruk: globale utfordringer, global oppvarming. Selv om konflikten om regnskogen er global så er det alltid noen mer spesifikke konflikter. Et eksempel er konflikten mellom en lokalbefolkning, Yanomami folket og verdenssamfunnet, i dette tilfellet gullgravere. Yanomamifolket er et urfolk som bor i Amasonas jungelen på grensen mellom Brasil og Venezuelas Flertallet av alle globale konflikter er koblet til olje. Kartet nedenfor viser gjeldende oljeressurser globalt. Kraften til svart gull og grådighet har vært overordnede menneskeliv i nærmere 100 år. Den første storskala etterspørselen etter petroleum ble dokumentert i 1880-årene på grunn av parafin ble avledet.

Av Adrian I Norge har vi kanskje et av verdens beste drikkevann. Men den globale vannkrisen i verden er ett faktum. Det er flere fatale følger av mangelen på trygge vannkilder. 884 million people - about half of whom live in asia - still use an unimproved drinking water source Unimproved drinking water sources: Unprotecte Få konflikter mellom stater. På den positive siden utkjempes det fortsatt svært få mellomstatlige konflikter.Disse konfliktene er også ofte de mest alvorlige. Fra 1946 til 1991 har det i gjennomsnitt vært litt over to mellomstatlige konflikter i året, mens det siden 1991 bare har vært én i året - Konflikter har løftet religion tilbake til dagsorden På 1980-tallet forventet mange forskere at religion ville forsvinne fra offentligheten. Men i dag er religion ofte framme i offentlig debatt, aktualisert av dype konflikter Irak-krigen ble offisielt avsluttet i 2010, da USAs president Barack Obama erklærte at krigen var over. Likevel har det vært pågående krig og konflikt i Irak i årene etter, og USA har fortsatt militærstyrker i landet. Bakgrunn. Irak, som ligger midt i det oljerike Midtøsten, har lenge vært et strategisk viktig land for USA

Krigen i Afghanistan er betegnelsen på den politiske og militære konflikten i Afghanistan som ble innledet da USA 7. oktober 2001 startet den militære kampanjen Operation Enduring Freedom (OEF), med særlig tyngde sør i landet. Målet var å ramme al-Qaida og Taliban. Bakgrunnen var terrorangrepene mot USA 11. september 2001 utført av terrornettverket al-Qaida Potensialet for konflikter om vann, energi og matforsyninger øker, og kan føre til konflikter og kriger. De ødeleggende effektene av den globale oppvarmingen vil være størst i de landene som har minst muligheter til å tilpasse seg på grunn av sosiale og økonomiske forhold Rovdyrpolitikken i Norge gir et godt bilde på hvordan motsettende målsetninger i forskjellige departementer og interesseorganisasjoner kan føre til konflikter. Mål som bevaring av biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskapet og økonomisk vekst strider imot hverandre, og det er på grunnlag av dette at det er inngått et kompromiss for å bevare rovviltet samtidig som å sikre et. Konsekvenser av den globale oppvarmingen som temperaturendringer, tørke eller flom kan føre til sesonger med svært dårlige avlinger. Flere jordbruksland, vi er avhengige av, er i ferd med å ufrivillig redusere produksjonen av avlingene sine på grunn av globale endringene Konflikter oppstår lokalt, noen blir regionale, Lokale, regionale og globale konflikter Nasjonal digital læringsarena. Loading.

3: Hvorfor er det konflikt? Konflikten handler i dag om det samme som den har gjort i nærmere 70 år. Det er de samme kjernespørsmål som vi må forholde oss til for å få til en levedyktig fred: En sterk israelsk stat eksisterer i Midtøsten og er der for å bli Konflikten har eskalert, partene har ikke lenger respekt for hverandre og utilbørlig opptreden vil ofte finne sted. Fokus blir f.eks. på person mer enn på sak. Her er det stort behov for at konflikten håndteres på en ryddig og god måte fra arbeidsgivers side. 7. HVORDAN SKAL KONFLIKTER, TRAKASSERING ELLER ANNEN UTILBØRLIG OPPTREDEN. Fikk i dag vite at jeg kom opp i samfunnsfag på eksamen, og trenger hjelp! Oppgaven lyder: OPPGAVE: Den kalde krigen - Våpenkappløpet og global konflikt Gjør rede for den kaldre krigen, med hovedvekt på våpenkappløpet og konfliktene utenfor Europa. Du kan velge å ta utgnagspunkt i noen av disse s..

Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en spent konfliktsituasjon eller væpnet kamp kan kalles krig, kan likevel variere, blant annet av hensyn til internasjonal rett og politisk retorikk.Det motsatte av krig blir vanligvis kalt fred 17:24 EU-ministre står samlet bak brexit-forhandler og ber britene slutte å spille 17:15 EU-toppmøte utsettes - presidenten har vært i kontakt med koronasmittet 17:06 Solberg frykter sult og konflikt etter koronaen 17:01 Trafikkulykke skaper kø på Ring 3 i Oslo 16:49 Trump sier Kina må holdes ansvarlig for coronapandemien 16:43 Bertheussen ble grillet om printer og så datteren vitne. Krig/Konflikter. PRIO: Flyktninger Flere større organisasjoner og magasiner trekker imidlertid fram mindre kjente aktivister som har bidratt til global oppmerksomhet rundt viktige saker som.

I mars ba FN om en umiddelbar våpenhvile i verdens konflikter for å bekjempe en felles, global fiende: koronaviruset. PRIOs fredsforskere har sett på effekten Reflektere rundt kulturelle likheter og forskjeller i en global sammenheng og sammenligne med norsk kontekst. bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene; Sosialisering

Verdensdagen mot barnearbeidKonfliktbilde 2008-2009 - HHD Artikkel | NUPIAnsvarlig forbruk og produksjon

internasjonal væpnet konflikt - Store norske leksiko

Syria konflikten by Ikke Bruk. Globalis Konflikter. Palestina-Israel konflikten by Mehdi Haidar on Prezi Next. Sudan - Darfur. Globalis Konflikter. Global Skole er en digital samling med undervisningsressurser om globale utviklingsspørsmål for grunnskolen og videregående skole. For Global Skoles virksomhet er bærekraftsmål 4.7. et overordnet mål: Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling

e-Forelesning: Lokale, regionale og globale konflikter - NDL

FN, korona og konflikter. FNs generalsekretær António Guterres kom med en global oppfordring om våpenhviler i møte med koronapandemien. FN har mottatt flere positive svar på oppfordringen fra krigende parter, blant annet i land som Kamerun og Filippinene. Det har også kommet positive signaler fra de krigende partene i Jemen konflikt som handler om hvordan materielle eller økonomiske goder skal fordeles mellom samfunnet. anonym - 23. november 2016: 2: 43 29. Interessekonflikt. En interessekonflikt er en konflikt om fordeling av penger og andre materielle verdier Følelser og konflikter Lær deg sammenhengen mellom tanker og følelser, og lær hvordan du kan bedre følelser om andre og deg selv ved å tolke annerledes. Sammen med en kognitiv terapeut trener du deg til å Konflikter, krig og folkevandring kan klimaramme Norge Norge er godt skodd for å håndtere klimarisiko, men konflikter som kan følge av store klimaendringer vil uansett påvirke oss, fastslår klimarisikoutvalget

Naturfag Påbygg - NDL

Japan- Sør-Korea konflikten tilspisses: Mann satte fyr på seg selv utenfor Japans ambassade. En Sørkoreansk mann døde etter å ha satt fyr på seg selv utenfor Japans ambassade L&E Global; Sykefravær ved konflikt på arbeidsplassen. Ny dom fra Gulating lagmannsrett: Arbeidstaker hadde ikke krav på sykepenger. Når det oppstår konflikter på arbeidsplassen, er det ikke sjeldent at arbeidstakere blir sykmeldt. I den forbindelse kan det stilles spørsmål ved om dette gir rett til sykepenger Kurs masternivå Sikkerhets­ledelse og konflikt­håndtering. Dette programmet gir deg omfattende forståelse av den nye verdensorden og globale og regionale konflikter, verktøy for å analysere komplekse årsaks- og virkningssammenhenger, samt evne til å vurdere militære og sivile tiltak for å håndtere nye trusler og konflikter Forskjellige konflikter har ofte ulike årsaker, og en konflikt kan ha mange årsaker. Hvis en skal forstå bakgrunnen for en konflikt må en særlig skille mellom ulike typer kriger, slik som borgerkrig og kriger mellom stater. De aller fleste voldelige konfliktene de siste ti-årene har vært borgerkriger Da oppstår det konflikter som fører til en økning i antall døde. Kilde: CNN, BBC, New York Times, Washington Post. I snart 12 år har meksikanske myndigheter forsøkt å nedkjempe narkotika.

10 konflikter det er verdt å følge med på i 2017 D

Når konflikter trappes opp, blir også lokale konflikter påvirket og kan lett komme ut av kontroll. Direktør Gunnar Sørbø En representant for frivillige organisasjoner understreket de katastrofale effektene av AIDS-epidemien for alle aspekter ved menneskelig sikkerhet i Afrika sør for Sahara Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter. Det er mange vitenskapelige holdepunkter for at klimaet, ofte omtalt som klimasystemet, bestående av jordens atmosfære, hydrosfæren, kryosfæren, litosfæren og biosfæren, blir varmere Uttrykket global helse har ingen presis definisjon og brukes ofte synonymt med internasjonal helse. De norske medisinerne John-Arne Røttingen og Harald Siem har definert internasjonal helse på følgende måte: Med internasjonal helse forstås internasjonal samfunnsmedisin, det engelsk/amerikanske begrepet international eller global public health

Hva er bærekraftig utvikling?

Konfliktforståelse og konflikthåndterin

Tema Konflikt. Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall. NUPIs forskning på konfliktløsning har ofte en praktisk målsetning ved at målet er å forbedre metodene som benyttes for å skape dialog og forsoning mellom parter Han tror Nobelkomiteen vil ønske å hente fram viktige problemstillinger som kommer i skyggen av pandemien, som glemte konflikter eller alvorlige menneskerettighetsbrudd Hans Christian er blant annet opptatt av likestilling, global urett, kampen mot rasisme og internasjonal solidaritet. Høyreekstremisme på frammarsj AV Hans Christian Knudsen 23. september 2018 Demokrati , Konflikt og fred , Ytringsfrihe Konflikt. Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall. NUPIs forskning på konfliktløsning har ofte en praktisk målsetning ved at målet er å forbedre metodene som benyttes for å skape dialog og forsoning mellom parter

Drivkreftene er mye globale, men også nasjonale og lokale. Hvilke prinsipper og modeller vi baserer areal-, jord- og utmarksforvaltninga gir dårligere beite, større tap, og mer konflikter med annen arealbruk • Reindriftsinformanter omtaler rovdyra som et nytt arealpress, i tillegg til hyttebygging, kraftutbygging, veibygging. 9 Konflikter og konfliktløsningsmekanismer 9.1 Innledning Erfaringene viser dessverre at det ikke sjelden oppstår konflikter hvor flere driver advokatvirksomhet sammen, enten dette er i kontorfellesskap eller i et advokatselskap. Noen konflikter oppstår mens partene driver advokatvirksomhet sammen, men de fleste oppstår Krigens lover og respekten for det humanitære rommet brytes daglig i konflikter i Afghanistan, Syria, Jemen, Mali, Irak og Libya, uten at det får konsekvenser, sier Andersen. - Den europeiske responsen på flyktningkrisen i 2015 viser at konvensjonene har blitt skjøvet til side, legger hun til Global oppvarming kan utløse en menneskerettighetskrise av et omfang verden ikke har sett siden 1940-tallet, advarer FNs menneskerettssjef

 • Vestre toten kommune kart.
 • Tauplitzalm, skigebiet.
 • Stacy keach jr.
 • Møller bil lier.
 • Brownies matstart.
 • 5.17 in to cm.
 • Kjøp brukt verktøy.
 • Konstitusjonelt kongedømme frankrike.
 • Kombipedaler.
 • Brukte mercedes deler.
 • Kan man se livmorhalskreft på ultralyd.
 • Indonesiske ambassade oslo.
 • Singles in alsfeld.
 • Trk to gpx.
 • Juleevangeliet for barn tekst.
 • Bilkyrkogård ryd.
 • Höstens bästa röda viner 2017.
 • Geilo skrutrekkere.
 • Tanzsportverband nordrhein westfalen.
 • Salwar kameez.
 • Exoplaneter snl.
 • Elfa kampanje.
 • Dagsavisen ledige stillinger.
 • Ascii sniper rifle.
 • Frauenrechte in italien.
 • Lenny face versions.
 • Lombok.
 • Dagmar storm 2011.
 • Ding tageskarte gruppe.
 • The weeknd producer.
 • Sio studentforeninger.
 • Melanom 2mm durchmesser.
 • Avantas no stillinger.
 • Øien 530 f.
 • Yubo yellow.
 • Zimmerstraße 24 d.
 • Verdens kraftigste luftpistol.
 • Koala žival.
 • Malt i morsmelkerstatning.
 • Holgersen møbeloppussing.
 • Forskjell vekt morgen og kveld.