Home

Ny parkeringsforskrift 2021

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og

 1. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 4, § 5, § 8, § 31, § 37, § 38, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a. Fremmet av Samferdselsdepartementet
 2. Prop. 6 L (2018-2019) Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter) Tilråding fra Samferdselsdepartementet 26. oktober 2018, godkjent i statsråd samme dag
 3. nelig ferdsel. Den gjelder for både offentlige og private parkeringstilbud. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017

Prop. 6 L (2018-2019) - regjeringen.n

Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter. Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger. Kort hva våpenloven [ Registrering av virksomheten. En virksomhet som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere seg i parkeringsregisteret. Innmeldingen skjer via Altinn, slik at den som skal foreta registreringen må være gitt rettighet i Altinn til å handle på virksomhetens vegne.. Slik gjør du for å registrere parkeringstilbyder

Fra 1.januar 2017 trer ny parkeringsforskrift i kraft. Parkeringsforskriften gjelder for alle som tilbyr vilkårsparkering, både privat og offentlig. Forskriften omhandler også elementer som gjelder forskrift om offentlig parkeringsgebyr, forskrift om parkering for forflytningshemmede og forskrift vedrørende postforskynning av Parkeringsklagenemndas vedtak Nye forskrifter fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet Det nye regelverket ble vedtatt like før påske og trådte i kraft 1. januar 2017. Reglene vil sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet hvor det stilles strenge krav til parkeringsfirmaene.Blant de sentrale punktene i forskriftene skal særlig nevnes: Parkeringsselskapene og de ansatt Det vert innført ny parkeringsforskrift om vilkår for parkering og det vert gjort nokre justeringar i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. 2018. Eit sikkert vårteik mai 01, 2018. 940.399 liter alkohol i 2017 mai 01, 2018. Mange vil rydda strender mai 01, 2018 Nye regler for parkeringsbøter Fra 2017 gjelder felles parkeringsregler Bryter du parkeringsreglene etter nyttår, blir straffen den samme om du har parkert på en offentlig eller en privat parkeringsplass. NYE PARKERINGSREGLER: Fra 1. januar kommer det nye, felles regler som skal gjøre det enklere og bedre for forbrukerne

Regelverk for parkering Statens vegvese

Nye regler for parkeringsbransjen: - Forbrukeren er

 1. Den 01.01.2017 skal ny parkeringsforskrift iversettes. Forbrukerne skal få et enklere og sterkere vern. Alle landets parkeringsselskap må følge regelverket og forholde seg til kjennelser fra en ny parkeringsklagenemnd
 2. Ny parkeringsforskrift fra 2017. 1. januar trer nye parkeringsregler i kraft. Formålet med den nye parkeringsforskriften er å samle det som i dag kalles for offentlig- og privatrettslig parkering inn i en og samme forskrift, samt å regulere og kontrollere parkeringsvirksomhetene
 3. Live news, investigations, opinion, photos and video by the journalists of The New York Times from more than 150 countries around the world. Subscribe for coverage of U.S. and international news.

Den nye parkeringsforskriften kan leses her: Parkeringsforskrift fra 1.januar 2017Ny parkeringsforskrfit ble innført fra 1.januar 2017 jf.parkeringsforskriften av 18.03.2016 nr. 260. Områdene vil bli omskiltet innen 01.01.2018 jfr. overgangsbestmmelse i forskriftens § 65, 4 ledd.Tore Gjølme er selskapets daglige leder og kan treffes på telefon 480 22 406. Han er på kontoret onsdager, og. Den nye hvitvaskingsloven - l ov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - trer i kraft fra i dag 15. oktober 2018. Samtidig settes også ny hvitvaskingsforskrift i kraft. Den nye loven og forskriften viderefører i stor grad gjeldende rett Regelendringer i fbm. ny parkeringsforskrift som trådte i kraft f.o.m. 01.01.2017 Endret: 10 jan 2017 Opprettet: 9 jan 2017 Norpark vil med dette informere sine medlemmer som tilbyr regulerings, - håndhevings, - og klagebehandlingstjenester til grunneiere/oppdragsgivere om konsekvenser av ny parkeringsforskrift ny-parkeringsforskrift-av-18-mars-201

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Fra og med 1. januar 2017 innføres en ny parkeringsforskrift (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer). Den nye parkeringsforskriften inneholder en rekke ikke-fravikelige bestemmelser for tilbydere av parkeringstjenester 18. mars 2016 kl. 12:57 Nye parkeringsregler i hele landet. Regjeringen innfører felles standarder og regler for alle landets parkeringsselskap. Forbrukerne vil både få det enklere og få.

Er du klar for ny parkeringsforskrift? - Vestfold

Den 01.01.2017 skal ny parkeringsforskrift iversettes. Forbrukerne skal få et enklere og sterkere vern Browse the archive for information about ny. Do you want to know the latest news about ny

De nye 100- og 200-kronesedlene skal etter planen tas i bruk 30. mai neste år, mens de andre sedlene kommer i 2018 og 2019: De nye 100- og 200-kronesedlene utgis 30. mai 2017 De nye 50- og 500. I denne saken kan du gjøre deg kjent med det nye norgeskartet, slik det blir seende ut fra 2018 og fra 2020. Se video av det nye norgeskartet: Skroter gamle skilt Ny personvernforordning. 20. juli 2018 innføres nye regler for personvern i Norge. Da trer EUs personvernforordning (også kalt GDPR - The General Data Protection Regulation) i kraft. Målet med loven er å styrke enkeltindividers rettigheter og harmonisere regelverket i Europa

Årsror 2018 5 Nye Veier skal bygge trafikksikre hovedveier som knytter landet sammen, og utvide bo- og arbeidsregionene. Oppgaven vi har er omfattende, den strekker seg over mange år og medfører både naturinngrep og klimagassutslipp. Vi har med andre ord et stort ansvar. Høsten 2018 fikk vi en ny rapport fra FNs klimapanel, IPCC. Dere I 2018 fikk vi ny personvernlovgivning i hele EU/EØS. Her er en kort oversikt over noe av det som er nytt. Gjelder for større geografisk område. Behandlingsansvarlige som er registrert utenfor EU, men som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere, vil være omfattet av det nye regelverket Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie, men det betyr også ekstra jobb for sameiestyrene fordi de må sette seg godt inn i de nye reglene Slik er de nye førerkort-reglene Innføres neste helg. ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres reglementet kommende uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix Vis me Hyundai oppga en rekkevidde på over 48 mil på en lading ifølge den nye WLTP-kjøresyklusen. Etter at det ble kjent at Kia e-Niro hadde fått for høy rekkevidde etter testfeil, viste det samme seg å stemme om Kona. Den oppgitte rekkevidden ble derfor i desember 2018 redusert fra 482 til 449 kilometer

I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden Nye satser innføres gradvis. Utover i 2018 vil flere og flere varer få ny pant. I september 2018 skal ny pant ha blitt innført på alle nye flasker og bokser. Men i markedet vil det fortsatt være noen eldre flasker og bokser igjen i butikkene og på lager som selges med gammel pant inntil det er tomt

Fra 1. september 2018 typegodkjennes nye biler i henhold til den internasjonalt standardiserte testprosedyren for lette kjøretøyer - WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette er en ny og mer realistisk test for måling av drivstofforbruk og CO 2-utslipp Nye casino på nett 2020. Leter du etter nye casino på nett? Da har du kommer til rett plass. Her finner du vår totale oversikt over hvert eneste nye nettcasino som blir sluppet i 2020 (som er relevante for norske spillere).. Listen er rangert fra nyeste til «eldste» Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Nye nasjonale regler om personvern trer i kraft i juli 2018. Bakgrunnen er en ny EU-forordning vedtatt 27. april 2016, og som vil gjelde for alle EU-landene. De fleste kommunalt eide selskaper vil bli omfattet av de nye reglene. Noen hovedpunkter i de nye reglene er Best Dining in New York City, New York: See 1,431,085 Tripadvisor traveler reviews of 13,449 New York City restaurants and search by cuisine, price, location, and more En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer. Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der, i sentrum New York City, offisielt kalt City of New York, er den største byen i USA.Byen ligger i delstaten New York og har 8,6 millioner innbyggere. Storbyområdet New York (New York metropolitan area, eller Greater New York) er et av de mest folkerike byområdene i verden, med rundt 22,2 millioner innbyggere. New York består av fem bydeler (boroughs): Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten Island Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 0

Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2018 skal skje på nytt kommunenummer. Nytt for inntektsåret 2017 Ny ordning: Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler Den nye personvernlovgivning som trer i kraft mai 2018, blir en ytterligere innskjerping i kravene for å behandle personopplysninger. Det vil blant annet stillers strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, og også flere virksomheter vil bli pålagt å ha et eget personvernombud

Dette er de nye elbilene som kommer i 2018 Så langt har vi bare sett begynnelsen på elbil-eventyret. De neste månedene kommer det flere spennende elbiler på markedet og i 2019 starter kappløpet for alvor. Rune Korsvoll. Publisert 16/10 2017 - 06:47 Sist oppdatert 16/10 2017 - 06:47 Høstens nye produkter! Denne høsten står det mange fristende produkter på menyen fra TINE®. Endelig lanserer vi TINE® Frokostyoghurt i en praktisk og familievennlig kartong med skrukork, Biola® UTEN tilsatt sukker kommer med en spennende smakskombinasjon av sitron og ingefær og du kan glede deg til nye og friske yoghurtsmaker som eple & kanel og rips & vanilje Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye - og noen ganger uoverkommelige - utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for. Norge 2018- Kalender med merkedager. Kalender for 2018. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er) Til høsten trer en ny kommunelov i kraft, rett før kommunevalget. Sigrid Stokstad, jurist med doktorgrad i kommunalt selvstyre, går gjennom hva som er de viktigste endringene i ny lov - og hva de betyr for stat, kommune, fylke, politikk, drift og kommunal eiendom

Endringer i ny arvelov. Forslag til ny arvelov ble lagt frem av regjeringen den 22. juni 2018. Loven er nå vedtatt av stortinget og sanksjonert i statsråd, men det er ikke bestemt når den skal tre i kraft enda. I den nye loven videreføres i hovedsak dagens arveregler, inkludert reglene om slektens arverett Pressemeldinger om nye doktorgrader ved Universitetet i Bergen. Nikolai Fomin disputerer 16.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Search for Pair Production of Bottom-Squarks in Final States with Hadronically Decaying Tau-leptons, b-jets and missing transverse momentum with the ATLAS Detector at the Large Hadron Collider Shopping i New York er som oftest mye billigere enn i Norge, spesielt hvis du vet hvordan du kan handle smart. Nedenfor finner du tipsene mine for de beste shoppingstedene. Enten du ønsker å dra til New Yorks beste outlet-butikker eller shoppe på Fifth Avenue, her finnes det noe for enhver Publisert: fredag 09. februar 2018, kl. 11:12 Endret: 09. februar 2018, kl. 11:12 Det er nå flere offisielle emojis enn det fantes hieroglyfer i det gamle Egypt. Men vi kan likevel ikke få nok av nye bildetegn Disse veiene bygges i 2018: Her er Norges største veiprosjekt akkurat nå AS Norge svir av milliarder på nye veier. Det er utbygging i høyt tempo, og noen steder blir veien ferdig før planen. Dette er de 12 største veiprosjektene som bygges i 2018

Ny parkeringsforskrift - Norpar

Den nye eierseksjonsloven (esl.) trådte i kraft 1. januar 2018, og med denne er det innført nye regler om blant annet vedlikeholdsansvar, økning av legalpantets størrelse, tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer. Les mer: Ny eierseksjonslov med flere endringer. Nye vedtekter - om parkering Implementering av ny rammeplan, kartlegging av kompetansebehov og bruk av dispensasjon fra pedagognormen er noen av temaene i årets spørreundersøkelse. Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 Til hovedinnhol Fra fotballdrama i Heimebane til ny norsk selvironisk humor i Han heter ikke William. Det er mye nytt som venter seg fra norsk serieproduksjon. I 2017 ble over 200 nye serier tilgjengelig for nordmenn, de aller fleste av de fra USA og Storbritannia. Tallet ventes å øke i 2018, noe som gjør konkurransen desto tøffere for norske serieskapere Ny 100- og 200-kroneseddel: 31. mai 2018: Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår: 18. oktober 2018: Ny 50- og 500-kroneseddel: 19. oktober 2019: Gammel 50- og 500-kroneseddel utgår: 14. november 2019: Ny 1000-kroneseddel: 14. november 2020: Gammel 1000-kroneseddel utgå

POLITIDIREKTORATETS RUNDSKRIV 2018/002 A V 13. FEBRUAR 2018 - NY NORMALPOLITIVEDTEKT FOR KOMMUNENE Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt for kommunene med kommentarer. Bakgrunnen er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at ny Fra 1. august 2018 er det innført både ny bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm i barnehagene. Hva er egentlig endret? Må du som leder gjøre noen grep for at din barnehage skal overholde de nye kravene? Ny bemanningsnorm. I barnehageloven § 18 er det nå inntatt en bestemmelse om grunnbemanning i barnehagen. Dette er helt nytt Ny seddelserie. 14. november ble ny 1000-kroneseddel lansert. Den nye seddelserien vil med det være komplett. Utgående utgave av 1000-kroneseddelen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020 Tilskudd for kvinnelige kursdeltagere 2018, søknadsfrist 1. november. NGF minner golfklubbene på at det er mulighet for tilskudd tilsvarende kursavgift for kvinnelige frivillige trenere som ble utdannet i 2018

En ny barnelov skal ivareta viktige hensyn som barnets beste, forholdet mellom barn og foreldre og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere. - I tilfeller der mor og far skiller lag, har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson Nye interiørtrender i 2018: Slik bruker du de i hjemmet ditt Rebecca Davies. 14.10.2018. DEL. DEL. TWEET. DEL. E-POST. Spesialenheten vil ha åtte nye uker i fengsel for Eirik Jensen

Publisert: 2018-02-02 — 13.33 Fire av disse er til behandling av kreft, og i tillegg ble det sagt ja til nye legemidler for alvorlig plakkpsoriasis og astma. - Noen av legemidlene er i grenseland for hva som er kostnadseffektivt, men alle er innenfor og vi valgte å si ja,. * Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene

Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018 Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet I november fortalte Snapchat-grunnleggeren Evan Spiegel at Snapchat jobbet med en oppdatering som kom til å gjøre appen enklere å bruke.. Nylig ble oppdateringen rullet ut, men ikke alle er enige i at den har gjort appen enklere. Utenlandske medier som The Independent meldte nylig om at appen nå får hard kritikk fra brukerne, og på Twitter har flere brukere av appen bedt om å få den. Plan- og rammeskriv versjon 1.0 2018 Side 8 av 32 enhetene til nye arbeidsmetoder, slik at gevinster fra nye arbeidsmåter og verktøy kan realiseres. Fra sentralt hold legges det videre til rette for å frigjøre ressurser lokalt gjennom benyttelse av nye sentrale avtaler. Underliggende enheter må i 2018 sikre at lokal

22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner Stortinget har vedtatt en ny kommunelov, jf. Prop. 46 L (2017-2018) og Innst. 369 L (2017-2018). Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner oppheves fra det tidspunkt den nye loven trer i kraft. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan plikten kommunesektoren har til å gi informasjon som er universelt utformet, skal innfris. Den nye IA-avtalen ble signert av partene 18. desember 2018. Den gjelder fra 01.01.2019 til 31.12 2022. Last ned IA-avtalen (2019-2022) - pd Årets fargetrender 2018. Jeg innrømmer det gjerne; jeg simpelthen elsker følelsen av å starte på nytt! Dagbok 2018 ble allerede kjøpt inn i oktober 2017 - jeg liker nemlig å være godt forberedt med blanke ark og nye muligheter. Det kommer vel heller ikke som et sjokk at deler av disse forandringene handler om en og annen fornyelse hjemme

Nye portosatser 01.01.2018 Bring slår sammen A og B post Bring slår sammen A-Prioritert og B-Økonomi til post med 2 dagers leveringstid for all adressert post innenlands. Til utlandet må posten merkes med PRIORITY for at den skal skal bli sendt frem på raskeste måte Nye testamentregler. Det finnes i dag flere formkrav som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. Ett av dem er at vitnene må være til stede samtidig. Les mer: Les mer om formkrav og testament her! I den nye loven som skal erstatte dagens arvelov fra 1972, samt skiftelovens regler om dødsboskifte, videreføres ikke dette På vei (2018) er grundig oppdatert og revidert, og arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen. Muntlig uttale står sentralt og et eget opplegg for uttaletrening finnes på elevnettstedet. På vei gir stor fleksibilitet, er tilrettelagt for differensiering og har svært rikholdige digitale ressurser. På vei - og på jobb Ny Skoda Octavia 2018 Samme pris - bedre utstyr Nye Skoda Octavia er fremdeles et supert valg for småbarnsfamiliene. Botox: Visst skal det bli deilig å se forskjell på Superb og Octavia. Men Octavias nye front er ingen skjønnhet Sjangeren står spesielt sterkt hos nordmenn, det dukker opp nye norske krimserier også i 2018 - som blant annet Kieler Gata på TV2. I tillegg er det selvfølgelig flere spennende serier fra det store utland. Amerikanske og britiske TV-selskaper byr på mye nytt, mens store strømmetjenester som Netflix og Amazon investerer store summer

Opptatt av elbil? Sjekk viktigste 2018-saker her! Norsk

Nye arkivforskrifter fra 01.01.2018. Anne Marie 21. desember 2017 - 12:21 10. januar 2018 Nyhet, Ukategorisert. Ny forskrift om offentlege arkiv trådte i kraft 01.01.2018. Det samme gjorde Riksarkivarens reviderte forskrift. Her finner du den nye forskriften: https:. Hjem Fiske Hummerfiske Nye regler for hummerteiner i 2018. Hummerfiske Øko. Nye regler for hummerteiner i 2018. Av Daniel 11. desember 2017. Skrevet av Daniel 11. desember 2017. Bruk av bomullstråd for å lage rømningshull i tapte teiner er ingen ny idè

ISF-regelverket 2018 (PDF) Vedlegg: Ved en feil har DRG 530 (Større plastikkirurgi etter stort vekttap) og 531 (Annen plastikkirurgi etter stort vekttap) byttet vekt i DRG-listen somatikk for 2018 som ble publisert i desember 2017. Dette er nå rettet opp og listen er publisert på nytt (vedlegget under) Ny studie sår tvil om utbredt kolesterolmyte Det er antagelig ikke en direkte sammenheng mellom en bestemt type kolesterol og blodpropp i hjernen, noe man tidligere har trodd 06.03.2018 Lørdag 3. mars inngikk Unio, LO, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om en ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen skal nå forankres hos de ulike fagforbundene, med frist 1. juli Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll. MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler

Test av nye Citroën Berlingo (okt 2018) Berlingo får du som varebil og som familiebil med 5 eller 7 seter, jeg har testet 5-seteren. Før var den en varebil med flere seter, men nå oppleves den som en personbil for famillien Med ny lov oppstår det derfor behov for å gjennomgå og revidere vedtektene, slik at man sikrer at de er i samsvar med den nye loven. Vedtektsbestemmelser som er i strid med loven, vil opphøre å gjelde 1. januar 2019. Styrene må derfor i løpet av 2018 gjennomgå og sørge for at reviderte vedtekter blir vedtatt av årsmøtet 2018-utgaven av NEK 400 ble lansert 30. mai 2018 og vil gjelde fra 1. juli 2018. DSB anser at bransjen vil trenge noe tid på å tilegne seg endringene i revidert norm og tilpasse nye kontrakter til revidert norm. DSB har fokus på at overgang til ny norm skal skje på en sikker og kontrollert måte og har derfor vedtatt følgende.

Nye parkeringsforskrifter fra 1

Nye dagligvarer vinter 2018, middag: Perfekt for oss som elsker OL: De nye middagene er ferdig på én - to - tre Vi har sett på rettene og løsningene som skal hjelpe deg til raske og gode. Oslo Pride med nye rekorder - også økonomisk. På lørdag trakk Oslo Pride nær 300.000 mennesker ut i gatene. Nå er økonomien blitt så god at festivalen planlegger å ansette folk Hei. I forbindelse med fornying av yttergang vurderer jeg å bytte ut sikringsskapet fra 1978. I gangen vil jeg rive veggplatene og legger på nye, legger nye fliser og setter inn ny ytterdør. De siste par årene har det blitt satt inn noen nye kurser som dere kan se på det ene bildet, har også fått.. Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås; For spørsmål knyttet til Industrioverenskomsten, VO-delen kapittel 8, ta kontakt med Norsk Industri på advokat@norskindustri.noeller 23 08. Nye kommunenummer 2018/2020 Kommunenavn 2017-k.nr 2018-k.nr 2020-k.nr reg.nr Fylkessammenslåing Halden: 0101: 3001: 30: Østfold, Akershus og Buskerud Sammenslåing av Moss og Rygge: 300

Hva betyr den nye våpenloven for deg? - Norges Skytterforbun

Nye Opel Insignia er en refleksjon av nye måter å tenke på. Tysk ingeniørkunst på sitt beste. Bli kjent med det oppsiktsvekkende designet. Dra nytte av forbedret effektivitet med opptil 20% lavere CO2-utslipp 1. Nyt morsomme og spennende kjøreopplevelser som har sitt toppunkt i den nye Opel Insignia GSi. 1 Sammenlignet med tidligere Insignia ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø. Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen Hvor mye får jeg i pensjon i forslaget om ny ordning? Unio har laget et faktaark med noen eksempler som sammenligner pensjonsnivået for en som er født i 1993. Det finner du her (oppdatert 12.03.2018) Utgangspunktet er at hvert årskull må jobbe lenger for å få samme pensjonsnivå som det forrige

Registrering i parkeringsregisteret Statens vegvese

Forarbeider og forslag til ny hvitvaskingslov finnes i NOU 2015:12 og NOU 2016:27. Det store, nye fra 1.januar 2018 er innføring av sanksjoner og Finanstilsynets myndighet til å ilegge bøter, som kan treffe ansvarlige personer og foretak som bryter lovens pålegg Ny rekord i utbetaling fra EU til norske bedrifter 14.12.2018. Åtte norske bedrifter får til sammen 160 millioner kroner fra EU for å ta sine produkter ut i verden. Dermed har små og mellomstore bedrifter tatt med seg 304 millioner kroner fra EUs pengesekk i løpe.. Den nye typen antidepressiva som jeg skal prøve, heter Wellbutrin. I følge pakningsvedlegget er Wellbutrin ment kun som antidepressiv medisin, altså at den kun behandler depresjon, og ikke andre psykiske plager. Cipralex, 2018, kl. 9:43 pm Hei

The Parking Legislation - APCOA Parkin

Forslaget til ny lov skal på høring i løpet av våren før Stortinget skal endelig behandle lovforslaget. Arbeidsgruppen foreslår endringer som innebærer salærkutt på 30-35 prosent, avhengig av selskapenes ulike kravsportefølje. Bakgrunn. Høsten 2018 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet en arbeidsgruppe med mandat til å. Helt ny Mercedes-Benz GLE Ny 7-seter hos Mercedes Husker du den gamle M-klassen til Mercedes, (ofte kalt ML, fordi BMW hadde beskyttet «M-en»)? Den byttet navn til GLE i anledning en facelift, men var i grunn samme modell. Men her kommer den første flunkende nye GLE Vårens barnefilmer 2018. Thor Benjamin Brekken. Publisert: 02.02.2018 (Oppdatert: 12.02.2018) Nå er historien om eventyrlystne Petter Kanin her i en helt ny versjon for både barn og voksne, hvor animasjon og liveaction blandes. Trailer og mer om filmen her. FØRSTE MANN Nye skatteregler for opsjoner i små oppstartsselskaper. Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye skatteregler for opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Ordningen er godkjent av ESA

Nye forskrifter fra 1

Test av nye Mitsubishi Outlander PHEV 2019 S Edition (sept 2018) Den ladbare hybriden fra Mitsubishi har nå kommet med flere endringer, både på motor og på utseendet, så jeg tok den med på en test. Skrevet av Hans Vidar Levinsen. Dato 06.09.2018 @ 10:58 Finans Norge Aktuelt Nyheter 2018 02 Ny hvitvaskingslov. Publisert: 16. februar 2018. Ny hvitvaskingslov. Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og er ment å danne grunnlaget for en enda bedre bekjempelse mot hvitvasking,. De første nye operasjonssentralene skal først stå klar til høsten. Sammenslåingen starter trolig i Finnmark og Agder. Deretter skal Politidirektoratet (POD) etter planen rulle ut to nye operasjonssentraler i kvartalet, skriver Politiforum. Alle de nye operasjonssentralene er tidligst operative i løpet av 2018 B-rundskriv 8/2018 «Heltidskultur og nye lørdags- og søndagstillegg» Ny modell for lørdags- og søndagstillegg skal stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer. Nytt rundskriv som regulerer dette trer i kraft fra nyttår. Rundskrivet omtaler heltidskultur samt lørdags- og søndagstillegg I mars ble det registrert 18 375 nye personbiler, 3974 flere (+ 27,6 %) enn i mars 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde en rekordhøy markedsandel; hele 58,4 prosent av registreringene i personbilmarkedet, mens gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var rekordlavt; 42 g/km, 21 g/km lavere enn i mars 2018

Dette er reglene for parkering NA

Nordmenns bruk av lineær-tv og papiraviser er stadig synkende. Samtidig lever selve tv-apparatet i beste velgående - det er bare bruken av det som er i endring. For annonsører som vil nå yngre målgrupper gjelder det å tenke nytt, og deltakerne på Medietrender 2018 fikk med seg innsikt om spennende nye kanaler som e-sport og Snapchat Discover Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge ulykker i fremtiden etablere nye barnehager og rehabilitere der det er behov for det; bevare eksisterende barnehagekapasitet; sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling; Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager. I tillegg er det en rekke private prosjekter som bidrar til etablering av nye plasser I den nye regjeringsplattformen står det klart uttrykt at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. - Det er Stortinget som avgjør hvor raskt saken kan behandles, men jeg jobber for at den nye ordningen med en del til mor og far, og en valgfri del, skal gjelde for barn født fra og med 1. juli 2018, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 1. januar 2018. Det har regjeringen nå bestemt. Her er de viktigste endringene i den nye loven. Loven innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. - Regjeringen jobber med «Klart lovspråk»

 • Vers dikt.
 • Cavtat kroatia.
 • Stan kroenke brett kroenke.
 • Kurhaus bad liebenzell silvesterball 2017.
 • Woffelpantoffel kindertheater berlin.
 • Store hendelser 2017.
 • Bo i stålbåt.
 • Betalingsvansker skatt og avgift.
 • Stadtverwaltung aue ausbildung.
 • Troll bil til salgs.
 • Pepperrotsaus.
 • Sechsgang selectshift automatikgetriebe.
 • Las chicas del cable temporada 2 online capitulo 3.
 • St. joseph kirke oslo.
 • Bli millionær på aksjer.
 • Airfryer oppskrifter kylling.
 • Fjellreinlav.
 • Http survey epinion no rvu trondheim.
 • Der kurier lieferzeiten.
 • Privatundervisning italiensk.
 • Vom og hundemat valp.
 • Hobby 650 kmfe manual.
 • Fasene i salgsprosessen.
 • Tui tyrkia 2018.
 • Silva hodelykt.
 • Teilzeitjob varel.
 • Abort i andre land.
 • Bygge vedbod.
 • Glückwünsche von oma und opa.
 • Moelven furugulv.
 • Briard valper.
 • Kongsgård skolesenter ansatte.
 • Cafe afrikaden.
 • Josef brødre.
 • Salg klær.
 • Tjernobylolyckan konsekvenser sverige.
 • Amnesty frivillig.
 • Overnatting i nærheten av røros.
 • Ehf handball champions league.
 • Spensthopp kalorier.
 • Hummer mieten saarland.